Nye regler vedr. fælleseuropæiske krav til drift og trafikstyring på jernbaneområdet
13.12.2013

Den tekniske specifikation for interoperabilietet for drifts- og trafikstyring, dagligt benævnt TSI OPE, er ændret igen. TSI OPE omhandler drifts- og trafikstyringsregler på jernbaneområdet. Kommissionen har udstedt en ny kommissionsafgørelse, hvilket betyder at de nugældende regler er ændret.

I den anledning har Trafikstyrelsen udarbejdet en ny BJ (BJ 5-1-2014), Bestemmelser for Jernbane, som gennemfører den nye kommissionsafgørelse. Ændringerne påvirker derudover de gældende regler for Drifts- og trafikstyring (DTR). BJ’en om Drifts- og trafikstyringsreglerne (BJ 5-2-2014) er derfor ændret tilsvarende.

Den ændrede TSI vil herefter gælde for det samlede jernbanenet, og der er foretaget en sammenskrivning af reglerne for højhastighedstog og konventionelle tog. Herudover er der ikke foretaget yderligere substantielle ændringer af reglerne.

De to udkast til BJ’er har været i høring fra perioden fra d. 12. november 2013 til d. 3. december 2013. Styrelsen har modtaget en række høringssvar, som fremgår af høringsnotatet.

De nye regler træder i kraft den 1. januar 2014.
Sidst opdateret: 15.08.2014