Høring af ny bekendtgørelse om kompensation til pendlere i Jylland og på Fyn
26.10.2018

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet et udkast til en ny bekendtgørelse vedrørende kompensation til pendlere i Jylland og på Fyn. Bekendtgørelsen sendes i høring med frist den 23. november 2018.

Med bekendtgørelsen bliver Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen bemyndiget til at etablere og administrere en kompensationsordning for pendlere i Jylland og på Fyn. Det er en forudsætning for bekendtgørelsens ikrafttræden, at der bliver afsat midler til ordningen på Finansloven for 2019.

Det vil være trafikvirksomhederne i Jylland og på Fyn, Rejsekort A/S og Bus & Tog-sekretariatet, der på vegne af styrelsen står for administrationen af ordningen.

Der bliver givet kompensation til pendlere, der rejser på strækninger i Jylland og på Fyn, og hvor Takst Vest-reformen har givet prisstigninger på pendlerkort på mere end fem procent.

Ordningen etableres som følge af Bedre-Billigere-kredsens aftale af den 7. september 2017, hvor det blev besluttet at afsætte midler til en kompensationsordning for pendlere i Jylland og på Fyn.

Aftalen ligner den aftale, som samme forligskreds besluttede for pendlere på Sjælland i aftale af den 10. februar 2017.

I spalten til højre finder du et link til høringen. Der er høringsfrist den 23. november 2018.
Mere information
Kontakt
Chefkonsulent
Carsten Vejs Rolskov
Specialkonsulent
Helle Piil Rosted
Sidst opdateret: 26.10.2018