Reviderede TSI'er er nu offentliggjort
18.12.2014

EU-Kommissionen og det Europæiske jernbaneagentur (ERA) har revideret en række af de tekniske specifikationer for interoperabilitet (TSI’er), der er fastsat for at harmonisere jernbanedriften. TSI’erne er nu offentliggjort og skal anvendes på alle danske jernbanestrækninger fra den 1. januar 2015.

Følgende TSI’er er blevet revideret:

  • TSI PRM, Tilgængelighed for handicappede og bevægelseshæmmede personer
  • TSI INF, Infrastruktur
  • TSI ENE, Energi
  • TSI SRT, Sikkerhed i jernbanetunneller
  • TSI LOC & PAS, Lokomotiver og rullende materiel til passagertog
  • TSI NOI, Støj i delsystemet rullende materiel
  • TSI TAF, Trafiktelematik for godstrafikken

Ændringerne
Den væsentligste ændring i forbindelse med de reviderede TSI’er er, at deres anvendelsesområde udvides til hele det danske jernbanenet. Det vil sige, at TSI’erne nu omfatter hele Banedanmarks net og privatbanerne og skal anvendes i samtlige projekter, der vedrører godkendelse af nye eller ændrede køretøjer og infrastruktur. At TSI’erne bliver anvendt og overholdt, skal verificeres af et bemyndiget organ (NoBo).

Bemærk: TSI LOC & PAS gælder allerede for hele det danske jernbanenet.

En anden væsentlig ændring er, at TSI’erne, som før var separate for konventionelle strækninger og højhastighedsstrækninger, nu er blevet sammenskrevet og opdateret.

TSI PRM, TSI Infrastruktur og TSI Energi fastsætter desuden et krav om, at der udarbejdes en national implementeringsplan for udrulning af TSI’erne. Formålet med udrulningsplanen er at fremme gennemførelsen af interoperabilitet i Europa.

Yderligere oplysninger om TSI’ernes anvendelse, også i forhold til specifikke projekter, kan fås ved henvendelse til Trafikstyrelsen. Du finder kontaktoplysninger i boksen til højre.

Kontakt

Vedr. TSI PRM, TSI INF, TSI ENE, TSI SRT:
infra@trafikstyrelsen.dk


Vedr. TSI LOC & PAS og TSI NOI:
rul-mat@trafikstyrelsen.dk  

Sidst opdateret: 18.12.2014