Jernbanesikkerhedskonference den 16. januar 2019 – sæt kryds i kalenderen
31.10.2018

På den kommende jernbanesikkerhedskonference vil Trafik- Bygge og Boligstyrelsen (TBST) sætte spot på forhold, som udfordrer branchens anlæg, drift og vedligeholdelse af sikre by- og jernbaner – og give et bud på, hvad vi kan gøre ved det.

Jernbanesikkerheden er høj i Danmark. De seneste tal viser, at vi har et historisk lavt antal dræbte og alvorligt tilskadekomne på jernbanen. Samtidig oplever vi, at flere virksomheder synes, det er svært at indføre og bruge den systembaserede tilgang til sikkerhed, som følger af EU-reglerne for jernbanen. Hvorfor er det sådan? Gør det noget? Og hvad kan vi i givet fald gøre ved det?  

Tilsvarende har både ansøgere og TBST som myndighed set os udfordret af kompleksiteten i krav og procedurer ved godkendelse af helt nye baner. Og ved ændring af eksisterende baner udfordres selv garvede infrastrukturforvaltere af kravet til brug af CSM-RA som omdrejningspunkt for godkendelse af projekter. Hvad skyldes det? Og hvad kan vi gøre ved det? 

Kom og hør med og deltag i debatten, når vi på den kommende sikkerhedskonference sætter fokus på disse spørgsmål, giver vores bud på svar og fortæller, hvilken betydning også den fjerde jernbanepakke har for fremtidige godkendelser. 

Til at hjælpe os har vi inviteret en række oplægsholdere fra bl.a. Hovedstadens Letbane, Banedanmark, TÜV-SÜD, Rambøll, Aarsleff Rail m.fl. 

Konferencen afholdes i DGI-Byen i København onsdag den 16. januar 2019

Vi åbner for tilmelding medio november 2018, hvor du også vil kunne se programmet for dagen. 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen. 

Vi glæder os til at se jer! 

Kontakt
Fuldmægtig
Suraya Ali Nagi
Sidst opdateret: 31.10.2018