Ændringer i Vejledning i Sikkerhedsledelse
16.01.2018

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har ændret Vejledningen i Sikkerhedsledelse på jernbaneområdet

Der er foretaget en ændring i Vejledning i Sikkerhedsledelse efter bekendtgørelse nr. 147 af 30.01.2017 om sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedscertifikat på jernbaneområdet af 17. marts 2017.

Vejledningen er justeret i forhold til de betingelser der bliver stillet i forbindelse med arbejdet med sikkerhedsledelsessystemet. På den måde tydeliggør vejledningen i højere grad kravene om kompetencer indenfor ledelsessystemer.

Kontakt
Ingeniør
Lone Rasmussen
Sidst opdateret: 16.01.2018