Bekendtgørelse om kompensation til fjernbuspassagerer i yderområder sendt i høring
25.10.2018

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har sendt udkast til bekendtgørelse om kompensation til fjernbuspassagerer i høring. Der er høringsfrist den 20. november 2018.

Den nye bekendtgørelse ændrer reglerne for kompensation til fjernbusoperatørerne. Vilkårene for kompensation for passagerer målrettes i forhold til den nuværende ordning, så der fremover kun ydes kompensation for passagerer, der rejser til/fra et yderområde.

Ordningen skal dermed være med til at sikre, at der opretholdes et udbud af kollektiv trafik i yderområderne.

Det er forventet at bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Kontakt
Specialkonsulent
Line Ringsholt Jensen
Chefkonsulent
Carsten Vejs Rolskov
Sidst opdateret: 25.10.2018