Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen opdeler bekendtgørelsen for veterantogskørsel i to separate bekendtgørelser
16.01.2018

Den 1. februar 2018 træder to nye bekendtgørelser om veterantogskørsel i kraft. Bekendtgørelserne erstatter den hidtil samlede bekendtgørelse på området og skal give et bedre overblik over reglerne for kørsel på henholdsvis jernbanenettet og på egne veteranbaner.

De nye bekendtgørelser indeholder desuden et par nye bestemmelser. Det drejer sig om bestemmelser om stedfortrædende tilsynsførende, påbud og forbud, og i tilknyttede bilag er der indsat krav om dokumentation for bl.a. sikkerhedsstyring.
Sidst opdateret: 16.01.2018