Nyheder fra Trafikstyrelsenhttp://trafik-sc.nozebrahosting.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv.aspxHer kan du løbende holde dig orienteret om Trafikstyrelsens aktiviteterHøring om ophævelse af bekendtgørelse om arbejdskørsel m.v.http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2019/10/Hoering-om-ophaevelse-af-bekendtgoerelse-om-arbejdskoersel-mv.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sender udkast til bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om arbejdskørsel m.v. (BJ 5-08). Der er høringsfrist den 4. november 2019.Jernbane15.10.2019Nyudstedelse af bygningsreglement 2018 (BR18)http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Byggeri/2019/10/Nyudstedelse-af-bygningsreglement-2018-BR18.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har sendt udkast til bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18) i høring. Udkastet udfaser den kommunale tekniske byggesagsbehandling på brand- og konstruktionsområdet samt implementerer bygningsdirektivet. Høringsfristen er den 4. november 2019.Byggeri15.10.2019Høring af miljøkonsekvensrapport for Kalvebod Skybrudstunnel http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Havne/2019/10/Hoering-af-miljoekonsekvensrapport-for-Kalvebod-Skybrudstunnel.aspxSom en del af klimatilpasningstiltagene i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune, anlægges Kalvebod Brygge Skybrudstunnel, der skal bortlede vand fra skybrudsoplandet Ladegårds Å, Frederiksberg Øst og Vesterbro. Projektet kræver, at miljøpåvirkningerne belyses i en miljøkonsekvensrapport før, skybrudstunnelen kan tillades. Høringsfristen for svar er den 2. december 2019.Havne15.10.2019Veteraner som en ressource i områdefornyelserhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Bolig-og-byfornyelse/2019/10/Veteraner-som-en-ressource-i-omraadefornyelser.aspxEn ny evalueringsrapport giver en række anbefalinger til kommunerne om, hvordan kommunerne kan integrere veteraner i en områdefornyelse. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har støttet fire forsøgsprojekter, og resultaterne har været positive for både veteraner og lokalsamfund.Bolig og byfornyelse09.10.2019Revision af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrbekendtgørelse på postområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Posttilsyn/2019/10/Revision-af-Trafik-Bygge-og-Boligstyrelsens-gebyrbekendtgoerelse-paa-postomraadet.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sender udkast til en ny gebyrbekendtgørelse på postområdet i høring. Bekendtgørelsen nedsætter gebyrsatsen efter regning og regulerer det formålsbestemte gebyr for postbefordrende virksomheder gældende for 2020. Høringsfristen er den 6. november 2019.Posttilsyn09.10.2019Revidering af gebyr- og afgiftsbekendtgørelse på jernbaneområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2019/10/Revidering-af-gebyr-og-afgiftsbekendtgoerelse-paa-jernbaneomraadet.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet et udkast til en ny bekendtgørelse, som skal regulere gebyrer og afgifter på jernbaneområdet i 2020. Der er høringsfrist den 6. november 2019.Jernbane07.10.2019Ny safety-bidragssats gældende for 2020http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2019/10/Ny-safetybidragssats-gaeldende-for-2020.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sænker safety-bidraget for Danmark, Grønland og Færøerne fra 4,75 kr. i 2019 til 4,50 kr. i 2020.Luftfart07.10.2019Ændring af 6 bekendtgørelser om normalvedtægterhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Bolig-og-byfornyelse/2019/10/Aendring-af-6-bekendtgoerelser-om-normalvedtaegter.aspxDen 1. oktober 2019 trådte seks ændringsbekendtgørelser om normalvedtægter for almene boligorganisationer i kraft. Formålet med ændringerne er at fremme den digitale kommunikation for den almene boligsektor.Bolig og byfornyelse03.10.2019Nye regler om mulighed for kompensation af udgifter til helbredsbeviser m.v. på luftfartsområdet http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2019/10/Nye-regler-om-mulighed-for-kompensation-af-udgifter-til-helbredsbeviser-mv-paa-luftfartsomraadet.aspxDen 1. oktober 2019 træder bekendtgørelsen om kompensation af udgifter til helbredsbeviser m.v. på luftfartsområdet i kraft. Bekendtgørelsen gør det muligt at søge om kompensation for ekstraudgifter til udstedelse af et nyt helbredsbevis.Luftfart01.10.2019Metro Cityringen er sikkerhedsgodkendthttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2019/09/Metro-Cityringen-er-sikkerhedsgodkendt.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har i dag udstedt de endelige godkendelser og ibrugtagningstilladelser til Metroselskabet og Metro Service, således at Cityringen (M3) kan åbne for passagerdrift.Jernbane25.09.2019Thomas Cook Airlines UK har indgivet konkursbegæringhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2019/09/Thomas-Cook-Airlines-UK-har-indgivet-konkursbegaering.aspxThomas Cook Group har mandag d. 23. september 2019 indgivet sin konkursbegæring. Thomas Cook har bekræftet, at konkursbegæringen også omfatter luftfartsselskabet Thomas Cook Airlines UK. Thomas Cook Airlines Scandinavia indstillede mandag flytrafikken midlertidigt og genoptog flyvningerne tirsdag morgen den 24. september. Man må dog forvente enkelte driftsforstyrrelser de næste dage.Luftfart24.09.2019Erhvervspartnerskaber som en ny måde at organisere byfornyelse påhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Bolig-og-byfornyelse/2019/09/Erhvervspartnerskaber-som-en-ny-maade-at-organisere-byfornyelse-paa.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udgiver pjece om, hvordan erhvervspartnerskaber kan udgøre en ny organisationsform for byfornyelse og –udvikling af geografisk afgrænsede områder. Pjecen er udarbejdet af Statens Byggeforskningsinstitut (SBi).Bolig og byfornyelse20.09.2019Regulering af erstatnings- og forsikringsbeløb på jernbaneområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2019/09/Regulering-af-erstatnings-og-forsikringsbeloeb-paa-jernbaneomraadet.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sender udkast til den årlige reguleringsbekendtgørelse på jernbaneområdet i høring. Der er høringsfrist den 15. oktober 2019.Jernbane19.09.2019Færdselsstyrelsen bliver selvstændig styrelsehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle/2019/09/Faerdselsstyrelsen-bliver-selvstaendig.aspxGenerelle nyheder13.09.2019Høring af miljøkonsekvensrapport for havneudvidelse i Frederikshavn Havnhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Havne/2019/09/Hoering-af-miljoekonsekvensrapport-for-havneudvidelse-i-Frederikshavn-Havn.aspxFrederikshavn Havn ønsker at udvide havne- og værftsområdet. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har i samarbejde med Frederikshavns Kommune udarbejdet en miljøkonsekvensrapport for at vurdere, hvilke miljøpåvirkninger udvidelsen vil medføre. Høringsperioden for miljøkonsekvensrapporten er den 4. september – 30. oktober 2019.Havne12.09.2019Høring over udkast til bekendtgørelse om kompensation af udgifter til helbredsbeviser m.v. på luftfartsområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2019/09/Hoering-over-udkast-til-bek-om-kompensation-af-udgifter-til-helbredsbeviser-mv-paa-luftfartsomraadet.aspxNy bekendtgørelse skal give mulighed for kompensation for ekstraudgifter til nyt helbredsbevis på luftfartsområdet.Luftfart11.09.2019Styrelsen sætter sager om kompensation som følge af SAS-strejken i berohttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2019/08/Styrelsen-saetter-sager-om-kompensation-som-foelge-af-SAS-strejken-i-bero.aspxSom følge af pilotstrejken hos SAS i foråret 2019 har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen modtaget en række klager over SAS vedrørende manglende udbetaling af kompensation. Der er nu anlagt sager ved domstolen om dette spørgsmål. Styrelsen vil afvente udfaldet af sagerne ved domstolen og sætter derfor behandlingen af modtagne klager i bero.Luftfart30.08.2019Ændring af 6 bekendtgørelser om normalvedtægterhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Bolig-og-byfornyelse/2019/08/Aendring-af-6-bekendtgoerelser-om-normalvedtaegter.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har sendt seks ændringsbekendtgørelser om normalvedtægter for almene boligorganisationer i høring. Formålet med ændringerne er fremme den digitale kommunikation for den almene boligsektor. Høringsfristen for de seks bekendtgørelser er den 11. september 2019.Bolig og byfornyelse21.08.2019Ny rapport om udenlandske erfaringer med håndtering af tomme boligerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Bolig-og-byfornyelse/2019/08/Ny-rapport-om-udenlandske-erfaringer-med-haandtering-af-tomme-boliger.aspxPå vegne af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har SBi udarbejdet rapporten ’Udenlandske erfaringer med offentlige indsatser mod tomme boliger’. Rapporten afdækker Storbritannien, Holland og Tysklands erfaringer og indsatser mod tomme boliger med henblik på at opstille punkter til inspiration for den danske indsats mod tomme boliger.Bolig og byfornyelse12.08.2019Den almene boligsektor fortsætter med at effektiviserehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Bolig-og-byfornyelse/2019/08/Den-almene-boligsektor-fortsaetter-med-at-effektivisere.aspxDen almene boligsektor fortsætter med at realisere effektiviseringsgevinster. Sektoren har i 2018 foretaget besparelser på 1,3 mia. kr. og er dermed godt på vej mod målet om 1,5 mia. kr. besparelse i 2020.Bolig og byfornyelse07.08.2019Nye bekendtgørelser om bemyndigede organer (NoBo) på jernbaneområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2019/07/Nye-bekendtgoerelser-om-bemyndigede-organer-NoBo-paa-jernbaneomraadet.aspxSom følge af 4. jernbanepakke skal reglerne om de bemyndigede organer (NoBo) opdateres. Derfor er bekendtgørelse om interoperabilitet i jernbanesystemet og bekendtgørelse om krav til bemyndigede organer på jernbaneområdet ændret. Bekendtgørelserne trådte i kraft den 4. juli 2019.Jernbane10.07.2019Invitation til branchedag for vedvarende luftdygtighed (CAMO)http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2019/07/Invitation-til-branchedag-for-vedvarende-luftdygtighed-CAMO.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen inviterer til branchedag for vedvarende Luftdygtighedsorganisationer (CAMO) den 4. september 2019. Temaet for dagen vil være Airworthiness Review Certificate (ARC) og tilhørende processer.Luftfart08.07.2019Bygningsreglementet og to bekendtgørelser om certificeringsordninger ændres http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Byggeri/2019/07/Bygningsreglementet-og-to-bekendtgorelser-om-certificeringsordninger-andres.aspxTrafik- Bygge- og Boligstyrelsen har netop udstedt ændringer i bygningsreglementet 2018 (BR18) samt i to certificeringsbekendtgørelser. Ændringerne træder i kraft den 5. juli 2019.Byggeri05.07.2019Travlhed giver forøget ventetid på telefonenhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle/2019/06/Travlhed-giver-foroeget-ventetid-paa-telefonen.aspxStyrelsen modtager i disse dage mange opkald på vores hovednummer, så kan du desværre opleve, at det tager længere tid end normalt at komme igennem. Vi beklager ulejligheden og beder dig om at udvise tålmodighed.Generelle nyheder28.06.2019VVM-høring af miljøkonsekvensrapport for Nakskovs Havneudvidelsehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Havne/2019/06/VVM-hoering-af-miljoekonsekvensrapport-for-Nakskovs-Havneudvidelse.aspxNakskov Havn ønsker at udvide havnen ved at etablere en ny kaj, Sydhavnskajen. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har derfor udarbejdet en miljøkonsekvensrapport for at vurdere, hvilke miljøpåvirkninger den nye kaj vil medføre. Høringsperioden for projektet er den 26. juni – 21. august 2019.Havne26.06.2019VVM-høring: Ny container- og ny krydstogtterminal i Ydre Nordhavn, Københavns Havnhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Havne/2019/06/VVM-hoering-Ny-container-og-ny-krydstogtterminal-i-Ydre-Nordhavn-Koebenhavns-Havn.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen offentliggør hermed VVM-høring om flytning af Containerterminalen i Nordhavn til Ydre Nordhavn inklusiv ny kaj og etablering af en krydstogtterminal nr. 4 inklusiv ny kaj samt uddybning af havbunden ud for de to nye kajer. Høringssvar skal være styrelsen i hænde senest den 29. juli 2019.Havne19.06.2019Ny vejledning til håndtering af fugle og vildt på flyvepladserhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2019/05/Ny-vejledning-til-haandtering-af-fugle-og-vildt-paa-flyvepladser.aspxMed vejledningen ’Forvaltning af risiko for fugle- og vildthændelser ved flyvepladser’ foreligger for første gang et bredt vejledningsmateriale omkring hændelser med fugle og vildt på danske flyvepladser.Luftfart29.05.2019Nyt om helbredsbeviser - førstegangsundersøgelser og ombytning fra Class 2 til LAPLhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2019/05/Nyt-om-helbredsbeviser-foerstegangsundersoegelser-og-ombytning-fra-Class-2-til-LAPL.aspxLuftfart24.05.2019Ændret frist for fornyelse af pilot- og flyveleder-Medicals udstedt af Doctors.dkhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2019/05/Aendret-frist-for-fornyelse-af-pilot-og-flyveleder-Medicals-udstedt-af-Doctorsdk.aspxLuftfart14.05.2019Revised deadline for renewal of pilot and air traffic controller medicals issued by Doctors.dkhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2019/05/Revised-deadline-for-renewal-of-pilot-air-traffic-controller-medicals-issued-by-DoctorsdkContentNews.aspxLuftfart14.05.2019Pulje til inklusionsboliger til psykisk sårbare personerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Bolig-og-byfornyelse/2019/05/Pulje-til-inklusionsboliger-til-psykisk-sarbare-personer.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen åbner nu op for 3. runde af ansøgninger til puljen for inklusionsboliger. Ansøgningsfristen for støtte til inklusionsboliger er den 18. oktober 2019. Læs mere om puljen og dens midler.Bolig og byfornyelse13.05.2019Nye europæiske anbefalinger til vedligehold og kontrol af låsemekanismer, der skal fastholde sættevogne på lommevognehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2019/05/Eu-anbefalinger-til-vedligehold-og-kontrol-af-lasemekanismer-til-fastholde-saettevogne-pa-lommevogne.aspxDet Europæiske Jernbaneagentur har udgivet en handlingsplan med anbefalinger til vedligehold og kontrol af låsemekanismer, der anvendes til at fastholde sættevogne på lommevogne. Jernbane07.05.2019Uddeling af statslige midler til landsbyfornyelse 2019http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Bolig-og-byfornyelse/2019/05/Uddeling-af-statslige-midler-til-landsbyfornyelse-2019.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udmelder den statslige ramme til landsbyfornyelse til kommunerne. Der er uddelt midler til 56 kommuner. Rammen kan anvendes til blandt andet bygningsfornyelse, områdefornyelse og nedrivning af erhvervsbygninger.Bolig og byfornyelse06.05.2019Præcisering af reglerne for bemyndigede organer (NoBo) på jernbaneområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2019/05/Praecisering-af-reglerne-for-bemyndigede-organer-NoBo-pa-jernbaneomraadet.aspxImplementeringen af 4. jernbanepakke betyder, at bemyndigede organer skal udpeges og notificeres på ny. Derfor skal bekendtgørelse om interoperabilitet i jernbanesystemet og bekendtgørelse om krav til bemyndigede organer på jernbaneområdet begge ændres. Høringsfristen er den 22 maj.Jernbane03.05.2019Minister vil dække piloters udgifter til nye helbredsundersøgelserhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2019/05/Minister-vil-daekke-piloters-udgifter-til-nye-helbredsundersoegelser.aspxTransport-, Bygnings- og Boligministeriet har i dag udsendt en pressemeddelelse om en kompensationsordning for de piloter og flyveledere, som skal have udstedt nye helbredsbeviser. Læs meddelelsen her.Luftfart02.05.2019Flypassagerrettigheder ved flyaflysning på grund af strejkehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2019/04/Flypassagerrettigheder-ved-flyaflysning-pga-strejke.aspxSom følge af strejke i SAS er flere af SAS’ flyafgange blevet aflyst. Berørte passagerer bør derfor være opmærksom på de europæiske flypassagerrettigheder ved flyaflysning, der bl.a. foreskriver, at passagerer har ret til enten at få refunderet flybilletten eller få omlagt rejsen.Luftfart26.04.2019Færre piloter end hidtil antaget skal have lavet ny helbredsundersøgelsehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2019/04/Faerre-piloter-end-hidtil-antaget-skal-have-lavet-ny-helbredsundersoegelse.aspxLuftfart16.04.2019Høring af pulje til investeringer i mindre, regionale danske flyvepladserhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2019/04/Hoering-af-pulje-til-investeringer-i-mindre-regionale-danske-flyvepladser.aspxPuljen har til formål at støtte investeringer i materiel og infrastruktur, som er nødvendige for, at flyvepladserne kan leve op til krav til forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed. Der er høringsfrist den 14. maj 2019.Luftfart15.04.2019Studerende vandt konkurrence om at udvikle løsninger til et mere bæredygtigt og effektivt byggerihttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Byggeri/2019/04/Studerende-vandt-konkurrence-om-at-udvikle-loesninger-til-et-mere-baeredygtigt-og-effektivt-byggeri.aspxSom led i Strategi for digitalt byggeri deltog Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i DTU’s halvårlige konkurrence med en udfordring til de studerende om at bruge digitale løsninger til at skabe mere effektivt og bæredygtigt byggeri.Byggeri12.04.2019Info om helbredsbeviser fra doctors.dkhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2019/04/Info-om-helbredsbeviser-fra-doctorsdk.aspxLuftfart11.04.2019Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen politianmelder doctors.dk og virksomhedens indehaverhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2019/04/TBST-politianmelder-doctorsdk-og-virksomhedens-indehaver.aspxLuftfart10.04.2019Pilots and air traffic controllers must have issued new medical certificateshttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2019/04/Pilots-and-air-traffic-controllers-must-have-issued-new-medical-certificates.aspxLuftfart09.04.2019Piloter og flyveledere skal have udstedt nye helbredsbeviserhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2019/04/Piloter-og-flyveledere-skal-have-udstedt-nye-helbredsbeviser.aspxLuftfart08.04.2019Afgiften for registrering af ejer- og pantrettigheder i fly afskaffeshttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2019/04/Afgift-afskaffes.aspxPr. 1. april 2019 skal der ikke længere indbetales en afgift i forbindelse med ansøgning om registrering af ejer- og pantrettigheder i fly. Luftfart01.04.2019Ændring af bygningsreglement 2018 og to certificeringsbekendtgørelserhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Byggeri/2019/03/AEndring-af-bygningsreglement-2018-og-to-certificeringsbekendtgoerelser.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sender udkast til tre bekendtgørelsesændringer på byggeområdet i høring. Ændringerne skal sikre en overensstemmelse mellem reglerne i bygningsreglement 2018 og to certificeringsbekendtgørelser. Der er høringsfrist for bemærkninger den 1. maj 2019.Byggeri26.03.2019Lynetteholmen bliver en del af Københavns Havns søområdehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Havne/2019/03/Lynetteholmen-bliver-en-del-af-Koebenhavns-Havns-soeomraade.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sendte den 8. februar en ændringsbekendtgørelse i høring, der indebærer at Københavns Havns søområde også inkluderer det kommende anlæg af en ny bydel i Øresund. Den ændrede bekendtgørelse træder i kraft den 20. marts.Havne20.03.2019Ændring af regler for udlejning af ledige almene boligerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Bolig-og-byfornyelse/2019/03/AEndring-af-regler-for-udlejning-af-ledige-almene-boliger.aspxDe gældende udlejningsregler for ledige almene boliger i bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v. foreslås ændret. Det betyder, at det bliver lettere for boligsøgende ude fra at komme i betragtning til en almen familiebolig.Bolig og byfornyelse12.03.2019Studerende skal udvikle digitale løsninger for et mere bæredygtigt og effektivt byggerihttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Byggeri/2019/03/Studerende-skal-udvikle-digitale-loesninger-for-et-mere-baeredygtigt-og-effektivt-byggeri.aspxSom et led i Strategi for digitalt byggeri afholder Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i samarbejde med DTU en konkurrence, hvor studerende skal udvikle digitale løsninger, som kan skabe et mere bæredygtigt og effektivt byggeri.Byggeri11.03.2019Nye og revideret vejledninger til Bygningsreglementet 2018http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Byggeri/2019/03/Nye-og-revideret-vejledninger-til-Bygningsreglementet-2018.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har i starten af året udgivet nye vejledninger, revideret eksisterende vejledninger samt opdateret en række vejledninger til Bygningsreglementet 2018.Byggeri05.03.2019Luftfartsselskabet British Midland Regional Limited under konkursbehandlinghttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2019/02/Luftfartsselskabet-British-Midland-Regional-Limited-under-konkursbehandling.aspxBritish Midland Regional Limited, også kendt som Flybmi, har den 16. februar 2019 indgivet konkursbegæring og indstillet alle flyvninger. Læs her hvordan du som flypassager er stillet i forhold til købte rejser eller tilgodehavender hos Flybmi.Luftfart20.02.2019Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udsteder bekendtgørelse om havneforordningenhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Havne/2019/02/Trafik-Bygge-og-Boligstyrelsen-udsteder-bekendtgoerelse-om-havneforordningen.aspxBekendtgørelsen skal sikre, at Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/352 om levering af havnetjenester og finansiel gennemsigtighed for havne (havneforordningen) kan anvendes i praksis i Danmark. Bekendtgørelsen træder i kraft den 24. marts 2019.Havne19.02.2019Udvidelse af Københavns Havns søområdehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Havne/2019/02/Udvidelse-af-Koebenhavns-Havns-soeomraade.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udsender udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om afgrænsningen af Københavns Havns søområde. Ændringen medfører en udvidelse af havnens søområde. Bekendtgørelsen er i høring til den 22. februar 2019.Havne08.02.2019Luftfartøjsregistret er ikke tilgængeligthttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2019/02/Luftfartoejsregistret-er-ikke-tilgaengeligt.aspxRegistret er lukket og styrelsen kan på nuværende tidspunkt ikke informere om, hvornår det bliver tilgængeligt igen.Luftfart05.02.2019Styrelsens IT-løsninger lukkes ned på lørdag d. 16. februar mellem kl. 10.00 og 13.00http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle/2019/02/Styrelsen-lukker-alle-it-systemer-ned-torsdag-mellem-17-og-19.aspxPå lørdag d. 16. februar mellem 10.00 og 13.00 lukker styrelsen ned for alle IT-løsninger på grund af nødvendigt vedligehold. Blandt de omfattede løsninger er 'find synsrapport', 'BAT' mfl., som altså ikke vil kunne tilgås i det ovenstående tidsrum.Generelle nyheder29.01.2019Ny rapport vurderer effekterne af nedrivningsindsatserne i mindre bysamfundhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Bolig-og-byfornyelse/2019/01/Ny-rapport-vurderer-effekterne-af-nedrivningsindsatserne-i-mindre-bysamfund.aspxStatens Byggeforskningsinstitut (SBi) har udarbejdet en rapport, der vurderer effekterne af nedrivninger i mindre bysamfund foretaget med støtte fra pulje til landsbyfornyelse.Bolig og byfornyelse29.01.2019DB Cargo får tilladelse til at genoptage brug af sættevogne/lommevognehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2019/01/DB-Cargo-faar-tilladelse-til-at-genoptage-brug-af-saettevogne-lommevogne.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen gav torsdag den 17. januar 2019 jernbanevirksomheden DB Cargo tilladelse til at genoptage brugen af sættevogne læsset på lommevogne.Jernbane18.01.2019Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen giver endnu en jernbanevirksomhed tilladelse til at genoptage brug af sættevogne/lommevognehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2019/01/TBST-giver-endnu-en-virksomhed-tilladelse-til-at-genoptage-brug-af-saettevogne-lommevogne.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har d.d. givet jernbanevirksomheden CFL Cargo Danmark Aps tilladelse til at genoptage brugen af sættevogne læsset på lommevogne.Jernbane14.01.2019Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen giver jernbanevirksomhed tilladelse til at genoptage brug af sættevogne/lommevognehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2019/01/TBST-giver-jernbanevirksomhed-tilladelse-til-at-genoptage-brug-af-saettevogne-lommevogne.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har d.d. givet jernbanevirksomheden Hector Rail AB tilladelse til at genoptage brugen af sættevogne læsset på lommevogne. Jernbane11.01.2019Forbud mod sættevogne og nye vilkår for godstog på Storebæltsbroenhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2019/01/Forbud-mod-saettevogne-og-nye-vilkaar-for-godstog-pa-Storebaeltsbroen.aspxTBST forbyder brug af sættevogne læsset på ’lommevogne’ og pålægger skærpede vilkår for godstransport over Storebæltsbroen under særlige vejrmæssige forholdJernbane08.01.2019Husk at tilmelde dig jernbanesikkerhedskonferencen 2019 http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2019/01/Husk-at-tilmelde-dig-jernbanesikkerhedskonferencen-2019.aspxDu kan stadig nå at melde dig til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens årlige jernbanesikkerhedskonference.Jernbane02.01.2019Styrelsen flytter til nytårhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle/2018/12/Styrelsen-flytter-til-nytaar.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen flytter til en ny adresse. Generelle nyheder21.12.2018RID 2019 er nu tilgængelighttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2018/12/RID-2019-er-nu-tilgaengelig.aspxReglement for national og international befordring af farligt gods med jernbane (RID) 2019 er nu tilgængelig på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside.Jernbane19.12.2018Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen uddeler 12 mio. kr. til forsøg med natur- og landskabsværdier i byfornyelsenhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Bolig-og-byfornyelse/2018/12/TBST-uddeler-12-mio-kr-til-forsoeg-med-natur-og-landskabsvaerdier-i-byfornyelsen.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen uddeler støtte til otte projekter fra byfornyelsens forsøgspulje 2018. Projekterne skal arbejde med at inkorporere mindre byers omkringliggende herlighedsvær-dier i byudviklingen.Bolig og byfornyelse19.12.2018Nye regler om indberetning for større pakkeleveringsvirksomhederhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2018/12/Nye-regler-om-indberetning-for-storre-pakkeleveringsvirksomheder.aspxFra 1. januar 2019 skal danske pakkeleveringsvirksomheder, herunder kurér- og ekspresvirksomheder, som har over 50 ansatte, indberette en række oplysninger om virksomheden til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.Kollektiv Trafik18.12.2018Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udsteder gebyr- og afgiftsbekendtgørelse på jernbaneområdet for 2019http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2018/12/TBST-udsteder-gebyr-og-afgiftsbekendtgorelse-paa-jernbaneomraadet-for-2019.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet en ny bekendtgørelse, som fastsætter gebyrer og afgifter på jernbaneområdet i 2019. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.Jernbane18.12.2018Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udsteder gebyr- og afgiftsbekendtgørelse på luftfartsområdet for 2019http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2018/12/TBST-udsteder-gebyr-og-afgiftsbekendtgorelse-paa-luftfartsomraadet-for-2019.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet en ny bekendtgørelse, som fastsætter gebyrer og afgifter på luftfartsområdet gældende for Danmark, Færøerne og Grønland for 2019. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.Luftfart18.12.2018Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen opdaterer gebyrsatserne på byggeområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Byggeri/2018/12/TBST-opdaterer-gebyrsatserne-pa-byggeomradet.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse, der opdaterer styrelsens gebyrsatser på byggeområdet. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.Byggeri18.12.2018Sådan formindsker du risikoen for at blive smittet med legionellahttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Byggeri/2018/12/Saadan-formindsker-du-risikoen-for-at-blive-smittet-med-legionella.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen giver i en ny pjece en række tips til, hvordan du kan nedbringe risikoen for smitte med legionella.Byggeri17.12.2018AB 18 og ABR 18 er nu tilgængelige på engelskhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Byggeri/2018/12/AB_18_in_English.aspxDet nye AB-system blev offentliggjort den 21. juni 2018. AB 18 og ABR 18 er nu oversat til engelsk.Byggeri13.12.2018Bekendtgørelse om havneforordningen sendes i høringhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Havne/2018/12/Bekendtgorelse-om-havneforordningen-sendes-i-horing.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om havneforordningen i høring. Bekendtgørelsen sikrer, at Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/352 om opstilling af rammer for levering af havnetjenester og finansiel gennemsigtighed for havne kan anvendes i praksis i Danmark. Høringsfristen er den 16. januar 2019. Havne13.12.2018Ny redegørelse for det danske postmarkeds tilstand og udvikling i 2017http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Posttilsyn/2018/12/Ny-redegorelse-for-det-danske-postmarkeds-tilstand-og-udvikling-i-2017.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet en redegørelse for det danske postmarkeds tilstand og udvikling i 2017.Posttilsyn12.12.2018CEF Transport Newsletterhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Havne/2018/12/CEF-Transport-Newsletter.aspxDear reader, In the present newsletter, we will highlight some new CEF related issues, as follows:​​​​​​​ Results of the latest CEF calls, The coming CEF call, New Horizon 2020 call within transport, A new CEF call in 2020, 2019 ASR exercise and Negotiations on CEF IIHavne07.12.2018Standardgarantitekster til AB 18, ABT 18 og AB Forenklet er nu tilgængeligehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Byggeri/2018/12/AB_Standardgarantitekster.aspxDet nye AB-system blev offentliggjort den 21. juni 2018. AB-udvalget har nu udarbejdet standardtekster, der kan bruges, når der skal stilles sikkerhed efter AB 18, ABT 18 eller AB Forenklet.Byggeri06.12.2018Ændring i bekendtgørelse om drift af almene boliger http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Bolig-og-byfornyelse/2018/12/Aendring-i-bekendtgorelse-om-drift-af-almene-boliger.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udsteder en ændring til bekendtgørelse om drift af alment boliger m.v. (driftsbekendtgørelsen). Ændringerne gennemføres som led i initiativerne til at modvirke parallelsamfund og skabe alternative udviklingsmuligheder. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. december 2018.Bolig og byfornyelse03.12.2018Målretning af kompensationsordning for rabatter i fjernbustrafikkenhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2018/12/Maalretning-af-kompensationsordning-for-rabatter-i-fjernbustrafikken.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udsteder med virkning fra den 1. januar 2019 en bekendtgørelse, der målretter kompensationsordningen for rabatter til bestemte passagergrupper i fjernbustrafikken. Kollektiv Trafik03.12.2018Ny bekendtgørelse om erstatnings- og forsikringsbeløb på jernbaneområdet http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2018/12/Ny-bekendtgoerelse-om-erstatnings-og-forsikringsbeloeb-paa-jernbaneomraadet.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udstedt den årlige reguleringsbekendtgørelse, som regulerer erstatnings- og forsikringsbeløb for jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere. Bekendtgørelsen gælder for perioden d. 1. januar til 31. december 2019.Jernbane03.12.2018Tilskud til 13 inklusionsboliger http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Bolig-og-byfornyelse/2018/12/Tilskud-til-13-inklusionsboliger.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen giver tilsagn om tilskud til oprettelse af fem inklusionsboliger i Horsens Kommune og otte inklusionsboliger i Fredericia KommuneBolig og byfornyelse03.12.2018Sikkerhedsrapport for dansk civil luftfart 2017http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2018/11/Sikkerhedsrapport-for-dansk-civil-luftfart-2017.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsens årlige sikkerhedsrapport for dansk civil luftfart for 2017 er netop udgivet. Rapporten viser blandt andet, at 2017 var det hidtil sikreste år indenfor global civil luftfart. Der var i 2017 ingen fatale havarier i dansk luftfart, og målsætningerne for sikkerheden for dansk luftfart blev også dette år overholdt.Luftfart30.11.2018Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse om udlejning af almene boligerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Bolig-og-byfornyelse/2018/11/Trafik-Bygge-og-Boligstyrelsen-har-udstedt-en-ny-bkt-om-udlejning-af-almene-boliger.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v. Bekendtgørelsen indeholder ændringer, der skal modvirke opretholdelse af udsatte boligområder, herunder hårde ghettoområder.Bolig og byfornyelse30.11.2018Udmøntning af godt 58 mio. kr. til investeringer i kollektiv bustrafikhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2018/11/Udmoentning-af-godt-58-mio-kr-til-investeringer-i-kollektiv-bustrafik.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har uddelt i alt godt 58 mio. kr. til busprojekter i hele landet.Kollektiv Trafik21.11.2018Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen opdaterer gebyrsatserne på postområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Posttilsyn/2018/11/Trafik-Bygge-og-Boligstyrelsen-opdaterer-gebyrsatserne-paa-postomraadet.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse, der opdaterer styrelsens gebyrsatser på postområdet. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.Posttilsyn19.11.2018Ny vejledning skal afhjælpe udlejningsvanskeligheder i almene ældreboligerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Bolig-og-byfornyelse/2018/11/Ny-vejledning-skal-afhjaelpe-udlejningsvanskeligheder-i-almene-aeldreboliger.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udgivet Vejledning om afhjælpning af udlejningsvanskeligheder i almene ældreboliger, som skal vejlede kommuner og andre bygningsejere, der oplever vanskeligheder i leje af almene ældreboliger.Bolig og byfornyelse16.11.2018Ny håndbog for områdefornyelse og lokal byudviklinghttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Bolig-og-byfornyelse/2018/11/Ny-handbog-for-omradefornyelse-og-lokal-byudvikling.aspxI samarbejde med Roskilde Universitet udgiver Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen håndbogen Stedsans – samskabelse gennem omverdensinddragelse. Bogen sætter fokus på, hvordan kommunale planlæggere og andre lokale aktører der arbejder med byudvikling kan styre processen for områdefornyelse. Bolig og byfornyelse14.11.2018Tekniske problemer med styrelsens hovedtelefonnummerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle/2018/11/Tekniske-problemer-med-styrelsens-hovedtelefonnummer.aspxHvis du i disse dage ringer til styrelsen på vores hovednummer, så kan du desværre opleve, at det tager længere tid end normalt at komme igennem. Det skyldes tekniske problemer med vores forbindelser. Vi beklager ulejligheden, og vores Call Center arbejder intenst på at løse problemerne hurtigst muligt. Indtil da må vi bede om, at du udviser tålmodighed. Generelle nyheder09.11.2018Nye regler om flyveledercertifikater for Færøerne og Grønlandhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2018/11/Nye-regler-om-flyveledercertifikater-for-Faeroeerne-og-Groenland.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udgivet BL 6-02, som sætter EU’s regler om certificering af flyveledere og flyvelederelever i kraft for Færøerne og Grønland, så reglerne er ens for hele Rigsfællesskabet. BL 6-02 gælder fra den 1. januar 2019.Luftfart07.11.2018Høring over ændring af gebyrer og afgifter på luftfartsområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2018/11/Hoering-over-aendring-af-gebyrer-og-afgifter-paa-luftfartsomraadet.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet en ny bekendtgørelse for gebyrer og afgifter på luftfartsområdet gældende for Danmark, Færøerne og Grønland for 2019. Bekendtgørelsen sendes i høring med frist den 18. november 2018.Luftfart07.11.2018Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen reviderer gebyrbekendtgørelse på byggeområdet.http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Byggeri/2018/11/Trafik-Bygge-og-Boligstyrelsen-reviderer-gebyrbekendtgorelse-pa-byggeomradet.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet udkast til en ny bekendtgørelse, som fastsætter gebyrer på byggeområdet i 2019. Udkastet fastsætter gebyret for byggeskadeforsikring og for ansøgninger til kommunalbestyrelser efter byggeloven, samt gebyret for godkendelse af byggevarer i kontakt med drikkevand. Høringsfristen er den 19. november 2018.Byggeri01.11.2018Jernbanesikkerhedskonference den 16. januar 2019 – sæt kryds i kalenderenhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2018/10/Jernbanesikkerhedskonference-2019.aspxPå den kommende jernbanesikkerhedskonference vil Trafik- Bygge og Boligstyrelsen (TBST) sætte spot på forhold, som udfordrer branchens anlæg, drift og vedligeholdelse af sikre by- og jernbaner – og give et bud på, hvad vi kan gøre ved det. Jernbane31.10.2018Høring over nye regler om ændring af boligsammensætningen i hårde ghettoområderhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Bolig-og-byfornyelse/2018/10/Horing-over-nye-regler-om-aendring-af-boligsammensaetning.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet en nye bekendtgørelse, som fastsætter regler for en ændring af boligsammensætningen i de ”hårde ghettoområder”. Bekendtgørelsen er sendt i høring med svarfrist den 22. november 2018 kl. 12.00. Bolig og byfornyelse26.10.2018Høring over nye regler om udlejning af almene boligerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Bolig-og-byfornyelse/2018/10/Horing-over-nye-regler-om-udlejning-af-almene-boliger.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet et udkast til en ændring af udlejningsbekendtgørelsen, som skal modvirke etablering og opretholdelse af udsatte boligområder, herunder ”hårde ghettoområder”. Bekendtgørelsen er sendt i høring med frist den 22. november 2018 kl. 12.00.Bolig og byfornyelse26.10.2018Nye regler om servicemål for passagerernes ventetid i sikkerhedskontrollenhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2018/10/Nye-regler-om-servicemaal-for-passagerernes-ventetid-i-sikkerhedskontrollen.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har som et led i regeringens luftfartsstrategi udgivet BL 9-25, Bestemmelser om servicemål for ventetider i sikkerhedskontrol. BL’en træder i kraft den 1. januar 2019. Luftfart26.10.2018Høring af ny bekendtgørelse om kompensation til pendlere i Jylland og på Fynhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2018/10/Hoering-af-ny-bekendtgoerelse-om-kompensation-til-pendlere-i-Jylland-og-paa-Fyn.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet et udkast til en ny bekendtgørelse vedrørende kompensation til pendlere i Jylland og på Fyn. Bekendtgørelsen sendes i høring med frist den 23. november 2018.Kollektiv Trafik26.10.2018Høring om nye regler om drift af almene boligerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Bolig-og-byfornyelse/2018/10/Hoering-om-nye-regler-om-drift-af-almene-boliger.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet et udkast til en ændring af bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. (driftsbekendtgørelsen), som skal modvirke etablering og opretholdelse af udsatte boligområder, herunder ’hårde ghettoområder’, og skabe alternative udviklingsmuligheder. Bekendtgørelsen er sendt i høring med frist den 22. november 2018.Bolig og byfornyelse26.10.2018Bekendtgørelse om kompensation til fjernbuspassagerer i yderområder sendt i høringhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2018/10/Bekendtgoerelse-om-kompensation-til-fjernbuspassagerer-i-yderomraader-sendt-i-hoering.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har sendt udkast til bekendtgørelse om kompensation til fjernbuspassagerer i høring. Der er høringsfrist den 20. november 2018.Kollektiv Trafik25.10.2018Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen giver tilladelse til udvidelse af Skagen Havn http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Havne/2018/10/TrafikByggeog-Boligstyrelsen-giver-tilladelse-til-udvidelse-af-Skagen-Havn.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen giver tilladelse til 3. etape af udvidelsen af Skagen Havn. Havne24.10.2018Undersøgelse af brandsikkerhed i plejeboliger mv.http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Byggeri/2018/09/Undersoegelsen-af-brandsikkerhed-i-plejeboliger-mv.aspxByggeri09.10.2018Høring over regulering af erstatnings- og forsikringsbeløbhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2018/10/Horing-over-regulering-af-erstatnings-og-forsikringsbelob.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sender hermed et udkast til den årlige reguleringsbekendtgørelse på jernbaneområdet i høring. Der er høringsfrist den 23. oktober 2018.Jernbane04.10.2018Luftfartsselskabet Primera Air erklærer sig konkurshttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2018/10/Luftfartsselskabet-Primera-Air-erklaerer-sig-konkurs.aspxLuftfartsselskabet Primera Air har i dag erklæret sig konkurs. Det betyder, at selskabet har indstillet alle sine flyvninger pr. 2. oktober 2018. Læs her, hvordan du er stillet i forhold til købt rejse eller tilgodehavender.Luftfart02.10.2018Ændring af bekendtgørelse om ansøgnings- og tilsagnsprocedurer vedrørende støtte til bygningsfornyelse m.v.http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Bolig-og-byfornyelse/2018/10/Bekendtgoerelse-om-ansoegnings-og-tilsagnsprocedurer-vedr-stoette-til-bygningsfornyelse-mv.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ændrer bekendtgørelse om ansøgnings- og tilsagnsprocedurer vedrørende bygningsfornyelse m.v. Ændringen træder i kraft den 1. oktober 2018 Bolig og byfornyelse01.10.2018Ny safety-bidragssats gældende for 2019http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2018/09/Ny-safety-bidragssats-gaeldende-for-2019.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fastholder safety-bidraget for Danmark, Grønland og Færøerne, således at satsen pr. afrejsende passager fra Danmark, Grønland og Færøerne forbliver på 4,75 kr.Luftfart28.09.2018Høj sikkerhed på den danske jernbane http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2018/09/Hoej-sikkerhed-på-den-danske-jernbane.aspxNye tal fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens Sikkerhedsrapport for jernbanen 2017 viser, at sikkerheden fortsat er meget høj. Jernbane28.09.2018Midlertidige indsatser giver bedre byrumhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Bolig-og-byfornyelse/2018/09/Midlertidige-indsatser-giver-bedre-byrum.aspxRapporten Midlertidighed i byudvikling sætter fokus på muligheder og udfordringer ved brug af midlertidige indsatser i fornyelsen af byrum. Rapporten skal give inspiration og værktøjer til kommuner og borgere i deres arbejde med midlertidig byudvikling.Bolig og byfornyelse25.09.2018Høring over regler om flyveledercertifikater for Færøerne og Grønlandhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2018/09/Horing-over-regler-om-flyveledercertifikater-for-Faeroerne-og-Gronland.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet udkast til BL 6-02 med henblik på at sætte EU’s regler om certificering af flyveledere og flyvelederelever i kraft for Færøerne og Grønland. Høringsfristen er den 10. oktober 2018.Luftfart20.09.2018Høring over revision af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrbekendtgørelse på postområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Posttilsyn/2018/09/Horing-over-revision-af-TBSTs-gebyrbekendtgorelse-pa-postomradet.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet udkast til en ny bekendtgørelse, der nedsætter gebyrsatsen efter regning og regulerer det formålsbestemte gebyr for postområdet gældende for 2019.Posttilsyn18.09.2018Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Jernbanenævnet reviderer gebyr- og afgiftsbekendtgørelsen på jernbaneområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2018/09/TBST-og-Jernbanenaevnet-reviderer-gebyr-og-afgiftsbekendtgoerelsen-på-jernbaneomraadet.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet et udkast til en ny bekendtgørelse, som skal regulere gebyrer og afgifter på jernbaneområdet i 2019. De fleste gebyrsatser fastholdes på 2018-niveauet. Udkastet har høringsfrist den 7. oktober 2018.Jernbane14.09.2018Konference om effektiv drift af almene boligerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Bolig-og-byfornyelse/2018/09/Konference-om-effektiv-drift-af-almene-boliger.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen inviterer sammen med AlmenNet og BL – Danmark Almene Boliger til konference om effektiv drift i den almene boligsektor den 13. november 2018. Bolig og byfornyelse11.09.2018Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget 13 ansøgninger om tilskud fra ’Pulje til investering i kollektiv bustrafik’http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2018/09/TBST-har-modtaget-13-ansoegninger-om-tilskud-fra-Pulje-til-investering-i-kollektiv-bustrafik.aspxMed de indkomne ansøgninger er der søgt om tilskud for i alt godt 65 mio. kr. Ansøgningerne repræsenterer en bred vifte af tiltag til en forbedret kollektiv trafik – herunder forbedret fremkommelighed, forbedringer af stoppesteder, ny busterminal og meget mere. Kollektiv Trafik04.09.2018Høring over nye servicemål for flypassagerers ventetid i sikkerhedskontrollenhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2018/08/Horing-over-nye-servicemaal-for-ventetiden-i-sikkerhedskontrollen.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet et udkast til nye bestemmelser om servicemål for passagerers ventetid i sikkerhedskontrollen. Bestemmelserne er sendt i høring med frist den 21. september 2018. Luftfart31.08.2018Nye regler om sikkerhed i net- og informationssystemer i transportsektorenhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle/2018/08/Nye-regler-om-sikkerhed-i-net-og-informationssystemer-i-transportsektoren.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udstedt bekendtgørelse om sikkerhed i net- og informationssystemer i transportsektoren. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 10. august 2018.Generelle nyheder21.08.2018Lille fald i antal fjernbus-passagerer i 2017 http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2018/08/Lille-fald-i-antal-fjernbuspassagerer-i-2017.aspxSelv om lidt færre rejste med fjernbus i 2017 i forhold til 2016, så er fjernbusser fortsat en populær rejseform. Kollektiv Trafik14.08.2018Den almene boligsektor har indhentet store besparelser i 2014-2017http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Bolig-og-byfornyelse/2018/08/Den-almene-boligsektor-har-indhentet-store-besparelser-i-20142017.aspxDen almene boligsektor har fra 2014 til 2017 effektiviseret for omkring 1 mia. kr. Det viser en analyse af sektorens regnskabstal foretaget af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens effektiviseringsenhed.Bolig og byfornyelse09.08.2018Byfornyelsens forsøgspulje 2018: Natur- og landsskabsværdier i byfornyelsenhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Bolig-og-byfornyelse/2018/07/Byfornyelsens-forsoegspulje-2018--Natur-og-landsskabsvaerdier-i-byfornyelsen.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen åbner nu for ansøgninger til byfornyelseslovens forsøgspulje 2018. Der er afsat 13,9 mio. kr. til forsøgsprojekter, der skal være med til at nytænke måden vi byfornyer og samtidig indtænke bæredygtighed.Bolig og byfornyelse17.07.2018Lån med statsgaranti til finansiering af almene boligerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Bolig-og-byfornyelse/2018/07/Laan-med-statsgaranti-til-finansiering-af-almene-boliger.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udstedt bekendtgørelse om statsgaranti, garantiprovision og aflønningsprovision i forbindelse med finansiering af almene boliger. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. juli 2018.Bolig og byfornyelse04.07.2018Høring om ændring af bekendtgørelse om ansøgnings- og tilsagnsprocedurer vedrørende støtte til bygningsfornyelse m.v.http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Bolig-og-byfornyelse/2018/07/Horing-om-aendring-af-bkt-om-ansognings-og-tilsagnsprocedurer-vedr-stotte-til-bygningsfornyelse.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sender udkast til ændring af bekendtgørelse om ansøgnings- og tilsagnsprocedurer vedrørende støtte til bygningsfornyelse m.v. i høring med frist den 14. august 2018.Bolig og byfornyelse02.07.2018Styrelsen skærper praksis vedr. politianmeldelser af flyselskaber http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2018/06/Styrelsen-skrper-praksis-vedr-politianmeldelser-af-flyselskaber.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil fremover fastholde sin politianmeldelse af et flyselskab, hvis selskabet ikke har overholdt fristen for udbetaling af kompensation til flypassageren – også selvom kompensationen efterfølgende udbetales. Den ændrede praksis skal tilskynde flyselskaberne til at betale kompensationen inden for fristen. Luftfart29.06.2018Ny hjemmeside giver indblik i godkendelsen af danske letbaner http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2018/06/Letbanekravdk.aspxNye letbaner skal sikkerhedsgodkendes, før de må tages i brug. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har netop lanceret hjemmesiden Letbanekrav.dk, som giver en introduktion til den proces, som en ny letbane skal igennem, for at den kan godkendes. Jernbane29.06.2018Post Danmarks mellemdag i 2018http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Posttilsyn/2018/06/Post-Danmarks-mellemdag-i-2018.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har efter ansøgning fra Post Danmark godkendt, at der ikke sker postomdeling (breve og pakker) mandag den 31. december 2018 Posttilsyn22.06.2018Det nye AB-system offentliggøres i daghttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Byggeri/2018/06/Det-nye-AB-system-offentliggores-i-dag.aspxAB-udvalget offentliggør i dag det nye AB-system (AB 18, ABR 18, ABT 18 m.m.) i en betænkning, som udvalgets formand har afleveret til transport- bygnings- og boligministeren. Udvalget anbefaler det nye AB-system anvendt fra 1. januar 2019.Byggeri21.06.2018Sikkerhedskonference den 16. januar 2019 – sæt kryds i kalenderenhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2018/06/Sikkerhedskonference-den-16-januar-2019-saet-kryds-i-kalenderen.aspxPå Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens sikkerhedskonference kan du opleve en række spændende oplæg om jernbanesikkerhed samt møde sikkerhedseksperter og kollegaer fra den danske jernbanebranche.Jernbane20.06.2018Høring over bekendtgørelse om sikkerhed i net- og informationssystemer i transportsektorenhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle/2018/06/Hoering-over-bekendtgoerelse-om-sikkerhed-i-net-og-informationssystemer-i-transportsektoren.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet et udkast til bekendtgørelse om sikkerhed i net- og informationssystemer i transportsektoren. Høringsfristen er den 13. juli 2018.Generelle nyheder18.06.2018Udmøntning af puljemidler til forbedring af demensindretning af plejeboligerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Bolig-og-byfornyelse/2018/06/Udmontning-af-puljemidler-til-forbedring-af-demensindretning-af-plejeboliger.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udmønter 28,65 mio. kr. til i alt 56 ansøgninger til aktiviteter, der skal forbedre plejeboliger og tilknyttede fællesområder, så de bliver mere demensegnede.Bolig og byfornyelse15.06.2018EU-dom ændrer flypassagerers adgang til kompensation i forbindelse med strejkerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2018/06/EU-dom-aendrer-flypassagerers-adgang-til-kompensation-i-forbindelse-med-strejker.aspxEn dom fra EU-Domstolen har afgjort, at flypersonalets strejke eller sygefravær som følge af en uventet meddelelse om omstrukturering, ikke udgør en usædvanlig omstændighed. Det betyder, at det i sådanne tilfælde ikke er muligt for luftfartsselskabet at blive undtaget fra pligten til at udbetale kompensation i tilfælde af et flys aflysning eller lange forsinkelse.Luftfart13.06.2018Ny bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer på luftfartsområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2018/06/Ny-bkt-om-graensevaerdier-for-stoffer-og-materialer-pa-luftfartsomradet.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udgivet ny bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer på luftfartsområdet.Luftfart06.06.2018Ny gebyrbekendtgørelse på byggeområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Byggeri/2018/06/Ny-gebyrbekendtgoerelse-på-byggeomraedet.aspxGebyret for godkendelse af byggevarer i kontakt med drikkevand reguleres.Byggeri04.06.2018Ændring af bygningsreglement 2018 (BR18)http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Byggeri/2018/05/Aendring-af-bygningsreglement-2018-BR18.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udsteder en ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18). Ændringen træder i kraft den 1. juli 2018 og har bl.a. til formål at indføre frist for stikprøvekontrol i byggesager og gennemføre ændringer af energikravene.Byggeri31.05.2018CEF Transport Newsletterhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Havne/2018/05/CEF-Transport-Newsletter.aspxIn the following, we would like to highlight the latest news within the field of CEF (Connecting Europe Facility) - Transport, which will focus on the new CEF call.Havne24.05.2018Nyt liv til erhvervsområderhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Bolig-og-byfornyelse/2018/05/Nyt-liv-til-erhvervsomraader.aspxEn ny rapport ’Den nye by’ adresserer udfordringer i landets erhvervsområder og giver konkrete løsningsforslag til, hvordan disse områder kan tilføres nyt liv.Bolig og byfornyelse16.05.2018Ændring af bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer på luftfartsområdet sendes i høringhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2018/05/Bekendtgoerelse-om-graensevaerdier-for-stoffer-og-materialer-paa-luftfartsomraadet-sendes-i-hoering.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen offentliggør hermed udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse nr. 162 af 27. februar 2018 om grænseværdier for stoffer og materialer på luftfartsområdet, hvori 31 grænseværdier ændres. Høringsfrist er den 24. maj 2018.Luftfart14.05.2018Uddeling af statslige midler til byfornyelse 2018http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Bolig-og-byfornyelse/2018/05/Uddeling-af-statslige-midler-til-byfornyelse-2018.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen offentliggør hermed fordelingen af de statslige tilskud på i alt 56 mio. kr. til byfornyelse til kommunerne. Rammen kan anvendes til blandt andet bygningsfornyelse og områdefornyelse.Bolig og byfornyelse14.05.2018Høring over ny bekendtgørelse om kompensation til pendlere på Sjællandhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2018/05/Horing-over-ny-bekendtgorelse-om-kompensation-til-pendlere-pa-Sjaelland.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet et udkast til ny bekendtgørelse vedrørende kompensation til pendlere på Sjælland. Bekendtgørelsen giver Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen hjemmel til at etablere og administrere en kompensationsordning for pendlere på Sjælland. Høringsfristen er den 29. maj 2018.Kollektiv Trafik09.05.2018Styrelsen har modtaget 12 ansøgninger om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområderhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2018/05/Styrelsen-har-modtaget-12-ansogninger.aspxI år udmøntes for sjette gang midler fra ’Pulje til forbedring af kollektiv trafik i yderområder’, og i den netop afsluttede ansøgningsrunde har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen modtaget 12 ansøgninger fra kommuner og et trafikselskab om tilskud fra puljen.Kollektiv Trafik04.05.2018Ny vejledning om certificering af statikere og brandrådgivere http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Byggeri/2018/04/Ny-vejledning-om-certificering-af-statikere-og-brandradgivere.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har netop offentliggjort vejledning om certificering af statikere og brandrådgivere. Vejledningen henvender sig primært til certificeringsorganerne.Byggeri01.05.2018Puljen til inklusionsboliger er åben for ansøgningerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Bolig-og-byfornyelse/2018/04/Puljen-til-inklusionsboliger-er-aaben-for-ansoegninger.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen åbner nu op for 2. runde af ansøgninger til puljen til etablering af inklusionsboliger for psykisk sårbare personer.Bolig og byfornyelse26.04.2018Aflyst fly på grund af strejke – læs om dine rettigheder herhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2018/04/Aflyst-fly-på-grund-af-strejke-laes-om-dine-rettigheder-her.aspxHvis du oplever, at dit fly bliver aflyst som følge af en strejke, har du som udgangspunkt ret til valget mellem refusion af flybilletten eller omlægning af rejsen. Du har dog ikke ret til kompensation. Læs mere om refusion, omlægning, overnatning, forplejning og kompensation her.Luftfart25.04.2018Høring over ændret gebyrbekendtgørelse på byggeområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Byggeri/2018/04/Horing-over-ny-gebyrbekendtgoerelse-paa-byggeomraadet.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet et udkast til en ændret gebyrbekendtgørelse på byggeområdet. Ændringen består i, at gebyret for godkendelse af byggevarer i kontakt med drikkevand (GDV-gebyret) er tilføjet til bekendtgørelsen. Udkastet har høringsfrist den 21. maj 2018.Byggeri25.04.2018Trafikforskningspris til en yngre forskerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle/2018/04/Trafikforskningspris-til-en-yngre-forsker.aspxDer er nu åbent for ansøgninger til Professor P.H. Bendtsens trafikforskningspris for danske trafik- og transportforskere. Der er ansøgningsfrist den 22. maj 2018.Generelle nyheder18.04.2018To nye vejledninger om almene boligerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Bolig-og-byfornyelse/2018/04/To-nye-vejledninger-om-almene-boliger.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udsender to nye vejledninger, som har til formål at styrke arbejdet med at effektivisere og videreudvikle den almene boligsektor. Den ene vejledning omhandler styring af den almene boligsektor og den anden vejledning omhandler egenkontrol og økonomistyring i almene boligorganisationer.Bolig og byfornyelse11.04.2018Det nye AB-system offentliggøres den 21. juni 2018http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Byggeri/2018/04/Det-nye-AB-system-offentliggores-den-21-juni-2018.aspxAB-udvalget har besluttet, at offentliggørelsen af det nye AB-system bliver den 21. juni 2018.Byggeri06.04.2018Høring over ændring til bygningsreglement 2018http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Byggeri/2018/04/Horing-over-aendring-til-bygningsreglement-2018.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om ændring af bygningsreglementet 2018 (BR18) i høring med høringsfrist den 4. maj 2018. Byggeri06.04.2018Høring af miljøkonsekvensvurdering for 3. etape af udvidelsen af Skagen Havnhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Havne/2018/04/Hoering-af-miljoekonsekvensvurdering-for-tredje-etape-af-udvidelsen-af-Skagen-Havn.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sender miljøkonsekvensvurderingen for 3. etape af udvidelsen af Skagen Havn i høring indtil den 31. maj 2018. Havne05.04.2018Den almene boligsektor har indhentet store besparelser fra 2014 til 2016http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Bolig-og-byfornyelse/2018/03/Den-almene-boligsektor-har-indhentet-store-besparelser.aspxFra 2014 til 2016 har den almene boligsektor effektiviseret for 470 mio. kr. Det viser en analyse af sektorens regnskabstal, foretaget af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens effektivitetsenhed. Sektorens budgettal viser ambitioner om endnu større besparelser i 2017 og 2018.Bolig og byfornyelse21.03.2018Digitale løsninger i alment boligbyggerihttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Byggeri/2018/03/Digitale-losninger-i-alment-boligbyggeri.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har fået udarbejdet et nyt inspirationskatalog om digitale løsninger i den almene boligsektor og en perspektiveringsrapport om digitale indsatser. Katalog og rapport skal fremme udbredelsen af digitale løsninger med henblik på at bidrage til en effektivisering af driften af almene boliger og dermed holde huslejen nede.Byggeri20.03.2018Nye vejledninger om udbud i kommunalt og alment byggerihttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Bolig-og-byfornyelse/2018/03/Nye-vejledninger-om-udbud-i-kommunalt-og-alment-byggeri.aspxNyt vejledningsmateriale om udbud af byggeri i kommuner og den almene sektor skal bidrage til at fremme en effektiv udbudsproces og anvendelsen af fleksible udbudsformer, så der dermed opnås bedre og billigere byggeri.Bolig og byfornyelse20.03.2018Åbent for ansøgninger om midler fra tilgængelighedspuljen 2018http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Byggeri/2018/03/Aabent-for-ansogninger-til-tilgaengelighedspuljen.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har den 16. marts åbnet for ansøgninger til dette års tilgængelighedspulje. Puljen og dens midler skal forbedre tilgængeligheden i offentligt tilgængelige bygninger for personer med funktionsnedsættelse. Ansøgningsperioden for 2018 er som noget nyt blevet udvidet, så ansøgningsfristen er den 5. oktober 2018.Byggeri16.03.2018Ny organisering af lægefunktionen i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsenhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle/2018/03/Ny-organisering-af-laegefunktionen-i-Trafik-Bygge-og-Boligstyrelsen.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsens lægefunktion er under omorganisering.Generelle nyheder15.03.2018Ny handlingsplan skal styrke den langsigtede indsats mod radonhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Byggeri/2018/03/Ny-handlingsplan-skal-styrke-den-langsigtede-indsats-mod-radon.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har i samarbejde med Sundhedsstyrelsen udarbejdet en radonhandlingsplan, der indeholder 2,4 mio. kr. til implementering af en række initiativer i 2018-2019.Byggeri08.03.2018Nye bekendtgørelser om arbejdsmiljø ombord på luftfartøjer http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2018/03/Nye-bekendtgorelser-om-arbejdsmiljo-ombord-paa-luftfartojer.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udgivet nye bekendtgørelser på arbejdsmiljøområdet gældende for hele Rigsfællesskabet. De nye bekendtgørelser omfatter dog alene ændringer for Færøerne og i mindre grad Grønland, så der er de samme regler på området. Bekendtgørelserne træder i kraft 1. april 2018.Luftfart06.03.2018Høring over udkast til ændrede bestemmelser om luftfartshindringerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2018/01/Horing-over-udkast-til-andrede-bestemmelser-om-luftfartshindringer.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sender hermed et udkast til en ændret BL 3-10 i høring. Udkastet omhandler belysning på hindringer og anlæg og skal sikre, at de danske krav er i overensstemmelse med ICAO’s. Udkastet har høringsfrist den 29. marts 2017. Luftfart02.03.2018Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen uddeler midler fra pulje til landsbyfornyelsehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Bolig-og-byfornyelse/2018/03/Trafik--Bygge-og-Boligstyrelsen-uddeler-midler-fra-pulje-til-landsbyfornyelse.aspx42 kommuner har fået tildelt midler fra pulje til landsbyfornyelse. Midlerne går til at rydde op, nedrive og forskønne huse i de mindste byer i landdistrikterne.Bolig og byfornyelse01.03.2018Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sammenskriver gældende regler om drift af almene boliger m.v. i én samlet bekendtgørelsehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Bolig-og-byfornyelse/2018/02/TBST-sammenskriver-gaeldende-regler-om-drift-af-almene-boliger-mv-i-en-samlet-bkt.aspxDen nye bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. er en sammenskrivning af allerede gældende regler og indeholder derfor ikke nye ændringer.Bolig og byfornyelse09.02.2018Ny passagerrekord i danske lufthavne i 2017http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2018/02/Ny-passagerrekord-i-danske-lufthavn-2017.aspxI 2017 rejste ca. 17,5 mio. passagerer med fly fra danske lufthavne. Der er tale om en ny rekord og en stigning på ca. 1 pct. i forhold til 2016. Kollektiv Trafik08.02.2018Udkast til AB 18 og ABR 18 er sendt i høringhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Byggeri/2018/01/Udkast-til-AB-18-og-ABR-18-er-sendt-i-horing.aspxPå vegne af AB-udvalget har Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen sendt udkast til AB 18 og ABR 18 i høring. Der er høringsfrist den 12. marts 2018.Byggeri02.02.2018Ny tilsynsplan for tilsynet med jernbanen i 2018http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2018/01/Ny-tilsynsplan-for-tilsynet-med-jernbanen-i-2018.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen offentliggør en ny plan for det ordinære sikkerhedstilsyn med jernbanen i 2018.Jernbane31.01.2018AB-udvalget inviterer til høringskonference om revideret AB og ABR http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Byggeri/2018/01/AB-udvalget-inviterer-til-hoeringskonference-om-revideret-AB-og-ABR.aspxAB-udvalget inviterer i samarbejde med Det Danske Selskab for Byggeret til høringskonference om udvalgets udkast til revideret AB og ABR (standardaftalevilkår for bygge- og anlægsarbejder og teknisk rådgivning). Konferencen afholdes onsdag d. 21. februar kl. 10.00-17.00 i Industriens Hus. Byggeri29.01.2018Højesteretsdom ændrer reglerne for kompensation ved pakkerejserhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2018/01/Hoejesteretsdom-aendrer-reglerne-for-kompensation-ved-pakkerejser.aspxHøjesteret har d. 23. januar 2018 afsagt dom med betydning for kompensation ved pakkerejser. Fremover vil pakkerejsende, som oplever en flyforsinkelse på mindst 3 timer ved ankomst, ikke blive kompenseret efter både pakkerejseloven og passagerrettighedsforordningen. Luftfart26.01.2018Ændringer i Vejledning i Sikkerhedsledelsehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2018/01/opdateret-vejledning-i-sikkerhedsledelese.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har ændret Vejledningen i Sikkerhedsledelse på jernbaneområdetJernbane16.01.2018Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen opdeler bekendtgørelsen for veterantogskørsel i to separate bekendtgørelser http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2018/01/TrafiByggogBoligstyrelsen-opdeler-bekendtgrelsen-for-veterantogskrsel-i-to-separate-bekendtgrelser.aspxDen 1. februar 2018 træder to nye bekendtgørelser om veterantogskørsel i kraft. Bekendtgørelserne erstatter den hidtil samlede bekendtgørelse på området og skal give et bedre overblik over reglerne for kørsel på henholdsvis jernbanenettet og på egne veteranbaner. Jernbane16.01.2018Rettelser til RID 2017http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2018/01/Rettelser-til-RID-2017.aspxDen 3. januar 2018 trådte en række mindre rettelser til Reglementet for national og international befordring af farligt gods med jernbane (RID 2017) i kraft. Jernbane09.01.2018Uddeling af tilskud fra tilgængelighedspuljen 2017http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Byggeri/2018/01/Uddeling-af-tilskud-fra-tilgaengelighedspuljen-2017.aspxTilskud fra tilgængelighedspuljen for 2017 er netop blevet uddelt til projekter i alle dele af landet. Formålet med tilgængelighedspuljen er at forbedre tilgængeligheden i offentligt tilgængelige bygninger med en borgerrettet servicefunktion, så personer med funktionsnedsættelse kan deltage i alle dele af samfundslivet på lige fod med andre.Byggeri05.01.2018Demenspuljen 2018http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Bolig-og-byfornyelse/2018/01/Demenspuljen-2018.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsens demenspulje indeholder midler til mindre ombygninger eller nyindretning af eksisterende plejeboliger. Der er ansøgningsfrist den 15. marts 2018.Bolig og byfornyelse05.01.2018Ændring af bekendtgørelse om sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedscertifikat på jernbaneområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2018/01/Aendring-af-bkt-om-sikkerhedsgodkendelse-og-certifikat-pa-jernbaneomradet.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udstedt en ændring af bekendtgørelse om sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedscertifikat på jernbaneområdet. Med ændringen fjernes en begrænsning for de virksomheder, der gerne vil certificeres til at køre på eget ansvar på jernbanenettet. Bekendtgørelsen er trådt i kraft d. 1. januar 2018.Jernbane02.01.2018Styrelsens årlige rapport om tilsynet med lufthavnstaksterhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2017/12/Styrelsens-aarlige-rapport-om-tilsynet-med-lufthavnstakster.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet en rapport om tilsynet med lufthavnstakster i danske lufthavne for året 2016. Rapporten giver overblik over styrelsens opgaver i relation til fastsættelsen af lufthavnstakster i de danske lufthavne.Kollektiv Trafik22.12.2017Ny kampagne om dronereglerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2017/12/Ny-kampagne-om-droneregler.aspxDroner fås i dag i alle størrelser og forhandles i butikker over hele landet samt på nettet. Og selv om droner umiddelbart ligner fredeligt legetøj, så kan de være til fare for andre, hvis de ikke anvendes med omtanke. Luftfart22.12.2017Nyt bygningsreglement (BR18) og ny certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Byggeri/2017/12/Nyt-BR18-og-ny-certificeringsordning-for-dokumentation-af-tekniske-forhold-i-bygningsreglementet.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udsteder en ny bekendtgørelse om ændring af bygningsreglement (BR18). Samtidig udsteder styrelsen en ny bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet med det formål at forbedre rammerne for byggeriet. Begge bekendtgørelser træder i kraft den 1. januar 2018.Byggeri22.12.2017Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen uddeler ni mio. kr. til forsøg med landsbypartnerskaberhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Bolig-og-byfornyelse/2017/12/Trafik-Bygge-og-Boligstyrelsen-uddeler-ni-mio-kr-til-forsoeg-med-landsbypartnerskaber.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen giver støtte til syv projekter fra byfornyelsens forsøgspulje 2017. Puljen sætter fokus på nye partnerskaber for udvikling og tilpasning af mindre byer.Bolig og byfornyelse22.12.2017Den første version af Luftrumsudviklingsplanen er nu offentlig tilgængelig http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2017/12/Den-foerste-version-af-Luftrumsudviklingsplanen-er-nu-offentlig-tilgaengelig.aspxI foråret 2017 sendte Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sammen med Forsvaret udkastet til luftrumsudviklingsplanen ”Dansk Luftrumsudvikling og udviklingspotentialer 2017+” i høring, og interessenter blev indbudt til at kommentere planen og få indflydelse på den fremtidige udvikling af det danske luftrum.Luftfart21.12.2017Ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer samt seks nye bekendtgørelserhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Bolig-og-byfornyelse/2017/12/Aendring-af-lov-om-byfornyelse-og-udvikling-af-byer-samt-seks-nye-bekendtgoerelser.aspxSom en følge af, at Folketinget har ændret lov om byfornyelse og udvikling af byer har Trafik,- Bygge- og Boligstyrelsen udstedt seks nye bekendtgørelser vedrørende byfornyelsesområdet. Loven og bekendtgørelserne træder i kraft den 1. januar 2018. Bolig og byfornyelse21.12.2017Høring over ændringer for Færøerne og Grønland til bekendtgørelser om arbejdsmiljø i luftfartøjer http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2017/12/Horing-over-aendringer-for-Faeroerne-og-Gronland-til-bkt-om-arbejdsmiljo-i-luftfartojer.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet udkast til nye bekendtgørelser på arbejdsmiljøområdet i luftfartøjer, som alene indebærer ændringer for Færøerne og i mindre grad Grønland. Der er høringsfrist den 25. januar 2018.Luftfart15.12.2017Ny praksis ved godkendelser af RNP-procedurer til anflyvning af VMC-flyvepladser og helikopterflyvepladserhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2017/12/Ny-praksis-v-godkendelser-af-RNPprocedurer-til-anflyvning-af-VMCflyve-og-helikopterflyvepladser.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har på baggrund af konkrete anmodninger fra den danske luftfartsbranche vurderet mulighederne for at ændre praksis for godkendelse af Required Navigation Performance (RNP) procedurer til anflyvning af VMC-flyvepladser uden lokal lufttrafiktjeneste, samt til private ikke-godkendte helikopterflyvepladser.Luftfart15.12.2017Ny bekendtgørelse vedrørende Den Danske Akkrediteringsfonds (DANAK) opgaver om notificerede organer, der fører 3. partskontrol med byggevarer og tekniske vurderingsorganerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Byggeri/2017/12/Ny-bkt--vdr-DANAK-opg-om-notificerede-organer-der-forer-3-partskon-med-byggevarer-og-tek-vurorganer.aspxTrafik,- Bygge- og Boligstyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse om DANAK's opgaver i henhold til byggevareforordningen. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018. Byggeri15.12.2017Støtte til inklusionsboliger til psykisk sårbare personer i Halsnæs Kommunehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Bolig-og-byfornyelse/2017/12/Stoette-til-inklusionsboliger-til-psykisk-saarbare-personer-i-Halsnaes-Kommune.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen meddeler i dag, at der bliver givet økonomisk støtte til etablering af ni inklusionsboliger i Halsnæs Kommune i en periode på 15 år.Bolig og byfornyelse15.12.2017Ny vejledning i hvornår CSM-RA skal anvendes ved baneelektrificeringhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2017/12/Ny-vejledning-i-hvornar-CSM-RA-skal-anvendes-ved-baneelektrificering.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har præciseret grænsefladerne ved myndighedsbehandling af anlæg for baneelektrificering. Styrelsen har samtidig afklaret forholdet til Sikkerhedsstyrelsens myndighedsområde og fastlagt, hvordan der skal tages hånd om farer i baneprojekter samt hvornår CSM-RA forordningen skal anvendes.Jernbane12.12.2017Udmøntning af 297 mill. kr. til investeringer i kollektiv bustrafikhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2017/12/Udmoentning-af-297-mill-kr-til-investeringer-i-kollektiv-bustrafik.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har uddelt i alt 297 mill. kr. til busprojekter i hele landet.Kollektiv Trafik08.12.2017Regulering af maksimumbeløb for støttet boligbyggeri for 2018http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Bolig-og-byfornyelse/2017/12/Regulering-af-maksimumbelob-for-stottet-boligbyggeri-for-2018.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen offentliggør regulering af maksimumsbeløbene for støttet boligbyggeri for 2018.Bolig og byfornyelse08.12.2017Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen opdaterer gebyr- og afgiftssatser for civil luftfart 2018http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2017/12/TBST-opdaterer-gebyr-og-afgiftssatser-for-civil-luftfart-2018.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet en ny bekendtgørelse for gebyrer og afgifter på luftfartsområdet gældende for Danmark, Færøerne og Grønland for 2018, hvori de fleste satser nedsættes. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2018.Luftfart05.12.2017Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen opdaterer gebyrsatser på byggeområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Byggeri/2017/12/TBST-opdaterer-gebyrsatser-pa-byggeomradet.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse, som opdaterer gebyrsatser på byggeområdet. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.Byggeri05.12.2017Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen opdaterer bekendtgørelse om godkendelse til uddannelse af lokomotivførere og bekendtgørelse om certificering af lokomotivførerehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2017/12/TBST-opdaterer-bkt-om-godkendelse-til-udd-af-lokomotivforere-og-bkt-om-certificering.aspxStyrelsen udsteder bekendtgørelse om godkendelse til uddannelse af lokomotivførere på jernbaneområdet og bekendtgørelse om certificering af lokomotivførere (lokomotivførerbekendtgørelsen). Bekendtgørelserne træder i kraft 1. januar 2018.Jernbane01.12.2017Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v.http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Bolig-og-byfornyelse/2017/12/TBST-har-udstedt-en-ny-bkt-om-udlejning-af-almene-boliger-mv-bkt-traeder-i-kraft-den-1-december-2017.aspxDen nye udlejningsbekendtgørelse er en sammenskrivning af allerede gældende regler og indeholder ingen ændringer af de gældende regler. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2017.Bolig og byfornyelse01.12.2017Ændrede bekendtgørelser om flyvning med dronerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2017/11/Aendrede-bekendtgoerelser-om-flyvning-med-droner.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udgivet nye udgaver af bekendtgørelse om flyvning med droner i bymæssigt område (bydronebekendtgørelsen) og bekendtgørelse om flyvning med droner uden for bymæssigt område (landdronebekendtgørelsen). Bekendtgørelserne træder i kraft den 1. januar 2018.Luftfart30.11.2017Ny sikkerhedsrapport for dansk civil luftfart 2016http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2017/11/Ny-sikkerhedsrapport-for-dansk-civil-luftfart-2016.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsens årlige sikkerhedsrapport for dansk civil luftfart for året 2016 er netop udgivet. Rapporten viser, at den danske civile luftfart er en sikker transportform. Der var i 2016 ingen fatale havarier i dansk luftfart, og målene for sikkerheden for dansk luftfart blev endnu en gang overholdt.Luftfart30.11.2017Vil du bedømme det nye BR18-website?http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Byggeri/2017/11/BR18webtest.aspxFrem til 3. december kan du prøve Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens kommende website om BR18 og give din bedømmelse af det.Byggeri29.11.2017Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v. http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Bolig-og-byfornyelse/2017/11/Trafik-Bygge-og-Boligstyrelsen-har-udstedt-en-ny-bekendtgoerelse-om-udlejning-af-almene-boliger-mv.aspxDen nye udlejningsbekendtgørelse er en sammenskrivning af allerede gældende regler og indeholder ingen ændringer af de gældende regler. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2017.Bolig og byfornyelse29.11.2017Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen opdaterer gebyr- og afgiftssatser på jernbaneområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2017/11/Trafik-Bygge-og-Boligstyrelsen-opdaterer-gebyr-og-afgiftssatser-paa-jernbaneomraadet.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udsendt en ny bekendtgørelse, der fastsætter gebyr- og afgiftssatser for jernbaneområdet for 2018. De fleste gebyrer fastholdes eller nedsættes. Jernbane27.11.2017Ændring af bestemmelser om flyve- og hviletid for besætningsmedlemmer under erhvervsmæssig lufttransport (BL 5-18)http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2017/11/Aendring-af-bestemmelser-om-flyve-og-hviletid-for-besaetningsmedlemmer-under-lufttransport-BL-5-18.aspxFormålet med ændringen af BL 5-18 er at præcisere grænserne for anvendelse af ”split duty”. Luftfart24.11.2017Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udsteder nye bestemmelser om certifikater for betjening af radioanlæg i luftfartsradiotjeneste mm. http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2017/11/TBST-udsteder-nye-BL-om-certifikater-for-betjening-af-radioanlaeg-i-luftfartsradiotjeneste-mm.aspxMed revisionen af BL 6-08 får virksomheder og elever bedre rammebetingelser for uddannelses- og prøvesystemet på luftfartsradiouddannelsesområdet.Luftfart24.11.2017Ny aftale om finansieringen af lån i den almene boligsektorhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Bolig-og-byfornyelse/2017/11/Ny-aftale-om-finansieringen-af-lan-i-den-almene-boligsektor.aspxRegeringen har indgået aftale med realkreditinstitutterne om omlægning af finansieringen af lån i den almene boligsektor. Omlægningen vedrører nye og eksisterende statsstøttede lån til nybyggeri og nye og eksisterende lån til renovering med støtte fra Landsbyggefonden.Bolig og byfornyelse24.11.2017Hændelsesnyhedsbrev for civil luftfart i Danmarkhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2017/11/Haendelsesnyhedsbrev-for-civil-luftfart.aspxSe styrelsens nye hændelsesnyhedsbrev her... Luftfart17.11.2017Ændring af bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktionerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Byggeri/2017/11/Aendring-af-bekendtgoerelse-om-certificeringsordning-for-transportable-telte-og-konstruktioner.aspxÆndring af bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner træder i kraft den 1. januar 2018.Byggeri17.11.2017Ændring af bestemmelser om lufthavnstakster skal sikre højere tilgængelighed til, fra og i Danmark via luftfartenhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2017/11/Aendring-af-bestemmelser-om-lufthavnstakster-skal-sikre-hoejere-tilgaengelighed-til-fra-og-i-DK.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har revideret bestemmelserne om fastsættelse af betaling for luftfartsselskabernes brug af lufthavne i Danmark (lufthavnstakster). De reviderede regler skal sikre en mere ligeværdig og transparent forhandling om lufthavnstakster, serviceniveau og investeringer i lufthavnene. Det vil give mulighed for fortsat vækst i såvel national som international tilgængelighed, til gavn for hele landet.Luftfart16.11.2017Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sender revision af gebyrbekendtgørelse på byggeområdet i høringhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Byggeri/2017/11/TBST-sender-revision-af-gebyrbkt-pa-byggeomradet-i-horing.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet et udkast til en ny bekendtgørelse, som fastsætter gebyrer på byggeområdet i 2018. Udkastet fastsætter gebyret for byggeskadeforsikring og for ansøgninger til kommunalbestyrelser efter byggeloven. Høringsfristen er den 29. november 2017.Byggeri15.11.2017Fortsat vækst i antallet af fjernbuspassagererhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2017/11/Fortsat-vaekst-i-antallet-af-fjernbuspassagerer.aspxI 2016 rejste over 1,5 millioner passagerer med fjernbus i Danmark. Det er en stigning på cirka 25 procent siden 2015. Kollektiv Trafik10.11.2017Høring over udkast til bekendtgørelse vedr. DANAKs opgaver om notificerede organer, der fører 3. partskontrol med byggevarer og tekniske vurderingsorganerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Byggeri/2017/11/Hoering-over-udkast-til-bekendtgoerelse-vedr-DANAKs-opgaver-om-notificerede-organer.aspxTrafik,- Bygge- og Boligstyrelsens udkast til bekendtgørelse vedrørende DANAK´s opgaver om notificerede organer, der fører 3. partskontrol med byggevarer og tekniske vurderingsorganer, er sendt i høring. Der er høringsfrist den 29. november 2017.Byggeri08.11.2017Bekendtgørelser om ikke-erhvervsmæssig jernbanedrift på henholdsvis egen bane, smalsporsbane og sporveje samt kørsel på jernbanenettet sendes hermed i høringhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2017/11/Bekendtgoerelser-om-ikke-erhvervsmaessig-jernbanedrift-sendes-hermed-i-hoering.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sender hermed udkast til to nye bekendtgørelser i høring. De skal skabe et bedre overblik for veteranbaneorganisationerne i forhold til de krav, der stilles til de forskellige former for veterantogsdrift – herunder krav, der skal fastholde sikkerheden på veteranbanerne. Høringsfrist er den 4. december 2017.Jernbane07.11.2017Ny lovbekendtgørelse på luftfartsområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2017/11/Ny-lovbekendtgoerelse-paa-luftfartsomraadet.aspxTransport-, Bygnings- og Boligministeriet har udstedt en ny lovbekendtgørelse på luftfartsområdet. Lovbekendtgørelsen er en sammenskrivning af gældende love på området.Luftfart06.11.2017Høring om ændring af seks bekendtgørelser vedrørende byfornyelse og udvikling af byerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Bolig-og-byfornyelse/2017/11/Hoering-om-aendring-af-seks-bekendtgoerelser-vedroerende-byfornyelse-og-udvikling-af-byer.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sender en række ændringsbekendtgørelser i høring. Ændringerne skyldes det fremsatte lovforslag om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer. Der er høringsfrist den 24. november 2017.Bolig og byfornyelse06.11.2017Høring af VVM-redegørelse: Flytning af færgeterminal i Aarhus Havnhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Havne/2017/10/Hoering-af-VVM-redegoerelse-Flytning-af-faergeterminal-i-Aarhus-Havn.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sender hermed VVM-redegørelsen for flytning af færgeterminal i Aarhus Havn i høring. Høringsfristen er den 21. december 2017.Havne24.10.2017Refinansiering af rentetilpasningslån i alment byggerihttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Bolig-og-byfornyelse/2017/10/Refinansiering-af-rentetilpasningslan-i-alment-byggeri.aspxTransport-, Bygnings- og Boligministeriet fastsætter de nærmere bestemmelser om lånetyper ved refinansiering af rentetilpasningslån i alment boligbyggeri.Bolig og byfornyelse17.10.2017Høring over ændring af bekendtgørelse om sikkerhedsgodkendelse og -certifikat på jernbaneområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2017/10/Hoering-over-aendring-af-bekendtgoerelse-om-sikkerhedsgodkendelse-og-certifikat-paa-jernbaneomraadet.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har sendt et udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedscertifikat på jernbaneområdet i høring. Med ændringen fjernes en begrænsning for de virksomheder, der gerne vil certificeres til at køre på eget ansvar på jernbanenettet. Høringsfristen er den 10. november 2017.Jernbane16.10.2017Høring over ændring af gebyrer og afgifter på luftfartsområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2017/10/Hoering-over-aendring-af-gebyrer-og-afgifter-paa-luftfartsomraadet.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet en ny bekendtgørelse for gebyrer og afgifter på luftfartsområdet gældende for Danmark, Færøerne og Grønland for 2018, hvori de fleste satser nedsættes. Bekendtgørelsen sendes i høring med frist den 12. november 2018.Luftfart16.10.2017Nyt website og app viser, hvor du ikke må flyve med din drone http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2017/10/Nyt-website-og-app-viser-hvor-du-ikke-maa-flyve-med-din-drone.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har i samarbejde med Naviair og det belgiske softwarefirma Unifly udviklet et nyt website og en app, der viser droneoperatører, hvor det ikke er tilladt at flyve med droner. Luftfart13.10.2017Offentlig høring af VVM-redegørelse for udvidelsen af Skagen Havn er offentliggjorthttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Havne/2017/10/Offentlig-hoering-VVM-redegoerelse-for-udvidelsen-af-Skagen-Havn-er-offentliggjort.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen offentliggør VVM-redegørelsen for udvidelsen af Skagen Havn. Udvidelsen består af fjernelse af den nuværende ydermole, etabling af et nyt havneområde samt etablering af et nyt fremskudt nordmolehoved. Høringsfristen er den 27. november 2017.Havne13.10.2017Høring over udkast til ændret by- og landdronebekendtgørelsehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2017/10/Horing-over-udkast-til-aendret-by-og-landdronebekendtgorelse.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sender hermed udkast til ændret bekendtgørelse om flyvning med droner i bymæssigt område (bydronebekendtgørelsen) samt udkast til ændret bekendtgørelse om flyvning med droner uden for bymæssigt område (landdronebekendtgørelsen) i høring. Eventuelle bemærkninger skal sendes til styrelsen senest den 8. november 2017. Luftfart12.10.2017Ny ansøgningspulje på 8 mio. kr. om støtte til uddannelses- og jobgaranti i ghettoer og udsatte boligområderhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Bolig-og-byfornyelse/2017/10/Ny-ansogningspulje-pa-8-miokr-om-stotte-til-uddannelses-jobgaranti-i-ghettoer-udsatte-boligomrder.aspxAnsøgningspuljen er målrettet kommuner og boligorganisationer med udsatte boligområder. Disse kan, med afsæt i en partnerskabsaftale ansøge om at etablere forsøg med en konsekvent og målrettet beskæftigelses- og uddannelsesindsats i et af deres udsatte boligområder. Bolig og byfornyelse12.10.2017Ny bekendtgørelse om erstatnings- og forsikringsbeløb på jernbaneområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2017/10/Ny-bekendtgorelse-om-erstatnings-og-forsikringsbelob-pa-jernbaneomradet.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udstedt den årlige reguleringsbekendtgørelse, som regulerer erstatnings- og forsikringsbeløb for jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere. Bekendtgørelsen gælder for perioden d. 1. januar-31. december 2018.Jernbane11.10.2017Husk at melde dig til sikkerhedskonferencen 2017http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2017/10/Husk-at-melde-dig-til-sikkerhedskonferencen-2017.aspxHar du ikke nået at tilmelde dig Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens årlige sikkerhedskonferencen? Så kan du nå det endnu.Jernbane10.10.2017Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget 19 ansøgninger om tilskud fra ’Pulje til investering i kollektiv bustrafik’.http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2017/10/TBBST-har-modtaget-19-ansogninger-om-tilskud-fra-Pulje-til-investering-i-kollektiv-bustrafik.aspxMed de indkomne ansøgninger er der søgt om tilskud for i alt 326 mio. kr. Ansøgningerne repræsenterer en bred vifte af tiltag til en forbedret kollektiv trafik – herunder elbusser, forbedret fremkommelighed og meget mere. Der er maksimalt 297 mio. kr. til uddeling i denne runde.Kollektiv Trafik05.10.2017Høring vedrørende bekendtgørelse om godkendelse til uddannelse af lokomotivførere og lokomotivførerbekendtgørelsen http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2017/10/Horing-vedr-bkt-om-godkendelse-til-uddannelse-af-lokomotivforere-og-lokomotivforerbkt.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sender hermed bekendtgørelse om godkendelse til uddannelse af lokomotivførere på jernbaneområdet og bekendtgørelse om certificering af lokomotivførere (lokomotivførerbekendtgørelsen) i høring. Der er høringsfrist den 30. oktober 2017.Jernbane05.10.2017Revision af BL 6-08, Bestemmelser om certifikater for betjening af radioanlæg i luftfartsradiotjeneste mm.http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2017/10/Revision-af-BL-608-BL-om-certifikater-for-betjening-af-radioanlaeg-i-luftfartsradiotjeneste-mm.aspxMed revisionen af BL 6-08 forbedres rammebetingelserne for virksomheder på luftfartsradio uddannelsesområdet.Luftfart05.10.2017Nye regler om mærkning af demensegnede plejeboligerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Bolig-og-byfornyelse/2017/10/Nye-regler-om-maerkning-af-demensegnede-plejeboliger.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse om mærkning af demensegnede plejeboliger. Bekendtgørelsen skal sikre, at kommunerne indberetter oplysninger til styrelsen om, på hvilke punkter plejeboligernes/plejeboligcentrenes bygningsmæssige rammer er demensegnede. Bekendtgørelsen træder i kraft den 4. oktober 2017.Bolig og byfornyelse04.10.2017Nye bestemmelser (BL'er) om lufttrafikregler og procedurer for tale-radiokommunikationhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2017/10/Nye-bestemmelser-om-lufttrafikregler-og-procedurer-for-taleradiokommunikation.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udgivet nye udgaver af BL 7-1 (Bestemmelser om lufttrafikregler), BL 7-14 (Bestemmelser om procedurer for tale-radiokommunikation) og BL 7-100 (Bestemmelser, der supplerer SERA-forordningen). Reglerne træder i kraft den 12. oktober 2017.Luftfart02.10.2017Forsat høj sikkerhed på de danske jernbanerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2017/09/Forsat-hoj-sikkerhed-pa-de-danske-jernbaner.aspxSikkerheden på de danske jernbaner er fortsat meget høj. Det viser tal fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens sikkerhedsrapport for jernbanen 2016, som netop er offentliggjort.Jernbane29.09.2017Offentliggørelse af høringssvar modtaget vedr. BL 9-15 om betaling for benyttelse af lufthavne (lufthavnstakster)http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2017/09/Offentliggorelse-af-horingssvar-modtaget-vedr-BL-915-om-betaling-for-benyttelse-af-lufthavne.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sendte den 3. juli 2017 BL 9-15 om betaling for anvendelse af lufthavne (lufthavnstakster) i høring. Høringsfristen var den 11. september, og styrelsen har modtaget 22 høringssvar.Luftfart29.09.2017Ny safety-bidragssats gældende for 2018http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2017/09/Ny-safety-bidragssats-gaeldende-for-2018.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen agter at regulere safety-bidraget for Danmark og Færøerne, således at satsen pr. afrejsende passager fra Danmark og Færøerne sættes ned fra 5,25 kr. til 4,75 kr.Luftfart27.09.2017Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen giver tilladelse til udvidelse af Hanstholm Havnhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Havne/2017/09/TBST-giver-tilladelse-til-udvidelse-af-Hanstholm-Havn.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen offentliggør hermed, at styrelsen har givet principiel tilladelse til en større udvidelse af Hanstholm Havn. Havne27.09.2017Høring over ændringer til bestemmelser om flyve- og hviletid for besætningsmedlemmer under erhvervsmæssig lufttransporthttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2017/09/Horing-ovr-aendringer-til-bestm-om-flyve-og-hviletid-besaetningsmedlem-erhvervsmaessig-lufttransport.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet udkast til ny udgave af BL 5-18: Bestemmelser om flyve- og hviletid for særligt lufttaxioperationer, ambulanceflyvninger og erhvervsmæssige lufttransportoperationer med én pilot.Luftfart22.09.2017Din flyafgang er blevet aflyst - læs om dine rettigheder herhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2017/09/Din-flyafgang-er-blevet-aflyst-laes-om-dine-rettigheder-her.aspxHvis luftfartsselskabet har aflyst din flyafgang, så har du som passager forskellige rettigheder - læs om dem her.Luftfart19.09.2017Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen søger ny vicedirektørhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle/2017/09/Trafik-Bygge-og-Boligstyrelsen-soeger-ny-vicedirektoer.aspxLæs stillingsopslag samt stillings- og personprofilGenerelle nyheder15.09.2017Blanket til indberetning af ulykker på letbaneområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2017/09/Blanket-til-indberetning-af-ulykker-paa-letbaneomraadet.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet blanket til letbaneoperatørerne til brug ved indberetning af data vedrørende ulykker på letbaneområdet.Jernbane15.09.2017Høring over revision af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens og Jernbanenævnets gebyr- og afgiftsbekendtgørelse på jernbaneområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2017/09/Horing-over-revision-af-TBBsts-og-Jernbanenaevnets-gebyr-og-afgiftsbekendtgorelse-pa-jernbaneomradet.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet et udkast til en ny bekendtgørelse, som skal regulere gebyrer og afgifter på jernbaneområdet i 2018. De fleste gebyrsatser falder ift. 2017-niveauet. Udkastet har høringsfrist den 9. oktober 2017.Jernbane12.09.2017Notificering af bekendtgørelser om bygningsreglement 2018 og certificeringsordninghttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Byggeri/2017/09/Notificering-af-bekendtgorelser-om-bygningsreglement-2018-og-certificeringsordning.aspxBygningsreglement 2018 og certificeringsbekendtgørelsen er notificeret, og dermed starter standstill-perioden på tre måneder, hvor EU-Kommissionen og andre medlemsstater har mulighed for at læse og forholde sig til indholdet af bekendtgørelserne. Byggeri12.09.2017Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktionerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Byggeri/2017/09/Hoering-over-udkast-til-aendring-af-bkg-om-certificeringsordning-for-transportable-telte-mm.aspxUdkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner er sendt i høring.Byggeri11.09.2017Høring over regulering af erstatnings- og forsikringsbeløbhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2017/09/Horing-over-regulering-af-erstatnings-og-forsikringsbelob.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sender hermed et udkast til den årlige reguleringsbekendtgørelse på jernbaneområdet i høring med frist den 30. september 2017.Jernbane08.09.2017Åbent for ansøgninger til Pulje til investeringer i kollektiv bustrafikhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2017/09/Aabent-for-ansoegninger-til-Pulje-til-investeringer-i-kollektiv-bustrafik.aspxAnsøgninger til Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik kan nu sendes til Trafik-, Bygge- og BoligstyrelsenKollektiv Trafik07.09.2017Sikkerhedskonference 2017 er nu åben for tilmeldinghttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2017/09/Sikkerhedskonference-2017-er-nu-aaben-for-tilmelding.aspxTilmeldingen til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens sikkerhedskonference den 2. november 2017 i DGI-Byen i København er nu åben. Frist for tilmelding er den 18. oktober 2017.Jernbane05.09.2017Markedskontrol af byggevarer i kontakt med drikkevandhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Byggeri/2017/08/Markedskontrol-af-byggevarer-i-kontakt-med-drikkevand.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen gennemfører i efteråret 2017 en proaktiv markedskontrol af byggevarer i kontakt med drikkevand Byggeri25.08.2017Få inspiration til ny indretning af tomme grundehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Bolig-og-byfornyelse/2017/08/Faa-inspiration-til-ny-indretning-af-tomme-grunde.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har netop udgivet to nye publikationer om indretning af tomme grunde. Målet er, at de skal hjælpe og inspirere kommunerne til indretning af nye byrum og dermed bidrage til at skabe nyt liv og ny udvikling i de mindre byer. Bolig og byfornyelse22.08.2017Høring over udkast til bekendtgørelse om Landsbyggefondens bidrag til ydelsesstøtte fra 2015 til 2018http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Bolig-og-byfornyelse/2017/08/Horing-over-udkast-til-bekendtgorelse-om-Landsbyggefondens-bidrag-til-ydelsesstotte.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har i dag sendt et udkast til en bekendtgørelse i høring vedr. Landsbyggefondens bidrag til ydelsesstøtte til almene boliger og friplejeboliger. Høringsfristen er den 28. august 2017.Bolig og byfornyelse11.08.2017Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udsteder en præciserende note til BJ om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresundhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2017/07/TBBST-udsteder-praeciserende-note-til-BJ-om-transport-af-eksplosiver-jernbanetunnelerne.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil med denne note præcisere forståelsen af afsnit 1.3 og afsnit 4 i BJ’en.Jernbane17.07.2017Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen giver tilladelse til udvidelse af Vordingborg Havnhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Havne/2017/07/Trafik-Bygge-og-Boligstyrelsen-giver-tilladelse-til-udvidelse-af-Vordingborg-Havn.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen giver tilladelse til en større udvidelse af Vordingborg Havn.Havne04.07.2017Mere gennemsigtige lufthavnstaksterhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2017/07/lufthavnstakster.aspxDette led i regeringens luftfartsstrategi sikrer mere ligeværdig og transparent forhandling om lufthavnstaksterne, og skaber grundlag for fortsat vækst i såvel national som international tilgængelighed, til gavn for hele Danmark.Luftfart03.07.2017Pulje til investeringer i kollektiv bustrafikhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2017/06/Pulje-til-investeringer-i-kollektiv-bustrafik.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen forventer, at der til efteråret igen vil være mulighed for at søge om tilskud til investeringer i den kollektive bustrafik.Kollektiv Trafik30.06.2017Forstærkede sikkerhedsforanstaltninger på flyvninger til USAhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2017/06/Forstaerkede-sikkerhedsforanstaltninger-paa-flyvninger-til-USA.aspxDe amerikanske sikkerhedsmyndigheder oplyste i går aftes dansk tid, at de amerikanske myndigheder vil indføre forstærkede sikkerhedstiltag i forbindelse med alle flyvninger til USA. Til gengæld vil der ikke blive indført et forbud mod computere og andet elektronisk udstyr i håndbagagen.Luftfart29.06.2017Høring over ændringer til bestemmelser om lufttrafikregler og procedurer for tale-radiokommunikationhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2017/06/Hoering-over-aendringer-til-BL-om-lufttrafikregler-og-procedurer-for-taleradiokommunikation.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet udkast til nye udgaver af BL 7-1 (Bestemmelser om lufttrafikregler), BL 7-14, (Bestemmelser om procedurer for tale-radiokommunikation) og BL 7-100 (Bestemmelser, der supplerer SERA-forordningen). Fristen for høringen er den 15. august 2017.Luftfart29.06.2017Nye vejledninger om opførelse af sekundær bebyggelse på højst 50 m2 og funktionsafprøvning http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Byggeri/2017/06/Nye-vejledninger-om-opforelse-af-sekundaer-bebyggelse-pa-hojst-50-m2-og-funktionsafprovning.aspxDen 1. juli 2017 træder seneste ændring af bygningsreglementet 2015 i kraft. I denne forbindelse udgiver Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen to nye vejledninger om henholdsvis sekundær bebyggelse på højst 50 m2 og om funktionsafprøvning.Byggeri28.06.2017Sikkerhedskonference den 2. november 2017 - sæt kryds i kalenderenhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2017/06/Sikkerhedskonference-den-2-november-2017-saet-kryds-i-kalenderen.aspxPå Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens sikkerhedskonference kan du opleve en række spændende oplæg om jernbanesikkerhed samt møde sikkerhedseksperter og gode kollegaer fra den danske jernbanebranche. Jernbane27.06.2017Ændring af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrbekendtgørelser på luftfartsområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2017/06/AEndring-af-Trafik-Bygge-og-Boligstyrelsens-gebyrbkter-pa-luftfartsomradet.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet ændringsbekendtgørelser til gebyrbekendtgørelserne på luftfartsområdet. Ændringerne træder i kraft den 1. juli 2017.Luftfart27.06.2017Kommunernes byggesagsbehandlingstider og byggesagsgebyrer 2017http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Byggeri/2017/06/Kommunernes-byggesagsbehandlingstider-og-byggesagsgebyrer-2017.aspxKommunernes byggesagsbehandlingstider for perioden 1. marts 2016 - 1. marts 2017 samt gebyrer på byggeområdet for 2017 er nu offentliggjort på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside.Byggeri27.06.201710 mio. kr. er udmøntet til fremme af veterantogskørselhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2017/06/10-mio-kr-er-udmontet-til-fremme-af-veterantogskorsel.aspxRegeringen har sammen med et bredt flertal af Folketingets partier - Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti – indgået en aftale om at fremme veterantogskørslen i Danmark.Kollektiv Trafik26.06.2017Nye regler om flyvning med droner uden for bymæssigt områdehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2017/06/Nye-regler-om-flyvning-med-droner-uden-for-bymaessigt-omrade.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse om flyvning med droner uden for bymæssigt område. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.Luftfart26.06.2017Høring over lovforslag om friplejeboliger i lejede lokalerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Bolig-og-byfornyelse/2017/06/Hoering-over-lovforslag-om-friplejeboliger-i-lejede-lokaler.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har den 22. juni 2017 sendt et lovforslag i høring. Lovforslaget vedrører ændring af retsgrundlaget for forholdet mellem en ejer af ejendommen og en lejer, der skal drive friplejeboliger i det lejede. Fristen for høringssvar er den 9. august 2017.Bolig og byfornyelse23.06.2017Vejledning om godkendelse af letbaneinfrastruktur og -køretøjerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2017/06/Vejledning-om-godkendelse-af-letbaneinfrastruktur-og-koeretoejer.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet en vejledning med fokus på myndighedsbehandling og -godkendelse af visse dele af letbaners infrastruktur, hvor denne også skal myndighedsbehandles af andre myndigheder end Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Endvidere giver vejledningen retningslinjer for brugen af CENELEC-standarder indenfor CSM-RA.Jernbane20.06.2017Offentlig høring - VVM-redegørelse for udvidelsen af Hanstholm Havn offentliggøres med høringsfrist den 11. august 2017.http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Havne/2017/06/vvm-redegoerelse-for-udvidelsen-af-Hanstholm.aspxHanstholm Havn udvides i form af etablering af et nyt havneareal i Hanstholm Havn, som fyldes med sand og kalk, som dels stammer fra uddybning af havnebassinet og indsejlingen, dels indvindes til havs.Havne16.06.2017Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udgiver ny vejledning om betonaltaner med udliggerjern http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Byggeri/2017/06/Trafik-Bygge-og-Boligstyrelsen-udgiver-ny-vejledning-om-betonaltaner-med-udliggerjern.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet en vejledning om betonaltaner med udliggerjern. Vejledningen er primært rettet til bygningsejere og oplyser om, hvordan betonaltaner med udliggerjern kan identificeres, vedligeholdes og repareres. Byggeri16.06.2017Ændring til Bygningsreglement 2015 (BR15)http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Byggeri/2017/06/Aendring-til-Bygningsreglement-2015-BR15.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udstedt en ændring til BR15, der har til formål at give den enkelte bygningsejer større fleksibilitet ved opførelsen af en bygning. Byggeri09.06.2017Landsbypartnerskaber: Forsøg med formelle samarbejder om landsbyudviklinghttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Bolig-og-byfornyelse/2017/06/Landsbypartnerskaber-Forsoeg-med-formelle-samarbejder-om-landsbyudvikling.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen åbner nu for ansøgninger til byfornyelseslovens forsøgspulje 2017 – med en ramme på 9 mio. kr. Styrelsen efterspørger forsøgsprojekter inden for nye partnerskabs- og organiseringsformer i arbejdet med tilpasning og forskønnelse af små og mindre byer.Bolig og byfornyelse09.06.2017Konvertering af realkreditlån med støtte fra Landsbyggefonden i alment byggerihttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Bolig-og-byfornyelse/2017/06/Konvertering-af-realkreditlan-med-stotte-fra-Landsbyggefonden-i-alment-byggeri.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen meddeler, at der gennemføres en konvertering af realkreditlån med større fra Landsbyggefonden i det almene boligbyggeri.Bolig og byfornyelse08.06.2017Konvertering af statsstøttede realkreditlån i alment byggerihttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Bolig-og-byfornyelse/2017/06/Konvertering-af-statsstottede-realkreditlan-i-alment-byggeri.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen meddeler, at der gennemføres en konvertering af statsstøttede realkreditlån i det almene boligbyggeri.Bolig og byfornyelse08.06.2017Nye bekendtgørelser om assessorer på jernbaneområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2017/06/Nye-bekendtgoerelser-om-assessorer-paa-jernbaneomraadet.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har revideret to bekendtgørelser om assessorer på jernbaneområdet. De nye bekendtgørelser træder i kraft den 1. juli 2017.Jernbane02.06.2017Årlig rapport om tilsynet med lufthavnstaksterhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2017/05/Aarlig-rapport-om-tilsynet-med-lufthavnstakster.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet en rapport om tilsynet med lufthavnstakster i danske lufthavne for året 2015. Rapporten giver overblik over styrelsens opgaver i relation til fastsættelsen af lufthavnstakster i de danske lufthavne. Kollektiv Trafik31.05.2017To bestemmelser om luftfart (BL) ophæves http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2017/05/To-bestemmelser-om-luftfart-BL-ophaeves.aspxSom led i det regelsaneringsprojekt, der er i gang på Flight Crew Licensing (FCL)-området (BL 6-serien), har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen identificeret to BL’er, som nu ophæves.Luftfart31.05.2017Ny skorstensfejerbekendtgørelsehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Byggeri/2017/05/Ny-skorstensfejerbekendgoerelse.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udstedt en ny skorstensfejerbekendtgørelse, der præciserer bestemmelserne om skorstensfejerens adgang til privat ejendom og kommunalbestyrelsens myndighedsrolle. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.Byggeri31.05.2017Ny bekendtgørelse om midler til fremme af veterantogskørselhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2017/05/Ny-bekendtgoerelse-om-midler-til-fremme-af-veterantogskoersel.aspxTrafik-, Bygge og Boligstyrelsen udmønter en pulje på 10 mio. kr. til fremme af veterantogskørsel. Styrelsen har nu udstedt en ændringsbekendtgørelse der indebærer, at ansøgningsfristen er ændret til den 1. juni 2017. Jernbane30.05.2017Bestemmelser om Luftfart BL 1-7 om flyvehåndbøger er opdateret og moderniseret http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2017/05/Bestemmelser-om-Luftfart-BL-1-7-om-flyvehaandboeger-er-opdateret-og-moderniseret.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har opdateret og moderniseret BL 1-7 ’bestemmelser om flyvehåndbøger’. BL’en træder i kraft den 1. juli 2017. Luftfart23.05.2017Kravene til sikkerhedsklassificerede funktioner på metro- og letbaneområdet bliver samlet i én bekendtgørelsehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2017/05/Kravene-til-sikkerhedsklassificerede-funktioner-pa-metro-letbaneomradet-bliver-samlet.aspxDen 1. juli 2017 træder en bekendtgørelse i kraft, der samler kompetence- og helbredskravene til sikkerhedsklassificerede funktioner på metro- og letbaneområdet. Jernbane22.05.2017Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen tager temperaturen på arbejdsmiljøet i dansk luftfarthttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2017/05/TBST-tager-temperaturen-paa-arbejdsmiljoeet-i-dansk-luftfart.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen gennemfører sammen med Arbejdsmiljørådet for Luftfart henover sommeren 2017 for første gang en spørgeskemaundersøgelse med henblik på at afdække arbejdsmiljøet blandt piloter og kabinebesætningsmedlemmer ansat inden for dansk luftfart.Luftfart18.05.2017Ny frist for ansøgning om midler til fremme af veterantogskørselhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2017/05/Ny-frist-for-ansogning-om-midler-til-fremme-af-veterantogskorsel.aspxTrafik-, Bygge og Boligstyrelsen sendte den 4. april en nyhed om en ny pulje på 10 mio. kr. til fremme af veterantogskørsel. Fristen for ansøgninger til puljen var den 1. maj 2017, men styrelsen har sendt en ændringsbekendtgørelse i høring med forslag om at ændre ansøgningsfristen til den 1. juni 2017.Jernbane17.05.2017Ny bekendtgørelse om Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) for erhvervshavnehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Havne/2017/05/Ny-bekendtgorelse-om-Vurdering-af-Virkninger-pa-Miljoet-VVM-for-erhvervshavne.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse om VVM rettet mod erhvervshavne.Havne17.05.2017Forsøg med alternativ varmeafregning skal sætte fokus på indeklimaet i almene boligerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Bolig-og-byfornyelse/2017/05/Forsoeg-med-alternativ-varmeafregning-skal-saette-fokus-paa-indeklimaet-i-almene-boliger.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse, der giver almene boligorganisationer mulighed for forsøg i op til tre år med fordeling af udgifterne til varme efter indeklimamåling. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. maj 2017. Bolig og byfornyelse15.05.2017Informationsmøde om opnåelse af sikkerhedscertifikat for entreprenører på jernbaneområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2017/05/Informationsmode-om-opnaelse-af-sikkerhedscertifikat-for-entreprenorer-pa-jernbaneomradet.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen inviterer til informationsmøde om opnåelse af sikkerhedscertifikat for entreprenører på jernbaneområdet onsdag den 31. maj 2017 kl. 13 – 15.Jernbane11.05.2017Opdateret BJ på farligt gods områdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2017/05/Opdateret-BJ-pa-farligt-gods-omradet.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har opdateret kravene til beskyttelsesafstand i Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund. Der er tale om en opdatering af BJ’en i forhold til reglementet for farligt gods (RID 2017) Jernbane11.05.2017Informationsmøde om bygningsreglement 2018 og ny certificeringsordninghttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Byggeri/2017/05/Informationsmode-om-bygningsreglement-2018-og-ny-certificeringsordning.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen inviterer til informationsmøde mandag den 15. maj 2018 om bygningsreglement 2018 og certificeringsordning om dokumentation for tekniske forhold i bygningsreglementet.Byggeri08.05.2017Høring over bygningsreglement 2018 (BR18) samt bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Byggeri/2017/05/Hoering-over-BR18-samt-bkg-om-certificeringsordning-for-dokumentation-af-tekniske-forhold-i-BR.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sender udkast til bekendtgørelse om bygningsreglementet (BR18) og udkast til bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet i høring. Der er frist for afgivelse af høringssvar den 11. juni 2017.Byggeri05.05.2017Nye regler om flyvning over støjfølsomme naturområder i Danmarkhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2017/05/Nye-regler-om-flyvning-over-stoejfoelsomme-naturomraader-i-Danmark.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udgivet ny Bestemmelse om Luftfart (BL 7-15) om flyvning over særligt støjfølsomme naturområder i Danmark. BL’en træder i kraft 1. juli 2017.Luftfart01.05.2017Få medindflydelse på den fremtidige udvikling af luftrummet i Danmarkhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2017/04/Faa-medindflydelse-paa-den-fremtidige-udvikling-af-luftrummet-i-Danmark.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Forsvaret inviterer hermed alle interesseorganisationer og lufttrafiktjenester til at bidrage til at færdiggøre planen ”Dansk luftrumsudvikling og udviklingspotentialer 2016+”. Målet er, at planen bliver et alment accepteret værktøj til at beslutte og styre hensigtsmæssige tiltag vedrørende det danske luftrum.Luftfart28.04.2017Konvertering af realkreditlån med støtte fra Landsbyggefonden i alment byggerihttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Bolig-og-byfornyelse/2017/04/Konvertering-af-realkreditlaan-med-stoette-fra-Landsbyggefonden-i-alment-byggeri.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen meddeler, at der gennemføres en konvertering af realkreditlån med støtte fra Landsbyggefonden i det almene boligbyggeri.Bolig og byfornyelse24.04.2017Pulje til styrket koordinering i udsatte boligområderhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Bolig-og-byfornyelse/2017/04/Pulje-til-styrket-koordinering-i-udsatte-boligomraader.aspxDer udmøntes nu 10 mio. kr. til boligsocialt løft i udsatte boligområder. Puljen skal bidrage til, at det samlede antal udsatte boligområder i Danmark nedbringes. Ansøgningsfristen er den 9. juni 2017 kl. 12.00.Bolig og byfornyelse20.04.2017Høring over udkast til ændring af bygningsreglement 2015 (BR15)http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Byggeri/2017/04/Horing-over-udkast-til-aendring-af-bygningsreglement-2015.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet et udkast til ændringer af de administrative bestemmelser i BR15, så det bliver nemmere for boligejere at opføre garager, carporte og lignende bygninger. Samtidig bliver kravene til tilgængelighed for enfamiliehuse ændret. Høringsfristen er den 10. maj 2017.Byggeri19.04.2017Markedskontrol af byggevarer i 2017http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Byggeri/2017/04/Markedskontrol-af-byggevarer-i-2017.aspxTrafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen gennemfører i 2017, en bred markedskontrolindsats rettet imod fabrikanter, importører og distributører af byggevarer, som er omfattet af en harmoniseret standard.Byggeri18.04.2017Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen søger direktørhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle/2017/04/Trafik-Bygge-og-Boligstyrelsen-soeger-direktoer.aspxTransport-, Bygnings- og Boligministeriet har opslået stillingen som direktør for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen pr. 1. juli 2017 med ansøgningsfrist den 1. maj 2017. Generelle nyheder11.04.2017Høring over udkast til ændring af gebyrbekendtgørelser på luftfartsområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2017/04/Horing-over-udkast-til-aendring-af-gebyrbekendtgorelser-paa-luftfartsomraadet.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet udkast til ændringsbekendtgørelser til gebyrbekendtgørelserne på luftfartsområdet. Høringen har frist den 8. maj 2017.Luftfart06.04.2017Ny bekendtgørelse og vejledning om inklusionsboligerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Bolig-og-byfornyelse/2017/04/Ny-bekendtgorelse-og-vejledning-om-inklusionsboliger.aspxDen 1. juli 2016 vedtog Folketinget en lovændring, der gør det muligt at yde støtte til inklusionsboliger for psykisk og socialt sårbare personer. Nu har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fulgt op med en bekendtgørelse og en vejledning.Bolig og byfornyelse06.04.201710 mio. kr. til fremme af veterantogskørselhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2017/03/10-mio-kr-til-fremme-af-veterantogskoersel.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udmønter en ny pulje på 10 mio. kr. til fremme af veterantogskørsel Kollektiv Trafik04.04.2017Høring over ny bekendtgørelse om aftrækssystemer og fyringsanlæg (skorstensfejerbekendtgørelsen)http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Byggeri/2017/03/Hoering-over-ny-skorstensfejerbekendtgoerelse.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har sendt et udkast til en ny skorstensfejerbekendtgørelse i høring. Bekendtgørelsen præciserer en enkelt bestemmelse om skorstensfejerens adgang til ejendommen. Høringsfristen er den 2. maj 2017. Byggeri04.04.201770 mio. kr. til byudvikling fordeles til landets kommunerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Bolig-og-byfornyelse/2017/03/70-mio-kr-til-byudvikling-fordeles-til-landets-kommuner.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen uddeler nu i alt 70 mio. kr. til områdefornyelse. Alle bykategorier får tildelt midler – fra udsatte boligområder til større provinsbyer og landsbyerBolig og byfornyelse04.04.2017Ny håndbog til kommunernes håndtering af skimmelsvamphttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Bolig-og-byfornyelse/2017/03/Ny-haandbog-til-kommunernes-haandtering-af-skimmelsvamp.aspxEn ny håndbog skal hjælpe landets kommuner med at følge alle regler, når der kommer henvendelser om skimmelsvampBolig og byfornyelse31.03.2017Opdateret BJ om togkontrolhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2017/03/Opdateret-BJ-om-togkontrol.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har fjernet en overflødig regel i ’bestemmelser om kørsel på jernbaneinfrastruktur med togkontrol’ (BJ). BJ’en træder i kraft den 1. juli 2017.Jernbane30.03.2017Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen giver tilladelse til udvidelse af Rønne havnhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Havne/2017/03/TBST-giver-tilladelse-til-udvidelse-af-Roenne-havn.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen offentliggør hermed, at styrelsen har givet tilladelse til en større udvidelse af Rønne havn. Havne30.03.2017Ny evaluering af skæve boliger og deres anvendelsehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Bolig-og-byfornyelse/2017/03/Ny-evaluering-af-skaeve-boliger-og-deres-anvendelse.aspxRambøll har evalueret kommunernes kendskab til ordningen for etablering af skæve boliger. Formålet med at støtte etableringen af skæve boliger er, at give hjemløse borgere en fast bolig, som kan imødekomme deres særlige behov. Evalueringen belyser kommunernes anvendelse af ordningen, samt hvilke drivkræfter og barrierer, der kan være for kommunernes brug af ordningen.Bolig og byfornyelse29.03.2017Høring af bekendtgørelse om helbreds- og kompetencekrav på metro- og letbaneområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2017/03/Horing-af-bekendtgorelse-om-helbreds-og-kompetencekrav-paa-metro-og-letbaneomraadet.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har i dag sendt et udkast til bekendtgørelse om krav til sikkerhedsklassificerede funktioner på metro- og letbaneområdet i høring. Bekendtgørelsen fastsætter hvilke helbreds- og kompetencekrav der stilles på metro- og letbaneområdet. Udkastet har høringsfrist den 24. april 2017.Jernbane27.03.2017Invitation til seminar om boligsociale indsatser på landethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Bolig-og-byfornyelse/2017/03/Invitation-til-seminar-om-boligsociale-indsatser-paa-landet.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen inviterer til seminar den 10. maj om de vanskelige kondemnerings- og nedrivningssager med sociale aspekter. Deltagelse er gratis.Bolig og byfornyelse23.03.2017Ny vejledning i sikkerhedsledelsehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2017/03/Ny-vejledning-i-sikkerhedsledelse.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udgivet en ny vejledning i sikkerhedsledelse på jernbaneområdet.Jernbane20.03.2017Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen uddeler midler til forskønnelse af landsbyerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Bolig-og-byfornyelse/2017/03/Trafik-Bygge-og-Boligstyrelsen-uddeler-midler-til-forskoennelse-af-landsbyer.aspx45 kommuner får nu tildelt midler fra pulje til landsbyfornyelse til at rydde op, nedrive og forskønne huse i de mindste byer i landdistrikterne.Bolig og byfornyelse15.03.2017Høring over udkast til bekendtgørelse om VVM på havneområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Havne/2017/03/Hoering-over-udkast-til-bekendtgoerelse-om-VVM-paa-havneomraadet.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har sendt et udkast til en ny bekendtgørelse om VVM på havneområdet i høring. Der er høringsfrist den 3. april 2017.Havne15.03.2017Høring af to bekendtgørelser om assessorer på jernbaneområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2017/03/Horing-af-to-bekendtgorelser-om-assessorer-paa-jernbaneomraadet.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sender to bekendtgørelsesudkast om assessorer på jernbaneområdet i høring. Høringsfristen er den 11. april 2017.Jernbane14.03.2017Høring af opdateret bekendtgørelse på farligt gods-områdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2017/03/Horing-af-opdateret-bekendtgorelse-paa-farligt-gods-omraadet.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har sendt udkast til bekendtgørelse på farligt gods-området i høring. Jernbane10.03.2017Høring af opdateret BJ på farligt gods-områdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2017/03/Horing-af-opdateret-BJ-paa-farligt-gods-omraadet.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har sendt udkast til Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund i høring. Der er tale om en opdatering af BJ’en i forhold til reglementet for farligt gods (RID 2017). Jernbane10.03.2017Høring over bekendtgørelse om forsøg med fordeling af udgifterne til varme efter indeklimamålerehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Bolig-og-byfornyelse/2017/03/Horing-over-bekendtgorelse-om-forsog-med-fordeling-af-udgifterne-til-varme-efter-indeklimamaalere.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har i dag sendt et udkast til en ny bekendtgørelse i høring, der skal give mulighed for forsøg i almene boliger med fordeling af varme-udgifter efter indeklimamålere. Der er høringsfrist den 23. marts 2017.Bolig og byfornyelse10.03.2017Der er åbnet for ansøgninger om midler fra tilgængelighedspuljen 2017http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Byggeri/2017/03/Der-er-aabnet-for-ansogninger-til-midler-fra-tilgaengelighedspuljen-2017.aspxTrafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen har pr. 3. marts åbnet for dette års ansøgninger om tilskud fra den såkaldte tilgængelighedspulje. Tilskud fra tilgængelighedspuljen skal bidrage til forbedring af tilgængeligheden i offentligt tilgængeligt byggeri for personer med funktionsnedsættelse.Byggeri06.03.2017Fremme af digital kommunikation i private lejeforholdhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Bolig-og-byfornyelse/2017/03/Fremme-af-digital-kommunikation-i-private-lejeforhold.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen offentliggør i dag en rapport med anbefalinger, der skal fremme digital kommunikation i private lejeforhold.Bolig og byfornyelse03.03.2017Høring over ændrede regler om flyvning over støjfølsomme naturområderhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2017/02/Horing-over-aendrede-regler-om-flyvning-over-stojfolsomme-naturomraader.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet udkast til ny BL om flyvning over særligt støjfølsomme naturområder i Danmark. BL’en har høringsfrist 24. marts 2017Luftfart24.02.2017Analyse af en fjernbusterminal i Københavnhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2017/02/Analyse-af-en-fjernbusterminal-i-Koebenhavn.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har analyseret muligheder og potentialer ved en ny Fjernbusterminal i København. Analysen peger på Dybbølsbro og Ny Ellebjerg som mulige placeringer.Kollektiv Trafik23.02.2017Høring over ændringsbekendtgørelse om rutekørselhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2017/02/Horing-over-aendringsbekendtgorelse-om-rutekorsel.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet en ændret bekendtgørelse om rutekørsel. I bekendtgørelsen undtages visse typer af speciel rutekørsel for kravet om tilladelse til rutekørsel. Der er høringsfrist den 24. marts 2017. Kollektiv Trafik23.02.2017Høring over fremtidig praksis ved godkendelser af GPS-baserede procedurerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2017/02/Hoering-over-fremtidig-praksis-ved-godkendelser-af-GPS-baserede-procedurer.aspxPå baggrund af ønsker fra branchen foreslår Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen en ændret praksis for godkendelse af PBN-procedurer til anflyvning af VMC-flyvepladser og –helikopterflyvepladser uden lokal lufttrafiktjeneste. Frem til den 22. marts kan branchen bidrage med kommentarer til styrelsens forslag.Luftfart23.02.2017Offentlig høring - VVM-redegørelse for udvidelsen af Vordingborg havn er offentliggjorthttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Havne/2017/02/Offentlig-horing-VVM-redegorelse-for-udvidelsen-af-Vordingborg-havn.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen offentliggør hermed VVM-redegørelsen vedrørende udvidelsen af Vordingborg havn. Redegørelsen har høringsfrist den 19. april 2017.Havne22.02.2017Høring over bekendtgørelse om tilskud til fremme af veterantogskørselhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2017/02/Hoering-over-bekendtgoerelse-om-tilskud-til-fremme-af-veterantogskoersel.aspxBekendtgørelsen udgør grundlaget for at udmønte 10,1 mio. kr. i 2017 til at fremme veterantogskørsel. Jernbane08.02.2017Invitation til orienteringsmøde om europæiske regler for Special Operations (SPO) og Specific Approvals operationer (SPA)http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2017/02/Invitation-til-orienteringsmoede-om-Special-Operations-SPO-og-Specific-Approvals-operationer-SPA.aspxDen 21. april 2017 træder nye fælles europæiske regler for specielle operationer og operationer med høj risiko i kraft. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen inviterer til orientering om de nye regler fredag den 24. februar.Luftfart08.02.2017Ny bekendtgørelse om sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedscertifikat på jernbaneområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2017/02/Ny-bekendtgoerelse-om-sikkerhedsgodkendelse-og-sikkerhedscertifikat-paa-jernbaneomraadet.aspxBekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2017.Jernbane07.02.2017Høring om VVM i forbindelse med ansøgning om udvidelse af Hanstholm Havnhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Havne/2017/02/Horing-om-VVM-i-forbindelse-med-ansogning-om-udvidelse-af-Hanstholm-Havn.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget en ansøgning om udvidelse af Hanstholm Havn og har vurderet, at der forud for udvidelsen skal udarbejdes en redegørelse for projektets påvirkning af miljøet. Der høres med henblik på at indkalde forslag til indholdet i VVM-rapporten.Havne06.02.2017Danmarks bilaterale luftfartsaftaler er nu offentligt tilgængeligehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2017/02/Danmarks-bilaterale-luftfartsaftaler-er-nu-offentligt-tilgaengelige.aspxAlle Danmarks bilaterale luftfartsaftaler er nu tilgængelige på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside.Luftfart03.02.201727 ansøgninger om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområderhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2017/02/27-ansoegninger-om-tilskud-til-forbedring-af-den-kollektive-trafik-i-yderomraader.aspxI år er det femte og sidste gang, at midler fra ’Pulje til forbedring af kollektiv trafik i yderområder’ skal udmøntes. I den netop afsluttede ansøgningsrunde har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen modtaget 27 ansøgninger fra kommuner, trafikselskaber og privatbaner om tilskud fra puljen.Kollektiv Trafik02.02.2017Ny tilsynsplan og fokusområder for tilsynet med luftfart i 2017http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2017/01/Ny-tilsynsplan-og-fokusomraader-for-tilsynet-med-luftfart-i-2017.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsens plan for sikkerhedstilsyn med luftfart i 2017 er nu offentliggjort Luftfart31.01.2017Ny passagerrekord i danske lufthavne i 2016http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2017/01/Ny-passagerrekord-i-danske-lufthavne-i-2016.aspxI 2016 rejste ca. 17,3 mio. passagerer med fly fra danske lufthavne. Der er tale om en ny rekord og en stigning på 8,5 pct. i forhold til 2015.Luftfart30.01.2017Ny tilsynsplan og fokusområder for tilsynet med jernbanen i 2017 http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2017/01/Ny-tilsynsplan-og-fokusomraader-for-tilsynet-med-jernbanen-i-2017.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsens plan for det ordinære sikkerhedstilsyn med jernbanen i 2017 er nu offentliggjort.Jernbane25.01.2017Konvertering af statsstøttede realkreditlån i alment byggeri og finansiering af alment nybyggerihttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Bolig-og-byfornyelse/2017/01/Konvertering-af-statsstottede-realkreditlaan-i-alment-byggeri-og-finansiering-af-alment-nybyggeri.aspxHerved meddeler Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, at der gennemføres en konvertering af statsstøttede realkreditlån i det almene boligbyggeri.Bolig og byfornyelse25.01.201730 mio. kr. til forsøg med billige boligerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Bolig-og-byfornyelse/2017/01/30-mio-kr-til-forsog-med-billige-boliger.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har nu uddelt puljemidler til fire pilotprojekter, der skal ombygge tomme bygninger til lejeboliger ved at bruge moduler. Formålet er at skabe nyt liv i forladte bygninger i de dele af landet, hvor der er behov for nye udlejningsboliger.Bolig og byfornyelse24.01.2017Grøn BoligJobordning – 50 mio. kr. til private udlejningsejendomme i 2017 http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Bolig-og-byfornyelse/2017/01/Gron-BoligJobordning-50-mio-kr-til-private-udlejningsejendomme-i-2017.aspxI 2017 er der afsat 50 mio. kr. til at støtte energirenoveringer og klimatilpasning af private udlejningsejendomme.Bolig og byfornyelse23.01.2017Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen uddeler midler til sund byfornyelse i mindre byerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Bolig-og-byfornyelse/2017/01/Trafik-Bygge-og-Boligstyrelsen-uddeler-midler-til-sund-byfornyelse-i-mindre-byer.aspxDet skal være sundt, involverende og trygt at bo i de mindre byer. Derfor uddeler Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i alt 3,5 millioner kr. til fem forsøgsprojekter til sund byfornyelse med det formål at skabe vækst og udvikling i de mindre byer. Bolig og byfornyelse20.01.2017Høring over ændring af bestemmelser om kørsel på jernbaneinfrastruktur med togkontrolhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2017/01/Horing-over-aendring-af-bestemmelser-om-korsel-paa-jernbaneinfrastruktur-med-togkontrol.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har fjernet en overflødig regel i ’bestemmelser om kørsel på jernbaneinfrastruktur med togkontrol’ (BJ). Udkastet er sendt i høring med frist den 9. februar 2017.Jernbane12.01.2017Dansk version 2.0 af State Safety Programme for luftfarthttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2017/01/Dansk-version-20-af-State-Safety-Programme-for-luftfart.aspxDet første såkaldte danske State Safety Programme (SSP) for luftfart blev publiceret i 2014. Nu foreligger 2. udgave af dette program, som hermed offentliggøres.Luftfart11.01.2017Se hvor du må flyve med din dronehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2017/01/Se-hvor-du-maa-flyve-med-din-drone.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen lancerer sammen med Naviair et digitalt kort ved navn Droneweb der viser, hvor det ikke er tilladt at flyve med droner.Luftfart09.01.2017Ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglementet 2015 (BR15) er trådt i krafthttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Byggeri/2017/01/Aendring-af-bekendtgoerelse-om-offentliggoerelse-af-bygningsreglementet-2015-BR15-er-traadt-i-kraft.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udstedt en ændringsbekendtgørelse, der indfører en række ændringer i bygningsreglementet (BR15).Byggeri02.01.2017Introduktion til risikovurderinghttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle/2016/12/Introduktion-til-risikovurdering.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet en ny vejledning, der giver en introduktion til nøglebegreberne og de grundlæggende led i en risikovurderingsproces.Generelle nyheder23.12.2016Nyt regelsæt for transport af farligt gods med jernbane (RID)http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2016/12/Nyt-regelsaet-for-befordring-af-farligt-gods-med-jernbane.aspxDen nye udgave af reglement for national og international transport af farligt gods med jernbane (RID) træder i kraft den 1. januar 2017.Jernbane21.12.2016Offentlig høring om VVM-redegørelse for udvidelsen af Rønne havn http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Havne/2016/12/VVM-redegoerelse-vedroerende-udvidelse-af-Roenne-havn.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sender hermed VVM-redegørelsen vedrørende udvidelsen af Rønne havn i høring. Redegørelsen har høringsfrist den 15. februar 2017.Havne21.12.2016Frister ved ibrugtagning af jernbaneinfrastruktur (Tillæg 1) lempeshttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2016/12/Frister-ved-ibrugtagning-af-jernbaneinfrastruktur-lempes.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ændrer fristen for indsendelse af det såkaldte Tillæg 1 – der vedrører tilladelse for ibrugtagning af jernbaneinfrastruktur – fra fire uger til seks uger efter den pågældende infrastruktur er ibrugtaget til drift.Jernbane19.12.2016Gebyrsats for udstedelse af radiobevis sænkeshttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2016/12/Gebyrsats-for-udstedelse-af-radiobevis-saenkes.aspxGebyret for udstedelse eller genudstedelse af radiobevis sænkes pr. 1. januar 2017 til 555 kr. Luftfart19.12.2016Vejledning til indberetning ved letbaneulykkerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2016/12/Vejledning-til-indberetning-ved-letbaneulykker.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har udarbejdet en vejledning til indberetningsbekendtgørelsen for ulykker på letbaneområdet. Jernbane15.12.2016Godkendelsessekretariatet for GDV-ordningen flytter fra Teknologisk Institut til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsenhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Byggeri/2016/12/Godkendelsessekretariatet-for-GDV-ordningen.aspxGodkendelsessekretariatet for GDV-ordningen (Godkendt til Drikkevand) flytter pr. 1. januar 2017 fra Teknologisk Institut til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Byggeri15.12.2016Styrelsen får nye opgaver – og skifter navnhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle/2016/12/Styrelsen-faar-nye-opgaver-og-skifter-navn.aspxTrafik- og Byggestyrelsen bliver også boligstyrelse. Generelle nyheder14.12.2016Post Danmark pålægges bod for utilfredsstillende postkvalitethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Posttilsyn/2016/12/Post-Danmark-paalaegges-bod-for-utilfredsstillende-postkvalitet.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen pålægger Post Danmark en bod for manglende opfyldelse af kvalitetskravet for postlevering i første halvår 2016.Posttilsyn14.12.2016Trafik- og Byggestyrelsen opdaterer gebyr- og afgiftssatser for civil luftfart 2017http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2016/12/Trafik-og-Byggestyrelsen-opdaterer-gebyr-og-afgiftssatser-for-civil-luftfart-2017.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har udarbejdet tre nye gebyrbekendtgørelser, der opdaterer gebyr- og afgiftssatser for tilsyn med civil luftfart for Danmark, Færøerne og Grønland. Bekendtgørelserne træder i kraft pr. 1. januar 2017.Luftfart09.12.2016Trafik- og Byggestyrelsen opdaterer gebyr- og afgiftssatser på jernbaneområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2016/12/Trafik-og-Byggestyrelsen-opdaterer-gebyr-og-afgiftssatser-paa-jernbaneomraadet.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har udsendt en ny bekendtgørelse, der fastsætter gebyr- og afgiftssatser for jernbaneområdet for 2017. De fleste gebyrer nedsættes.Jernbane08.12.2016Trafik- og Byggestyrelsen nedsætter gebyret for byggeskadeforsikringhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Byggeri/2016/12/Trafik-og-Byggestyrelsen-nedsaetter-gebyret-for-byggeskadeforsikring.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har udsendt en ny bekendtgørelse, der nedsætter gebyrsatsen for byggeskadeforsikring. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2017. Byggeri08.12.2016Trafik- og Byggestyrelsen opdaterer gebyrsatserne på postområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Posttilsyn/2016/12/Trafik-og-Byggestyrelsen-opdaterer-gebyrsatserne-paa-postomraadet.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse, der opdaterer styrelsens gebyrsatser på postområdet. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2017.Posttilsyn08.12.2016Ny bekendtgørelse om dataindsamling på jernbaneområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2016/12/Ny-bekendtgoerelse-om-dataindsamling-paa-jernbaneomraadet.aspxTrafik- og Byggestyrelsen udsteder en ny bekendtgørelse om dataindsamling på jernbaneområdet. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017. Jernbane06.12.2016Ny bekendtgørelse om jernbanekøretøjers tekniske kompatibilitet med jernbanenettethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2016/12/Ny-bekendtgoerelse-om-jernbanekoeretoejers-tekniske-kompatibilitet-med-jernbanenettet.aspxTrafik- og Byggestyrelsen udsteder en ny bekendtgørelse om jernbanekøretøjers tekniske kompatibilitet med jernbanenettet. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.Jernbane06.12.2016Høring over udkast til bekendtgørelse om flyvning med droner uden for bymæssigt områdehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2016/12/TBST-sender-udkast-til-bekendtgoerelse-om-flyvning-med-droner-uden-for-bymaessigt-omraade-i-hoering.aspxBekendtgørelsen fastsætter blandt andet regler om flyvning med droner uden for bymæssigt område – herunder krav om dronetegn, registrering og forsikring. Bekendtgørelsen erstatter BL 9-4 og forventes at træde i kraft den 1. juli 2017.Luftfart06.12.2016Nye bekendtgørelser om sikring af havne og havnefaciliteterhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Havne/2016/12/Nye-bekendtgoerelser-om-sikring-af-havne-og-havnefaciliteter.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har udstedt ny bekendtgørelse om sikring af havne og ny bekendtgørelse om sikring af havnefaciliteter. Bekendtgørelserne træder i kraft den 1. januar 2017. Havne06.12.2016Revision af regler om indberetning af flyvesikkerhedsmæssige begivenhederhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2016/12/Revision-af-regler-om-indberetning-af-flyvesikkerhedsmaessige-begivenheder.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har netop udstedt to bestemmelser om indberetning af flyvesikkerhedsmæssige begivenheder. Begge træder i kraft den 1. januar 2017.Luftfart01.12.2016Kend din byggevarehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Byggeri/2016/11/Kend-din-byggevare.aspxMed to nye vejledninger stiller Trafik- og Byggestyrelsen skarpt på kravene til byggevarer og på de forpligtigelser der følger med, når byggevarer fremstilles, markedsføres, sælges og anvendes i dansk byggeri og anlægsarbejde.Byggeri30.11.2016Samlet regelsæt om certificering af lokomotivførere http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2016/11/Samlet-regelsaet-om-certificering-af-lokomotivfoerere.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har udstedt ny bekendtgørelse om certificering af lokomotivførere. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017. Jernbane29.11.2016Ny bekendtgørelse for sikkerhedsklassificerede funktioner på jernbaneområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2016/11/Sikkerhedsklassificerede-funktioner-paa-jernbaneomraadet.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har udstedt ny bekendtgørelse om helbreds- og kompetencekrav for sikkerhedsklassificerede funktioner på jernbaneområdet. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017. Jernbane29.11.2016Trafik- og Byggestyrelsen stopper anvendelse af PBS/Nets ved fakturering http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle/2016/11/Trafik-og-Byggestyrelsen-stopper-anvendelse-af-PBSNets-ved-fakturering.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har valgt at stoppe brugen af PBS/Nets i forbindelse med udsendelse af fakturaer. Har du fakturaer fra styrelsen, som er tilmeldt til betalingsservice (PBS), vil disse altså ikke blive opkrævet via betalingsservice.Generelle nyheder23.11.2016Nyt reglement for transport af farligt gods (RID 2017) er på vej http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2016/11/Nyt-reglement-for-transport-af-farligt-gods-er-paa-vej.aspxTrafik- og Byggestyrelsen vil inden årsskiftet udstede et nyt 'reglement for transport af farligt gods på jernbanen' (RID 2017). RID’en, som træder i kraft d. 1. januar 2017, har til formål at sikre, at transport af farligt gods overholder de internationale regler på området.Jernbane16.11.2016Høring over ændring af bygningsreglementet 2015 (BR15)http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Byggeri/2016/11/Horing-over-aendring-af-BR15.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har udarbejdet udkast til en bekendtgørelse, der indfører en ændring af gebyret for behandling af byggesager i bygningsreglementet (BR15). Ændringsbekendtgørelsen er sendt i høring med frist for svar den 27. november 2016.Byggeri16.11.2016Delvis tilbagebetaling af gebyr for registrering af luftfartøj samt ejer- og brugerskifte i 2016http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2016/11/Delvis-tilbagebetaling-af-gebyr.aspxGebyret for registrering af luftfartøj samt ejer og brugerskifte – ’gebyr 3A1’ - er efter genberegning blevet nedsat for 2016. Trafik- og Byggestyrelsen vil derfor snarest gennemføre en delvis tilbagebetaling til de, der har betalt for højt gebyr i 2016. Luftfart14.11.2016Luftfarten er fortsat en meget sikker transportform – både internationalt og i Danmarkhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2016/11/Luftfarten-er-fortsat-en-meget-sikker-transportform.aspxSikkerheden i dansk luftfart er fortsat i top. Der sker stadig færre havarier i forhold til mængden af trafik. Det viser tal fra Trafik- og Byggestyrelsens årlige sikkerhedsrapport for dansk civil luftfart 2015, der netop er offentliggjort. Luftfart14.11.2016Reglerne for lufttrafiktjeneste er opdaterethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2016/11/Reglerne-for-lufttrafiktjeneste-er-opdateret.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har netop udstedt to bestemmelser om lufttrafiktjeneste; ’Bestemmelser om drift af lufttrafiktjeneste (BL7-8)’ og ’Bestemmelser for etablering af lufttrafiktjeneste (BL 7-21 A)’. BL’erne træder i kraft 1. januar 2017. Luftfart10.11.2016Invitation til cafémøder om CSM-RA og sikkerhedsledelsessystemer på jernbanenhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2016/11/Invitation-til-cafemoder-om-CSM-RA.aspxTrafik- og Byggestyrelsen inviterer den 25. og 30. november 2016 jernbanebranchen til cafémøder om CSM-assessors "scope of work" i forhold til virksomhedernes sikkerhedsledelsessystem. Jernbane08.11.2016Høring over ændring af bygningsreglement 2015 (BR15)http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Byggeri/2016/10/Horing-over-br2015.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har udarbejdet en bekendtgørelse, der indfører enkelte tekniske ændringer i bygningsreglementet 2015 (BR15). Ændringsbekendtgørelsen er netop sendt i høring med svarfrist den 16. november 2016.Byggeri27.10.2016Opdateret vejledning om udformning af systemdefinitioner til testhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2016/10/Opdateret-vejledning-om-udformning-af-systemdefinitioner-til-test.aspxPå baggrund af nye bestemmelser for test af jernbaneinfrastruktur, har Trafik- og Byggestyrelsen opdateret vejledningen om udformning af systemdefinitioner til test.Jernbane26.10.2016Høring over ny bekendtgørelse om fastsættelse af Københavns Havns søområde http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Havne/2016/10/Horing-over-ny-bekendtgorelse-om-Kobenhavns-Havn-Soomraade.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har udarbejdet en ny bekendtgørelse om fastsættelse af Københavns Havns søområde. Bekendtgørelsen er netop sendt i høring med frist den 16. november 2016.Havne26.10.2016Høring over ændring af gebyrer og afgifter på luftfartsområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2016/10/Horing-over-aendring-af-gebyrer-og-afgifter-paa-luftfartsomraadet.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har udarbejdet nye bekendtgørelser for gebyrer og afgifter på luftfartsområdet gældende for Danmark, Færøerne og Grønland for 2017, hvori de fleste satser nedsættes. Bekendtgørelserne sendes hermed i høring med frist den 11. november 2016. Luftfart18.10.2016Høring over regulering af gebyr for byggeskadeforsikringhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Byggeri/2016/10/Horing-over-regulering-af-gebyr-for-byggeskadeforsikring.aspxTrafik- og Byggestyrelsen påtænker at justere gebyret for byggeskadeforsikring, således at gebyret fra 1. januar 2017 ikke opkræves. Reguleringen resulterer i både en ny og en ændret bekendtgørelse på byggeområdet, som begge er sendt i høring med frist den 14. november 2016. Byggeri17.10.2016Høring over ny bekendtgørelse om sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedscertifikat på jernbaneområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2016/10/Horing-over-ny-bekendtgorelse-om-sikkerhedsgodkendelse.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har udarbejdet et udkast til en ny bekendtgørelse, som har til formål at modernisere reglerne om sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedscertifikater. Bekendtgørelsen er netop sendt i høring med høringsfrist den 10. november 2016. Jernbane14.10.2016Ny bekendtgørelse om erstatnings- og forsikringsbeløb på jernbaneområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2016/10/Ny-bekendtgorelse-om-erstatnings-og-forsikringsbelob-paa-jernbanen.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har udstedt den årlige reguleringsbekendtgørelse, som regulerer erstatnings- og forsikringsbeløb for jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere. Bekendtgørelsen gælder for perioden d. 1. januar til 31. december 2017.Jernbane12.10.2016Offentliggørelse af forundersøgelse af ny bane mellem Aarhus og Silkeborghttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2016/10/Offentliggorelse-af-forundersogelse-af-ny-bane-mellem-Aarhus-og-Silkeborg.aspxSom led i ’aftalen om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK’, har Trafik- og Byggestyrelsen udarbejdet en forundersøgelse af en ny bane mellem Aarhus og Silkeborg. Undersøgelsen er netop offentliggjort. Kollektiv Trafik11.10.2016Ny frist for tilmelding til sikkerhedskonferencen: 25. oktober 2016 kl. 12.00http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2016/10/Ny-frist-for-tilmelding-til-sikkerhedskonferencen-25-oktober-2016-kl-1200.aspxHar du ikke nået at tilmelde dig Trafik- og Byggestyrelsens årlige sikkerhedskonferencen? Så kan du stadig nå det, da fristen nu er den. 25. oktober 2016 kl. 12.00.Jernbane11.10.2016Ny frist for tilmelding til sikkerhedskonferencen: 25. oktober 2016 kl. 12.00http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2016/10/Ny-frist-for-tilmelding-til-sikkerhedskonferencen-25-oktober-2016-kl-1200.aspxHar du ikke nået at tilmelde dig Trafik- og Byggestyrelsens årlige sikkerhedskonferencen? Så kan du stadig nå det, da fristen nu er den. 25. oktober 2016 kl. 12.00.Luftfart11.10.2016Trafik- og Byggestyrelsen konverterer ATS-certifikaterhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2016/10/Trafik-og-Byggestyrelsen-konvertere-ats-certifikater.aspxPå baggrund af nye EU-regler for flyveledercertificering, vil Trafik- og Byggestyrelsen i den kommende tid foretage en gebyrfri konvertering af alle ATS-certifikater, som er udstedt til flyveledere og flyveinformationsofficerer i Danmark, Grønland og Færøerne.Luftfart11.10.2016Oplysning om fejlagtig publicering af EU-Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 2016/1377 http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2016/10/Oplysning-om-fejlagtig-publicering-af-EU-Kommissionens-gennemforelsesforordning-nr-20161377.aspxEU-Kommissionen har ved en fejl publiceret ’gennemførelsesforordning nr. 2016/1377 af 4. august 2016’ - som bl.a. opstiller fælles krav til luftfartstjenester - i Europæiske Unions Tidende. Trafik- og Byggestyrelsen beder derfor danske interessenter se bort fra denne forordning. Luftfart07.10.2016Høring om ensartet regelsæt for sikkerhedsklassificerede funktioner på jernbaneområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2016/10/Horing-om-ensartet-regelsaet-for-sikkerhedsklassificerede-funktioner-paa-jernbaneomradet.aspxTrafik – og Byggestyrelsen har udarbejdet et udkast til en ny bekendtgørelse om helbreds- og kompetencekrav til visse sikkerhedsklassificerede funktioner på jernbaneområdet. Høringsfrist den. 2. november 2016.Jernbane05.10.2016Trafik- og Byggestyrelsens undersøgelse af nedstyrtet altanhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Byggeri/2016/10/Trafik-og-Byggestyrelsens-undersoegelse-af-nedstyrtet-altan.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har fået foretaget en undersøgelse af årsagen til, at en altan i Nykøbing Falster kollapsede i juli 2016. Undersøgelsen viser, at altanens bæreevne ikke var tilstrækkelig, da udliggerjernene var gennemkorroderede.Byggeri05.10.2016Høring over udkast til bekendtgørelse om dataindsamling på jernbaneområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2016/10/Horing-over-udkast-til-bekendtgorelse-om-dataindsamling.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har udarbejdet et udkast til bekendtgørelse om dataindsamling på jernbaneområdet, som nu sendes i høring med høringsfrist den 31. oktober. Bekendtgørelsen har til formål at indsamle data om gods- og passagertrafikken på jernbanen til brug for planlægning og analyse mv.Jernbane03.10.2016Det er fortsat sikkert at køre med tog i Danmarkhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2016/09/Det-er-fortsat-sikkert-at-kore-med-tog-i-Danmark.aspxSikkerheden på de danske jernbaner er fortsat meget høj og endda en anelse højere i forhold til tidligere år. Det fastslår tal fra Trafik- og Byggestyrelsens sikkerhedsrapport for jernbanen 2015, som netop er offentliggjort.Jernbane30.09.2016Nye regler om indberetning af ulykker på letbaneområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2016/09/Nye-regler-om-indberetning-af-ulykker-paa-letbaneomraadet.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse om indberetning af ulykker på letbaneområdet. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017 og skal sikre, at styrelsen får indsigt i sikkerhedsniveauet på de kommende letbaner.Jernbane27.09.2016Nye regler om arbejdsmiljø for flyvebesætningsmedlemmerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2016/09/Nye-regler-om-arbejdsmiljoe-for-flyvebesaetningsmedlemmer.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har udgivet en ny bekendtgørelse om arbejdsmiljøforhold for besætningsmedlemmer under tjeneste på luftfartøj og for deres arbejdsgivere. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2017.Luftfart27.09.2016Høring over revision af gebyr- og afgiftsbekendtgørelse på jernbaneområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2016/09/Horing-over-revision-af-gebyr-og-afgiftsbekendtgorelse-pa-jernbaneomradet.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har udarbejdet et udkast til en ny bekendtgørelse, som skal regulere Trafik- og Byggestyrelsens og Jernbanenævnets gebyrer og afgifter på jernbaneområdet i 2017. De fleste gebyrsatser falder ift. 2016-niveauet. Udkastet er sendt i høring med svarfrist den 4. november 2016.Jernbane26.09.2016Høring over udkast til bekendtgørelser om sikring af havne og havnefaciliteterhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Havne/2016/09/Horing-over-udkast-til-bekendtgorelser-om-sikring-af-havne-og-havnefaciliteter.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har sendt udkast til ny bekendtgørelse om sikring af havne og udkast til ny bekendtgørelse om sikring af havnefaciliteter i høring. Høringsfristen er den 19. oktober 2016. Havne26.09.2016Høring om forslag til krav til lufttrafiktjenester (EASA NPA 2016-09) http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2016/09/Horing-om-forslag-til-krav-til-lufttrafiktjenester-EASA-NPA-201609.aspxHøringen omfatter forslag til krav (kaldet NPA – Notice of Proposed Amendment) fra EASA vedrørende krav til lufttrafiktjenester og har svarfrist den 16. januar 2017. </br> </br> <STRONG>Bemærk, høringsfristen er forlænget til 28. februar 2017.</STRONG> Luftfart22.09.2016Høring over bekendtgørelse om certificering af lokomotivførerehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2016/09/Hoering-over-bekendtgoerelse-om-certificering-af-lokomotivfoerere.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har udarbejdet et udkast til ny lokomotivførerbekendtgørelse.Jernbane21.09.2016Høring over bestemmelser om indberetning af flyvesikkerhedsmæssige begivenhederhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2016/09/Horing-over-bestemmelser-om-indberetning-af-flyvesikkerhedsmaessige-begivenheder.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har sendt nye bestemmelser (BL’er) om indberetning af flyvesikkerhedsmæssige begivenheder i høring. De to BL’er har til formål at tilpasse de danske regler til EU-reglerne på området. Høringsfristen er den 12. oktober 2016.Luftfart19.09.2016Safety-bidraget for danske flyafgange nedsættes til 5,25 kr.http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2016/09/Luftfartserhverv.aspxTrafik- og Byggestyrelsen agter at regulere safety-bidragssatsen, således at satsen pr. afrejsende passager fra Danmark sættes ned fra 5,50 kr. til 5,25 kr. pr. 1. januar 2017.Luftfart15.09.2016Safety-bidraget for færøske flyafgange nedsættes til 5,75 kr.http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2016/09/Safety-bidraget-for-faeroske-flyafgange-nedsaettes.aspxTrafik- og Byggestyrelsen agter at regulere safety-bidragssatserne, således at satsen pr. afrejsende passager fra Færøerne sættes ned fra 6,00 kr. til 5,75 kr. pr. 1. januar 2017.Luftfart15.09.2016Høring over regulering af erstatnings- og forsikringsbeløbhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2016/09/Horing-over-regulering-af-erstatnings-og-forsikringsbelob.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har udarbejdet et udkast til den årlige reguleringsbekendtgørelse på jernbaneområdet. Udkastet har høringsfrist den 30. september 2016.Jernbane14.09.2016Høring over ændrede bestemmelser om lufttrafiktjenestehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2016/09/Horing-over-aendrede-bestemmelser-om-lufttrafiktjeneste.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har sendt to forslag til bestemmelser (BL) om lufttrafiktjeneste i høring; ’BL 7-8, 6. udgave’ og ’BL 7-21 A, 1. udgave’. BL’erne indeholder ikke lovgivningsmæssige ændringer, men har alene til formål at sanere lovgivningen, da den delvist er blevet erstattet af EU-regler. BL’erne har høringsfrist d. 26. september 2016.Luftfart06.09.2016Høring over bekendtgørelse om jernbanekøretøjers tekniske kompatibilitet med jernbanenettethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2016/09/Horing-over-jernbanekoretojerstekniske-kompabilitet.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har sendt et udkast til en ny bekendtgørelse i høring, som samler de overordnede krav til jernbanekøretøjers kompatibilitet med jernbanenettet. Udkastet har høringsfrist den 3. oktober 2016.Jernbane05.09.2016Nye regler om security for luftfarten i Grønlandhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2016/09/Nye-regler-om-security-for-luftfarten-i-Gronland.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) i Grønland. Bekendtgørelsen træder i kraft i dag, den 1. september 2016. Luftfart01.09.2016Trafik- og Byggestyrelsen godkender første droneskolehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2016/08/Trafik-og-Byggestyrelsen-godkender-forste-droneskole.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har d.d. godkendt den første droneskole, der nu får lov til at uddanne droneførere. Styrelsen er ved at lægge sidste hånd på behandlingen af ansøgninger fra fire andre uddannelsessteder.Luftfart31.08.2016Sikkerhedskonference 2016 – Der er nu åbnet for tilmelding!http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2016/08/Sikkerhedskonference-2016--Der-er-nu-aabnet-for-tilmelding.aspxDer er nu åbnet for tilmelding til Trafik- og Byggestyrelsens sikkerhedskonference, som i år afholdes torsdag den 3. november 2016 på Scandic Copenhagen. Jernbane30.08.2016Sikkerhedskonference 2016 – Der er nu åbnet for tilmelding!http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2016/08/Sikkerhedskonference-2016--Der-er-nu-aabnet-for-tilmelding.aspxDer er nu åbnet for tilmelding til Trafik- og Byggestyrelsens sikkerhedskonference, som i år afholdes torsdag den 3. november 2016 på Scandic Copenhagen. Luftfart30.08.2016Indførelse af gebyrer vedr. professionel anvendelse af droner i bymæssigt områdehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2016/08/Indforelse-af-gebyrer-vedr-professionel-anvendelse-af-droner-i-bymaessigt-omraade.aspxDen 1. september tilføjes tre gebyrer til 'Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet'. Gebyrerne indføres som følge af de nye regler om flyvning med droner i bymæssigt område, der følger af ændringen af luftfartsloven.Luftfart24.08.2016Nye regler for flyvning med droner i bymæssigt områdehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2016/08/Nye-regler-for-flyvning-med-droner-i-bymaessigt-omraade.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har netop udstedt nye regler for flyvning med droner i bymæssigt område. Reglerne træder i kraft d. 1. september 2016 og indebærer bl.a. afskaffelse af det hidtil gældende dispensationssystem.Luftfart24.08.2016Invitation til CSM-RA-café om fareidentifikation på jernbanenhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2016/08/Invitation-til-CSM-RA-cafe-om-fareidentifikation-paa-jernbanen.aspxTrafik- og Byggestyrelsen inviterer den 23. september 2016 jernbanebranchen til en CSM-RA-café om fareidentifikation Jernbane23.08.2016Høring over udkast til bestemmelser om flyvebesætninger i civil luftfart, som ikke er omfattet af EU-FCL http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2016/08/Hoering-over-bestemmelser-om-flyvebesaetninger-i-civil-luftfart-som-ikke-er-omfattet-af-EU-FCL.aspxDenne ændring i bestemmelser om luftfart gennemfører en regelsanering af bestemmelserne om uddannelse af flyvebesætninger i civil luftfart for Færøerne, Grønland og for Bilag II-luftfartøjer, så reglerne svarer til de regler, der gælder i EU. Herved bliver det muligt at sanere bestemmelserne om personcertificering, idet en række af de gældende luftfartsbestemmelser på området bliver overflødige. De nye bestemmelser er i høring med frist til den 15. september 2016.Luftfart12.08.2016Ny forordning om lufttrafikregler m.m. (SERA Del C) http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2016/08/Ny-forordning-om-lufttrafikregler.aspxOrientering om Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1185 af 20. juli 2016, der ændrer gennemførelsesforordning (EU) nr. 923/2012 for så vidt angår opdatering og gennemførelse af fælles lufttrafikregler og operationelle bestemmelser vedrørende luftfartstjenester og -procedurer (SERA Del C) og ophæver forordning (EF) nr. 730/2006 Luftfart11.08.2016Test din viden: Kender du din byggevare?http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Byggeri/2016/08/Kend-din-byggevare.aspxTest din viden om CE-mærkning af byggevarer og deltag i lodtrækningen om ”Happy day”-oplevelsesgavekort for 2 personer. Der er hele 10 gavekort på højkant. Byggeri08.08.2016Ny blanket til anmodning om afregistrering og eksport af luftfartøjer (IDERA)http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2016/07/Ny-blanket-til-anmodning-om-afregistrering-og-eksport-af-luftfartojer.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har netop offentliggjort en blanket, som kan bruges i forbindelse med, at en bemyndiget part gives mulighed for at anmode om afregistrering og eksport af et registreret luftfartøj (IDERA). Luftfart26.07.2016Ny bekendtgørelse giver flere muligheder for sundhedsmæssig dokumentation http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle/2016/07/Ny-bekendtgorelse-giver-fler-emuligheder-for-sundmassig-dok.aspxI starten af juli trådte en ny bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand i kraft. Den erstatter et regelsæt, der i årevis har været tungt og bureaukratisk og svært at administrere. Ændringen vil blandt andet være til gavn for erhvervslivet og indfører mulighed for samme sundhedsmæssige dokumentation som i vores nabolande.Generelle nyheder14.07.2016Kommunernes servicemål og sagsbehandlingstider for behandling af byggesager 2016 er nu offentliggjort http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Byggeri/2016/07/Kommunernes-servicemaal-og-sagsbehandlingstider-er-nu-offentliggjort.aspxKommunerne skal hvert år fastsætte og offentliggøre mål for deres sagsbehandlingstid for byggesager. Trafik- og Byggestyrelsen offentliggør på den baggrund et samlet overblik over kommunernes servicemål og over kommunernes sagsbehandlingstider for 2016. Byggeri11.07.2016Høring over ændrede regler om arbejdsmiljø for flyvebesætningsmedlemmerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2016/07/Horing-over-andrede-regler-om-arbejdsmiljo.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har udarbejdet et udkast til en ny bekendtgørelse om arbejdsmiljøforhold for besætningsmedlemmer under tjeneste på luftfartøj og for deres arbejdsgivere. Bekendtgørelsen har høringsfrist 1. september 2016.Luftfart04.07.2016Ny bekendtgørelse om ændring af bygningsreglementet 2015 (BR15)http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Byggeri/2016/07/Ny-bekendtgorelse-om-aendring-af-bygningsreglementet-2015-BR15.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har udstedt en bekendtgørelse, der indfører en række større ændringer i bygningsreglementet (BR15). Herudover er der indført en række mindre ændringer, som bl.a. omfatter konsekvens- og henvisningsfejl. Bekendtgørelsen træder i kraft i dag d. 1. juli 2016.Byggeri01.07.2016Nye regler om byggevarer i kontakt med drikkevandhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Byggeri/2016/07/Nye-regler-om-byggevarer-i-kontakt-med-drikkevand.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har i dag udstedt en bekendtgørelse, som moderniserer reglerne for markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand, som f.eks. vandhaner. Byggeri01.07.2016Undersøgelse af kollaps i tagkonstruktionerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Byggeri/2016/06/Undersogelse-af-kollaps-i-tagkonstruktioner.aspxStatens Byggeforskningsinstitut (SBi) har på vegne af Trafik- og Byggestyrelsen foretaget en undersøgelse af årsagerne til kollaps i tagkonstruktioner i dagligvarebutikker i ét plan. Baggrunden for undersøgelsen er, at der siden 2012 har været fire tilfælde af kollaps i denne type butikker.Byggeri30.06.2016Præcisering af gebyr- og afgiftsbekendtgørelsen for jernbaneområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2016/06/pracisering-af-gebyrbekendtgorelse-paa-jernbaneomraadet.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har præciseret bekendtgørelsen for gebyrer og afgifter på jernbaneområdet gældende for Danmark for anden halvdel af 2016. Bekendtgørelsen træder i kraft pr. 1. juli 2016.Jernbane28.06.2016VVM-redegørelse vedrørende Agger Færgeleje er nu offentliggjorthttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Havne/2016/06/VVM-redegrelse-vedrrende-Agger-Fargeleje-er-nu-offentliggjort.aspxTrafik- og Byggestyrelsen offentliggør hermed VVM-redegørelsen vedrørende etablering af et nyt færgeleje ved Agger i Thy. Redegørelsen har høringsfrist den 22. august 2016.Havne28.06.2016Sikkerhedskonference den 3. november 2016 – sæt X i kalenderen!http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle/2016/06/Sikkerhedskonference-2016.aspxTrafik- og Byggestyrelsens sikkerhedskonference vil igen i år byde på en række sessioner om aktuelle emner relateret til sikkerhed for jernbane og luftfart. På baggrund af begivenheder i omverdenen, vil der i år blive sat særlig fokus på security: Hvordan håndteres security på jernbanen og i luftfarten? Og hvordan spiller dette arbejde sammen med det øvrige sikkerhedsarbejde?Generelle nyheder23.06.2016Høring over indførelse af gebyrer vedr. professionel anvendelse af droner i bymæssigt område http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2016/06/Horing-over-indforelse-af-gebyr-for-droneflyvning.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har udarbejdet en ændringsbekendtgørelse, som indfører tre nye gebyrer vedr. droneflyvning i bymæssigt område. Bekendtgørelsen er sendt i høring med frist den 22. juli 2016.Luftfart15.06.2016Det betyder de nye dronereglerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2016/06/Det-betyder-de-nye-droneregler.aspxFolketinget vedtog den 1. juni 2016 en ændring af luftfartsloven, som indebærer en række ændringer for flyvning med mindre droner, herunder modelfly, i Danmark. Formålet med lovændringen er bl.a. at sikre det hastigt voksende droneerhverv klare og mere tidssvarende regler. Luftfart15.06.2016Ny gebyr- og afgiftsbekendtgørelse for luftfartsområdet http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2016/06/Ny-gebyr-og-afgiftsbekendtgorelse-for-luftfartsomradet.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har udarbejdet en ny bekendtgørelse for gebyrer og afgifter på luftfartsområdet gældende for Danmark for anden halvdel af 2016. Bekendtgørelsen træder i kraft pr. 1. juli 2016.Luftfart14.06.201624 mio. kr. er udmøntet til forbedring af den kollektive trafik i yderområderhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2016/06/24-mio-udmontet-til-forbedring-af-den-kollektive-trafik.aspxTransport- og bygningsministeren har besluttet at udmønte lidt over 24 millioner kroner til ti projekter, der skal styrke den kollektive trafik i yderområderne. Kollektiv Trafik13.06.2016Stadig flere rejser med fjernbushttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2016/06/Stadig-flere-rejser-med-fjernbus.aspxI 2015 har mere end 1,2 millioner kunder rejst med fjernbus i Danmark. Det er en stigning på ca. 40 pct. i forhold til året før. Sammenlignet med 2011 er der tale om en fordobling af passagertallet.Kollektiv Trafik10.06.2016Høring over lempelse af sprogkrav til lokomotivførere http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2016/06/Horing-over-lempelse-af-sprogkrav-til-lokomotivforere.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har udarbejdet et udkast til ændring af lokomotivførerbekendtgørelsen, som lemper sprogkrav til lokomotivførere. Udkastet er sendt i høring med svarfrist den 13. juni 2016.Jernbane06.06.2016Nye regler om trafikledelsesordninger for den civile luftfarthttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2016/06/Nye-regler-om-trafikledelsesordninger-for-den-civile-luftfart.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med trafikledelsesordninger på offentlige flyvepladsers område samt opkrævning af betaling herfor. Bekendtgørelsen er gældende fra den 1. juli 2016. Luftfart06.06.2016EASA udsteder flyveforbud for EC 225 LP Super Puma helikopter http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2016/06/EASA-udsteder-flyveforbud.aspxDet Europæiske Luftfartsagentur (EASA) har torsdag aften udstedt flyveforbud for Super Puma helikoptere af typen EC 225 LP, som er den model, der forulykkede på tragisk vis i Norge den 29. april i år. Luftfart03.06.2016Nye og klare droneregler på vejhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2016/06/Nye-og-klare-droneregler-paa-vej.aspxFolketinget har netop vedtaget regeringens lovforslag om en modernisering af rammerne på droneområdet. Loven skal sikre klare og mere tidssvarende regler for både privat og professionel droneflyvning.Luftfart02.06.2016Nye regler om test af infrastrukturhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2016/06/Nye-regler-om-testtilladelser.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har udstedt ændringsbekendtgørelse til infrastrukturbekendtgørelsen på jernbaneområdet. Ændringen handler om test af infrastruktur. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.Jernbane01.06.2016Høring over bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevandhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Byggeri/2016/06/Horng-over-bekendtg-om-markedsforing-og-salg-af-byggevarer.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har udarbejdet et udkast til en bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand, der moderniserer GDV-ordningen. Formålet med bekendtgørelsen er at lette virksomhedernes administrative byrder og tilpasse GDV-ordningen til lignende ordninger i andre EU-lande. Bekendtgørelsen er sendt i høring med svarfrist den 22. juni 2016. Byggeri01.06.2016EASA foreslår nye regler for luftfartsinformation (AIS)http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2016/05/EASA-foreslaar-nye-regler-for-luftfartsinformation.aspxEASA (Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur) foreslår i NPA 2016-02, at der udarbejdes nye tekniske krav og operationelle procedurer for luftfartsinformation (AIS). Forslaget har høringsfrist d. 31. august 2016.Luftfart30.05.2016Nye krav om lyd- og lyssignaler for letbanekøretøjerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2016/05/nye-krav-om-lyssignaler.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse, som indeholder krav om lyd- og lyssignaler for letbanekøretøjer. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. juli 2016.Jernbane27.05.2016Høring over bekendtgørelse om kompensation for rabatter til bestemte passagergrupper i fjernbustrafikkenhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2016/05/horing-over-kompensation-for-passagerer.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har i dag sendt et udkast til bekendtgørelse om kompensation for rabatter til bestemte passagergrupper i fjernbustrafikken i høring. Bekendtgørelsen præciserer de krav, som fjernbusvognmændene skal leve op til for at opnå kompensation for at yde rabatter til studerende, pensionister og børn.Kollektiv Trafik27.05.2016Der er åbnet for ansøgninger til midler fra tilgængelighedspuljen 2016http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Byggeri/2016/05/Der-er-aabnet-for-ansogninger-til-midler-fra-tilgaengelighedspuljen.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har åbnet for dette års ansøgninger om tilskud fra tilgængelighedspuljen, der skal bidrage til forbedring af tilgængeligheden for handicappede i eksisterende offentligt byggeri. Ansøgninger til puljen samt relevante bilag skal indsendes elektronisk senest 22. august 2016.Byggeri26.05.2016Høring over revison af gebyr- og afgiftsbekendtgørelse på jernbaneområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2016/05/Horing-over-afgift-og-gebyrbekendtgorelse.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har udarbejdet en ændringsbekendtgørelse, som præciserer styrelsens gebyr for godkendelse af assessorer. Bekendtgørelsen er sendt i høring med frist den 15. juni 2016.Jernbane25.05.2016Høring over nye regler om indberetning af data om ulykker på letbaneområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2016/05/Hoering-over-nye-regle-rom-indberetning-af-data.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har sendt et udkast til en ny bekendtgørelse i høring, som skal sikre, at styrelsen får bedre indsigt i sikkerhedsniveauet for de kommende letbaner samt mulighed for iværksættelse af tiltag, såfremt der er behov for at højne sikkerhedsniveauet. Bekendtgørelsen har høringsfrist d. 1. juli 2016.Jernbane17.05.2016Trafik- og Byggestyrelsen tiltræder aftale om ”cross acceptance” af jernbanekøretøjer http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2016/05/Trafik-og-Byggestyrelsen-tiltraeder-aftale-om-cross-acceptance.aspxDanmark tiltræder sammen med Sverige, Norge, Finland og Tyskland et Memorandum of Understanding (MoU), som forenkler processen for supplerende godkendelse af jernbanekøretøjer.Jernbane17.05.2016Tilladelse til etablering af boligøer B og F ved Enghave Bryggehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Havne/2016/05/Tilladelse-til-etablering-af-boligoer-B-og-F-ved-Enghave-Brygge.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har givet tilladelse til, at anlægsarbejdet for boligø B og F i forbindelse med Enghave Brygge-projektet i Københavns Havn kan gå i gang.Havne17.05.2016Udvidelse af Vordingborg Havn er VVM-pligtighttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Havne/2016/04/Udvidelse-af-vordingborg-havn-er-VVm-pligtig.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har modtaget en ansøgning fra Vordingborg Havn om udvidelse af havnen og har afgjort, at der forud for udvidelsen skal udarbejdes en redegørelse for projektets påvirkning på miljøet (VVM-redegørelse).Havne29.04.2016Nyt tillæg til eksempelsamling om brandsikring af byggeri http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Byggeri/2016/04/nyt-tillag-til-eksempelsamlinger.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har udarbejdet et tillæg til den eksisterende eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Tillægget indeholder nye eksempler om brandsikring af bygninger med stråtage, høje bygninger (op til 45 m) og kabelklasser.Byggeri27.04.2016Høring over ændring af gebyrer og afgifter på luftfartsområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2016/04/horing-over-andring-af-gebyrer.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har udarbejdet en ny bekendtgørelse for gebyrer og afgifter på luftfartsområdet gældende for Danmark for anden halvdel af 2016. Bekendtgørelsen sendes hermed i høring med frist den 23. maj 2016.Luftfart26.04.2016Høring over ny bekendtgørelse om trafikledelsesordninger for den civile luftfarthttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2016/04/Horing-over-bekendtgorelse-om-trafikledelsesordninger.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har udarbejdet et udkast til en ny bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med trafikledelsesordninger på offentlige flyvepladsers område samt opkrævning af betaling herfor. Høringen har frist den 16. maj 2016.Luftfart25.04.2016Renovering af to kajafsnit ved Nakskov Havn kan igangsætteshttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Havne/2016/04/Renovering-af-to-kajafsnit-ved-nakskov-havn.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har den 20. april 2016 meddelt, at Nakskov Havn kan gå i gang med at renovere to kajafsnit.Havne21.04.2016Høring over forlængelse af gyldigheden af VA-godkendelser for de sundhedsmæssige egenskaberhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Byggeri/2016/04/Horing-over-forlangelse-af-gyldigheden-for-VA.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har udarbejdet en ændringsbekendtgørelse, der forlænger gyldigheden af vand- og afløbsinstallationsgodkendelser (VA-godkendelser), udstedt før den 1. april 2013. Bekendtgørelsen er sendt i høring med svarfrist den 6. maj 2016. Byggeri21.04.2016Høring over ændring af bygningsreglement 2015http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Byggeri/2016/04/Horing-over-andring-af-bygningsreglement-2015.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har udarbejdet forslag til en bekendtgørelse, der indfører en række ændringer i bygningsreglementet 2015 (BR15). Bekendtgørelsen sendes hermed i høring med frist for svar d. 11. maj 2016.Byggeri15.04.2016 Høring over udkast til ændrede regler om byggeskadeforsikringhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Byggeri/2016/04/Horing-over-udkast-til-andrede-regler-om-byggeskadeforsikring.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har udarbejdet et udkast til ændring af bekendtgørelsen om byggeskadeforsikring. Bekendtgørelsen sendes hermed i høring med frist onsdag den 11. maj 2016.Byggeri15.04.2016Tilladelse til etablering af boligø E ved Enghave Brygge, Københavns Havnhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Havne/2016/04/Tilladelse-til-etablering-af-boligo-E-ved-Enghave-Brygge-Kobenhavns-Havn.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har den 1. april 2016 givet tilladelse til, at anlægsarbejderne for boligø E i forbindelse med Enghave Brygge-projektet i Københavns Havn kan gå i gang.Havne05.04.2016Tilladelser til test af jernbaneinfrastruktur – forslag til nye regler sendes nu i høringhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2016/04/Tilladelser-til-test-af-jernbaneinfrastruktur.aspxPå baggrund af ønske fra infrastrukturforvaltere har Trafik- og Byggestyrelsen udarbejdet forslag til, hvordan man enkelt og klart kan søge om test af infrastruktur. Fremover kan infrastrukturforvaltere selv søge om test af infrastruktur. I dag udsendes bekendtgørelsesudkast til ændring af infrastrukturbekendtgørelsen på jernbaneområdet i høring. Høringsfristen er den 29. april 2016. Jernbane04.04.2016Trafik- og Byggestyrelsens årsrapport 2015http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle/2016/03/Trafik-og-Byggestyrelsens-aarsrapport-2016.aspxTrafik- Byggestyrelsen har udsendt årsrapport for 2015. Rapporten redegør for de faglige og økonomiske resultater, som styrelsen har opnået i løbet af året.Generelle nyheder10.03.2016Udvidelsen af Frederikshavn Havn kan nu gå i ganghttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Havne/2016/03/Udvidelsen-af-Frederikshavn-Havn-kan-nu-gaa-i-gan.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har den 26. februar 2016 meddelt anlægstilladelse til, at Frederikshavn Havn kan gå i gang med 1. etape af en større omfattende udvidelse af havnen. Havne07.03.2016Ny vejledning om godkendelse af softwarebaserede systemer http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2016/03/Ny-vejlending-om-softwarebaserede-systemer.aspxPå baggrund af den øgede brug af softwarebaserede systemer på jernbanen, særligt de nye signalsystemer på fjernbanen og S-banen, har Trafik- og Byggestyrelsen udarbejdet en vejledning til, hvordan softwarebaserede systemer godkendes.Jernbane03.03.2016Høring over udkast til ændring af Bygningsreglement 2015 - BEK nr 1601 af 14/12/2015http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Byggeri/2016/03/Horing-over-udkast-til-andring-af-bygningsreglementet.aspxTrafik- og Byggestyrelsen sender ændringsbekendtgørelse til Bygningsreglement 2015 i høring. Høringen vedrører udkast til nye krav til brandsikring af højlagre og lignende lagerbygninger. Høringen omfatter endvidere udkast til nye krav til driftsmæssige foranstaltninger i transportable telte og konstruktioner. Høringsfristen er den 22. marts 2016.Byggeri02.03.2016Udvidelse af Rønne Havn er VVM-pligtighttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Havne/2016/02/udvidelse-af-ronne-havn-er-vvm-pligtig.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har modtaget en ansøgning fra Rønne Havn om udvidelse af havnen og har afgjort, at der forud for udvidelsen skal udarbejdes en redegørelse for projektets påvirkning på miljøet (VVM-redegørelse).Havne24.02.2016Ny undersøgelse af assessormarkedet i 2015http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2016/02/Ny-undersoegelse-af-assessormarkedet-2015.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har i 2015 gennemført en undersøgelse blandt assessorer og projekter på jernbaneområdet. Undersøgelsen viser positive tendenser, men der er dog fortsat et klart behov for at styrke kompetencerne relateret til assessering i hele sektoren.Jernbane16.02.2016Ny vejledning til indberetning i forbindelse med jernbaneulykker http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2016/02/Ny-bekendtgoerelse.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har udarbejdet en ny vejledning til indberetning af data vedrørende ulykker og forløbere til ulykker på jernbaneområdet m.v. Jernbane12.02.2016Nye telefonnumre til medarbejdere i Færdselsstyrelsenhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle/2016/02/Ny-telefonnumre.aspxDe medarbejdere i Færdselsstyrelsen, der tidligere har været ansat i Trafik- og Byggestyrelsens Center for Biler og Grøn Transport, har fået nye telefonnumre.Generelle nyheder11.02.2016Trafik- og Byggestyrelsen har opdateret beregningsværktøjer på byggeområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Byggeri/2016/02/Trafik-og-Byggestyrelsen-har-opdateret-beregningsvarktojer-pa-byggeomradet.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har netop lanceret 2. version af beregningsværktøjerne ’LCAbyg’ og ’LCCbyg’, som kan belyse bygningers langsigtede miljøpåvirkninger og totaløkonomi og således styrke grundlaget for de mange væsentlige beslutninger, som træffes i forbindelse med nybyggeri eller renovering. Byggeri10.02.2016Teknisk fejl i forbindelse med fakturaudsendelser fra medio novemberhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle/2016/02/Teknisk-fejl-i-forbindelse-med-fakturaudsendelser-fra-medio-november.aspxTrafik- og Byggestyrelsen er blevet opmærksom på en teknisk fejl i forbindelse med udsendelse af fakturaer. Fejlen betyder, at et mindre antal fakturaer ikke er blevet sendt til debitor.Generelle nyheder09.02.2016Trafik- og Byggestyrelsen har modtaget 27 ansøgninger om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområderhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2016/02/Trafik-og-Byggestyrelsen-har-modtaget-27-ansogninger-om-tilskud.aspxI år er det 4. gang, at midler fra ’Pulje til forbedring af kollektiv trafik i yderområder’ skal udmøntes, og i den netop afsluttede ansøgningsrunde har Trafik- og Byggestyrelsen modtaget 27 ansøgninger fra kommuner, regioner og trafikselskaber om tilskud fra puljen. Kollektiv Trafik08.02.2016Trafik- og Byggestyrelsen fremlægger principper for godkendelserhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle/2016/02/Trafik-og-Byggestyrelsen-fremlagger-principper-for-godkendelser.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har udarbejdet en række principper for, hvordan styrelsen vil varetage sit godkendelsesarbejde.Generelle nyheder04.02.2016Færdselsstyrelsen får sin egen hjemmesidehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle/2016/02/Fardselsstyrelsen-far-sin-egen-hjemmeside.aspxFærdselsstyrelsen slår i dag dørene op i Ribe, og med åbningen følger en ny hjemmeside, hvor information om styrelsens ansvarsområder fremover vil være samlet.Generelle nyheder01.02.2016Tilsynsplan og fokusområder for tilsynet med jernbanen i 2016 offentliggjorthttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2016/01/Tilsynsplan-og-fokusomrader-for-tilsynet-med-jernbaneni-2016-offentliggjort.aspxPlanen for Trafik- og Byggestyrelsens ordinære sikkerhedstilsyn 2016 med jernbanen er nu offentliggjort. Jernbane29.01.2016Tilsynsplan og fokusområder for tilsynet med luftfarten i 2016 offentliggjorthttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2016/01/Tilsynsplan-og-fokusomrader-for-tilsynet-med-luftfarten-i-2016-offentliggjort.aspxPlanen for Trafik- og Byggestyrelsens ordinære sikkerhedstilsyn 2016 med luftfarten er nu offentliggjort. Luftfart29.01.2016Kom til åbent hus hos Færdselsstyrelsen http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle/2016/01/Kom-til-aabent-hus-i-faerdselsstyrelsen.aspxMandag den 1. februar 2016 åbner Færdselsstyrelsen på Amtsgården i Ribe. Generelle nyheder27.01.2016Høring over bekendtgørelse om krav til lyd- og lyssignaler for letbanekøretøjer ved kørsel på færdselslovens områdehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2016/01/Horing-over-bekendtgorelse-om-krav-til-lyd-og-lyssignaler.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har sendt et udkast til en ny bekendtgørelse i høring, som skal skabe klare kendingssignaler for letbanekøretøjerne og dermed højne sikkerheden for andre trafikanter. Udkastet har høringsfrist den 7. marts 2016.Jernbane18.01.2016Nyt bygningsreglement styrker et sundt, sikkert og energieffektivt byggeri http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Byggeri/2016/01/Nyt-bygningsreglement.aspxEn ny version af Bygningsreglementet skal hjælpe boligejere til at bygge sikkert, sundt og energirigtigt, når de skal bygge om eller bygge nyt. Byggeri13.01.2016EASA foreslår krav om terrænadvarselssystem i mindre, nye fly http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2016/01/EASA-foreslaar-nye-krav.aspxDet Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) foreslår krav om, at terrænadvarselssystem også indføres i mindre, nye fly. Luftfart12.01.2016Deadline for krav om ibrugtagningstilladelse og mærkning af ældre jernbanekøretøjerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2016/01/Deadline-for-krav-om-ibrugtagningstilladelse-og-markning-af-aldre-jernbanekoretojer.aspxTrafik- og Byggestyrelsen gør opmærksom på, at der i august 2016 er deadline for krav om ibrugtagningstilladelser og mærkning af ældre jernbanekøretøjer fra før 1996.Jernbane08.01.2016Udvidelse af Søby Havn er VVM-pligtighttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Havne/2016/01/Udvidelse-af-Soby-Havn-er-VVMpligtig.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har modtaget en ansøgning fra Søby Havn om udvidelse af havnen og har afgjort, at der forud for udvidelsen skal udarbejdes en redegørelse for projektets påvirkning på miljøet (VVM-redegørelse).Havne07.01.2016Tilladelse til udvidelse af Frederikshavn Havnhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Havne/2016/01/Tilladelse-til-udvidelse-af-Frederikshavn-Havn.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har den 17. december 2015 udstedt en principiel tilladelse til, at Frederikshavn Havn kan gå i gang med 1. etape af en større omfattende udvidelse af havnen. Havne07.01.2016EU udgiver vejledningsmateriale om hændelsesrapportering inden for luftfarthttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2016/01/EU-udgiver-vejledningsmateriale-om-handelsesrapportering-inden-for-luftfart.aspxEU-Kommissionen har udgivet vejledningsmateriale, som skal støtte i fortolkningen af forordning 376/2014, der indfører krav om både et obligatorisk og et frivilligt indberetningssystem.Luftfart05.01.2016Tilskud til projekter, der bidrager til forbedring af den kollektive trafik i yderområder. Ansøgningsfrist er d. 1. februar 2016.http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2015/12/Tilskud-til-projekter-der-bidrager-til-kollektiv-trafik.aspxHvert år kan kommuner søge om tilskud til projekter, der forbedrer den kollektive trafik i yderområderne. Dette er muligt via ’pulje til forbedring af kollektiv trafik i yderområder’, og hvis man ønsker at søge om tilskud fra puljen i 2016, skal dette senest ske d. 1. februar 2016, hvor der er ansøgningsfrist. Kollektiv Trafik23.12.2015Danmark har tilsluttet sig internationale sikkerhedsrettigheder i flymaterielhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2015/12/danmark-har-tilsluttet-sig-internationele-sikkerhedsregler-i-flymateriel.aspxNu kan man optage pant i danske fly med international beskyttelse. Lov om internationale sikkerhedsrettigheder (panterettigheder mv.) i flymateriel sættes i kraft i Danmark med virkning fra den 1. februar 2016.Luftfart22.12.2015EASA foreslår opdatering af regler om flyveoperationer http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2015/12/EASA-foreslar-andringer-af-regler-om-flyveoperationer.aspxDet Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) foreslår ændringer af reglerne om flyveoperationer (EU-AIR-OPS) og tilhørende vejledende materiale.Luftfart22.12.2015Nyt Bygningsreglement 2015 (BR15)http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Byggeri/2015/12/Nyt-Bygningsreglement-2015-BR15.aspxBygningsreglementet, der stiller krav til byggeri og renovering af bygninger, er udstedt med henblik på ikrafttrædelse den 1. januar 2016. Det nye bygningsreglement indeholder primært nye energikrav.Byggeri16.12.2015Nye regler om restriktionsområderhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2015/12/Nye-regler-om-restriktionsomrader.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har udgivet en ny udgave af BL 7-20, der omhandler forbud mod eller indskrænkning af luftfart i visse områder. Luftfart11.12.2015Færdselsstyrelsen godt på vej med ny direktørhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle/2015/12/Fardselsstyrelsen-godt-paa-vej-med-ny-direktor.aspxFærdselsstyrelsens nye direktør bliver den 38-årige Stefan Søsted. Han skal stå for opbygning af Færdselsstyrelsen i Ribe. Generelle nyheder11.12.2015Køb de rigtige reflekser!http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle/2015/12/Kob-de-rigtige-reflekser.aspxDet er vigtigt at huske reflekserne, når du bevæger dig rundt i trafikken – særligt i den mørke vintertid. Desværre er der stor forskel på de reflekser, som sælges i butikkerne, og ikke alle er godkendte og mærkede efter reglerne. Kig derfor efter godkendelsesmærket, når du køber reflekser. Generelle nyheder08.12.2015Ny bekendtgørelse om trafikselskabernes standardvedtægterhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2015/12/Ny-bekendtgorelse-om-trafikselskabernes-standardvedtagter.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse om trafikselskabernes standardvedtægter. Bekendtgørelsen er gældende fra den 1. januar 2016.Kollektiv Trafik04.12.2015Ny bekendtgørelse om registreringsenheder i køretøjer der anvendes på bybanerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2015/12/Ny-bekendtgorelse-om-registreringsenheder-i-koretojer-der-anvendes-paa-bybaner.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse om registreringsenheder i køretøjer der anvendes bybaner såsom letbaner, metro og S-banen. Bekendtgørelsen er gældende fra den 1. januar 2016.Jernbane03.12.2015Opdaterede gebyrsatser for den civile luftfarthttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2015/12/Opdaterede-gebyrsatser-for-den-civile-luftfart.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har udgivet to nye gebyrbekendtgørelser, der samler og fastsætter samtlige gebyr- og afgiftssatser, der finansierer Trafik- og Byggestyrelsens tilsyn med og godkendelser til den civile luftfart, samt driften af rettighedsregisteret. De justerede gebyr- og afgiftssatser træder i kraft pr. 1. januar 2016. Luftfart03.12.2015Trafik- og Byggestyrelsen opdaterer gebyr- og afgiftsbekendtgørelsen på jernbaneområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2015/12/Trafik-og-Byggestyrelsen-opdaterer-gebyr-og-afgiftsbekendtgorelsen-pa-jernbaneomraadet.aspxDen 1. januar 2016 træder en ny bekendtgørelse i kraft, som ajourfører gebyrer og afgifter på jernbaneområdet. Jernbane02.12.2015Ny bekendtgørelse om indberetning af data på jernbaneområdet vedr. ulykker og forløbere til ulykkerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2015/12/Ny-bekendtgorelse-om-indberetning-af-data-paa-jernbaneomraadet-vedr-ulykker.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse om indberetning af data vedr. ulykker og forløbere til ulykker. Bekendtgørelsen er gældende fra den 1. januar 2016.Jernbane01.12.2015To nye bekendtgørelser om interoperabilitet og parameterlistenhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2015/12/To-nye-bekendtgrelser-om-interoperabilitet-og-parameterlisten.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har udstedt to bekendtgørelser, der omhandler henholdsvis interoperabilitetsdirektivet og parameterlisten. Bekendtgørelserne træder i kraft 1. januar 2016. Jernbane01.12.2015Nye bestemmelser om kørsel på jernbaneinfrastruktur med togkontrolhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2015/11/Nye-bestemmelser-om-korsel-pa-jernbaneinfrastruktur-med-togkontrol.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har udstedt nye bestemmelser om kørsel på jernbaneinfrastruktur med togkontrol (BJ 5-4-2015). Bestemmelserne træder i kraft den 1. januar 2016.Jernbane30.11.2015Det Europæiske Jernbaneagentur vurderer arbejdet i Trafik- og Byggestyrelsens, Center for jernbanehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2015/11/Det-Europaiske-Jernbaneagentur-vurderer-arbejdet-i-Trafikog-Byggestyrelsens--Center-for-jernbane.aspxDet Europæiske Jernbaneagentur (ERA) gennemførte i uge 21 en audit af Trafik- og Byggestyrelsens Center for jernbane. Denne audit havde særlig fokus på procedurer for udstedelse af sikkerhedscertifikater, tilsyn med jernbanevirksomheder og godkendelse af rullende materiel.Jernbane18.11.2015Ny bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2015/11/Ny-bekendtgorelse-om-takststigningsloft.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbaneselskaber. Bekendtgørelsen er gældende fra den 1. november 2015.Kollektiv Trafik02.11.2015Dronenummerplader skal øge sikkerhedenhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2015/10/Dronenummerplader-skal-oge-sikkerheden.aspxSyddansk Universitet og Trafik-­ og Byggestyrelsen arbejder sammen for en effektiv og sikker anvendelse af droner -­ en nødvendighed for at støtte industrien og udfolde vækstpotentialet. Dronenummerpladen er første skridt på vejen.Luftfart30.10.2015Ny træning i besætningsressourcestyring (CRM) hos luftfartsoperatørerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2015/10/Ny-traning-i-besatningsressourcestyring-CRM-hos-luftfartsoperatorer.aspxEASA har udgivet to afgørelser, der indeholder ændringer for besætningsressourcestyring hos luftfartsoperatører.Luftfart29.10.2015Uforsvarlig kørsel om natten fører til alvorlige ulykker http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle/2015/10/uforsvarlig-korsel.aspxAlkohol er årsag til en meget stor del af de trafikulykker, der sker i de sene aftentimer og om natten. Det viser en ny undersøgelse fra Havarikommissionen for vejtrafikulykker. Generelle nyheder27.10.2015Høring over revision af Trafik- og Byggestyrelsens indberetningsbekendtgørelsehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2015/10/Horing-over-revision-af-Trafik-og-Byggestyrelsens-indberetningsbekendtgorelse-pa-jernbaneomradet.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har udarbejdet et udkast til en ny bekendtgørelse om indberetning af data vedrørende ulykker og forløbere til ulykker på jernbaneområdet. Udkastet er sendt i høring med frist den 11. november 2015.Jernbane26.10.2015Revideret ’Vejledning om godkendelse af køretøjer på jernbaneområdet’http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2015/10/Revideret-vejledning-om-godkendelse-af-koretojer.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har revideret vejledningen om godkendelse af køretøjer på jernbaneområdet. Revisionen sker på baggrund af, at der den 8. maj 2015 er udstedt en ny køretøjsbekendtgørelse. Jernbane26.10.2015Høring over nye gebyrbekendtgørelser for den civile luftfarthttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2015/10/Horing-over-nye-gebyrbekandtgorelser-for-den-civile-luftfart.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har udarbejdet udkast til to nye gebyrbekendtgørelser, der samler og fastsætter en række gebyrer for den civile luftfart i 2016. Høringen har frist den 16. november 2015.Luftfart23.10.2015Høring over ændring af bestemmelser om kørsel på jernbaneinfrastruktur med togkontrolhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2015/10/Horing-over-andring-af-bestemmelser-om-korsel-paa-jernbaneinfrastruktur-med-togkontrol.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har ændret bestemmelser om kørsel på jernbaneinfrastruktur med togkontrol (BJ). Udkastet er sendt i høring med frist den 11. november 2015.Jernbane21.10.2015 Høring over ændring af skorstensfejerbekendtgørelsen og bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement (BR15)http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Byggeri/2015/10/Skorsten-og-bygningsreglement.aspxTrafik- og Byggestyrelsen foreslår ændringer i skorstensfejerbekendtgørelsen og i BR15. Med ændringerne implementeres den seneste udgave af anerkendelsesdirektivet. Ændringerne har høringsfrist den 5. november 2015.Byggeri21.10.2015Ny vejledning om arbejdsmiljøregler på luftfartsområdet http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2015/10/Ny-vejledning-til-arbejdsmiljoregler-pa-luftfartsomraadet.aspxDen 15. februar 2015 blev der udstedt nye arbejdsmiljøregler på luftfartsområdet. I et forsøg på at lette brugernes tilgang til regelgrundlaget, udgiver Trafik- og Byggestyrelsen nu en vejledning til reglerne. Luftfart14.10.2015Høring over revision af Trafik- og Byggestyrelsens gebyr- og afgiftsbekendtgørelse på jernbaneområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2015/10/Horing-over-revision-af-trafik-og-byggestyrelsens-gebyr-og-afgift-bekendtgorelse-pa-jernbaneomradet.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har udarbejdet et udkast til en ny bekendtgørelse, som skal regulere gebyrer og afgifter på jernbaneområdet. Udkastet er sendt i høring med frist den 13. november 2015.Jernbane09.10.2015Bekendtgørelse om erstatnings- og forsikringsbeløb på jernbaneområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2015/10/bekendtgorelse-om-erstatning-og-forsikringsbelob-pa-jernbaneomradet.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har udstedt den årlige reguleringsbekendtgørelse, som regulerer erstatnings- og forsikringsbeløb for jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere. Bekendtgørelsen gælder for perioden d. 1. januar til 31. december 2016.Jernbane09.10.2015Forbud mod opsendelse af skylanterner uden tilladelsehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2015/10/Forbud-mod-opsendelse-af-skylanterner-uden-tilladelse.aspxTrafik- og Byggestyrelsen, Beredskabsstyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen har i fællesskab evalueret regelsæt og en række episoder, hvor skylanterner har eller er mistænkt for at have forårsaget brand. Luftfart08.10.2015Høring over udkast til bekendtgørelse om interoperabilitet http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2015/10/Horing-over-udklast-til.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har sammenskrevet interoperabilitetsbekendtgørelsen. Udkastet er sendt i høring med frist den 4. november 2015. Jernbane08.10.2015Opdateret ’Vejledning om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen’http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2015/10/Opdateret-vejledning-om.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har opdateret vejledningen om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen. Vejledningen præciserer en mindre ændring, der for nylig er foretaget i praksis for ansøgning og udstedelse af tilladelser og vedrører ’forslagsstillers erklæring’.Jernbane05.10.2015Workshop om frivillig indberetning af hændelserhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2015/09/workshop-om-frivillig-indberetning-af-handelser.aspxKom med, når EASA den 20. oktober 2015 inviterer til workshop om frivillig indberetning, der finder sted i Køln. Workshoppen afholdes i forbindelse med den nye forordning 376/2014.Luftfart01.10.2015Safety-bidraget nedsættes til 6,00 kr.http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2015/09/Safety-bidraget-nedsaettes-til-6-kr.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har vedtaget, at safety-bidraget nedsættes fra 6,25 kr. til 6,00 kr. pr. afrejsende passager i 2016. Luftfart01.10.2015Fortsat høj sikkerhed på den danske jernbanehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2015/09/Fortsat-hoj-sikkerhed-pa-jernbanen.aspxSikkerheden på de danske jernbaner er fortsat meget høj. Det fastslår tal fra Trafik- og Byggestyrelsens Sikkerhedsrapport for jernbanen i 2014. Antallet af væsentlige ulykker ligger på det samme stabile lave niveau som for de seneste år. Også det danske sikkerhedsmål for personulykker er overholdt i 2014.Jernbane30.09.2015Tilmelding til Sikkerhedskonferencenhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle/2015/09/SIKKONF-reminder.aspxGenerelle nyheder28.09.2015Høring over bekendtgørelse om Takststigningsloftet http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2015/09/Horing-over-bekendtgorelse-om-takststigningsloftet.aspxTrafik- Byggestyrelsen har i dag sendt en bekendtgørelse om Takststigningsloftet i høring. Med bekendtgørelsen præciseres en række detaljer ved den nuværende praksis. Udkastet har høringsfrist den 12. oktober 2015 kl. 10.00. Kollektiv Trafik18.09.2015Workshop om EU/Brasilien-aftalenhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2015/09/Workshop-om-EU-brasilien-aftalen.aspxKom med, når EASA afholder workshop om EU/Brasilien-aftalen den 7. oktober 2015 Luftfart16.09.2015Høring over regulering af erstatnings- og forsikringsbeløbhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2015/09/Horing-over-regulering-og-forsikrings-belob.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har udarbejdet et udkast til den årlige reguleringsbekendtgørelse på jernbaneområdet. Udkastet har høringsfrist den 30. september 2015.Jernbane11.09.2015Udskydelse af bygningsreglement (BR15)http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Byggeri/2015/09/Udskydelse-af-bygningsreglementet.aspxIkrafttrædelse af bygningsreglement (BR15) er udskudt til 1. januar 2016. Byggeri10.09.2015Information fra seminar om Fatique og EASA FTLhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2015/09/Information-fra-seminar-om-Fatique-og-EASA-FTL.aspxTrafik- og Byggestyrelsen afholdte den 3. september 2015 et seminar, hvor implementeringen af EASA FTL blev drøftet. Herunder finder du information og oplæg fra seminaret.Luftfart08.09.2015Sikkerhedskonference 2015: Åben for tilmelding!http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle/2015/09/Sikkerhedskonference-tilmelding.aspxKonferencen i 2015 har fokus på sikkerhed og konkurrence i jernbanen og luftfarten samt på, hvordan sikkerheden håndteres i begge brancher, når forretningsmodellerne ændrer sig.Generelle nyheder07.09.2015Sikkerhedskonference 2015: Åben for tilmelding!http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2015/09/Sikkerhedskonference-tilmelding.aspxKonferencen i 2015 har fokus på sikkerhed og konkurrence i jernbanen og luftfarten samt på, hvordan sikkerheden håndteres i begge brancher, når forretningsmodellerne ændrer sig.Jernbane07.09.2015Sikkerhedskonference 2015: Åben for tilmelding!http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2015/09/Sikkerhedskonference-tilmelding.aspxKonferencen i 2015 har fokus på sikkerhed og konkurrence i jernbanen og luftfarten samt på, hvordan sikkerheden håndteres i begge brancher, når forretningsmodellerne ændrer sig.Luftfart07.09.2015Bødestraf på 10.000 kroner til helikopterpilot for at flyve for tæt på tilskuere ved åbent hus arrangementhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2015/09/Boedestraf-helikopterpilot.aspxEn 40-årig pilot er ved Retten i Næstved idømt en bøde på 10.000 kr. for at have overtrådt afstands- og højdebestemmelserne i forbindelse med helikopterflyvning.Luftfart07.09.2015Høring over ændring af safety-bidragethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2015/09/Horing-over-andring-af-safety-bidrag.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har udarbejdet en ny udgave af BL 9-10 A, der fastsætter satsen for safety-bidraget i 2016 til 6,00 kr. pr. afrejsende passager. Høringen har frist den 23. september 2015.Luftfart04.09.2015Høring over forlængelse af VA-godkendelserhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Byggeri/2015/09/Horing-over-forlangelse-af-va-godkendelser.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har sendt et udkast til ændring af 'bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser af byggevarer i kontakt med drikkevand', hvor de nye bestemmelser forlænger VA godkendelsernes gyldighed med otte måneder. Udkastet har høringsfrist den 21. september. Byggeri04.09.2015Meld en ”sær” regel på havneområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Havne/2015/09/Meld-en-saerregel-paa-havenomraadet.aspxTil og med 1. november 2015 er det muligt at melde en ”sær” regel på havneområdet til Trafik- og Byggestyrelsen. Initiativet er led i styrelsens arbejde for at skabe en effektiv og tidssvarende regulering, der understøtter effektiviteten og innovationen i transportvirksomhederne. Havne02.09.2015Høring over regler om restriktionsområder http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2015/08/Horing-over-regler-om-restriktionsomrader.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har udarbejdet ny en udgave af BL 7-20, der omhandler forbud mod eller indskrænkning af luftfart i visse områder. Høringen har frist den 28. september 2015.Luftfart31.08.2015Luftfart er stadig den mest sikre transportformhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2015/08/Luftfart-er-stadig-den-mest-sikre-transportform.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har offentliggjort 'Sikkerhedsrapport for dansk civil luftfart 2014'.Luftfart28.08.2015Ulovlig drone tæt ved at kollidere med passagerflyhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2015/08/Ulovlig-drone-tat-ved-at-kollidere-med-passagerfly.aspxPiloten på et passagerfly som var under indflyvning til Københavns Lufthavn 21. august fik sig en slem forskrækkelse, da han pludselig fik øje på en drone. Heldigvis kolliderede dronen ikke med flyet, hvilket kunne have haft fatale konsekvenser. Luftfart26.08.2015Myndighederne mødes om skylanternerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle/2015/08/Myndighederne-modes-om-skylanterner.aspxPå baggrund af en nylig brand har Sikkerhedsstyrelsen, Trafik- og Byggestyrelsen og Beredskabsstyrelsen besluttet at mødes for at drøfte risiko og sikkerhed ved skylanterner. De tre styrelser anbefaler borgerne at lade være med at bruge lanternerne, da de kan forårsage brand, unødvendige udrykninger og forstyrre flysikkerheden. Generelle nyheder26.08.2015EASA foreslår ændringer vedrørende luftdygtighed for mindre flyhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2015/08/EASA-foreslor-andringer-vedr-luftdygtighed-om-luftfart.aspxDet Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) foreslår i NPA 2015-08 en tilpasning af reglerne for styring af luftdygtighed for mindre fly på privatflyvningens område. Der er høringsfrist den 9. oktober 2015.Luftfart25.08.2015Trafik- og Byggestyrelsen offentliggør dokumenter om tilsyn inden for luftfarthttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2015/08/Trafik-og-Byggestyrelsen-offentliggor-nye-dokumenter-om-tilsyn-inden-for-luftfart.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har offentliggjort syv dokumenter i relation til ”Tilsynsstrategi for luftfart”.Luftfart21.08.2015To nye vejledninger om ibrugtagningstilladelse og godkendelse af assessorerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2015/08/To-nye-vejledninger-om-ibrugtagningstilladelse-og.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har opdateret ’Vejledning om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen’ og udarbejdet ’Vejledning om godkendelse af assessorer og sagkyndige’. Jernbane17.08.2015Ny BJ om gennemførelse af den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for togkontrol- og kommunikations-delsystemerne (TSI CCS) http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2015/08/NY-bj-om-gennemforelse-af-tsi.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har udarbejdet en ny BJ (Bestemmelser for Jernbane) om TSI CCS. BJ’en er offentliggjort på Trafik- og Byggestyrelsens hjemmeside og træder i kraft den 17. august 2015.Jernbane12.08.2015Etablering af nyt færgeleje ved Agger er VVM-pligtighttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Havne/2015/08/Etablering-af-nyt-fargeleje-ved-Agger-er-VVMpligtig.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har den 8. december 2014 truffet afgørelse om, at etablering af nyt færgeleje ved Agger er VVM-pligtig. Det betyder, at der skal udarbejdes en redegørelse for projektets påvirkning på miljøet (VVM-redegørelse)Havne10.08.2015Ny mulighed for indberetning af hændelser i luftfart http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2015/08/Ny-mulighed-for-indberetning-af-handelser-i-luftfart.aspxFra den 15. november 2015 indfører Trafik- og Byggestyrelsen mulighed for både at indberette hændelser via et obligatorisk og et frivilligt indberetningssystem. Det nye frivillige system indføres som følge af EU’s forordning 376/2014.Luftfart06.08.2015Trafik- og Byggestyrelsen har godkendt ETD-takst for Københavns Lufthavnhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2015/07/Trafik-og-byggestyrelsen-godkender-ny-takst.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har den 30. juli 2015 godkendt en ny, særskilt ETD-takst (eksplosive trace detectors) for Københavns Lufthavn, Kastrup, med henblik på ikrafttrædelse den 1. september 2015. Luftfart31.07.2015Mindre ændring i forordning om risikovurdering http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2015/07/Mindre-andring-i-forordningen-om-risikovurdering.aspxEU-Kommissionen har udstedt en forordning om ændringer til CSM-RA-forordningen, der omhandler risikovurdering. Ændringerne træder i kraft den 3. august 2015.Jernbane27.07.2015Nye bestemmelser for drift og trafikstyring i jernbanesystemethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2015/07/Nye-bestemmelser-for-drift-og-trafikstyring-i-jernbanesystemet.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har udstedt to bestemmelser vedrørende drift og trafikstyring i jernbanesystemet; BJ 5-2-2015 og BJ 5-3-2015. Bestemmelserne træder i kraft den 20. juli 2015.Jernbane16.07.2015Risiko for forøgede støjgener fra Københavns Lufthavn i løbet af sommerenhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2015/07/stojgener-over-Kobenhavn-og-malmo.aspxNaboer til Københavns Lufthavn og borgere i København og Malmø kan i perioden 6. juli til 6. september 2015 opleve uvante støjgener fra flytrafikken i Københavns Lufthavn. Luftfart16.07.2015Ændringsbekendtgørelse om jernbanetransport af farligt godshttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2015/07/Ny-bekendtgorelse-om-jernbanetransport-af-farligt-gods.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har ændret en dato i bekendtgørelse om jernbanetransport af farligt gods, som følge af et nyt ændringsdirektiv. Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. juli 2015. Jernbane16.07.2015To nye ændringsbekendtgørelser på lokomotivførerområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2015/07/To-nye-andringsbekendtgorelser-pa-lokomotivforeromradet.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har udstedt to ændringsbekendtgørelser, der omhandler reglerne for faglige kundskaber og helbredskrav for lokomotivførere.Jernbane15.07.2015Ny gebyrbekendtgørelse på jernbaneområdet http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2015/07/Ny-gebyrbekendtgorelse-pa-jernbaneomradet.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse, som reviderer gebyrer og afgifter på jernbaneområdet. Bekendtgørelsen er trådt i kraft d. 13. juli 2015.Jernbane15.07.2015Trafik- og Byggestyrelsen ophæver seks gennemførelsesbekendtgørelser på jernbaneområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2015/07/Trafik-og-Byggestyrelsen-ophaver-seks-gennemforelsesbekendtgorelser-pa-jernbaneomradet.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har udstedt seks bekendtgørelser, der ophæver en række tidligere gennemførelsesbekendtgørelser af TSI’er (tekniske specifikationer for interoperabilitet). Fem af bekendtgørelserne træder i kraft den 15. juli 2015, mens den sjette træder i kraft den 16. juli 2015.Jernbane15.07.2015Trafik- og Bygningsministeriet præciserer regler for indberetning af hændelsesdata http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2015/07/Trafik-og-Bygningsministeriet-praciserer-regler-for-indberetning-af-handelsesdata.aspxTrafik- og Bygningsministeriet har udstedt en ændringsbekendtgørelse, der præciserer, hvilke data der skal indberettes til EU kommissionen i den årlige sikkerhedsrapport. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juli 2015.Jernbane15.07.2015Ophævelse af to Bestemmelser for jernbanehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2015/07/Ophavelse-af-to-bestemmelser-for-jernbane.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har udstedt to Bestemmelser for Jernbane (BJ); BJ 3-3-2015 og BJ nr. 3-4-2015. BJ’erne ophæver BJ 3-1-2011 og BJ 3-2-2011 om henholdsvis TSI INF og TSI ENE (tekniske specifikationer for interoperabilitet) og træder i kraft den 15. juli 2015.Jernbane14.07.2015Høring over koordinering af offentlig servicetrafik m.v. http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2015/07/Horing-over-koordinering-af-offentlig-servicetrafik-mv.aspxTrafik- og Byggestyrelsen har udarbejdet et nyt udkast til bekendtgørelse om ’samarbejde ved koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik m.v.’. Udkastet er sendt i høring med frist d. 21. august 2015Kollektiv Trafik13.07.201512 bekendtgørelser udstedt på jernbaneområdet http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2015/07/14-bekendtgorelse-udstedt-pa-jernbaneomradet.aspxSom følge af den ny jernbanelov har Trafik- og Byggestyrelsen udstedt 11 ændringsbekendtgørelser samt en ny bekendtgørelse om tilladelse til at drive jernbanevirksomhed. Bekendtgørelserne træder i kraft i dag, den 10. juli 2015.Jernbane10.07.2015Trafik- og Byggestyrelsen har revideret 4 bestemmelser for jernbanenhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2015/07/Trafik-og-Byggestyrelsen-har-revideret-4-bestemmelser-for-jernbanen.aspxSom følge af den nye jernbanelov, har Trafik- og Byggestyrelsen revideret fire bestemmelser på jernbaneområdet. Bestemmelserne træder i kraft den 10. juli 2015.Jernbane08.07.2015Trafikstyrelsen skifter navnhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle/2015/07/Trafikstyrelsen-skifter-navn.aspxI forlængelse af regeringsdannelsen skifter Trafikstyrelsen navn til Trafik- og Byggestyrelsen. Generelle nyheder08.07.2015Ventetid på styrelsens telefonerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle/2015/07/Ventetid-på-Trafikstyrelsens-telefoner.aspxDer kan I øjeblikket forekomme ventetid, når du ringer til Trafik- og Byggestyrelsens hovednummer. Generelle nyheder08.07.2015Høring over bestemmelser for drifts- og trafikstyringsregler http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2015/07/Horing-over-bestemmelser-for-drifts-og-trafiksikringsregler.aspxTrafikstyrelsen har i dag sendt to bestemmelser vedrørende drifts- og trafikstyringsregler i høring. Bestemmelserne har høringsfrist den 14. juli 2015.Jernbane06.07.2015Dronecenter i Odense skal godkende kommende dronepiloterhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2015/07/Dronecenter-i-odense-skal-godkende-kommende-drone-piloter.aspxFra d. 3. juli overtager dronecentret i Odense, under navnet UAS Test Center Denmark, godkendelserne af droneoperatører i Danmark. Det er en opgave, som Trafikstyrelsen hidtil har stået for. Der er tale om en prøveordning frem til udgangen af 2015. Formålet er samtidig at nedbringe ansøgningstiden, så erhvervet i Danmark hurtigere kan komme i luften.Luftfart06.07.2015Etablering af færgeterminal i Aarhus Havn er VVM-pligtighttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Havne/2015/06/Etablering-af-faergeterminal-i-Aarhus-Havn-er-VVM-pligtig.aspxTrafikstyrelsen har modtaget en ansøgning fra Aarhus Havn om etablering af en færgeterminal i Miljøhavnen i Aarhus Havn og har afgjort, at der forud for etableringen skal udarbejdes en redegørelse for projektets påvirkning på miljøet (VVM-redegørelse). Havne30.06.2015Sikkerhedskonference den 28. oktober 2015 – sæt kryds i kalenderen!http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle/2015/06/Sikkerhedskonference-den-28-oktober-2015-sat-kryds-i-kalenderen.aspxSikkerhed og konkurrence i jernbanen og luftfarten - hvordan håndterer vi sikkerheden ved ændrede forretningsmodeller? Generelle nyheder26.06.2015Sikkerhedskonference den 28. oktober 2015 – sæt kryds i kalenderen!http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2015/06/Sikkerhedskonference-den-28-oktober-2015-sat-kryds-i-kalenderen.aspxSikkerhed og konkurrence i jernbanen og luftfarten - hvordan håndterer vi sikkerheden ved ændrede forretningsmodeller? Jernbane26.06.2015Sikkerhedskonference den 28. oktober 2015 – sæt kryds i kalenderen!http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2015/06/Sikkerhedskonference-den-28oktober-2015-sat-kryds-i-kalenderen.aspxSikkerhed og konkurrence i jernbanen og luftfarten - hvordan håndterer vi sikkerheden ved ændrede forretningsmodeller? Luftfart26.06.2015Ny bekendtgørelse om private niveauoverkørslerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2015/06/BEK-om-private-niveauoverkorsler.aspxTrafikstyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse om private niveauoverkørsler. Bekendtgørelsen viderefører regler, der hidtil har fremgået af jernbaneloven, og indeholder altså ingen indholdsmæssige ændringer.Jernbane15.06.2015Høring over gennemførelse af den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for togkontrol- og kommunikationsdelsystemerne (TSI CCS) http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2015/05/Horing-over-TSI-CCS.aspxTrafikstyrelsen har udarbejdet en ny BJ (Bestemmelser for Jernbane) om TSI CCS. BJ’en er sendt i høring med frist den 15. juni 2015.Jernbane28.05.2015Høring over formel ændring i bekendtgørelse om jernbanetransport af farligt godshttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2015/05/Horing-over-formel-andring.aspxTrafikstyrelsen har ændret en dato i bekendtgørelse om jernbanetransport af farligt gods, som følge af et nyt ændringsdirektiv. Ændringen er sendt i høring med frist den 3. juni 2015.Jernbane22.05.2015Trafikstyrelsen inviterer til seminar om implementering af EASA FTL http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2015/05/Trafikstyrelsen-inviterer-til-seminar-om-implementering-af-EASA-FTL.aspxDen 3. september 2015 kl. 9.00 til 16.00 afholder Trafikstyrelsen og EASA et seminar, hvor implementering af EASA FTL (EU forordning 83/2014) vil blive drøftet.Luftfart22.05.2015Nye præciseringer om akkrediteringskrav samt generiske godkendelsesforhold for assessorer og sagkyndigehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2015/05/fire-nye-bek.aspxSom følge af nye EU-regler har Trafikstyrelsen udstedt fire nye bekendtgørelser, der vedrører jernbanevirksomheder, infrastrukturforvaltere og assessorer i jernbanebranchen. Bekendtgørelserne træder i kraft den 21. maj 2015.Jernbane21.05.2015Høring over justerede gebyrer på jernbaneområdet http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2015/05/Horing-over-justerede-gebyrer-paa-jernbaneomradet.aspxSom følge af lovforslag nr. L 162 (jernbaneloven) har Trafikstyrelsen justeret gebyrer og afgifter på jernbaneområdet. Justeringerne fremgår af en ændringsbekendtgørelse, som er sendt i høring med frist den 2. juni 2015.Jernbane19.05.2015Høring over justerede krav til lokomotivførerehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2015/05/Horing-over-justerede-krav-til-lokomotivforere.aspxTrafikstyrelsen har justeret kravene til lokomotivførere i to ændringsbekendtgørelser om henholdsvis certificering og helbredskrav. Bekendtgørelserne er sendt i høring med frist den 3. juni 2015. Jernbane19.05.2015Ændringsbekendtgørelse om støjgener http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2015/05/andringsbekendtgorelse-om-stojgener.aspxSom følge af en ændring i den fælleseuropæiske lovgivning har Trafikstyrelsen udstedt en bekendtgørelse, der vedrører de overordnende forhold om støjgener i forbindelse med jernbane.Jernbane18.05.2015Trafikstyrelsen ajourfører regler for drift af luftfartstjenestesystemerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2015/05/Trafikstyrelsen-ajourforer-regler.aspxI den nye udgave af BL 3-43 justeres reglerne for tekniske organisationer, der driver og vedligeholder luftfartstjenestesystemer.Luftfart12.05.2015Trafikstyrelsen sender ikke flere AIC-nyhedsbreve udhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2015/05/Trafikstyrelsen-sender-ikke-flere-AIC-nyheder.aspxI knap tre år har Trafikstyrelsen udsendt nyhedsbreve, når nye AIC’er er blevet udgivet. Fremover vil Naviair sørge for udsendelsen.Luftfart12.05.2015Høring over private niveauoverkørslerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2015/05/Horing-over-private-niveauoverkorsler.aspxTrafikstyrelsen har sendt et udkast til bekendtgørelse om private niveauoverkørsler i høring. Hvis du er bruger af en privat niveauoverkørsel, kan du være omfattet af disse regler.Jernbane07.05.2015Høring over bekendtgørelse om tilladelse til at drive jernbanevirksomhedhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2015/05/Horing-over-bekendtgorelse-om-tilladelse-til-at-drive-jernbanevirksomhed.aspxTrafikstyrelsen har udarbejdet en ny bekendtgørelse om tilladelse til at drive jernbanevirksomhed. Bekendtgørelsen er sendt i høring med frist den 8. maj 2015.Jernbane04.05.2015Høring over bekendtgørelser om klageadgang ved afgørelserhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2015/05/Horing-over-bekendtgorelser-om-klageadgang-til-Jernbanenavnete.aspxTrafikstyrelsen har sendt 12 ændringsbekendtgørelser i høring, som primært handler om afskæring af klageadgangen i forbindelse med Trafikstyrelsens afgørelser. Bekendtgørelserne har høringsfrist den 8. maj 2015. Jernbane04.05.2015Forbedring af fakturaerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2015/04/Forbedring-af-fakturaer.aspxTrafikstyrelsen er i gang med at forbedre fakturaerne for tilladelser, inden for henholdsvis jernbane- og luftfartsområdet, hvor gebyret opkræves efter regning. Luftfart29.04.2015Forbedring af fakturaerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2015/04/Forbedring-af-fakturaer.aspxTrafikstyrelsen er i gang med at forbedre fakturaerne for tilladelser, inden for henholdsvis jernbane- og luftfartsområdet, hvor gebyret opkræves efter regning. Jernbane29.04.2015Trafikstyrelsen giver tilladelse til ændret udvidelse af Frederikshavn Havnhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Havne/2015/04/Trafikstyrelsen-giver-tilladelse-til-andret-udvidelse-af-Frederikshavn-Havn.aspxTrafikstyrelsen udstedte den 12. november 2014 en principiel tilladelse til udvidelse af Frederikshavn Havn. Det viser sig dog nu, at udvidelsen ikke bliver nær så omfattende som planlagt, og derfor er projektet blevet ændret. Denne ændring har Trafikstyrelsen nu givet en principiel tilladelse til.Havne21.04.2015Høring over rapport om fremtidens dronereglerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2015/04/Dronerapport.aspxEn tværministeriel arbejdsgruppe for civile droner har udarbejdet en rapport med anbefalinger til en ny og samlet reguleringsramme for brugen af droner både erhvervsmæssigt og privat. Rapporten er i høring med frist d. 28. maj.Luftfart17.04.2015EASA foreslår ændringer vedrørende luftfartsselskabers ikke-kommercielle luftfartsoperationer http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2015/04/EASA-foreslaar-andringer-vedr.aspxDet Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) foreslår i NPA 2015-05, at der ændres i kravene til ikke-kommercielle luftfartsoperationer, der udføres af AOC-holdere med luftfartøjer opført i selskabets operationsspecifikationer (OpSpecs). Forslaget har høringsfrist d. 30. juni 2015.Luftfart16.04.2015Nye regler for kalibrering af luftfartsudstyrhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2015/04/Nye-regler-for-kalibrering-af-luftfartsudstyr.aspxTrafikstyrelsen gør i AIC B 14/15 opmærksom på, at der ændres i reglerne for kalibrering af værktøj og test- og måleudstyr.Luftfart01.04.2015Ansøgninger om 84 mio. kr. til forbedring af kollektiv trafik i yderområderhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2015/03/Ansogninger-om-84-mio-kr-til-forbedring-af-kollektiv-trafik-i-yderomrader.aspxTrafikstyrelsen har modtaget ansøgninger om tilskud for i alt 84. mio. kr. fra pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder.Kollektiv Trafik31.03.2015Høring over fire nye bekendtgørelser på jernbaneområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2015/03/Horing-over-fire-nye-bekendtgorelser-pa-jernbaneomradet.aspxTrafikstyrelsen har udarbejdet udkast til fire bekendtgørelser, der hovedsageligt ajourfører reglerne i henhold til den nye forordning om risikovurdering (CSM-RA). Udkastene er sendt i høring med frist den 13. april 2015.Jernbane26.03.2015Ansøgninger om 45 mio. kr. til forbedring af cykelparkeringhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2015/03/Ansogninger-om-45-mio-kr-til-forbedring-af-cykelparkering.aspxTrafikstyrelsen har modtaget ansøgninger om tilskud til cykelparkering for i alt 45. mio. kr. fra pulje til supercykelstier og cykelparkering. Kollektiv Trafik24.03.2015Trafikstyrelsens årsrapport 2014http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle/2015/03/Trafikstyrelsens-aarsrapport-2014.aspxTrafikstyrelsen har udsendt årsrapport for 2014. Rapporten redegør for de faglige og økonomiske resultater, som styrelsen har opnået i løbet af året.Generelle nyheder20.03.2015Høring over regler for drift og vedligehold af luftfartstjenestesystemer http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2015/03/Horing-over-regler-for-drift-og-vedligehold-af-luftfartstjenestesystemer.aspxTrafikstyrelsen har udarbejdet en ny udgave af BL 3-43, Bestemmelser om tekniske organisationer, der driver og vedligeholder luftfartstjenestesystemer. Høringen har frist den 8. april 2015.Luftfart17.03.2015Nye EU-regler om flyveledercertificering http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2015/03/Nye-EU-regler-om-flyveledercertificering.aspxEU-forordning 2015/340, der justerer reglerne for certificering af flyveledere i EU, er netop blevet vedtaget.Luftfart17.03.2015Trafikstyrelsen giver tilladelse til boligø-projekt Enghave Brygge i Københavns Havnhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Havne/2015/03/Trafikstyrelsen-giver-tilladelse-til-boligoprojekt-Enghave-Brygge-i-Kobenhavns-Havn.aspxTrafikstyrelsen har den 13. marts 2015 udstedt en principiel tilladelse til etablering af 10 boligøer samt udgravning af kanaler ved Enghave Brygge. Havne17.03.201532 ansøgninger til busfremkommelighedspuljenhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2015/03/32-ansogninger-til-puljen-for-busfremkommelighed.aspxTrafikstyrelsen har modtaget 32 ansøgninger om tilskud fra puljen, der skal øge bussernes fremkommelighed. Puljen havde ansøgningsfrist den 1. marts 2015.Kollektiv Trafik10.03.2015Trafikstyrelsen indgår i samarbejde om et mere effektivt nordeuropæisk luftrumhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2015/03/Trafikstyrelsen-indgar-i-samarbejde-om-et-mere-effektivt-nordeuropaisk-luftrum.aspxTrafikstyrelsen indgår, som én blandt ni nordeuropæiske luftfartsmyndigheder, i et nyt samarbejde, der skal skabe de nødvendige rammer for gennemførslen af Borealis Free Route Airspace i Nordeuropa.Luftfart10.03.2015Præcisering af anvendelsesområdet for reviderede TSI'erhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2015/03/Pracisering-af-anvendelsesomradet-for-reviderede-TSIer.aspxTrafikstyrelsen ønsker at præcisere, i hvilke tilfælde de senest reviderede TSI’er (tekniske specifikationer for interoperabilitet) kan anvendes.Jernbane03.03.2015Udvidelsen af Orehoved Havn er VVM-pligtighttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Havne/2015/02/Udvidelsen-af-Orehoved-Havn-er-VVM-pligtig.aspxTrafikstyrelsen modtog i januar 2015 en ansøgning om udvidelse af Orehoved Havn og har nu afgjort, at projektet er VVM-pligtigt. Ansøger skal derfor forud for udvidelsen udarbejde en redegørelse for projektets påvirkning på miljøet (VVM-redegørelse).Havne25.02.2015Bekendtgørelse om pulje til busfremkommelighedhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2015/02/Bekendtgoerelse-om-pulje-til-busfremkommelighed.aspxDen 1. februar trådte bekendtgørelse om pulje til busfremkommelighed i kraft. Puljen beskriver vilkår og betingelser for ansøgninger om tilskud fra puljen.Kollektiv Trafik13.02.2015Bekendtgørelse om pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområderhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2015/02/Bekendtgoerelse-om-pulje-til-forbedring-af-den-kollektive-trafik-i-yderomraader.aspxDen 10. februar trådte bekendtgørelse om pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder i kraft. Bekendtgørelsen beskriver præciserede vilkår og betingelser for ansøgninger om tilskud fra puljen.Kollektiv Trafik13.02.2015Ny praksis for forlængelse af luftdygtighedseftersynsbevis http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2015/02/Ny-praksis-for-forlangelse-af-luftdygtighedsbevis.aspxI AIC B 10/15 gør Trafikstyrelsen opmærksom på, at der er indført en ny og lempet praksis for forlængelse af luftdygtighedseftersynsbevis (ARC).Luftfart13.02.2015Nye arbejdsmiljøregler på luftfartsområdet http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2015/02/Nye-abejdsmiljoregler-pa-luftfartsomradet.aspxTrafikstyrelsen har revideret arbejdsmiljøreglerne inden for luftfart, og det har resulteret i udarbejdelsen af 6 nye bekendtgørelser, som træder i kraft den 15. februar 2015. Luftfart13.02.2015Trafikstyrelsen præciserer regler for sigtbarhed og afstand til skyerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2015/02/Trafikstyrelsen-praeciserer-regler-for-sigtbarhed-og-afstand-til-skyer.aspxTrafikstyrelsen gør i AIC B 12/15 opmærksom på, at der er foretaget ændringer i BL 7-100, pkt. 4.3, der vedrører reglerne for sigtbarhed og afstand til skyer, når der flyves efter de visuelle flyveregler i luftrumsklasserne F og G. Luftfart13.02.2015Sikkerhedsnotifikation om komponenter og reservedele leveret af Aviation Support Europe i Belgienhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2015/01/Sikkerhedsnotifikation-om-komponenter-og--reservedele-leveret-af-Aviation-Support-Europe-i-Belgien.aspxTrafikstyrelsen gør i AIC B 11/15 opmærksom på, at der mistanke om, at firmaet ’Aviation Support Europe’ i Belgien har leveret ulovlige komponenter og reservedele til brug i luftfartøjer. Luftfart11.02.2015Øget samarbejde mellem posttilsynene i Danmark og Sverigehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Posttilsyn/2015/02/Oget-samarbejde-mellem-posttilsynene-i-Danmark-og-Sverige.aspxTrafikstyrelsen og Post- og Telestyrelsen i Sverige har besluttet at øge samarbejdet vedrørende postområdet. Det drejer sig om tilsynsområdet, om analyser vedrørende økonomiske forhold og om den generelle udvikling på postmarkederne.Posttilsyn11.02.2015EASA foreslår ændringer vedrørende præstationsbaseret navigation http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2015/01/EASA-foreslaar-andringer-vedrorende-prastationsbaseret-navigation.aspxDet Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) foreslår i NPA 2015-01, at der foretages ændringer i kravene til præstationsbaseret navigation i europæisk luftrum (PBN). Forslaget har høringsfrist d. 20. april 2015.Luftfart06.02.2015Tilsynsplanen for jernbanen 2015 er nu offentliggjorthttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2015/01/Tilsynsplanen-for-jernbane-2015-er-nu-offentliggjort.aspxTrafikstyrelsen ønsker åbenhed omkring sine tilsynsaktiviteter og udgiver derfor hvert år en plan for årets sikkerhedstilsyn med den danske jernbane. Planen for 2015 er nu offentliggjort. Jernbane30.01.2015Tilsynsplanen for dansk luftfart 2015 er nu offentliggjorthttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2015/01/Tilsynsplanen-for-dansk-luftfart-2015-er-nu-offentliggjort.aspxTrafikstyrelsen ønsker åbenhed omkring sine tilsynsaktiviteter og udgiver derfor hvert år en plan for årets sikkerhedstilsyn med dansk luftfart. Planen for 2015 er nu offentliggjort.Luftfart30.01.2015Nyt link til ANSP-ændringerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2015/01/Nyt-link-til-ANSP-andringer.aspxTrafikstyrelsen har i AIC B 09/15 opdateret linket til formularen ’Notifikation fra ANSP’er’. AIC B 09/15 afløser AIC B 31/12, hvor linket til formularen var forældet.Luftfart29.01.2015Trafikstyrelsen foreslår justering af uddannelseskrav for ATSEPhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2015/01/Trafikstyrelsen-foreslar-justering-af-uddannelseskrav-for-ATSEP.aspxTrafikstyrelsen orienterer i AIC B 08/15 om, at der er ved at blive udformet en opdateret version af BL 3-43, som blandt andet omhandler uddannelseskravene for ”Air Traffic Safety Electronics Personel” (ATSEP). Luftfart27.01.2015Refresher seminarer for flyveinstruktører i 2015http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2015/01/Refresher-seminarer-for-flyveinstruktorer-i-2015.aspxDatoerne for Refresher seminarer for flyveinstruktører i 2015 fremgår af den nye AIC B 07/15.Luftfart27.01.2015Reviderede AIC B'erhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2015/01/Reviderede-AIC-Ber.aspxTrafikstyrelsen reviderer løbende udsendte luftfartsmeddelelser (AIC’er) og har i den forbindelse opdateret nedenstående AIC B materiale. Luftfart26.01.2015Trafikstyrelsen har givet tilladelse til udvidelse af Thyborøn Havnhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Havne/2015/01/Trafikstyrelsen-har-givet-tilladelse-til-udvidelse-af-Thyboron-Havn.aspxTrafikstyrelsen har den 23. januar 2015 givet tilladelse til udvidelse af Thyborøn Havn. Tilladelsen er givet på baggrund af miljørapporten (VVM-redegørelsen) for projektet, der viser, at projektet ikke vil medføre en væsentlig miljøpåvirkning.Havne26.01.2015Trafikstyrelsen har givet tilladelse til udvidelse af Randers Havnhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Havne/2015/01/Trafikstyrelsen-har-givet-tilladelse-til-udvidelse-af-Randers-Havn.aspxTrafikstyrelsen har den 7. januar 2015 givet tilladelse til udvidelse af Randers Havn. Tilladelsen er givet på baggrund af miljørapporten (VVM-redegørelse) for projektet, der viser, at projektet ikke vil medføre en væsentlig miljøpåvirkning.Havne09.01.2015Høring over bekendtgørelse om pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområderhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2014/12/Hoering-over-bekendtgoerelse-om-pulje-til-forbedring-af-den-kollektive-trafik-i-yderomraader.aspxTrafikstyrelsen har udarbejdet et udkast til bekendtgørelsen om 'Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder’. Udkastet er sendt i høring med frist den 16. januar 2015.Kollektiv Trafik22.12.2014Ændring af Trafikstyrelsens bekendtgørelse om gebyrer på postområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Posttilsyn/2014/12/Aendring-af-Trafikstyrelsens-bekendtgoerelse-om-gebyrer-paa-postomraadet.aspxDer træder en ændringsbekendtgørelse i kraft den 1. januar 2015, som ajourfører gebyrer på postområdet.Posttilsyn22.12.20142014 bliver et historisk godt år for trafiksikkerhedenhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle/2014/12/trafiksikkerheden.aspxÅret er nu så fremskredent, at det kan konstateres, at 2014 bliver et af de allerbedste i historien rent trafiksikkerhedsmæssigt. Der er dog fortsat udfordringer, hvis målet om endnu færre trafikdræbte skal nås, lyder det fra Vejdirektoratet, Trafikstyrelsen, Politiet og Rådet for Sikker Trafik.Generelle nyheder21.12.2014EASA foreslår ændring af regler vedrørende flys luftdygtighedhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2014/12/EASA-foreslaar-aendring-af-regler-vedroerende-flys-luftdygtighed.aspxDet Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) foreslår en ændring af reglerne for luftfartsoperatørers og flyværksteders ansvar for flys luftdygtighed, der præciserer det overordnede ansvar.Luftfart19.12.2014Høring over ændringer til Data-link forordningenhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2014/12/datalink.aspxEU Forordning 29/2009 om data-link har til formål at forbedre effektiviteten af kommunikationen mellem piloter og flyveledere ved at fastsætte krav til koordineret indførelse af datalink-tjenester i Europa.Luftfart18.12.2014Trafikstyrelsen godkender takstaftale for Københavns Lufthavn og Roskilde Lufthavnhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2014/12/Takstaftale.aspxTrafikstyrelsen har netop godkendt taksterne, som luftfartsselskaberne skal betale for at benytte Københavns lufthavn og Roskilde lufthavn. Taksterne gælder for perioden 1. april 2015 – 31. marts 2019. Luftfart18.12.2014Reviderede TSI'er er nu offentliggjorthttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2014/12/Reviderede-TSIer-er-nu-offentliggjort.aspxEU-Kommissionen og det Europæiske jernbaneagentur (ERA) har revideret en række af de tekniske specifikationer for interoperabilitet (TSI’er), der er fastsat for at harmonisere jernbanedriften. TSI’erne er nu offentliggjort og skal anvendes på alle danske jernbanestrækninger fra den 1. januar 2015.Jernbane18.12.2014Ændring af gebyrbekendtgørelse på jernbaneområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2014/12/Aandring-af-gebyrbekendtgoerelse-paa-jernbaneomraadet.aspxDer træder en ny bekendtgørelse i kraft den 1. januar 2015, som ajourfører gebyrer og afgifter på jernbaneområdet.Jernbane18.12.2014Justerede gebyrer og afgifter på luftfartsområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2014/12/Justerede-gebyrer-og-afgifter-paa-luftfartsomraadet.aspxTrafikstyrelsen har justeret en række gebyrer og afgifter på luftfartsområdet. Det sker med udstedelsen af bestemmelserne BL 9-10, 14. udgave og BL 9-13, 2. udgave samt en ny bekendtgørelse om gebyr for registrering af rettigheder over luftfartøjer. De justerede gebyrer og afgifter træder i kraft den 1. januar 2015.Luftfart17.12.2014SCANDT inviterer til årsmøde i Arlanda Airporthttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2014/12/SCANDT-inviterer-til-aarsmode-i-Arlanda-Airport.aspxDen 15. januar 2015 afholder Scandinavian Aerospace Non Destructive Testing Board (SCANDT) deres årsmøde, hvor bl.a. status og kommende ændringer til Part 145/EN 4179 vil blive drøftet. Luftfart15.12.2014To bestemmelser på luftfartsområdet ophævethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2014/12/To-bestemmelser-ophavet-paa-luftfartsomraadet.aspxDen 10. december 2014 blev to bestemmelser ophævet og erstattet af europæiske regler. Det drejer sig om BL 6-64 og BL 6-98, som vedrører dels flyvemekanikercertifikater (JAR-66 og AML) dels en anerkendelse af ikke-danske flyvecertifikater udstedt til besætningsmedlemmer fra en anden EF-medlemsstat eller fra Finland, Norge eller Sverige.Luftfart15.12.2014Høring over buspassagerers klageadganghttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2014/12/Horing-over-buspassagerers-klageadgang.aspxTrafikstyrelsen har udarbejdet et udkast til en ny bekendtgørelse, der skal sikre buspassagerernes klageadgang. Udkastet er sendt i høring med frist den 16. januar 2015.Kollektiv Trafik10.12.2014Planlægger du at give en drone i julegave?http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2014/12/Planlaegger-du-at-give-en-drone-i-julegave.aspxSå læs lige her, inden du går i gang.Luftfart10.12.2014Høring over bekendtgørelse om busfremmelighedspuljehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2014/12/Horing-over-bekendtgorelse-om-busfremmelighedspulje.aspxTrafikstyrelsen har udarbejdet et udkast til bekendtgørelsen om 'Pulje til busfremkommelighed'. Udkastet er sendt i høring med frist den 5. januar 2015.Kollektiv Trafik09.12.2014Høring over ændring af gebyrer og afgifter http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2014/12/Horing-over-andring-af-gebyrer-og-afgifter.aspxTrafikstyrelsen har udarbejdet nye udgaver af bestemmelserne om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet (BL 9-10, 14. udgave, BL 9-13, 2. udgave) samt et udkast til en ny bekendtgørelse om gebyr for registrering af rettigheder over luftfartøjer. Både bestemmelser og bekendtgørelse er sendt i høring med frist d. 10. dec. 2014 kl. 12.00.Luftfart02.12.2014Sådan undgår du spritkørselhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle/2014/11/spritkorsel.aspxDer er alkohol involveret i 20 % af dødsulykkerne i trafikken. Derfor opfordrer Rådet for Sikker Trafik nu alle til at lade bilen stå, hvis de skal til julefrokost. Planlæg på forhånd, hvordan I kommer hjem, og bland jer, hvis en person vil sætte sig bag rattet efter at have drukket.Generelle nyheder01.12.2014Erindring om årlig indberetning af timer og landingerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2014/12/Erindring-om-aarlig-indberetning-af-timer-og-landinger.aspxTrafikstyrelsen gør i AIC B 27/14 opmærksom på, at luftfarttøjsejere skal huske at få indberettet deres timer og landinger for 2014. Indberetningen skal ske senest d. 1. februar 2015.Luftfart01.12.2014Fald i antallet af bird strikeshttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2014/11/Fald-i-antallet-af-bird-strikes.aspxAntallet af hændelser, hvor fugle og fly kolliderer (bird strikes) på de større lufthavne i Danmark, Færøerne og Grønland, er generelt faldet en smule i 2013 i forhold til de foregående to år, og var i 2013 det laveste siden 2008. Det viser Trafikstyrelsens årsrapport for bird strikes i danske lufthavne i 2013.Luftfart28.11.2014Høring over revision af gebyrbekendtgørelsehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2014/11/Horing-over-revision-af-gebyrbekendtgorelse.aspxTrafikstyrelsen har udarbejdet et udkast til en ny bekendtgørelse, som skal ajourføre gebyrer og afgifter på jernbaneområdet. Udkastet er sendt i høring med frist den 5. december 2014.Jernbane21.11.2014EASA foreslår ændringer i krav til afløsningspiloter http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2014/11/EASA-foreslar-andringer-til.aspxDet Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) foreslår, at der foretages ændringer i kravene til afløsningspiloter (cruise relief pilot, CRP) og afløsningsstyrmænd (cruise relief co-pilot, CRCP). Forslaget har høringsfrist d. 4. februar 2015.Luftfart19.11.2014Flere anvender den kollektive trafikhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2014/11/Flere-anvender-den-kollektive-trafik.aspxFlere og flere danskere begiver sig ud i den kollektive trafik. Det viser tal fra Danmarks Statistik og Trafikstyrelsen opgjort for perioden 2010-2013.Kollektiv Trafik18.11.2014Projektet "Meld en sær regel" gav resultaterhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle/2014/11/Projektet-Meld-en-sar-regel-gav-resultater.aspxEfter indspil fra branchen i forbindelse med projektet ”Meld en sær regel” ændrer Trafikstyrelsen en række regler på privatflyvningsområdet. Styrelsen vil nu videreføre projektets arbejdsmetode til andre områder.Generelle nyheder14.11.2014Projektet "Meld en sær regel" gav resultaterhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2014/11/Projektet-Meld-en-sar-regel-gav-resultater.aspxEfter indspil fra branchen i forbindelse med projektet ”Meld en sær regel” ændrer Trafikstyrelsen en række regler på privatflyvningsområdet. Styrelsen vil nu videreføre projektets arbejdsmetode til andre områder.Luftfart14.11.2014Trafikstyrelsen har givet tilladelse til udvidelse af Frederikshavn Havnhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Havne/2014/11/Trafikstyrelsen-har-givet-tilladelse-til-udvidelse-af-Frederikshavn-Havn.aspxTrafikstyrelsen har den 12. november 2014 givet tilladelse til udvidelse af Frederikshavn Havn. Tilladelsen er givet på baggrund af miljørapporten (VVM-redegørelse) for projektet, der viser, at projektet ikke vil medføre en væsentlig miljøpåvirkning. Havne13.11.2014EASA foreslår ny proces for ændringer og reparationer på mindre luftfartøjerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2014/11/EASA-foreslaar-ny-proces-for-aendringer-og-reparationer-paa-mindre-luftfartoejer.aspxDet Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) foreslår, at der indføres en ny og forenklet proces for simple ændringer og reparationer på mindre luftfartøjer (fly op til 5.700 kg, rotorfly op til 3.175 kg). Forslaget har høringsfrist d. 6. januar 2015. Luftfart06.11.2014Bekendtgørelse om erstatnings- og forsikringsbeløb på jernbaneområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2014/11/Bekendtgoerelse-om-forsikrings-og-erstatningsbeloeb-paa-jernbaneomraadet.aspxTrafikstyrelsen har udstedt den årlige reguleringsbekendtgørelse, som regulerer erstatnings- og forsikringsbeløb for jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere. Bekendtgørelsen gælder for perioden d. 1. januar til 31. december 2015.Jernbane03.11.2014Ny bekendtgørelse om krav til udpegede organerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2014/10/Ny-bekendtgorelse-om-krav-til-udpegede-organer.aspxBekendtgørelsen viderefører den tidligere bekendtgørelse om krav til udpegede organer på jernbaneområdet (DeBo-bekendtgørelsen), men indeholder tilføjelsen, at udenlandske virksomheder nu kan udpeges som DeBo uden at være registeret som virksomhed hos Erhvervsstyrelsen. Jernbane31.10.2014Sikkerheden inden for dansk luftfart er fortsat højhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2014/10/Sikkerheden-inden-for-dansk-luftfart-er-fortsat-hoj.aspxTrafikstyrelsen udgiver sikkerhedsrapport for civil luftfart 2013, og rapporten viser, at sikkerheden i dansk luftfart fortsat er helt i top. Luftfart31.10.2014Ny rapport om maritim sikring i Danmarkhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Havne/2014/10/Ny-rapport-om-maritim-sikring-i-Danmark.aspxI efteråret 2012 nedsatte transportministeren en arbejdsgruppe, der skulle evaluere den danske implementering af reglerne om maritim sikring. Det har resulteret i en rapport, der bl.a. fastslår, at administrationen af reglerne fungerer godt og fleksibelt.Havne30.10.2014Teoriprøver til privatflyvercertifikat 2015http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2014/10/Teoriprover-til-privatflyvercertifikat-2015.aspxTrafikstyrelsen gør i AIC B 25/14 opmærksom på, at der foretages ændringer vedrørende bestilling og afvikling af teoriprøverne til privatflyvercertifikat (PPL-teori) 2015.Luftfart29.10.2014Trafikstyrelsen indskærper proceduren for håndtering af sygdomme på flyhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2014/10/Trafikstyrelsen-indskarper-proceduren-for-haandtering-af-sygdomme-paa-fly.aspxI AIC A 05/14 indskærper Trafikstyrelsen brugen af AIP, GEN 1.2. pkt. 5, som er proceduren for, hvordan smitsomme sygdomme på fly skal håndteres af flybesætninger. Luftfart29.10.2014Påmindelse: Sikkerhedskonference 2014http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2014/10/Paamindelse-Sikkerhedskonference-2014.aspxDen 18. november 2014 afholder Trafikstyrelsen sin årlige sikkerhedskonference vedrørende jernbane og luftfart, og du kan stadig nå at tilmelde dig. Sidste frist for tilmelding er tirsdag den 4. november 2014. Jernbane27.10.2014Påmindelse: Sikkerhedskonference 2014http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2014/10/Paamindelse-Sikkerhedskonference-2014.aspxDen 18. november 2014 afholder Trafikstyrelsen sin årlige sikkerhedskonference vedrørende jernbane og luftfart, og du kan stadig nå at tilmelde dig. Sidste frist for tilmelding er tirsdag den 4. november 2014. Luftfart27.10.2014Det koster dyrt, hvis man flyver ulovligt med sin dronehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2014/10/Det-koster-dyrt-hvis-man-flyver-ulovligt-med-sin-drone.aspxTidligere på ugen faldt den hidtil dyreste regning for ulovlig flyvning med drone, i en sag fra Vejle, hvor en person blev idømt en bøde på 3.500 kroner for at have overtrådt luftfartsloven gentagne gange med droneflyvning i et villakvarter.Luftfart23.10.2014Så er det reflekstidhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle/2014/10/Saa-er-det-reflekstid.aspxEfteråret er over os, og de mørkere tider nærmer sig med hastige skridt, så det er tid til at finde reflekserne frem. Vær opmærksom på den rette mærkning af refleksprodukter.Generelle nyheder22.10.2014Ny busfremkommelighedspuljehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2014/10/Ny-busfremkommelighedspulje.aspxFrem til den 1. marts 2015 kan offentlige myndigheder og offentligt ejede trafikselskaber søge om tilskud til projekter, der forbedrer bustrafikken i større byer. Kollektiv Trafik22.10.2014Orientering om ændrede bestemmelser vedr. helbredsgodkendelsehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2014/10/Orientering-om-andrede-bestemmelser-vedr-helbredsgodkendelse.aspxTrafikstyrelsen gør i AIC B 24/14 opmærksom på, at der er foretaget en ændring i BL 6-05 pkt. 3.3.3, som præciserer minimuskravet til helbredsgodkendelse for FIS-operatører- og elever og for ansøgere og indehavere af et nationalt S-certifikat, UL-certifikat eller certifikat til varmluftballon.Luftfart22.10.2014Trafikstyrelsen offentliggør mål og rammer for luftfartssikkerhedhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2014/10/Trafikstyrelsen-offentliggor-mal-og-rammer-for-luftfartssikkerhed.aspxTrafikstyrelsen offentliggør de overordnede rammer og mål for arbejdet med luftfartssikkerhed – det såkaldte State Safety Programme (SSP).Luftfart22.10.2014Ny bekendtgørelse om udmøntning af pulje til cykelparkeringhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2014/10/Ny-bekendtgorelse-om-udmontning-af-pulje-til-cykelparkering.aspxTrafikstyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse, der indeholder regler for udmøntning af puljen til forbedring af cykelparkering i årene 2014-2015. Bekendtgørelsen træder i kraft d. 8. oktober 2014. Kollektiv Trafik07.10.2014Nye bestemmelser om lufttrafikregler og udøvelse af lufttrafiktjenestehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2014/10/Nye-bestemmelser-om-lufttrafikregler-og-udovelse-af-lufttrafiktjeneste.aspxTrafikstyrelsen har udgivet en række bestemmelser (BL) om lufttrafikregler og udøvelse af lufttrafiktjeneste. BL’erne er udgivet som følge af SERA-forordningen (Standardised European Rules of the Air) og træder i kraft den 4. december 2014.Luftfart07.10.2014Høring over ny bekendtgørelse vedr. handicappedes adgang til havneterminaler mv. http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Havne/2014/10/Horing-over-bekendtgorelse-vedr-handicappedes-adgang-til-havnetermnialer.aspxTrafikstyrelsen har udarbejdet et udkast til en ny bekendtgørelse, der skal sikre, at skibspassagerrettighederne - der bl.a. omfatter handicappedes adgang til havneterminaler - overholdes. Udkastet er sendt i høring med frist d. 24. okt. 2014.Havne03.10.2014Jernbanesikkerheden i Danmark er fortsat højhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2014/09/Jernbanesikkerhed-i-Danmark-er-fortsat-hoj.aspxTrafikstyrelsen har i sin årlige sikkerhedsrapport opgjort sikkerhedsniveauet for jernbanen i 2013 og fundet, at jernbanesikkerheden i Danmark fortsat er høj. Danmark ligger også stadig blandt de bedste, når man sammenligner sikkerhedsniveauerne på tværs af Europa. Jernbane30.09.2014GSA uddeler tilskud til implementering af EGNOShttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2014/09/GSA-uddeler-tilskud-til-implementering-af-EGNOS.aspxFor at fremme brugen af satellit-navigationssystemet EGNOS i europæisk luftfart uddeler GSA (European Global Navigation Satellite Systems Agency) tilskud til projekter, der implementerer systemet. Det er muligt at ansøge om tilskud frem til d. 31. oktober 2014.Luftfart29.09.2014Nye retningslinjer vedr. brugen af bærbare, elektroniske enheder i luftfartøjerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2014/09/Nye-retningslinjer-vedr-brugen-af-barbare-elektroniske-enheder-i-luftfartojer.aspxEASA har foretaget ændringer i retningslinjer og vejledningsmateriale, der vedrører brugen af bærbare, elektroniske enheder (PED) i luftfartøjer.Luftfart29.09.2014Safety-bidraget 2015 http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2014/09/Trafikstyrelsen-regulerer-safety-bidraget-for-2015.aspxTrafikstyrelsen har netop udstedt BL 9-10 A, 1. udgave, der regulerer safety-bidraget for 2015. I den nye BL fremgår, at bidraget er uændret i forhold til 2014. Det vil sige, 6,25 kr. pr. passager.Luftfart22.09.2014Safety contribution 2015http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2014/09/Safety-contribution-2015.aspxThe Danish Transport Authority has issued BL 9-10 A, 1 edition, regulating the safety contribution for 2015. It appears from new BL that the contribution is unchanged from 2014, i.e. 6.25 DKr. per passenger. Luftfart22.09.2014Praktisk morseprøve udgårhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2014/09/Praktisk-morseprove-udgaar.aspxTrafikstyrelsen har netop udsendt AIC B 22/14, som ophæver kravet om praktisk morseprøve for ansøgere af instrument rating (IR). Luftfart17.09.2014Tilmelding til Sikkerhedskonference 2014 er nu åbenhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2014/09/Tilmelding-til-Sikkerhedskonference-2014-er-nu-aaben.aspxDette års sikkerhedskonference for luftfart og jernbane afholdes d. 18. november. Sidste frist for tilmelding er d. 4. november.Jernbane16.09.2014Tilmelding til Sikkerhedskonference 2014 er nu åbenhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2014/09/Tilmelding-til-Sikkerhedskonference-2014-er-nu-aaben.aspxDette års sikkerhedskonference for luftfart og jernbane afholdes d. 18. november. Sidste frist for tilmelding er d. 4. november.Luftfart16.09.2014Idékonkurrence mod cykeltyveri: Vinderne er fundet!http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2014/09/Idekonkurrence-mod-cykeltyverier-Vinderne-er-fundet.aspxVinderne er fundet i transportministerens idékonkurrence mod cykeltyverier ved stationer. Kollektiv Trafik15.09.2014ICAO inviterer til symposium om civile dronerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2014/09/ICAO-inviterer-til-symposium-om-civile-droner.aspxFN’s organisation for civil luftfart, ICAO, inviterer til symposiet "Remotely piloted or piloted: sharing one aviation system". Symposiet afholdes den 23. til 25. marts 2015 i organisationens hovedkvarter i Montréal, Canada.Luftfart12.09.2014Høring over bekendtgørelse om tilskud til cykelparkering http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2014/09/Horing-over-bekendtgorelse-om-tilskud-til-cykelparkering.aspxTrafikstyrelsen har udarbejdet et udkast til en ny bekendtgørelse, som indebærer, at kommuner og trafikselskaber kan ansøge om tilskud til cykelparkering. Udkastet er sendt i høring med frist d. 25. september 2014. Kollektiv Trafik12.09.2014Høring over bekendtgørelse om regulering af erstatnings- og forsikringsbeløbhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2014/09/Horing-over-bekendtgorelse-om-regulering-af-erstatnings-og-forsikringsbelob.aspxTrafikstyrelsen har udarbejdet et udkast til den årlige reguleringsbekendtgørelse på jernbaneområdet. Udkastet er sendt i høring med frist den 3. oktober 2014.Jernbane11.09.2014Orientering om ændring i beregning af gennemgangsniveauhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2014/09/Orientering-om-andring-i-beregning-af-gennemgangsniveau.aspxTrafikstyrelsen gør i AIC B 21/14 opmærksom på, at ICAO har besluttet at indføre en ændring i beregningen af gennemgangsniveau. Ændringen træder i kraft i Danmark den 7. marts 2015.Luftfart11.09.2014Manglende opdatering af Visual Approach Charts i VFGhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2014/09/AIC-A-03_14-udsendt.aspxTrafikstyrelsen gør i AIC A 03/14 opmærksom på, at Visual Approach Charts i VFG Danmark udelukkende må anvendes til vejledende brug indtil videre.Luftfart10.09.2014EASA foreslår ændringer vedr. levering af data til luftrumsbrugerehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2014/09/EASA-foreslar-andringer-vedr-levering-af-data-til-luftrumsbrugere.aspxDet Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) foreslår ændringer vedr. levering af data til luftrumsbrugere. Forslaget har høringsfrist d. 31. oktober 2014.Luftfart10.09.2014Høring over bekendtgørelse om registreringsenheder i nye køretøjerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2014/09/Horing-over-bekendtgorelse-om-registreringsenheder-i-koretojer.aspxTrafikstyrelsen har udarbejdet et udkast til en bekendtgørelse, der bl.a. stiller krav om, at nye køretøjer der anvendes på Letbaner, Metro og S-banen fremover skal være udrustet med en registreringsenhed. Udkastet er sendt i høring med frist d. 1. oktober 2014.Jernbane08.09.2014Flere teenagere skal have cykelhjelm påhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle/2014/09/Nederen-foraeldre.aspxHvert år dropper 40.000 teenagere cykelhjelmen. Det sker samtidig med, at de begynder at cykle mere og antallet af ulykker stiger. Ny kampagne vil have forældrene mere på banen.Generelle nyheder03.09.2014Trafikstyrelsen offentliggør høringsnotat vedr. præstationsplan for luftfartstjenester http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2014/09/Trafikstyrelsen-offentliggor-horingsnotat-vedr-prastationsplan.aspxTrafikstyrelsen har i samarbejde med den svenske Transportstyrelsen udarbejdet en præstationsplan for luftfartstjenester. I april måned blev et udkast til planen sendt i høring efterfulgt af tre høringskonsultationer, og Trafikstyrelsen offentliggør nu resultatet heraf. Luftfart02.09.2014VVM-redegørelse vedrørende Thyborøn Havnhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Havne/2014/09/VVM-redegorelse-vedrorende-Thyboron-Havn.aspxTrafikstyrelsen offentliggør i samarbejde med Lemvig Kommune VVM-redegørelsen vedrørende udvidelsen af Thyborøn Havn. Offentlighedsfasen løber i 8 uger frem til 28. oktober 2014Havne02.09.2014Information om vulkanudbrud i Island og flytrafikkenhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2014/08/Information-om-vulkanudbrud-i-Island-og-flytrafikken.aspxDen islandske vulkan Bardabunga er natten til fredag gået i udbrud. Udbruddet har for nuværende ingen konsekvenser for flytrafikken, udover for lokalområdet i Island.Luftfart29.08.2014Rettelse til rapporten ”Optimering af stationsstrukturen”http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2014/08/Rettelse-til-rapporten_optimering-af-stationsstrukturen.aspxTrafikstyrelsen har opdaget en beklagelig regnefejl i rapporten ”Optimering af stationsstrukturen”. Fejlen er sket i forbindelse med beregningerne af passagereffekterne ved optimeringsforslaget for Farumbanen på S-banenettet.Kollektiv Trafik27.08.2014Bornholms Lufthavn får ny landingsbanehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle/2014/08/Bornholms-Lufthavn-faar-ny-landingsbane.aspx”Det er med enorm glæde, at vi kan konstatere, at der i finanslovsforslaget for 2015 er afsat 37 millioner til en ny landingsbane,” udtaler lufthavnschef Christina Dideriksen.Generelle nyheder26.08.2014Høring over nedlæggelse af VESTA (VES) VORhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2014/08/Horing-over-nedlaggelse-af-VESTA-VES-VOR.aspxNaviair foreslår en nedlæggelse af navigationshjælpemidlet, VESTA VOR, samt en flytning af VESTA DME. Forslaget er sendt i høring med frist den 19. september 2014. Luftfart20.08.2014Trafikstyrelsen har givet tilladelse til etablering af stenmole ved Flakfortethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Havne/2014/08/Trafikstyrelsen-har-givet-tilladelse-til-etablering-af-stenmole-ved-Flakfortet.aspxDet militære søfort, Flakfortet, har behov for supplerende beskyttelse mod erosion mv. Trafikstyrelsen har derfor givet tilladelse til etablering af en 50 meter lang mole af natursten for at imødegå yderligere nedslidning af den oprindelige konstruktion og fortet. Havne11.08.2014Reviderede TSI'er fra EU er på vejhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2014/08/Reviderede-TSIer-fra-EU-er-på-vej.aspxDe nye reviderede TSI’er på jernbaneområdet forventes at skulle anvendes fra årsskiftet på samtlige danske jernbanestrækninger.Jernbane07.08.2014EASA foreslår ændringer for kommerciel helikopterflyvnings højde-hastighedsdiagramhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2014/08/EASA-aendringsforslag-om-H-V-diagram-for-PC2-helikoptere.aspxDet Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) foreslår ændringer af bestemmelser om højde-hastighedsdiagram,(såkaldt H-V diagram), for helikoptere i Performance klasse 2 (PC2).Luftfart06.08.2014VVM-redegørelse vedrørende Randers Havnhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Havne/2014/08/VVM-redegorelse-for-Randers-Havn.aspxTrafikstyrelsen offentliggør VVM-redegørelse vedrørende udvidelse af Randers Havn. Offentlighedsfasen løber i 8 uger frem til den 30. september 2014.Havne04.08.2014EASA foreslår regelændringer for kommerciel instrument- og natflyvning med enmotors fly. http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2014/07/EASA-foreslar-andringer-for-kommerciel-instrument-og-natflyvning-med-enmotorsfly.aspxDet Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) foreslår ændringer i regelsættet for erhvervsmæssig instrument- og natflyvning med enmotors fly, de såkaldte CAT SET-IMC operationer. Regelændringerne vil medføre, at disse flyveoperationer bliver tilladte i Europa samtidigt med at ændringerne har fokus på at mindske risikoen for motorfejl. Luftfart29.07.2014Trafikstyrelsen opfordrer til, at EASA’s sikkerhedsinformation følgeshttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2014/07/Trafikstyrelsen-opfordrer-til-at-EASAs-sikkerhedsinformationer-folges.aspxPå baggrund af de seneste begivenheder i det østlige Ukraine og Israel opfordrer Trafikstyrelsen i AIC B 19/14 til, at alle danske luftfartsselskaber og piloter følger anbefalingerne i EASA's sikkerhedsinformation (SIB).Luftfart24.07.2014Nye krav til letbaneførere og trafikstyringspersonale på letbaneområdet http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2014/07/Nye-krav-til-letbaneforere-og-trafikstyringspersonal-paa-letbaneomraadet.aspxDen 31. juli 2014 træder en bekendtgørelse i kraft, der indeholder nye kompetence- og helbredskrav til letbaneførere og trafikstyringspersonale på letbaneområdet.Jernbane22.07.2014Trafikstyrelsen følger situationen i Ukraine nøjehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2014/07/Trafikstyrelsen-folger-situationen-i-Ukraine-noje.aspxLuftfart18.07.2014Trafikstyrelsen politianmelder Danmarks Radiohttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2014/07/Trafikstyrelsen-politianmelder-Danmarks-Radio.aspxDa DR igen har fløjet ulovligt med en drone, har Trafikstyrelsen anmodet politiet om at gå ind i sagen. Luftfart16.07.2014Trafikstyrelsen reviderer danske bestemmelser for ATM/ANShttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2014/07/rev-af-atm-og-ans.aspxI perioden 2014-2016 gennemfører Trafikstyrelsen et projekt, der skal revidere den eksisterende danske lovgivning inden for lufttrafikstyring og luftfartstjenester (ATM/ANS). Projektet fokuserer i første omgang på den del af Rigsfællesskabet, der er dækket af EU-lovgivningen.Luftfart10.07.2014London topper listen over populære rejsemål i 2013http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2014/07/London-topper-listen-over-populaere-rejsemaal-i-1013.aspxEn opgørelse fra Trafikstyrelsen over udenrigsflyvninger fra danske lufthavne viser, at flest passagerer rejste til London i 2013. Kollektiv Trafik03.07.2014VVM-redegørelse vedrørende Frederikshavn Havnhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Havne/2014/07/VVM-redegoerelse-vedroerende-Frederikshavn-Havn.aspxTrafikstyrelsen offentliggør i samarbejde med Frederikshavn Kommune VVM-redegørelse vedrørende udvidelse af Frederikshavn Havn. Offentlighedsfasen løber i 8 uger frem til 27. august 2014. Havne02.07.2014VVM-redegørelse vedrørende Hirtshals Havnhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Havne/2014/07/VVM-redegoerelse-vedroerende-Hirtshals-Havn.aspxTrafikstyrelsen offentliggør i samarbejde med Hjørring Kommune VVM-redegørelse vedrørende Hirtshals Havn. Offentlighedsfasen løber i 8 uger frem til 27. august 2014.Havne02.07.2014Høring over revideret udgave af DeBo-bekendtgørelsen http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2014/07/Horing-over-revideret-udgave-af-debo-bekendtgorelse.aspxTrafikstyrelsen har sendt en revideret udgave af DeBo-bekendtgørelsen i høring. Bekendtgørelsen medfører, at udenlandske virksomheder også kan udpeges som DeBo (udpeget organ) og anvendes i forbindelse med ibrugtagningstilladelser samt tilladelser til test og transport. Jernbane02.07.2014EASA foreslår ændringer vedr. undervisning i Crew Resource Managementhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2014/07/EASA-foreslaar-aendringer-vedr-crew-resource-management.aspxDet Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) foreslår ændringer i retningslinjer og vejledningsmateriale vedrørende undervisning i Crew Resource Management (CRM-training). Luftfart02.07.2014Udvidelsen af Grenaa Havn er VVM-pligtighttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Havne/2014/07/Udvidelsen-af-Grenaa-Havn-er-VVM-pligtig.aspxTrafikstyrelsen har modtaget en ansøgning om udvidelse af Grenaa Havn og har afgjort, at der forud for etableringen skal udarbejdes en redegørelse for projektets påvirkning på miljøet (VVM-redegørelse). Havne02.07.2014Høring over nye retningslinjer vedr. ændringer i ATM/ANS-systemer http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2014/07/Horing-over-nye-retningslinjer-vedr-aendringer-i-atm-ans.aspxEASA foreslår ændringer i retningslinjer og vejledningsmateriale, der vedrører vurderingen af ændringer i de funktionelle systemer inden for lufttrafikstyring og luftfartstjenester (ATM/ANS), og myndighedernes efterfølgende tilsyn med disse ændringer. Luftfart01.07.2014Etablering af færgeterminal i Aarhus Havn er VVM-pligtighttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Havne/2014/07/Etablering-af-faergeterminal-i-Aarhus-Havn-er-VVM-pligtig.aspxTrafikstyrelsen har modtaget en ansøgning fra Aarhus Havn om etablering af en færgeterminal i Miljøhavnen i Aarhus Havn og har afgjort, at der forud for etableringen skal udarbejdes en redegørelse for projektets påvirkning på miljøet (VVM-redegørelse). Havne01.07.2014EASA foreslår ændringer vedr. brugen af bærbare, elektroniske enheder i luftfartøjerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2014/06/EASA-foreslaar-aendringer-vedr-baerbare-elektroniske-enheder.aspxDet Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) foreslår ændringer i retningslinjer og vejledningsmateriale vedrørende brugen af bærbare, elektroniske enheder (PED) i luftfartøjer. Luftfart30.06.2014Nu kan flere studerende få et Ungdomskorthttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2014/06/Nu-kan-flere-studerende-faa-et-Ungdomskort.aspxDen 1. juli 2014 kan studerende, der ikke modtager SU, men er indskrevet på en SU-berettigende videregående uddannelse, også få et Ungdomskort.Kollektiv Trafik27.06.2014Trafikstyrelsens sikkerhedskonference 2014 - bemærk dato er d. 18. novemberhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2014/06/Trafikstyrelsens-sikkerhedskonference-2014.aspxDa vi har opdaget, at der har været fejl i datoen i en del af de udsendte invitationer, genudsender vi den hermed og understreger, at den korrekte dato for afholdelse af Trafikstyrelsens sikkerhedskonference er d. 18. november 2014. Konferencen for jernbane og luftfart har denne gang særligt fokus på ”kravet om sikkerhedsledelse i virksomheder”. Jernbane25.06.2014Trafikstyrelsens sikkerhedskonference 2014 - bemærk datoen er d. 18. novemberhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2014/06/Trafikstyrelsens-sikkerhedskonference-2014.aspxDa vi har opdaget, at der har været fejl i datoen i en del af de udsendte invitationer, genudsender vi den hermed og understreger, at den korrekte dato for afholdelse af Trafikstyrelsens sikkerhedskonference er d. 18. november 2014. Konferencen for jernbane og luftfart har denne gang særligt fokus på ”kravet om sikkerhedsledelse i virksomheder”. Luftfart25.06.2014Offentliggørelse af VVM-redegørelse vedrørende Enghave Bryggehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Havne/2014/06/Offentliggorelse-af-vvm-redegorelse.aspxTrafikstyrelsen offentliggør i samarbejde med Københavns Kommune VVM-redegørelsen vedrørende Enghave Brygge projektet. Offentlighedsfasen løber i 12 uger frem til 16. september 2014Havne24.06.2014Idékonkurrence mod cykeltyverier er skudt i ganghttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2014/06/Idekonkurrence-mod-cykeltyverier-er-skudt-i-gang.aspxSå er konkurrencen, hvor alle kan komme med idéer til, hvordan man kan forhindre cykeltyverier ved stationer, skudt i gang. Konkurrencen løber til og med den 10. august 2014.Kollektiv Trafik23.06.2014Høring over udkast til BL’er om lufttrafikregler og udøvelse af lufttrafiktjenestehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2014/06/Hoering-over-udkast-til-BLer-om-lufttrafikregler-og-udoevelse-af-lufttrafiktjeneste.aspxTrafikstyrelsen har sendt en række udkast til BL’er i høring om lufttrafikregler og udøvelse af lufttrafiktjeneste som følge af SERA-forordningen.Luftfart18.06.2014Seminar for flyveinstruktører 2014http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2014/06/seminar-for-flyveinstruktorer.aspxSom et tilbud til flyveinstruktører, der skal have fornyet deres IRI og FI rettigheder, afholder Trafikstyrelsen det såkaldte FI Refresher seminar. Luftfart18.06.2014Midlertidige flycertifikater kan nu udstedeshttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2014/06/Midlertidige-flycertifikater-kan-nu-udstedes.aspxTrafikstyrelsen har nu gjort det muligt at få udstedt et midlertidigt flycertifikat, således at man som nyuddannet pilot kan flyve med det samme.Luftfart12.06.2014Nye regler vedrørende erhvervsmæssige flyveoperationer for Grønland og Færøerne http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2014/06/Nye-regler-vedrorende-erhvervsmassige-flyveoperationer.aspxTrafikstyrelsen har udgivet 5. udgave af BL 5-50, hvorved de nyeste EU-regler vedrørende erhvervsmæssige flyveoperationer med flyvemaskiner og helikoptere også bliver gjort gældende for Grønland og Færøerne. Luftfart10.06.2014EASA høring om behovet for ændringer af reglerne om luftfartsikkerhedhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2014/05/EASA-hoering-om-behovet-for-aendringer-af-reglerne-om-luftfartsikkerhed.aspxDet Europæiske Luftfartsikkerheds Agentur har offentliggjort en høring med det formål at få belyst behovet for tilpasninger i den såkaldte grundforordning om luftfartsikkerhed (Forordning 216/2008).Luftfart28.05.2014Nye EU-regler om indberetning og analyse inden for civil luftfarthttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2014/05/Nye-EU-regler-om-indberetning-og-analyse-inden-for-civil-luftfart.aspxDen 3. april 2014 blev Europa-Parlamentet og Rådets forordning nr. 376/2014 vedtaget. Den fastsætter regler for indberetning, analyse og opfølgning på begivenheder inden for civil luftfart.Luftfart27.05.2014Høring over bekendtgørelse om Ungdomskortet http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2014/05/Horing-over-ny-bekendtgorelse.aspxTrafikstyrelsen har i dag sendt et udkast til en ny bekendtgørelse om Ungdomskortet i høring. Med bekendtgørelsen udvides den personkreds, der kan modtage Ungdomskortet. Udkastet har høringsfrist den 10. juni. 2014.Kollektiv Trafik27.05.2014Høring over udkast til ændring af regler vedrørende lufttransport af eksplosivstofferhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2014/05/Hoering-over-udkast-til-aendring-af-regler-vedroerende-lufttransport-af-eksplosivstoffer.aspxTrafikstyrelsen har i dag udsendt høring til ændringsbekendtgørelse der medfører, at luftfartsselskaber ikke længere vil skulle ansøge om transport af eksplosivstof i kategori 1.4S. Udkastet har høringsfrist til 13. juni 2014.Luftfart22.05.2014Nye krav om akkreditering af assessorer på jernbaneområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2014/05/Nye-krav-om-akkreditering-af-assessorer.aspxI dag, d. 21. maj, træder en ny bekendtgørelse i kraft, som medfører, at visse assessorer på jernbaneområdet fremover skal akkrediteres. Bekendtgørelsen er foranlediget af EU Kommissionens forordning 402/2013 om fælles sikkerhedsmetode til risikoevaluering og –vurdering. Jernbane21.05.2014Trafikstyrelsen har givet tilladelse til udvidelse af Skærbækværkethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Havne/2014/05/Trafikstyrelsen-har-givet-tilladelse-til-udvidelse-af-Skaerbaekvaerket.aspxI et brev fra 22. januar 2014 har Dong Energy ansøgt om tilladelse til en udvidelse af Skærbækværket i Fredericia Kommune. Trafikstyrelsen har nu givet tilladelse til udvidelsen samt endelig tilladelse til en renovering af den eksisterende havnekaj.Havne20.05.2014Trafikstyrelsen tager endelig risikovurdering om IC4 til efterretninghttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2014/05/Trafikstyrelsen-tager-endelig-risikovurdering-om-IC4-til-efterretning.aspxJernbane19.05.2014Ny procedure for anmeldelse af helikopterrundflyvning http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2014/05/Ny-procedure-for-anmeldelse-af-helikopterflyvning.aspxTrafikstyrelsen har igennem det seneste halve års tid været i dialog med Miljøstyrelsen og Kommunernes Landsforening vedrørende reguleringen af helikopterrundflyvning fra ikke-godkendte landingspladser. Resultatet er en ny procedure for, hvordan denne type flyvning fremover skal anmeldes og reguleres.Luftfart19.05.2014Høring over udkast til ændringer af reglerne for B1 og B2 support staffhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2014/05/Hoering-over-udkast-til-aendringer-af-reglerne-for-B1-og-B2-support-staff.aspxEASA har indledt en høring over EASA NPA 2014-11 vedrørende en række ændringer og tilføjelser til reglerne om rolle og ansvar for B1 og B2 support staff og relationen til andet vedligeholdelsespersonale. Høringen har svarfrist den 13. august 2014.Luftfart19.05.2014EASA foreslår nye regler om dataoptagelser og lokaliseringsfunktioner for flyhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2014/05/EASA-indstiller-nye-regler-om-dataoptagelser-og-lokaliseringsfunktioner-i-fly.aspxDet Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) har d. 6. maj 2014 offentliggjort sin indstilling til Kommissionen med udkast til nye regler om dataoptagelser (flight recorders) og undersøiske lokaliseringsfunktioner, der skal lette lokalisering af et fly og dets dataoptagelser.Luftfart15.05.2014Trafikstyrelsen har givet tilladelse til udvidelse af Køge Havnhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Havne/2014/05/Trafikstyrelsen-har-truffet-afgrelse-vedr-koege-havn.aspxI et brev af 18. marts 2014 har Køge Kommune på vegne af Køge Havn ansøgt om endelig godkendelse af et projekt, der vedrører en udvidelse af Køge Havn. Trafikstyrelsen har nu givet tilladelse til udvidelsen.Havne13.05.2014Nye EU-regler om fælles EU-sikkerhedsgodkendelse til luftfartsselskaber fra lande uden for EUhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2014/05/Nye-EU-regler-om-faelles-EUsikkerhedsgodkendelse-til-luftfartsselskaber-fra-lande-uden-for-EU.aspxEuropa-Kommissionen har vedtaget en ny forordning (452/2014), der baner vejen for, at luftfartsselskaber fra lande uden for EU kan opnå en fælles EU-sikkerhedsgodkendelse til at flyve til, fra eller inden for EU.Luftfart09.05.2014Trafikstyrelsen har truffet afgørelse vedr. flydebroer i Esbjerg Havnhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Havne/2014/05/Trafikstyrelsen-har-truffet-afgorelse-vedr-flydebroer-i-Esbjerg-Havn.aspxI et brev af 19. marts 2014 har NIRAS A/S på vegne DONG Energi Horns Rev 2 A/S bedt Trafikstyrelsen om tilladelse til etablering af op til tre flydebroer ved Rødspættekaj i Esbjerg Havn. Trafikstyrelsen har nu truffet afgørelse i sagen og givet tilladelse hertil. Havne09.05.2014Nye EU-regler om særlige flyveoperationer mm. vedtagethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2014/05/Nye-eu-regler-om-sarlige-flyveoperationer-vedtaget.aspxDen 7. april 2014 blev EU forordning nr. 379/2014 vedtaget. Forordningen tilføjer bestemmelser til EU-forordning 965/2012 (gennemførelsesbestemmelser om flyveoperationer).Luftfart08.05.2014Trafikstyrelsen undersøger luftfartsbranchens håndtering af passageroplysninger nærmerehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2014/05/Trafikstyrelsen-undersoeger-luftfartsbranchens-haandtering-af-passageroplysninger-naermere.aspxLuftfart07.05.2014Redegørelse fra arbejdsgruppen om social dumping indenfor luftfarthttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2014/05/Redegorelse-fra-arbejdsgruppen-om-social-dumping-indenfor-luftfart.aspxRådet for Luftfart har på dagens møde drøftet den redegørelse, som arbejdsgruppen om social dumping indenfor luftfart har afgivet.Luftfart05.05.2014Ny bekendtgørelse om sikkerhedscertificering af virksomheder, der udfører opgaver for jernbanevirksomhederhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2014/04/sikkerhedscertificering-af-virksomheder-der-udfoerer-opgaver-for-jernbanevirksomheder.aspxMed den nye bekendtgørelse bliver det nu muligt for virksomheder, der udfører opgaver for jernbanevirksomheder, at blive sikkerhedscertificeret til selv at kunne køre med materiel på jernbanenettet.Jernbane29.04.2014Høring over nye regler for Grønland og Færøerne vedrørende erhvervsmæssige flyveoperationerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2014/04/Hoering-over-nye-regler-for-gronland-og-faeroerne.aspxTrafikstyrelsen har sendt et udkast til en 5. udgave af BL 5-50 i høring. Med udkastet foreslås det, at EU’s nye regler for erhvervsmæssige flyveoperationer for flyvemaskiner og helikoptere også bliver gjort gældende for Grønland og Færøerne. Luftfart24.04.2014Billigere billetter skaber flere rejser i den kollektive trafikhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2014/04/Billigere-billetter-skaber-flere-rejser.aspxTrafikstyrelsen har netop færdiggjort en evaluering af takstnedsættelsen uden for myldretiden, også kaldet off peak rabatten. Rapporten konkluderer, at off peak rabatten er med til at understøtte målsætningen om at øge antallet af kunder i den kollektive trafik, og desuden er med til at fremskynde udbredelsen af rejsekortet. Kollektiv Trafik16.04.2014Ny bekendtgørelse om akkreditering af assessorer på jernbaneområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2014/04/Ny-bekendtgorelse-om-akkreditering-af-assessorer-paa-jernbaneomraadet.aspxDen nye bekendtgørelse er udarbejdet på baggrund af EU forordning 402/2013, som kræver, at visse assessorer på jernbaneområdet fremover skal akkrediteres.Jernbane11.04.2014Trafikstyrelsen accepterer DSBs sikkerhedsvurdering af IC4http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2014/04/trafikstyrelsen-accepterer-DSBs-sikkerhedsvurdering.aspxJernbane08.04.2014Flere rejser med fjernbushttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2014/04/Flere-rejser-med-fjernbus.aspxI 2013 har omkring 650.000 kunder rejst med de fjernbusruter, som udbydes i Danmark. Der har således været en vækst på knap 5 pct. i passagertallet fra 2012 til 2013.Kollektiv Trafik08.04.2014Høring over ændring af regler om fælles lufttrafik i relation til dronerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2014/04/Hoering-over-aendring-af-regler-om-faelles-lufttrafik-i-relation-til-droner.aspxEASA har indledt en høring over en række ændringer og tilføjelser til reglerne om droner. Høringen har svarfrist den 3. juli 2014.Luftfart04.04.2014Reviderede gebyrregler fra EASAhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2014/04/Reviderede-gebyrregler-fra-EASA.aspxDet europæiske sikkerhedsagentur på luftfartsområdet (EASA) har opdateret sit gebyrreglement, der fastsætter de gældende gebyrer for certificeringsopgaver udført af EASA.Luftfart04.04.2014Trafikstyrelsen kræver ny sikkerhedsvurdering af IC4 togene fra DSBhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2014/04/DSb-sikkerhedsvurder-IC4.aspxJernbane03.04.2014Trafikstyrelsen udsender vejledning om luftfartsafmærkning af vindmøllerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2014/03/Trafikstyrelsen-udsender-vejledning-om-luftfartsafmaerkning-af-vindmoeller.aspxI dag træder Trafikstyrelsen særlige regler for luftfartsafmærkning af vindmøller i kraft. I den forbindelse har Trafikstyrelsen udarbejdet en vejledning, som vindmølleejere kan anvende ved læsning af bestemmelserne. Vindmølleprojekter, der efterlever vejledningen, vil som udgangspunkt, kunne forvente at blive godkendt.Luftfart28.03.2014Trafikstyrelsens årsrapport 2013http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle/2014/03/Trafikstyrelsens-aarsrapport-2013.aspxTrafikstyrelsen har i dag udsendt en årsrapport for 2013. Rapporten redegør for de faglige og økonomiske resultater, som styrelsen har opnået i løbet af året.Generelle nyheder20.03.2014Nye retningslinjer om erhvervsmæssig brug af dronerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2014/03/nye-regler-om-droner.aspxTrafikstyrelsen har udsendt nye retningslinjer (AIC B 08/14) omhandlende den erhvervsmæssige brug af ubemandede luftfartøjer i Danmark. Reglerne indebærer blandt andet en række nye afstandskrav.Luftfart20.03.2014Ny rapport om optimering af stationsstrukturen i Danmarkhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2014/03/Ny-rapport-om-optimering-af-stationsstruktur-i-Danmark.aspxTrafikstyrelsen har i en ny rapport analyseret, hvordan stationsstrukturen på det statslige banenet kan optimeres, så den kollektive togtrafik kan blive mere attraktiv. Kollektiv Trafik17.03.2014Høring over bekendtgørelse om sikkerhedscertificering af virksomheder på jernbaneområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2014/03/Hoering-over-bekendtgoerelse-vedrorende-sikkerhedscertificering.aspxTrafikstyrelsen har sendt en bekendtgørelse i høring, som gør det muligt for virksomheder, der udfører opgaver for jernbanevirksomheder, selv at opnå et sikkerhedscertifikat til at køre på jernbanenettet. Jernbane14.03.2014Opdateret vejledning til overkørselsbekendtgørelsehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2014/03/Opdateret-vejledning-til-overkoerselsbekendtgoerelse.aspxTrafikstyrelsen har opdateret vejledningen til overkørselsbekendtgørelsen.Jernbane10.03.2014Nye EU-regler for flyvepladser vedtagethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2014/03/Nye-EUregler-for-flyvepladser-vedtaget.aspxDen 12. februar 2014 blev EU forordning nr. 139/2014 vedtaget. Forordningen fastsætter regler og administrative procedurer for flyvepladser med formålet at sikre et højt og ensartet niveau for civil luftfartssikkerhed i Europa.Luftfart04.03.2014Nye regler for luftfartsafmærkning af vindmøllerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2014/03/Nye-regler-for-luftfartsafmarkning-af-vindmoller.aspxTrafikstyrelsen har lavet en ny udgave af bestemmelserne for luftfartsafmærkning af vindmøller (BL 3-11 2. udgave). De nye bestemmelser tager særligt udgangspunkt i vindmøller placeret på havet, og skal sikre et højt flyvesikkerhedsniveau i forbindelse med redningsaktioner. Luftfart04.03.2014Trafikstyrelsen har udmøntet 5 millioner kr. til veterantogskørselhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2014/03/Trafikstyrelsen-har-udmoentet-veterantogspuljen.aspxI november 2010 blev der bevilliget 5 millioner kr. til fremme af veterantogskørsel, der er en vigtig turistattraktion flere steder i landet.Kollektiv Trafik03.03.2014Opdaterede vejledninger om ibrugtagningstilladelse http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2014/03/opdaterede-vejledninger-om-ibrugtagningstilladelse.aspxTrafikstyrelsen har opdateret tre centrale vejledninger vedrørende ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen. Den væsentligste opdatering vedrører selve praksis for ansøgning og udstedelse af tilladelser.Jernbane03.03.2014Trafikstyrelsen fremlægger strategi for tilsynet med dansk luftfarthttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2014/03/Strategi-og-praksis-for-tilsyn.aspxTrafikstyrelsen har udarbejdet en strategi for tilsynet med dansk luftfart. Formålet er at sikre, at Trafikstyrelsen på en effektiv måde understøtter de danske luftfartsvirksomheders evne til at håndtere egne risici, så flysikkerheden bliver så høj som mulig.Luftfart03.03.2014Trafikstyrelsen offentliggør redegørelse for udvidelse af Skærbækværkethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle/2014/02/Trafikstyrelsen-offentliggor-redegorelse.aspxEnergiselskabet DONG har ansøgt om at udvide Skærbækværket i Fredericia Kommune, og har i den forbindelse udformet en redegørelse (VVM), der angiver de miljømæssige konsekvenser ved udvidelsen. Generelle nyheder24.02.2014Høring over EASA NPA 2014-05 (SERA Part C) vedr. justering af Forordning 923/2012 (SERA)http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2014/02/Hoering-over-EASA.aspxEASA’s forslag vedrører en planmæssig justering af Forordning 923/2012 (SERA), som omfatter, at lufttrafikreglerne og de dertil knyttede relevante, operationelle procedurer forenes i én samlet forordning. Forslaget har høringsfrist d. 19. maj 2014.Luftfart20.02.2014Ændring af bekendtgørelse om jernbaneoverkørsler http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2014/02/Andring-af-bekendtgorelse-om-jernbaneoverkorsler.aspxTrafikstyrelsen har udformet en ny bekendtgørelse, der ophæver den eksisterende bekendtgørelse nr. 1142 om jernbaneoverkørsler. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2014.Jernbane05.02.201418 ansøgninger til puljen til forbedring af kollektiv trafik i yderområderhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2014/02/18-ansogninger-til-puljen-til-forbedring-af-kollektiv-trafik.aspxDen 1. februar 2014 var der ansøgningsfrist for 2. ansøgningsrunde til puljen til forbedring af den kollektive trafik i yderområder. Trafikstyrelsen modtog i den forbindelse 18 ansøgninger. Kollektiv Trafik04.02.2014Ny passagerrekord fra danske lufthavnehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2014/02/Ny-passagerrekord-fra-danske-lufthavne.aspxI 2013 rejste ca. 14,6 mio. passagerer med fly fra danske lufthavne. Der er dermed tale om en ny rekord, og en stigning på 3,2 pct. i forhold til 2012 svarende til knap ½ mio. flere rejsende. Dermed har der været vækst i antal rejsende med fly siden 2009 på samlet set 2½ mio. passagerer svarende til ca. 21 pct.Luftfart04.02.2014Ændret praksis for udstedelse af ibrugtagningstilladelse til infrastruktur http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2014/01/Aendret-praksis-ved-ibrugtagningstilladelser.aspxFra d. 1. marts 2014 ændrer Trafikstyrelsen praksis for udstedelse af ibrugtagningstilladelser. Det betyder, at der i forbindelse med en ansøgning om ibrugtagningstilladelse nu skal udarbejdes en sikkerhedsvurderingsrapport og to tillæg. Jernbane30.01.2014Plan for Trafikstyrelsens sikkerhedstilsyn indenfor jernbanehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2014/01/Tilsynsplan-2014.aspxPlanen for Trafikstyrelsens sikkerhedstilsyn 2014 indenfor jernbane er nu offentliggjort.Jernbane28.01.2014Plan for Trafikstyrelsens sikkerhedstilsyn med luftfartenhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2014/01/Tilsynsplan-2014.aspxPlanen for Trafikstyrelsens sikkerhedstilsyn 2014 indenfor luftfart er nu offentliggjort.Luftfart28.01.2014Trafikstyrelsen indgår kontrakt om re-certificering af luftfartstjenesteudøvere i Danmarkhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2014/01/Trafikstyrelsen-indgaar-kontrakt-om-recertificering-af-luftfartstjenesteudoevere-i-Danmark.aspxTrafikstyrelsen har indgået kontrakt med Integra Consult A/S om støtte til projekt- og dokumentstyring samt deltagelse i audit i forbindelse med re-certificering af luftfartstjenesteudbydere i 2014.Luftfart24.01.2014Arbejdsmiljørådet for Luftfart kommenterer NFA-rapporthttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2014/01/Arbejdsmiljoradet-kommenterer-NFA-rapport.aspxArbejdsmiljørådet for Luftfart har på sit seneste møde debatteret Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø's (NFA) rapport om arbejdsulykker blandt piloter og kabinepersonale om bord på dansk indregistrerede fly, og er på baggrund heraf kommet med en række anbefalinger inden for følgende områder.Luftfart16.01.2014Nye regler for væsker igennem security i lufthavnenhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2014/01/Nye-regler-for-vaesker-igennem-security-i-lufthavnen.aspxFra 31/1 2014 træder en mindre ændring af reglerne om væsker i kraft.Luftfart14.01.2014Udsendte AIC'er i decemberhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2014/01/Udsendte-AICer-i-december.aspxLuftfart09.01.2014Trafikforskningspris til en yngre forskerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle/2014/01/Trafikforskningspris-til-en-yngre-forsker.aspxHermed indkaldes ansøgninger fra danske trafik- og transportforskere, som er under 40 år den 31. marts 2014, og som menes at kunne komme i betragtning til Trafikforskningsprisen 2014, der uddeles som belønning for et videnskabeligt arbejde, fortrinsvis inden for trafikteknik, trafikplanlægning, trafikmiljø, transportøkonomi eller trafiksikkerhed. Generelle nyheder08.01.2014Revideret BL 3-11 om bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøllerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2013/12/afmaerkning-vindmoller.aspxEfter en offentlig høring er BL 3-11 "Bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller" blevet revideret Luftfart20.12.2013Ny menustruktur under civil luftfarthttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2013/12/Ny-menustruktur-under-civil-luftfart.aspxLuftfart19.12.2013Ændring af bekendtgørelse om interoperabilitet træder i kraft den 1. januar 2014http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2013/12/Andring-af--bekendtgorelse-om-interoperalitet.aspxÆndring af bekendtgørelse om interoperabilitet vedrørende bl.a. det væsentlige krav om tilgængelighed træder i kraft den 1. januar 2014. Jernbane19.12.2013Ny bekendtgørelse om gebyrer og afgifter på jernbaneområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2013/12/Ny-bekendtgorelse-om-gebyrer-og-afgifter.aspxHvert år foretages der revision af bekendtgørelsen om gebyrer og afgifter på jernbaneområdet. Der er således foretaget en revision af gebyrbekendtgørelsen og de reviderede gebyrer fremgår af den nye bekendtgørelse. Jernbane19.12.2013Høring over ny bekendtgørelse om krav til letbaneførere og trafikstyringspersonale på letbaneområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2013/12/Horing-over-bekendtgorelse-om-nye-krav-til-letbaneforer.aspxEn række letbaneprojekter er under vurdering eller etablering i Danmark. I forlængelse heraf har Trafikstyrelsen udarbejdet et udkast til en bekendtgørelse, der indeholder krav til letbaneførere og trafikstyringspersonale, som skal udføre sikkerhedsklassificerede funktioner på letbaneområdet.Jernbane18.12.2013Nyt krav om registrering af veterantogskøretøjer i det nationale køretøjsregisterhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2013/12/Nyt-krav-om-registrering-af-letbane.aspxFra den 1. januar 2014, skal et veterantogskøretøj registreres i det nationale køretøjsregister (NVR), hvis køretøjet skal køre på det åbne net. Jernbane18.12.2013Estland og Letland har tilsluttet sig NORDICAOhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2013/12/Estland-og-Letland-har-tilsluttet-sig-NORDICAO.aspxFredag den 13. december bød bestyrelsen for den nordiske delegation i ICAO, NORDICAO, Estland og Letland velkommen som nye medlemmer af gruppen, hvis samarbejde går helt tilbage til Chicago-konferencen i 1944. Luftfart18.12.2013Udsendte AIC'er i november og decemberhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2013/12/Udsendte-AICer-i-november-og-december.aspxLuftfart17.12.2013Trafikstyrelsen udgiver nye bestemmelser om gebyrer og afgifter på luftfartsområdet http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2013/12/Trafikstyrelsen-udgiver-nye-bestemmelser-vedr-gebyrer.aspxTrafikstyrelsen har i dag udgivet to bestemmelser (BL 9-10, 13. udgave og BL 9-13, 1. udgave) om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet. Bestemmelserne træder i kraft den 1. januar 2014. Luftfart17.12.2013Ny bekendtgørelse vedr. håndhævelse af passagerrettigheder på luftfartsområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2013/12/Ny-bekendtgorelse-vedr-haandhavelse-af-passagerrettigheder-paa-luftfartsomraadet.aspxTrafikstyrelsen har udgivet bekendtgørelse om bestemmelser for anvendelse af EU-forordning nr. 261/2004 (”EU-forordningen”) om passagerrettigheder på luftfartsområdet. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2014. Luftfart16.12.2013Nye regler vedr. fælleseuropæiske krav til drift og trafikstyring på jernbaneområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2013/12/Nye-regler-vedr-falleseuropaiske-krav-til-drift-og-trafikstyring-paa-jernbaneomraadet.aspxDen tekniske specifikation for interoperabilietet for drifts- og trafikstyring, dagligt benævnt TSI OPE, er ændret igen. TSI OPE omhandler drifts- og trafikstyringsregler på jernbaneområdet. Kommissionen har udstedt en ny kommissionsafgørelse, hvilket betyder at de nugældende regler er ændret.Jernbane13.12.2013Akutte droneflyvninger ved storm mv.http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2013/12/Akutte-droneflyvninger-ved-storm-mv.aspxLuftfart09.12.2013EASA offentliggør Opinion 11/2013 vedr. flyveledercertificeringhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2013/12/EASA-offentliggor-Opinion-112013-vedr-flyveledercertificering.aspxEU’s luftfartsagentur EASA har netop offentliggjort den såkaldte Opinion 11/2013 vedrørende flyveledercertificering.Luftfart04.12.2013Høring over bekendtgørelse om tilskud til projekter der kan forbedre den kollektive trafik i yderområderhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2013/12/Hoering-over-bekendtgorelse-om-tilskud-til-projekter.aspxKollektiv Trafik02.12.2013Høring over bestemmelser om gebyrer og afgifter på luftfartsområdet http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2013/11/Hoering-over-bestemmelser-om-gebyrer-og-afgifter.aspxTrafikstyrelsen har udarbejdet udkast til to bestemmelser (BL 9-10, 13. udgave og BL 9-13, 1. udgave) om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet. Bestemmelserne er i går sendt i høring med frist d. 11. december 2013. Luftfart29.11.2013Den nye lufthavnschef på Bornholms Lufthavn er fundethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle/2013/11/Ny-lufthavnschef.aspxDet bliver den 44-årige Christina Dideriksen, der fremover skal lede og udvikle Bornholms LufthavnGenerelle nyheder22.11.2013Trafikstyrelsens Sikkerhedskonference 2013http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2013/11/sik_konf_13.aspxSuccesen fra forrige års sikkerhedskonference, rettet mod både Jernbanen og Luftfarten, blev genoptaget og forløb succesfuldt. Nu er slides og billeder fra konferencen samlet og tilgængelige til alle.Jernbane13.11.2013Trafikstyrelsens Sikkerhedskonference 2013http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2013/11/sik_konf_13.aspxSuccesen fra forrige års sikkerhedskonference, rettet mod både Jernbanen og Luftfarten, blev genoptaget og forløb succesfuldt. Nu er slides og billeder fra konferencen samlet og tilgængelige til alle.Luftfart13.11.2013Høring over ændring af bekendtgørelse om interoperabilitethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2013/11/Hoering-over-aendring-af-bekendtgoerelse-om-interoperabilitet.aspxTrafikstyrelsens udkast til ændring af bekendtgørelse om interoperabilitet er sendt i høring med frist den 28. november 2013.Jernbane13.11.2013Høring over nye regler vedr. fælleseuropæiske krav til drifts- og trafikstyring på jernbaneområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2013/11/Hoering-over-nye-regler-vedr-faelleseuropaeiske-krav.aspxDen tekniske specifikation for interoperabilietet for drifts- og trafikstyring, dagligt benævnt TSI OPE, er ændret igen. TSI OPE omhandler drifts- og trafikstyringsregler på jernbaneområdet. Kommissionen har udstedt en ny kommissionsafgørelse, hvilket betyder at de nugældende regler skal ændres. Høringsfristen udløber d. 3. december 2013.Jernbane13.11.2013Høring over bekendtgørelse vedr. håndhævelse af passagerrettigheder på luftfartsområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2013/11/Hoering-over-bekendtgoerelse-vedr-haandhaevelse-af-passagerrettigheder.aspxTrafikstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse er sendt i høring med frist den 22. november 2013. Luftfart08.11.2013Slides fra Trafikstyrelsens branchemøde om overkørselsbekendtgørelsehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2013/10/Slides-fra-Trafikstyrelsens-branchemoede.aspxJernbane31.10.2013SCANDT inviterer til årsmøde i Oslohttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2013/10/SCANDT-inviterer-til-aarsmoede-i-Oslo.aspxÅrsmødet bliver afholdt den 27. november 2013 hos Norröna Propeller & Parts i Oslo.Luftfart25.10.2013Høring over udkast til overkørselsbekendtgørelsehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2013/10/Hoering-over-udkast-til-overkoerselsbekendtgoerelse.aspxTrafikstyrelsens udkast til overkørselsbekendtgørelse er sendt i høring med frist den 22. november 2013.Jernbane25.10.2013Frist for godkendelse i henhold til EU-certifikatreglerne nærmer sighttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2013/10/Fristen-for-godkendelse-i-henhold-til-EU-certifikatreglerne.aspxSidste frist for godkendelse i henhold til EU-certifikatreglerne nærmer sig, og for at undgå en ophobning af ansøgninger opfordrer Trafikstyrelsen eksisterende Flight Training Organizations (FTO) og Type Rating Training Organizations (TRTO) til at indsende deres ansøgninger nu.Luftfart16.10.2013Forsikrings- og erstatningsbeløb på jernbaneområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2013/10/Forsikrings-og-erstatningsbeloeb-paa-jernbaneomraadet.aspxTrafikstyrelsen har nu udstedt den årlige reguleringsbekendtgørelse nr. 1181 af 9. oktober 2013 om regulering af erstatnings- og forsikringsbeløb iht. lov om jernbane. Bekendtgørelsen træder i kraft pr. 1. januar 2014 og gælder for forsikrings- og erstatningsbeløb for perioden 1. januar 2014 til den 31. december 2014.Jernbane15.10.2013Høring om krav til assessorer på jernbaneområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2013/10/Hoering-om-krav-til-assessorer-paa-jernbaneomraadet.aspxTrafikstyrelsens udkast til bekendtgørelse er sendt i høring med frist den 11. november 2013.Jernbane14.10.2013Vejledning i sikkerhedsledelsehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2013/10/Vejledning-i-sikkerhedsledelse.aspxTrafikstyrelsen har udgivet en vejledning hvis formål er at forklare, hvorledes kravene til et sikkerhedsledelsessystem kan opfyldes.Jernbane09.10.2013Høring over bekendtgørelse om arbejdsmiljøforhold for besætningsmedlemmer under tjeneste på luftfartøj og for deres arbejdsgiverehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2013/10/Hoering-over-bekendtgoerelse-om-arbejdsmiljoe.aspxTrafikstyrelsen har udarbejdet et udkast til en ny bekendtgørelse om arbejdsmiljøforhold for besætningsmedlemmer under tjeneste på luftfartøj og for deres arbejdsgivere. Udkastet er sendt i høring med frist den 31. oktober 2013. Luftfart09.10.2013EASA offentliggør CRD 2012-18 vedr. flyveledercertificeringhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2013/10/EASA-offentliggoer-CRD.aspxLuftfart08.10.2013Forældede luftfartsdokumenterhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2013/10/Lukning-af-slv_dk.aspxLuftfart08.10.2013Digital Post - er din virksomhed klar?http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle/2013/10/Digital-Post.aspxFra 1. november 2013 er det lovpligtigt for alle virksomheder med et CVR-nummer at modtage Digital Post fra det offentlige. Læs meget mere hos <a href="http://www.virk.dk/postkasse">virk.dk/postkasse</a> eller <a href="http://www.e-boks.dk/page.aspx?pageid=3d94a806-4c2d-4a90-8fa8-c637075d58b2">e-boks.dk</a>.Generelle nyheder02.10.2013Høj sikkerhed på den danske jernbane i 2012http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2013/09/Sikkerhedsrapport-2012.aspxSikkerheden på de danske jernbaner er fortsat meget høj. Det fastslår tal fra Trafikstyrelsens Sikkerhedsrapport for jernbanen 2012.Jernbane27.09.2013Togfonden DK – højhastighed og elektrificering på den danske jernbanehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2013/09/Togfonden.aspxKollektiv Trafik27.09.2013Trafikstyrelsen inviterer til konference om kollektiv trafik i yderområdernehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2013/09/Trafikstyrelsen-inviterer-til-konference-om-kollektiv-trafik.aspxKom med når Trafikstyrelsen den 6. november 2013 afholder deres årlige konference om kollektiv trafik, der denne gang har fokus på trafikken i de danske yderområder. Kollektiv Trafik27.09.2013Trafikstyrelsen offentliggør nye målsætninger for Basic ATS-uddannelse og ATS-formularer samt udsender nye ATS-certifikater. http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2013/09/Trafikstyrelsen-offentliggoer-nye-maalsaetninger.aspxLuftfart26.09.2013Høring over ændring af bekendtgørelse om det nationale køretøjsregister (NVR) mv.http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2013/09/Hoering-over-bekendtgoerelse-om-det-nationale.aspxTrafikstyrelsen har udarbejdet et udkast til en ny bekendtgørelse om det nationale køretøjsregister (NVR) mv. Udkastet er sendt i høring med frist den 11. okt. 2013. Jernbane25.09.2013Ny Vejledning i udformning af systemdefinitionhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2013/09/Ny-vejledning-om-systemdefinition.aspxTrafikstyrelsen har opdateret sin vejledning i udformning af systemdefinition, så den nu indeholder flere eksempler og også har fået et øget fokus på, hvordan analyseelementet i systemdefinitionen bedst udfoldes af virksomheden.Jernbane23.09.2013Tilbagebetaling af årsgebyrhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2013/09/Tilbagebetaling-af-aarsgebyr.aspxFra den 1. juli 2013 opkræver Trafikstyrelsen ikke længere årsgebyr på luftfartsområdetLuftfart20.09.2013Ny BL 7-23 træder i kraft pr. 1. oktober 2013http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2013/09/Ny-BL-7-23.aspxTrafikstyrelsen har udsendt 2. udgave af BL 7-23, Bestemmelser om automatisk rekordring af talekommunikation og data. Bestemmelserne træder i kraft pr. 1. oktober 2013.Luftfart19.09.2013Lufthavnschefen for Bornholms Lufthavn stopperhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2013/09/Lufthavnschefen-for-Bornholms-Lufthavn-stopper.aspxStephan Jensen har valgt at opsige sin stilling efter at have været chef for Bornholms Lufthavn i mere end tre år.Luftfart16.09.2013Ny rapport fra Trafikstyrelsen viser fortsat høj flyvesikkerhedhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2013/09/Sikkerhedsrapport.aspx2012 var det år, hvor frekvensen for havarier med omkomne i den internationale ruteflyvning nåede det hidtil laveste niveau. Og vendes blikket mod den danske luftfart var der ingen alvorlige ulykker med dansk registrerede kommercielle fly og helikoptere.Luftfart16.09.2013Sikkerhedskonference 2013 er åben for tilmelding http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2013/09/Sikkerhedskonference-13.aspxSå er der åbent for tilmelding til Trafikstyrelsens årlige sikkerhedskonference, der finder sted torsdag d. 31. oktober, og igen i år, omhandler sikkerhedsarbejdet inden for både luftfart og jernbane. Jernbane13.09.2013Sikkerhedskonference 2013 er åben for tilmelding http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2013/09/Sikkerhedskonference-13.aspxSå er der åbent for tilmelding til Trafikstyrelsens årlige sikkerhedskonference, der finder sted torsdag d. 31. oktober, og igen i år, omhandler sikkerhedsarbejdet inden for både luftfart og jernbane. Luftfart13.09.2013Høring: Bekendtgørelse om regulering af erstatnings- og forsikringsbeløb i henhold til lov om jernbanehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2013/09/Hoering-Bekendtgoerelse-om-regulering-af-erstatnings-og-forsikringsbeloeb.aspxTrafikstyrelsen har udarbejdet et udkast til den årlige reguleringsbekendtgørelse på jernbaneområdet, og udkastet er nu sendt i høring med frist den 4. oktober 2013. Jernbane10.09.2013Branchemøde om revision af overkørselsbekendtgørelsenhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2013/09/Branchemoede-om-revision-af-overkoerselsbekendtgoerelsen.aspxTrafikstyrelsen afholder branchemøde om revision af overkørselsbekendtgørelsen den 9. oktober 2013 Jernbane10.09.2013Kontraktforhandlinger – Udbud af myndighedsopgaver inden for jernbanesikkerhedhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2013/09/kontraktforhandlinger-om-udbud.aspxJernbane04.09.2013Trafikstyrelsen udsteder permanent tilladelse til kørsel med IC4http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2013/08/Trafikstyrelsen-udsteder-permanent-tilladelse-til-koersel.aspxDog stadig med hastighedsbegrænsninger i løvfaldsperiodenJernbane30.08.2013Nye lovbekendtgørelser på luftfartsområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2013/08/Nye-lovbekendtgoerelser-på-luftfartsomraadet.aspxLuftfart29.08.201319 ansøgninger til veterantogspuljen http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2013/08/Ansoegninger-til-veterantogspuljen.aspxDen 16. august 2013 var der sidste ansøgningsfrist til Puljen til fremme af veterantogskørsel. Trafikstyrelsen modtog i denne forbindelse 19 ansøgninger på i alt 26,5 millioner kroner. Kollektiv Trafik20.08.2013Udkast til ny BL 7-23 sendt i høringhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2013/08/udkast-til-BL-7-23.aspxTrafikstyrelsen har udarbejdet et udkast til en ny udgave af BL 7-23, Bestemmelser om automatisk rekordring af talekommunikation og data, og udkastet er for nylig sendt i høring med frist den 10. september 2013.Luftfart13.08.2013Trafikstyrelsen foretager løbende tilsyn med sikkerheden hos DSBhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2013/07/Pressemeddelse.aspx- hvis der er problemer DSB ikke vil forholde sig til, må man komme til osJernbane10.07.2013Samlet vækst i den kollektive trafikhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2013/07/Samlet-vaekst-i-den-kollektive-trafik.aspxDe senere års trafikvækst i hovedstadsområdet fortsatte i 2012. Der var samlet 293 mio. rejsende svarende til en vækst på ca. 5 mio. rejser eller 1,7 % flere i forhold til 2011. Det fremgår af årsrapporten for samarbejdet om den kollektive trafik i hovedstadsområdet, som Trafikstyrelsen netop har udgivet.Kollektiv Trafik05.07.2013Trafikstyrelsens sikkerhedskonference 2013http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2013/07/Sikkerhedskonference.aspxKom med når Trafikstyrelsen den 31. oktober 2013 afholder den årlige sikkerhedskonference, der i denne omgang omhandler henholdsvis jernbanens og luftfartens daglige sikkerhedsudfordringer. Jernbane04.07.2013Trafikstyrelsens sikkerhedskonference 2013http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2013/07/Sikkerhedskonference.aspxKom med når Trafikstyrelsen den 31. oktober 2013 afholder den årlige sikkerhedskonference, der i denne omgang omhandler henholdsvis jernbanens og luftfartens daglige sikkerhedsudfordringer. Luftfart04.07.2013Med virkning fra den 1. juli 2013 har Trafikstyrelsen udgivet BL 8-10 Ahttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2013/06/BL810A.aspxBL 8-10 A indeholder de ændringer, som er en følge af ændringen af luftfartsloven omkring opgaverne for Havarikommissionen for Civil luftfart og Jernbane (HCLJ). Ændringerne har ikke virkning for Færøerne og Grønland, hvor BL 8-10, 3. udgave af 10. Februar 2009 fortsat vil være gældende i uændret formLuftfart02.07.2013Bestilling af nyt Ungdomskort åbnethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2013/07/Ungdomskort.aspxFra torsdag d. 20. juni er det blevet muligt at bestille det nye Ungdomskort, som indføres fra 1. august 2013.Kollektiv Trafik01.07.2013Vejledning til infrastrukturbekendtgørelsen for jernbanehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2013/07/delsystemer-i-jernbaneinfrastrukturen.aspxNy vejledning til bekendtgørelse om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen (infrastrukturbekendtgørelsen)Jernbane01.07.2013Safety-bidrag implementeres pr. 1. juli 2013http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2013/06/safety-bidrag.aspxSafety-bidrag er indført med en ændring af luftfartsloven (jf. lov nr. 655 af 12. juni 2013), der gælder fra 1. juli 2013. Luftfart28.06.2013Forbedringer til den kollektive trafik for godt 35 mio. kr.http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2013/06/Forbedringer-til-den-kollektive-trafik-for-godt-35-mio-kr.aspxTransportministeren har indgået aftale med forligskredsen bag aftalen for bedre og billigere kollektiv trafik, om hvilke af de indkomne ansøgninger til 1. ansøgningsrunde for Yderpuljen, der tildeles puljemidler. Kollektiv Trafik26.06.2013Forbedringer til den kollektive trafik for godt 93 mio. kr.http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2013/06/Forbedringer-til-den-kollektive-trafik-for-godt-93-mio-kr.aspxTransportministeren har indgået aftale med forligskredsen bag aftalen om grøn transportpolitik fra januar 2009 om hvilke af de indkomne ansøgninger til 7. og sidste ansøgningsrunde for Fremkommelighedspuljen, der tildeles puljemidler.Kollektiv Trafik21.06.2013Ny vejledning til bekendtgørelse om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2013/06/Ny-vejledning-til-bekendtgorelse-om-ibrugtagningstilladelse.aspxTrafikstyrelsen har udarbejdet en ny vejledning til bekendtgørelse om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen. Jernbane21.06.2013Hvis træthed medfører et sikkerhedsmæssigt problem, skal det meldes til Trafikstyrelsenhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2013/06/Hvis-traethed-er-et-sikkerhedsmaessigt-problem-skal-det-meldes-til-Trafikstyrelsen.aspx- Og det er piloternes ansvar, at det bliver indberettet, udtaler vicedirektør i Trafikstyrelsen Jesper RasmussenLuftfart17.06.2013Offentliggørelse af udbud – Myndighedsopgaver inden for jernbanesikkerhedhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2013/06/Offentliggorelse-af-udbud.aspxTrafikstyrelsen udbyder rådgivning til varetagelse af myndighedsopgaver indenfor jernbanesikkerhedJernbane14.06.2013Afgifts- og gebyrreform inden for luftfarten sparer millioner hvert eneste århttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2013/06/Afgifts-og-gebyrreform-inden-for-luftfarten-sparer-millioner-hvert-eneste-aar.aspx- og er til stor glæde for både flyselskaber og passagerer Luftfart14.06.2013Trafikstyrelsen etablerer et dialogforum om dronerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2013/06/Droneforum.aspxHer vil Trafikstyrelsen give professionelle interessenter mulighed for at komme til orde, så Danmark kan være med fremme i feltet i forhold til anvendelsen af droner.Luftfart14.06.2013Ny rapport om udviklingen i den kollektive trafiksektorhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2013/06/Ny-rapport-om-udviklingen-i-den-kollektive-trafiksektor.aspxTrafikstyrelsen har udgivet en ny rapport om udviklingen i den kollektive trafiksektor. Rapporten udgives hvert halve år, hvor der gives en status for den seneste udvikling for passagertakster inden for offentlig servicetrafik med bus og tog og herudover indtægter og passagertal for bustrafikken.Kollektiv Trafik12.06.2013Trafikstyrelsen lægger eksempelsamling i signifikansvurderinger på hjemmesiden. http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2013/05/Trafikstyrelsen-lagger-eksempelsamling-i-signifikansvurderinger.aspxJernbane29.05.2013Ny Forordning om den fælles sikkerhedsmetode til risikoevaluering og -vurdering nr. 402/2013 (CSM-RA) offentliggjort http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2013/05/Ny-Forordning-om-den-falles-sikkerhedsmetode-til-risikoevaluering-og-vurdering.aspxJernbane29.05.2013Høring over ændring af bekendtgørelse om sikkerhedscertifikat til jernbanevirksomhederhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2013/05/Hoering-over-aendring-af-bekendtgoerelse-om-sikkerhedscertifikat.aspxJernbane28.05.2013Trafikstyrelsen foretager første politianmeldelse for at flyve ulovligt med en dronehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2013/05/Trafikstyrelsen-indgiver-politianmeldelse.aspxDronerne – førerløse fly og helikoptere - er kommet til Danmark. Også i håndkøb, hvor disse små selvflyvende maskiner nu kan købes i detailhandlen og på nettet. Det er fuldt ud forståeligt, at der er mange, der finder disse interessante. Men som myndighed ser Trafikstyrelsen sig nødsaget til at indskærpe, at der er en meget klar lovgivning på området, som skal overholdes. Luftfart27.05.2013Ny bekendtgørelse om Ungdomskorthttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2013/05/Ny-bekendtgoerelse-om-Ungdomskort.aspxBekendtgørelsen om Ungdomskort er trådt i kraft d. 24. maj 2013.Kollektiv Trafik27.05.2013Høring om “Requirements for ATM/ANS providers and the safety oversight thereof”http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2013/05/Horing-om-requirements.aspxDet europæiske sikkerhedsagentur (EASA) har indledt høringsfasen (Notice of Proposed Amendment (NPA)) af “Requirements for ATM/ANS providers and the safety oversight thereof”. Høringsfristen udløber 12. august 2013. Luftfart22.05.2013Udkast til ny udgave BL 9-10 i høringhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2013/05/BL-9-10-horing.aspxLuftfart22.05.2013Fejl på "Copenhagen Area" flyvekorthttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2013/05/Fejl-paa-flyvekort.aspxPå grund af fejl under produktion af flyvekortet ANCS 1:250 000 Copenhagen Area vil der pr. 30 maj 2013 blive udsendt et nyt kort.Luftfart07.05.2013Revideret version af RID 2013 Corrigendum 2http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2013/04/Revideret-version-af-RID-2013-Corrigendum-2.aspxDer er foretaget ændringer i RID 2013, gældende fra 1 maj 2013.Jernbane30.04.2013Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jernbanetransport af farligt godshttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2013/04/Horing-over-udkast-til-bek-om-aendring-af-bek-om-jernbanetransport-af-farligt-gods.aspxJernbane24.04.2013Trafikstyrelsens årsrapport 2012http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle/2013/04/Trafikstyrelsens-aarsrapport-2012.aspxI Trafikstyrelsens årsrapport 2012 redegøres der for de faglige og økonomisk resultater i 2012.Generelle nyheder15.04.2013Revideret version af RID 2013http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2013/04/Revideret-version-af-RID-2013.aspxDer er foretaget ændringer i RID 2013, gældende fra 10. april 2013Jernbane10.04.2013Workshop om fælles sikkerhedsmetode for risikovurdering og overvågninghttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2013/03/Workshop-om-falles-sikkerhedsmetode.aspxJernbane26.03.2013Ny udgave af 4 BL'er, herunder BL 3-11 Bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøllerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2013/03/Ny-udgave-af-4-BLer-herunder-BL-3-11-Luftfartsafmaerkning-af-vindmoller.aspxLuftfart26.03.2013Ophør af udsendelse af AIC C lister og publicering af Airworthiness Directiveshttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2013/03/Ophoer-af-udsendelse-af-AIC-C-lister-og-publicering-af-Airworthiness-Directives.aspxTrafikstyrelsen ophører fra den 3. maj 2013 med at udsende AIC C lister og publicere Airworthiness Directives på www.trafikstyrelsen.dk.Luftfart20.03.2013Midtvejs evaluering af HyperCard-forsøgsordningenhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2013/03/Midtvejs-evaluering-af-HyperCard-forsoegsordningen.aspxHyperCard er på kort tid blevet et meget populært produkt viser evalueringen, og forsøgsordningen bliver nu gjort permanent under et nyt navn.Kollektiv Trafik18.03.2013Høringsfrist forlænget for NPA-2012-18http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2013/03/Hoeringsfrist-forlaenget-for-NPA_2012_18.aspxEU’s luftfartsagentur EASA har netop besluttet at forlænge høringsfristen for NPA-2012-18. Fristen er forlænget med en måned til den 29. april 2013.Luftfart13.03.2013Trafikstyrelsens brugerundersøgelse 2012http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle/2013/03/Brugerundersøgelser.aspxResultaterne af Trafikstyrelsens brugerundersøgelse 2012 er overvejede positive, men der er dog stadig plads til forbedring.Generelle nyheder08.03.2013Rapport om sikkerheden i perronovergangehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2013/02/Rapport-om-perronovergange.aspxSom en konsekvens af en personpåkørsel på Tølløse station i 2012, har Trafikstyrelsen udarbejdet en rapport om sikkerheden i perronovergange på danske stationer.Jernbane27.02.2013Ny rekord i antal flyrejsende i 2012http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2013/02/Ny-rekord-i-antal-flyrejsende-i-2012.aspxI 2012 har knap 14,2 mio. passagerer rejst med fly fra danske lufthavne. Det er ny årsrekord og en lille stigning på 0,8 pct. i forhold til 2011 svarende til knap 120.000 flere rejsende. 2011 var det hidtidige rekordår, efter en større nedgang i 2009 som følge af finanskrisen.Luftfart11.02.2013Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2013/02/Trafikplan-for-den-statslige-jernbane-2012-2027.aspxEfter endt høring er Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 blevet offentliggjort. På baggrund af den gennemførte høring er der udarbejdet et høringsnotat med tilhørende appendiks. Kollektiv Trafik07.02.2013Trafikstyrelsen indgår kontrakt om system til administration af beviser og certifikaterhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle/2013/02/Kontrakt.aspxTrafikstyrelsen har i dag indgået kontrakt med Visma Consulting A/S om levering og vedligeholdelse af system til BAT - BevisAdministration i Trafikstyrelsen, jf. EU-udbud nr. 2012/S 190-312576. Generelle nyheder07.02.2013Ny bekendtgørelse og 1. ansøgningsrunde for pulje til yderområderhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2013/02/Ny-bekendtgorelse-og-1-ansogningsrunde-for-puljen-for-yderomraader.aspxBekendtgørelsen om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder er trådt i kraft d. 1. februar 2013. Kollektiv Trafik04.02.2013Ny køretøjsbekendtgørelse for jernbanehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2013/01/koretojsbekendtgorelse.aspxDen 29. januar træder der en ny bekendtgørelse om godkendelse af køretøjer på jernbaneområdet i kraft. Den nye bekendtgørelse – nr. 56 af 24. januar 2013 – erstatter den hidtil gældende køretøjsbekendtgørelse. Jernbane29.01.2013Tre bekendtgørelser om gennemførelse af kommissionsafgørelser http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2013/01/Tre-bekendtgorelser-om-gennemforelse-af-kommissionsafgorelser.aspxAlle tre indenfor jernbaneområdet (Omnibus del I, II og III) træder nu i kraft.Jernbane24.01.2013Forordninger for virksomhedsinternetilsyn og myndighedstilsyn (CSM Monitoring og CSM Supervision)http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2013/01/forordninger.aspx”EUs overordnede mål er, at der fra den 1. januar 2020 kun skal være ét sikkerhedscertifikat ”single certifikat” for jernbanevirksomheder i EU". Jernbane23.01.2013Mange ansøgere til Fremkommelighedspuljens 7. ansøgningsrunde http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2013/01/Buspulje-7-runde.aspxTrafikstyrelsen har modtaget 31 ansøgninger på i alt 116,7 mio. kr. til Fremkommelighedspuljens 7. runde.Kollektiv Trafik18.01.2013Grønbogen, for et integreret pakkeleveringsmarked for mere e-handel inden for EU, er sendt i høringhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2013/01/Grønbogen-i-horing.aspxEU-kommissionen har sendt grønbogen for et integreret pakkeleveringsmarked for mere e-handel inden for EU i høringKollektiv Trafik07.01.2013Høring over tre bekendtgørelser om gennemførelse af kommissionsafgørelser på jernbaneområdet (Omnibus del I, II og III).http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2013/01/Hoering-over-tre-bekendtgoerelser.aspxHermed følger Trafikstyrelsens udkast til tre bekendtgørelser om gennemførelse af kommissionsafgørelser på jernbaneområdet (Omnibus del I, II og III).Jernbane04.01.2013Kundgørelse Bestemmelser for Jernbane BJ 4-1-2013http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2012/12/Kundgorelse-for-bestemmelser-af-BJ.aspxHermed kundgøres Bestemmelser for Jernbane BJ 4-1-2013 om ændring af Bestemmelser om gennemførelse af den tekniske specifikation for interoperabilitet (TSI) gældende for togkontrol- og kommunikationsdelsystemerne i det transeuropæiske jernbanesystem BJ 4-1-2012.Jernbane20.12.2012Revideret bekendtgørelse om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på jernbaneområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2012/12/Revideret-bek-om-gebyrer-og-afgifter-jernbaneomradet.aspxDer er kommet en revideret bekendtgørelse om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på jernbaneområdet. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2013.Jernbane18.12.2012Ny bekendtgørelse om køretøjers tekniske kompatibilitet med jernbanenettethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2012/12/Bekendtgorelse-om-kompatibilitetskrav.aspxBekendtgørelsen fastsætter tekniske kompatibilitetskrav til køretøjer, som skal godkendes til kørsel på den del af jernbanenettet, der er omfattet af interoperabilitetsdirektivet.Jernbane18.12.2012Ny bekendtgørelse om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturenhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2012/12/infrastrukturbekendtgorelse-2013.aspxNy infrastrukturbekendtgørelse træder i kraft d. 1. januar 2013Jernbane18.12.2012Lille ændring af indberetningsbekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2013http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2012/12/Indberetningsbekendtgorelsen_2013.aspxTrafikstyrelsen indsamler data om ulykker, forløbere til ulykker og sikkerhedsmæssige uregelmæssigheder på jernbaneområdet for at identificere problemområder på jernbanesikkerhedsområdet.Jernbane17.12.2012Resultatkontrakt 2013http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle/2012/12/Resultatkontrakt-2013.aspxDer er indgået kontrakt mellem Trafikstyrelsen og Transportministeriets departement om de produkter og resultatkrav, Trafikstyrelsen skal varetage og levere i 2013Generelle nyheder14.12.2012Udkast til bekendtgørelse om godkendelse af køretøjer på Jernbanenettethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2012/12/BEK-om-godk-af-koretojer-paa-jernbanenettet.aspxTrafikstyrelsen har den 4. december 2012 sendt udkast til en revideret bekendtgørelse om godkendelse af køretøjer på jernbanenettet i høring. Jernbane10.12.2012BJ i høringhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2012/12/BJ-aendring.aspxBJ'en gennemfører en ændring af den tekniske specifikation for inter-operabilitet (TSI) gældende for togkontrol- og kommunikationsdelsy-stemerne i det transeuropæiske jernbanesystem (CCS) i dansk ret.Jernbane07.12.2012Godkendelse af køretøjer på jernbanenettet i høringhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2012/12/koretojer-på-jernbanenettet.aspxTrafikstyrelsen har den 4. december 2012 sendt udkast til en revideret bekendtgørelse om godkendelse af køretøjer på jernbanenettet i høring. Jernbane05.12.2012Udkast til bekendtgørelsen om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på jernbaneområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2012/11/Gebyrer-og-afgifter-paa-jernbaneomraadet.aspxVær særligt opmærksom på følgende omkring opregning af gebyrer Jernbane20.11.2012Trafikstyrelsen sender lille ændring af indberetningsbekendtgørelsen i høringhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2012/11/horing.aspxTrafikstyrelsen indsamler data om ulykker, forløbere til ulykker og sikkerhedsmæssige uregelmæssigheder på jernbaneområdet for at identificere og overvåge problemområder i virksomhederne. Jernbane19.11.2012Ansøgningsmateriale til "Pulje til yderområder" på Trafikstyrelsens hjemmesidehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2012/11/pulje-til-yderomraader.aspxKollektiv Trafik16.11.2012Billeder og slides fra Sikkerhedskonferencen 2012http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2012/11/Slides-og-billeder.aspxSom lovet kommer hermed slides og billeder fra Sikkerhedskonferencen i går. Vi mangler stadig at modtage et par af oplægsholdernes slides, men de vil blive tilføjet hurtigst muligt.Jernbane09.11.2012Billeder og slides fra Sikkerhedskonferencen 2012http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2012/11/Slides-og-billeder.aspxSom lovet kommer hermed slides og billeder fra Sikkerhedskonferencen i går. Vi mangler stadig at modtage et par af oplægsholdernes slides, men de vil blive tilføjet hurtigst muligt.Luftfart09.11.2012Akutjob - Trafikstyrelsen søger barselsvikar med juridisk baggrund http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle/2012/11/Akutjob.aspxTrafikstyrelsens Center for transportmarkeder søger en dygtig medarbejder til et barselsvikariat pr. 1. januar og 6 måneder frem, med mulighed for forlængelse.Generelle nyheder08.11.2012Analyse af potentialet for udbygning af Padborg Kombiterminalhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2012/11/Analyse-af-potentialet-for-udbygning-af-Padborg-Kombiterminal.aspxRapporten indeholder en markedsanalyse af godsmængder på kombiterminalen i Padborg, samt forslag til evt. udbygning herafKollektiv Trafik06.11.2012Udkast til ændring af infrastrukturbekendtgørelsen er i høring.http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2012/10/infrastrukturbekendtgorelsen.aspxHøring: Ændring af bekendtgørelse om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturenJernbane05.11.2012Nyhedsbrev - busfremkommelighedhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2012/11/Nyhedsbrev-busfremkommeligehd.aspxSom noget nyt udsender Trafikstyrelsens Center for kollektiv trafik nyhedsbreve om buspuljerne. Dette handler om busfremkommelighed i den kollektive trafik.Kollektiv Trafik30.10.2012Helbredsgodkendelser udstedt i andre EU- eller EØS-landehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2012/10/Helbredsgodkendelser.aspxBekendtgørelse nr. 986 af 11-10-2011 om helbredskrav på jernbaneområdet. Helbredsgodkendelser, der er udstedt i henhold til gældende EU-lovgivning i et andet EU-medlemsland eller EØS-land, gælder også i Danmark.Jernbane22.10.2012Kommentarer til ICAOs Air Navigation Conference 2012http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2012/09/Kommentarer-Conference-2012.aspxKommentarer skal være modtaget af Trafikstyrelsen senest den 12. november 2012 for at kunne blive taget i betragtning. Luftfart22.10.2012Ny reguleringsbekendtgørelse http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2012/10/Den-aarlige-reguleringsbekendtgorelse.aspxDen årlige reguleringsbekendtgørelse (bekendtgørelse nr. 981 af 8. oktober 2012 om regulering af erstatnings- og forsikringsbeløb iht. lov om jernbane) er nu udstedt. Jernbane11.10.2012Høring af Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2012/10/Trafikplan.aspxTrafikstyrelsen har sendt Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 i høring hos kommuner, regioner, trafikselskaber, togoperatører og infrastrukturforvaltere. Kollektiv Trafik11.10.2012Bekendtgørelse om krav til certificerende virksomheder http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2012/10/Bekendtgorelse-om-krav-til-certificerende-virksomheder.aspxBekendtgørelse om krav til certificerende virksomheder træder i kraft den 22. oktober 2012.Jernbane11.10.2012Høj sikkerhed på den danske jernbane i 2011 – fald i antallet af overkørselsulykkerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2012/09/Sikkerhedsrapport-2011.aspxSikkerheden på de danske jernbaner er fortsat meget høj. Det fastslår tal fra Trafikstyrelsens Sikkerhedsrapport for jernbanen 2011. For første gang i mange år er ingen blevet dræbt i overkørselsulykker det foregående år.Jernbane28.09.2012Høring over udkast til ændring af lov om luftfart og lov om registrering af rettigheder over luftfartøjerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2012/09/Hoering-udkast-til-aendring-luftfartslov-mm.aspxTrafikstyrelsen har udarbejdet udkast til forslag om ændring af lov om luftfart mm. Se udkastet i spalten til højre.Luftfart20.09.2012Trafikstyrelsen afholder konference om kollektiv trafik og busfremkommelighedhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2012/09/Buspulje-konference.aspxTrafikstyrelsen afholder den 20. november en konference om kollektiv trafik og busfremkommelighed.Kollektiv Trafik20.09.2012Kundgørelse af BJ 4-1-2012http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2012/09/Kundgoerelse-af-BJ-4_1_2012.aspxHermed kundgøres Bestemmelser om gennemførelse af den tekniske specifikation for interoperabilitet (TSI) gældende for togkontrol- og kommunikationsdelsystemerne i det transeuropæiske jernbanesystem (TSI CCS), BJ 4-1-2012.Jernbane19.09.2012Høring: Bekendtgørelse om regulering af erstatnings- og forsikringsbeløb i henhold til lov om jernbanehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2012/09/Bkdt-i-hoering.aspxUdkast til den årlige reguleringsbekendtgørelse er i høring.Jernbane18.09.2012Tilmelding til Trafikstyrelsens sikkerhedskonference er nu åbenhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle/2012/09/Tilmelding-til-sikkerhedskonference.aspxSikkerhedskonferencen afholdes i år 8. november, og som noget nyt er konferencen både for jernbane- og luftfartsfolk.Generelle nyheder17.09.2012Ny delegationsbekendtgørelse om Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser mv.http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle/2012/09/Ny-delegationsbekendtgoerelse.aspxTransportministeriet har udstedt en ny delegationsbekendtgørelse om Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafikstyrelsens forskrifter.Generelle nyheder03.09.2012Trafikstyrelsen har undersøgt bane til Billund lufthavnhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2012/08/Bane-til-Billund.aspxTrafikstyrelsen har, på baggrund af ”Aftale om bedre mobilitet” fra 26. november 2010, gennemført en forundersøgelse af banebetjening af Billund lufthavn.Kollektiv Trafik23.08.2012Nyhedsbrev om trafikinformationhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2012/08/Nyhedsbrev-august.aspxSom noget nyt vil Trafikstyrelsens Center for kollektiv trafik udsende nyhedsbreve om buspuljerne. Den første udgave handler om trafikinformation i den kollektive trafik.Kollektiv Trafik16.08.2012Trafikstyrelsens Sikkerhedskonference 2012http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2012/07/Trafikstyrelsens-Sikkerhedskonference-2012.aspxTrafikstyrelsen holder Sikkerhedskonference den 8. november 2012.Jernbane17.07.2012Trafikstyrelsens Sikkerhedskonference 2012http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2012/07/Trafikstyrelsens-Sikkerhedskonference-2012.aspxTrafikstyrelsen holder Sikkerhedskonference den 8. november 2012.Luftfart17.07.2012Trafikstyrelsen igangsætter nyt udbud på Bøjden-Fynshav rutenhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2012/07/Bojden-fynshav-udbud.aspxTrafikstyrelsen har i dag offentliggjort udbuddet af trafikeringen af færgeruten Bøjden-Fynshav fra 1. maj 2014. Trafikken bliver genudbudt med en række ændrede vilkår.Kollektiv Trafik12.07.2012Nye regler om vedligeholdelse af luftfartøjerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2012/07/Nye-regler-om-vedligeholdelse-af-luftfartoejer.aspxTrafikstyrelsen har med gyldighed fra den 1. august 2012 udgivet tre BL’er om vedligeholdelse af luftfartøjer (BL 1-1, 1-2 og 1-3).Luftfart05.07.2012Høring om udkast til bekendtgørelse om krav til certificerende virksomheder på jernbaneområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2012/07/Bekendtgoerelse-om-krav-til-certificerende-virksomheder-paa-jernbaneomraadet.aspxJernbane05.07.2012Ny pulje til forbedringer af kollektiv trafik i yderområderhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2012/07/Ny-pulje-til-forbedringer-af-kollektiv-trafik-i-yderomraader.aspxSom led i aftalen om bedre og billigere kollektiv trafik mellem regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti, er der afsat en pulje på i alt 57 mio. kr. i hvert af årene 2013-2017 til forbedring af kollektiv trafik i yderområderne. Kollektiv Trafik04.07.2012"Mere gods på banen"http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2012/07/Mere-gods-paa-banen.aspxDette er udgangspunktet for det seminar, som Trafikstyrelsen og TØF afholder den 21. august 2012.Kollektiv Trafik03.07.2012Offentlig høring, BL 7-15, Bestemmelser om særligt følsomme naturområder i Danmarkhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2012/07/Hoering-BL-7-15.aspxTrafikstyrelsen har udarbejdet udkast til ny BL, BL 7-15, Bestemmelser om særligt følsomme naturområder i Danmark.Luftfart03.07.2012Bekendtgørelse om Trafikstyrelsens gebyrer på jernbaneområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2012/06/Bekendtgoerelse-om-Trafikstyrelsens-gebyrer-paa-jernbaneomraadet.aspxDen 1. juli 2012 træder nye regler om gebyrer og afgifter på jernbaneområdet i kraft. Jernbane27.06.2012To nye bekendtgørelser på jernbaneområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2012/06/To-nye-bekendtgoerelser-paa-jernbaneomraadet.aspx1. juli 2012 træder to nye bekendtgørelser i kraft. Det drejer sig om "Bekendtgørelse om sikkerhedscertificering af entreprenørvirksomheder på jernbaneområdet" og "Bekendtgørelse om støj for rullende materiel (køretøjer) der anvendes på det danske jernbanenet".Jernbane27.06.2012Ny organisering af trafikkøbhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2012/06/Ny-organisering-af-trafikkoeb.aspxTransportministeriets opgaver vedrørende forberedelse, indgåelse og opfølgning i forhold til kontrakter på jernbane- og færgeområdet samles fremadrettet i ministeriets departement.Kollektiv Trafik22.06.2012Ny sikkerhedsrådgiverbekendtgørelse og ny bekendtgørelse om farligt godshttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2012/06/Ny-sikkerhedsraadgiverbekendtgoerelse-og-ny-bekendtgoerelse-om-farligt-gods.aspxDen 1. juli 2012 træder henholdsvis en ny sikkerhedsrådgiverbekendtgørelse og bekendtgørelse om anvendelse af RID i national transport og transport af farligt gods i håndbagage m.v. i kraft.Jernbane21.06.2012Bekendtgørelse om tekniske krav til arbejdskøretøjer på jernbanenettethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2012/06/Bekendtgoerelse-om-tekniske-krav-til-arbejdskoeretoejer-paa-jernbanenettet.aspxDen 20. juni 2012 træder bekendtgørelse om tekniske krav til arbejdskøretøjer på jernbanenettet i kraft.Jernbane18.06.2012Bekendtgørelse om krav til udpegede organer på jernbaneområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2012/06/Bekendtgoerelse-om-krav-til-udpegede-organer-paa-jernbaneomraadet.aspxDen 1. juni 2012 træder bekendtgørelse om krav til udpegede organer på jernbaneområdet i kraft.Jernbane01.06.2012Høring vedrørende bekendtgørelse om køretøjers tekniske kompatibilitet med jernbanenettethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2012/05/Hoering-vedroerende-bekendtgoerelse-om-koeretoejers-tekniske-kompatibilitet.aspxBekendtgørelsen fastsætter tekniske kompatibilitetskrav til køretøjer, som skal godkendes til kørsel på den del af jernbanenettet, der er omfattet af interoperabilitetsdirektivet.Jernbane22.05.2012Ny delegationsbekendtgørelse om Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser mv.http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle/2012/05/Delegationsbekendtgoerelse.aspxTransportministeriet har udstedt en opdateret delegationsbekendtgørelse, der beskriver de opgaver og beføjelser, som Trafikstyrelsen har efter fusionen mellem de tre tidligere styrelser: Trafikstyrelsen, Færdselsstyrelsen og Statens Luftfartsvæsen.Generelle nyheder22.05.2012Høring vedrørende bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt godshttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2012/05/Hoering-vedroerende-bekendtgoerelse-om-sikkerhedsraadgivere.aspxJernbane16.05.2012Samlet vækst i den kollektive trafikhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2012/05/Aarsrapport-for-samarbejde-i-hovedstadsomraadet-2011.aspx De senere års trafikvækst i hovedstadsområdet fortsatte i 2011. Der var samlet 288 mio. rejsende svarende til en vækst på ca. 5,7 mio. rejser eller 2% flere i forhold til 2010. Det fremgår af årsrapporten for samarbejdet om den kollektive trafik i hovedstadsområdet, som Trafikstyrelsen netop har udgivet.Kollektiv Trafik11.05.2012Stor vækst på jernbanenhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2012/05/Stor-vaekst-paa-jernbanen.aspx2011 blev et godt år for jernbanen, hvor både passager- og godstransporten oplevede stigninger.Kollektiv Trafik08.05.2012Passagerrettigheder i forbindelse med Cimber Sterling konkurshttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2012/05/Passagerrettigheder-i-forbindelse-med-Cimber-Sterling-konkurs.aspxTrafikstyrelsen behandler ikke klager i forbindelse med aflyste flyvninger som en konsekvens af Cimber Sterlings konkurs.Luftfart03.05.2012Opdateret vejledende materiale (AMC & GM) til (EC)2042/2003 er udgivethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2012/04/Opdateret-vejledende-materiale.aspxLuftfart25.04.2012Flyvekort Danmark 1:500 000 er nu tilgængelig til downloadhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2012/04/Flyvekort-Danmark-1-500-000-er-nu-tilgaengelig-til-download.aspxLuftfart20.04.2012Ny rapport om udviklingen i den kollektive trafiksektorhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2012/04/Ny-rapport-om-udviklingen-i-den-kollektive-trafiksektor.aspxTrafikstyrelsen har netop udgivet en rapport om udviklingen i den kollektive trafiksektor. Rapporten udgives hvert halve år, hvor der gives en status for den seneste udvikling for passagertakster inden for offentlig servicetrafik med bus og tog og herudover indtægter og passagertal for bustrafikken.Kollektiv Trafik18.04.2012Trafikstyrelsens årsrapport 2011http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle/2012/04/Aarsrapport-2011.aspxGenerelle nyheder16.04.2012Høring vedrørende bekendtgørelse om krav til udpegede organer på jernbaneområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2012/04/Hoering-vedroerende-bekendtgoerelse-om-krav-til-udpegede-organer.aspxTrafikstyrelsen har udarbejdet et udkast til bekendtgørelse om krav til udpegede organer på jernbaneområdet.Jernbane12.04.2012Ny database for buspuljernehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2012/04/Ny-database-for-buspuljerne.aspxSiden buspuljernes start i 2009 er der igangsat mere end 200 projekter med støtte fra puljerne, og nu har Trafikstyrelsen gjort det nemmere for fremtidige ansøgere at finde inspiration.Kollektiv Trafik12.04.2012Nye telefontider i Trafikstyrelsenhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle/2012/04/Nye-telefontider-i-Trafikstyrelsen.aspxGenerelle nyheder11.04.2012BJ om det europæiske register over godkendte typer af jernbanekøretøjerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2012/03/BJ-om-det-europaeiske-register-over-godkendte-typer-af-jernbanekoeretoejer.aspxEU-Kommissionen har den 4. oktober 2011 udstedt en gennemførelsesafgørelse om det europæiske register over godkendte typer af jernbanekøretøjer. I den anledning har Trafikstyrelsen udarbejdet Bestemmelser for Jernbane, BJ 6-1-2012, som gennemfører Kommissionens afgørelse 2011/655/EU.Jernbane27.03.2012Høring om Trafikstyrelsens delegationsbekendtgørelsehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle/2012/03/Trafikstyrelsens-delegationsbekendtgoerelse.aspxGenerelle nyheder21.03.2012To nye Bestemmelser for jernbanehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2012/03/To-nye-Bestemmelser-for-jernbane.aspxKommissionen har den 12. maj 2011 udstedt en ny kommissionsafgørelse (2011/314/EU) vedrørende ”Drift og trafikstyring” gældende for konventionelle tog, TSI OPE.Jernbane20.03.2012Engelsk oversættelse af bekendtgørelse nr. 1030 om godkendelse af køretøjer på jernbaneområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2012/02/Engelsk-oversaettelse-af-bekendtgoerelse-nr-1030.aspxAf hensyn til udenlandske ansøgere og assessorer med flere har Trafikstyrelsen foranlediget en oversættelse af bekendtgørelse nr. 1030 af 7. november 2011.Jernbane28.02.2012Rekord i antallet af afrejsende passagerer i 2011 fra danske lufthavnehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2012/02/Rekord-i-antallet-af-afrejsende-passagerer-i-2011-fra-danske-lufthavne.aspxLuftfart13.02.2012Tilsynsplaner for 2012http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle/2012/01/Tilsynsplaner-for-2012.aspxTrafikstyrelsen er nu klar med tilsynsplanerne for 2012 for civil luftfart og jernbanesikkerhed.Generelle nyheder30.01.2012Ny AIC om wet-leasehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2012/01/Ny-AIC-om-kontraktmaessig-leje-af-fly.aspxTrafikstyrelsen har udstedt en ny AIC, der omhandler kontraktmæssig leje af et fly med besætning imellem AOC-holdere i EU-regi på op til 5 dage.Luftfart20.01.2012Vejledning i signifikansvurdering – version 2.0http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2012/01/Vejledning-i-signifikansvurdering--version-2_0.aspxVejledningen supplerer bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1030 om godkendelse af køretøjer samt bekendtgørelse nr. 1031 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen, der træder i kraft den 1. januar 2012.Jernbane20.01.2012GAP arrangementer 2012http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2012/01/GAP-arrangementer.aspxI efteråret 2011 udsendte vi invitation til GAP vinterarrangementer 2012. Her kan du se, hvor arrangementerne afholdes.Luftfart02.01.2012Vejledning om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturenhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2011/12/Vejledning-om-ibrugtagningstilladelse-for-delsystemer.aspxVejledningen supplerer bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1031 af 7. november 2011 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen, der træder i kraft den 1. januar 2012.Jernbane22.12.2011Bekendtgørelse om interoperabilitethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2011/12/Bekendtgørelse-om-interoperabilitet.aspxBekendtgørelse nr. 1267 af 13. december 2011 om ændring af bekendtgørelse om interoperabilitet i jernbanesystemet træder i kraft den 31. december 2011. Jernbane22.12.2011Bekendtgørelse om lokomotiver og passagervogne, der anvendes på det danske jernbanenethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2011/12/Bekendtgoerelse-om-lokomotiver-og-passagervogne.aspxDen 1. januar 2012 træder bekendtgørelsen om lokomotiver og passagervogne, der skal anvendes på det danske jernbanenet (TSI Loc&Pas) i kraft.Jernbane21.12.2011Vejledning om godkendelse af køretøjer på jernbaneområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2011/12/Vejledning-om-godkendelse-af-koeretoejer.aspxVejledningen supplerer bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1030 af den 9. november 2011, om godkendelse af køretøjer på jernbaneområdet. Vejledningen skal anvendes fra den 1.1.2012 hvor bekendtgørelsen træder i kraft.Jernbane21.12.2011Ny organisering af det civile beredskab i Trafikstyrelsenhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle/2011/12/Ny-organisering-af-det-civile-beredskab-i-Trafikstyrelsen.aspxSom konsekvens af sammenlægningen af Trafikstyrelsen, Statens Luftfartsvæsen og Færdselsstyrelsen i én styrelse, Trafikstyrelsen, sker der nu en samordning af de civile beredskabsopgaver på tværs af transportformerne i styrelsen.Generelle nyheder20.12.2011Bekendtgørelse om krav til bemyndigede organer på jernbaneområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2011/12/Bekendtgoerelse-om-krav-til-bemyndigede-organer-paa-jernbaneomraadet.aspxTrafikstyrelsen har udstedt en bekendtgørelse om krav til bemyndigede organer på jernbaneområdet. Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. december 2011.Jernbane19.12.2011Ny bekendtgørelse om jernbaneoverkørslerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2011/12/Ny-bekendtgoerelse-om-jernbaneoverkoersler.aspxTrafikstyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse om sikkerhedsforanstaltninger i jernbaneoverkørsler, som Banedanmark forvalter. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2012.Jernbane13.12.2011Passagerrekord på internationale ruter i de tre første kvartaler af 2011http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2011/12/Passagerrekord-paa-internationale-ruter.aspxI de første tre kvartaler af 2011 har der været 7,9 mio. afrejsende passagerer på internationale ruter fra danske lufthavne, hvilket er rekord. Den hidtidige rekord fra 2008 var på 7,7 mio. passagerer.Kollektiv Trafik07.12.2011Ny bekendtgørelse om registrering af køretøjer på jernbaneområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2011/11/bekendtgoerelse-om-registrering-af-koretojer.aspxTrafikstyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse om registrering af køretøjer på jernbaneområdet, som træder i kraft den 1. december 2011.Jernbane30.11.2011Center for Personcertificering på seminarhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2011/11/CPC-på-Seminar.aspxLuftfart29.11.2011Trafikstyrelsen sænker luftfartsgebyrer med 10 pct.http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2011/11/Trafikstyrelsen-saenker-luftfartsgebyrer-med-10-pct.aspxDe synergier og effektiviseringer, som er en følge af fusionen mellem Trafikstyrelsen og det tidligere Statens Luftfartsvæsen (SLV), slår allerede igennem fra 2012. Det betyder, at gebyrerne på luftfartsområdet kan sænkes med samlet set 10% med virkning fra 1. januar.Luftfart25.11.2011Telefonnedbrudhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle/2011/11/Problemer-med-telefonerne.aspxGrundet tekniske problemer med vores centrale omstilling, er det ikke muligt at komme i kontakt med Trafikstyrelsen på vores hovednummer. Vi arbejder på højtryk for at få løst fejlen og beklager de gener de måtte medføre.Generelle nyheder25.11.2011Forbedringer til den kollektive trafik for godt 125 mio. kr.http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2011/11/Buspuljer-6-runde.aspxTransportministeren har indgået aftale med forligskredsen bag aftalen om grøn transportpolitik fra januar 2009 om hvilke af de indkomne ansøgninger til 6. ansøgningsrunde for de to puljer, der tildeles puljemidler.Kollektiv Trafik18.11.2011Ny infrastrukturbekendtgørelse og bekendtgørelse om godkendelse af køretøjer på jernbaneområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2011/01/Ny-infrastrukturbekendtgoerelse.aspxForenklede regler og tydeliggørelse af ansvarsfordelingen mellem Trafikstyrelsen og jernbaneinfrastrukturforvalterne og jernbanevirksomhederne.Jernbane14.11.2011Undervisning i EU's regler for risikovurderinghttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2011/11/csm-skolen.aspxNu åbner "CSM-skolen". Efter sidste års undervisning i TSI’er i ”TSI-skolen”, tilbyder Trafikstyrelsen nu undervisning i EU's regler for risikovurdering, forordning nr. 352/2009. Jernbane10.11.2011Bekendtgørelse om erstatnings- og forsikringsbeløbhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2011/11/Reguleringsbekendtgoerelse.aspxDen årlige reguleringsbekendtgørelse om erstatnings- og forsikringsbeløb i henhold til lov om jernbane er nu udstedt. Jernbane09.11.2011Annullering af udbudhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2011/11/Annullering-af-udbud.aspxTrafikstyrelsen annullerer det igangværende udbud af færgedriften mellem Bøjden og Fynshav.Kollektiv Trafik03.11.2011Trafikstyrelsens vicedirektør formand for PRChttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2011/11/Trafikstyrelsens-vicedirektør-formand-for-PR.aspxTrafikstyrelsens vicedirektør, Keld Ludvigsen, er valgt som formand for Eurocontrol Performance Review Commission (PRC). PRC forestår bl.a. rådgivning af EU-kommissionen i forbindelse med oprettelsen af det fælles europæiske luftrum.Luftfart02.11.2011Informationsmøde afholdt. d. 4. oktober for Part M & Part 145 organisationerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2011/10/Infomoede-om-Part-M-og-Part-145.aspxPå baggrund af et ønske fra erhvervet, afholdt Trafikstyrelsen et informationsmøde d. 4. oktober 2011 for Part M og Part 145 godkendte organisationer.Luftfart27.10.2011Dialogmøder om flyvesikkerhedhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2011/10/GAP-arrangementer.aspxSiden 2001 har Trafikstyrelsen hvert år afholdt en række dialogmøder om flyvesikkerhed med flyveklubber rundt omkring i Danmark. I 2012 bliver der også afholdt møder under temaet ”Flyveplanlægning”.Luftfart19.10.2011Reviderede jernbanereglerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2011/10/Reviderede-jernbaneregler.aspxReviderede jernbaneregler vedrørende helbredsgodkendelse, certificering af lokomotivførere og registre over lokomotivføreres licenser og certifikater.Jernbane17.10.2011Høj jernbanesikkerhed med øget selvforvaltning http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2011/09/Sikkerhedsrapport-for-jernbanen-2010.aspxSikkerheden på de danske jernbaner er fortsat meget høj. Det fastslår tal fra Trafikstyrelsens Sikkerhedsrapport for jernbanen 2010.Jernbane29.09.2011Vejledning om brug af assessorhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2011/09/Vejledning-om-brug-af-assessor.aspxTrafikstyrelsens "Vejledning om brug af assessor efter EU-forordningen om en fælles sikkerhedsmetode til risikoevaluering og –vurdering" er nu klar.Jernbane16.09.2011Kaldesignaler og identifikationsnumre til luftfartøjerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2011/09/Kaldesignaler-og-identifikationsnumre-til-luftfartoejer.aspxTrafikstyrelsen har med virkning fra 1. august 2011 overtaget bemyndigelsen til at udstede og tilbagekalde kaldesignaler og identifikationsnumre til dansk registrerede luftfartøjer og jordstationer fra IT- og Telestyrelsen.Luftfart08.09.2011Trafikstyrelsens sikkerhedskonference 2011http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2011/09/Sikkerhedskonference-2011.aspxKonferencens tema er i år "Sikkerhed og øget selvforvaltning - hvad skal vi kunne, og hvordan gør vi det?"Jernbane07.09.2011Start på ny kontraktperiode for færge til Bornholmhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2011/09/Ny-kontraktperiode-Bornholm.aspxKollektiv Trafik01.09.2011Mange ansøgninger til buspuljernes 6. rundehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2011/08/Buspuljernes-6-runde.aspxKollektiv Trafik24.08.2011Problemer med Trafikstyrelsens HR systemhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle/2011/08/Problemer-med-Trafikstyrelsens-HR-system.aspxGenerelle nyheder08.08.2011Invitation til workshop om ergonomi for kabinepersonale og piloterhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2011/07/Invitation-til-workshop-om-ergonomi-for-kabinepersonale-og-piloter.aspxMedlemmer af arbejdsmiljøorganisationen inviteres til en "aktiv workshop" om ergonomi for kabinepersonale og piloter.Luftfart22.07.2011VFR-flyvekort 2011http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2011/07/VFR-flyvekort-2011.aspxTrafikstyrelsen udgav i maj 2011 en ny udgave af Aeronautical Chart, ICAO ANC 1:500.000 Denmark – i daglig tale VFR-flyvekortet.Luftfart14.07.2011Styrket samarbejde om hovedstadens kollektive trafikhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2011/07/Aarsrapport-hovedstadssamarbejde.aspx2010 blev et rekordår for den kollektive trafik i hovedstadsområdet. Her valgte 11 millioner flere at bruge bus, tog og metro til sin rejse, hvad der svarer til en fremgang for hovedstadens kollektive trafik på 4 % i forhold til 2009. Det fastslår Trafikstyrelsens årsrapport om Trafiksamarbejdet i Hovedstadsområdet.Kollektiv Trafik13.07.2011Ordninger til sikring af pilotelevers indbetalinghttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2011/06/Ordninger-til-sikring-af-pilotelevers-indbetaling.aspxLuftfart04.07.2011Status for Trafikstyrelsens trafikkontrakterhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2011/06/Status-for-Trafikstyrelsens-trafikkontrakter.aspxTrafikstyrelsen har for tredje år i træk lavet en rapport som sammenfatter udviklingen i trafikkontrakterne som Trafikstyrelsen administrerer.Kollektiv Trafik30.06.2011Nye bekendtgørelser på postområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Posttilsyn/2011/06/Nye-bekendtgoerelser.aspxTrafikstyrelsen udsteder nye bekendtgørelser på postområdet. Postvirksomheder skal nu have tilladelse til at omdele breve, pakker og aviser.Posttilsyn29.06.2011Nye flyvelægeautorisationerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2011/06/Nye-flyvelaegeautorisationer.aspxTrafikstyrelsen opslår hermed et mindre antal autorisationer som flyvelæger i Danmark, herunder Færøerne, med ret og pligt til at udføre flyvemedicinske undersøgelser af trafikflyvere, flyveledere, stewardesser og fritidsflyvere i henhold til de regler, der til enhver tid er fastsat af Trafikstyrelsen og EASA.Luftfart28.06.20115 millioner kr. til veterantogskørselhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2011/06/Udmoentning-veteranbanepulje.aspxVeteranjernbanerne Syd Fyenske, Mariager-Handest og Bryrup-Vrads modtager nu samlet 5 millioner fra puljen til fremme af veterantogskørsel.Kollektiv Trafik17.06.2011Stigende tilfredshed fra luftfartenhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2011/06/Stadig-bedre-til-at-lytte.aspxTilfredsheden med Trafikstyrelsens regulering og tilsyn med dansk luftfart er steget i forhold til en tilsvarende undersøgelse foretaget i 2008. Flere peger på, at de oplever en stigende lydhørhed og imødekommenhed hos Trafikstyrelsen.Luftfart15.06.2011Ændringer i de tekniske specifikationer for Drift og Trafikstyring og ajourføring af de danske drifts- og trafikstyringsregler (DTR).http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2011/05/Aendringer-i-tekniske-specifikationer.aspxDen 1. juni gennemføres ændringer i de tekniske specifikationer for Drift og Trafikstyring og de afledte ændringer i de danske drifts- og trafikstyringsregler (DTR) ajourføres.Jernbane30.05.2011Buspuljerne gør en forskelhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2011/05/Buspuljepublikation.aspxHurtigere busser, bedre trafikinformation og mere overskuelige busterminaler. Landet over er 165 projekter der højner niveauet i den kollektive trafik og forbedrer kundernes rejser sat i gang med tilskud fra buspuljerne. Rapporten ’Buspuljerne – energi til den kollektive trafik’ gør status for, hvordan 439 millioner er anvendt siden Passagerpuljen og Fremkommelighedspuljen blev introduceret i 2009.Kollektiv Trafik30.05.2011Stor interesse for at byde på færgeoverfarten Bøjden-Fynshavhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2011/05/Praekvalifikation-boejden-fynshav.aspxTrafikstyrelsen har prækvalificeret fem selskaber til at give tilbud på at drive færgeoverfarten mellem Bøjden og Fynshav fra maj 2013. Kollektiv Trafik19.05.2011Godt 53 mio. kr. til forbedring af den kollektive trafikhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2011/05/Buspuljer-5-runde.aspxTransportministeren har indgået aftale med forligskredsen bag aftalen om grøn transportpolitik fra januar 2009 om hvilke af de indkomne ansøgninger til 5. ansøgningsrunde for de to puljer, der tildeles puljemidler.Kollektiv Trafik05.05.2011Standarderklæring for overensstemmelse med en godkendt køretøjstypehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2011/04/Standarderklaering-for-overensstemmelse-med-en-godkendt-koeretoejstype.aspxNår en virksomhed ansøger Trafikstyrelsen om ibrugtagningstilladelse til et køretøj der er i overensstemmelse med en allerede godkendt køretøjstype, skal der fra juni 2011 anvendes en standardiseret "typeoverensstemmelseserklæring" til brug herfor.Jernbane15.04.2011Trafikstyrelsen har offentliggjort årsrapporten for 2010http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle/2011/04/Trafikstyrelsen-har-offentliggjort-aarsrapporten-for-2010.aspxGenerelle nyheder15.04.2011Godt 32 mio. kr. til forbedring af den kollektive trafikhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2011/04/Godt-32-mio-kr-til-forbedring-af-den-kollektive-trafik.aspxKollektiv Trafik15.04.2011Færgetrafik på ruten Bøjden-Fynshav genudbydeshttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2011/04/Genudbud-boejden-fynshav.aspxTrafikstyrelsen har nu offentliggjort udbudsbekendtgørelse for genudbuddet af færgedriften mellem Bøjden og Fynshav i EU-tidende.Kollektiv Trafik07.04.2011Tilladelse udstedt til Post Danmarkhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Posttilsyn/2011/04/Tilladelse-udstedt-til-Post-Danmark.aspxTrafikstyrelsen har den 28. marts udstedt en individuel tilladelse til Post Danmark gældende for de næste 3 år. Det sker på baggrund af, at transportministeren har udpeget Post Danmark til befordringspligtig virksomhed.Posttilsyn01.04.2011Trafikstyrelsen udsætter omdelingsstophttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Posttilsyn/2011/03/Trafikstyrelsen-udsaetter-omdelingsstop.aspxTrafikstyrelsen går nu i gang med at politianmelde de ejere af ejendomme, hvor der fortsat ikke er opsat brevkasseanlæg. Samtidig er der godt nyt til de beboere i de 446 opgange uden brevkasseanlæg, der ellers havde udsigt til at de ikke ville få omdelt posten fra 1. april. Posttilsyn31.03.2011Vejledning om post til dørenhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Posttilsyn/2011/03/Vejledning-om-post-til-doeren.aspxTrafikstyrelsen har netop offentliggjort en vejledning om post til døren, der skal sikre en ensartet administration af ansøgninger.Posttilsyn21.03.2011Screening af linjeføringer for timemodellen og banebetjening af Østjyllandhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2011/03/Timemodel.aspxKollektiv Trafik18.03.2011Luftfart på Trafikstyrelsens hjemmesidehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2011/03/Luftfart-paa-hjemmesiden.aspxI dag har Trafikstyrelsen åbnet op for luftfartsindhold på www.trafikstyrelsen.dk, som nu indeholder alle transportformer.Luftfart18.03.2011Pulje til fremme af veteranbanekørselhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2011/03/Pulje-veteranbaner.aspxTrafikstyrelsen inviterer til informationsmøde om planerne for udmøntning af puljen på fem millioner kroner til fremme af veteranbanekørsel.Kollektiv Trafik15.03.2011Takststigningsloft for 2012http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2011/03/Takstloft-2012.aspxHvert år fastsætter Trafikstyrelsen et loft for, hvor meget de danske trafikselskaber må lade deres takster stige, og nu er loftet for 2012 klar.Kollektiv Trafik14.03.2011Ikke længere krav om ibrugtagningstilladelse til 2-vejs køretøjer i afspærret sporhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2011/03/Ibrugtagningstilladelse-til-2-vejs-koeretoejer.aspxJernbane07.03.2011Trafikforskningspris til en yngre forskerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle/2011/02/Trafikforskningspris.aspxEn testamentarisk gave fra professor P. H. Bendtsen, som var professor i trafik ved DTU fra 1949 til 1977, har gjort det muligt at oprette en fond, hvis formål er at uddele en Trafikforskningspris til en yngre dansk forsker. Generelle nyheder28.02.2011Oplæg fra møde om direkte konkurrence i togtrafikken mellem København og Aalborghttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle/2011/02/Oplaeg-fra-møde-om-direkte-konkurrence-i-togtrafikken-mellem-Koebenhavn-og-Aalborg.aspxGenerelle nyheder17.02.201140 ansøgninger til buspuljernes 5. rundehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2011/02/40-ansoegninger-til-buspuljernes-5-runde.aspxTrafikstyrelsen har modtaget 40 ansøgninger til 5. runde for de to buspuljer, Fremkommelighedspuljen og Passagerpuljen. Projekterne har til formål at gøre den kollektive trafik mere attraktiv og tiltrække nye passagerer.Kollektiv Trafik17.02.2011Ny Bestemmelse for Jernbane om modulerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2011/02/BJ-om-moduler.aspxDen 8. februar træder BJ 4-1-2011 vedrørende moduler jf. interoperabilitetsdirektivet i kraft.Jernbane08.02.2011Ny bekendtgørelse om jernbanesikkerhedsdirektivethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2011/01/Aendringer-jernbanesikkerhedsdirektiv.aspx Den nye bekendtgørelse er trådt i kraft og gennemfører ændringer af sikkerhedsdirektivet og af anvendelsesområdet for sikkerhedsdirektivet i Danmark. Jernbane24.01.2011Trafikstyrelsen får ny organisationhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle/2011/01/Trafikstyrelsen-faar-ny-organisation.aspxTrafikstyrelsen og Statens Luftfartsvæsen er pr. 1. november 2010 blevet sammenlagt til én fælles styrelse med myndigheds- og tilsynsopgaver, der omfatter jernbane, vejtransport og luftfart. Den nye styrelse kaldes Trafikstyrelsen.Generelle nyheder12.01.2011Trafikstyrelsen igangsætter nyt færgeudbudhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2011/01/Udbud-Boejden-Fynshav.aspxTrafikstyrelsen forbereder nu genudbud af driften af færgeruten mellem Bøjden og Fynshav. Forventningen er, at trafikken udbydes i foråret 2011.Kollektiv Trafik11.01.2011Regler for transport af farligt gods på jernbanenhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2011/01/RID-2011.aspxDen nye RID 2011, der fastlægger reglerne for international og national transport af farligt gods på jernbane, kan nu hentes på dansk på Trafikstyrelsens hjemmeside. RID 2011 er gældende i Danmark fra 1. januar 2011 til 1. januar 2013.Jernbane10.01.2011Vejledning om helhedsorienteret risikovurdering på jernbanenhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2011/01/Vejledning-om-risikovurdering.aspxTrafikstyrelsen har den 22. december 2010 offentliggjort en vejledning i helhedsorienteret risikovurdering på jernbanen.Jernbane03.01.2011Brug af navn og logo på dokumenterhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2011/01/Dokumenter.aspxLuftfart03.01.2011Ny postlov vedtagethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Posttilsyn/2010/12/Ny-postlov-vedtaget.aspxNy postlov sikrer fuld markedsåbning, hvilket betyder at Post Danmark mister sin eneret til at omdele breve under 50 g. Loven træder i kraft 1. januar 2011.Posttilsyn22.12.2010Større gennemsigtighed i krav til veteranbaner og veterantogskøretøjer http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2010/12/20101221-Veteranbanepakke.aspxTrafikstyrelsen har udstedt en veteranbanepakke, der består af en bekendtgørelse om ikke erhvervsmæssig jernbanedrift (veteranbanebekendtgørelsen) og tre ændringsbekendtgørelser, som vedrører ikke erhvervsmæssig jernbanedrift. Samtlige bekendtgørelser er trådt i kraft.Jernbane21.12.2010Ibrugtagningstilladelsen på Svendborgbanen bliver ikke forlængethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2010/12/Ibrugtagningstilladelsen-paa-Svendborgbanen.aspxDet får den konsekvens, at hastigheden bliver sat ned til 100 km/t frem for 120 km/t, og Banedanmark skal foretage en særlig screening af overkørsler på banen.Jernbane10.12.2010Nye ansøgningsfrister til buspuljernehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2010/12/Nye-ansoegningsfrister-til-buspuljerne.aspxAnsøgningsfristerne i 2011 for de to buspuljer, Fremkommeligheds-puljen og Passagerpuljen, er ændret.Kollektiv Trafik09.12.2010Trafikstyrelsen lancerer ny hjemmesidehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle/2010/12/Ny-hjemmeside.aspxHjemmesiden kombinerer informationer fra de tidligere hjemmesider www.fstyr.dk og www.trafikstyrelsen.dk i forlængelse af forårets fusion mellem tidligere Færdselsstyrelsen og Trafikstyrelsen.Generelle nyheder07.12.2010Rapport: Trafikkøb 2009http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2010/12/20101203-Rapport-trafikkoeb-2009.aspxMed rapporten 'Trafikkøb 2009' har Trafikstyrelsen samlet nøgletal og status for den offentlige servicetrafik, Trafikstyrelsen indkøber på vegne af staten. Kollektiv Trafik03.12.2010Ikke potentiale for kombiterminal ved Køgehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2010/12/20101201-Kombiterminal-i-koege.aspxTrafikstyrelsen har nu gennemført en analyse af markedspotentialet for en kombiterminal ved Køge. Undersøgelsen konkluderer, at der ikke aktuelt er markedsmæssigt grundlag for at etablere en ny kombiterminal i Storkøbenhavnsområdet. Kollektiv Trafik01.12.2010132,4 millioner til forbedring af den kollektive bustrafikhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2010/11/Buspuljer-4-runde.aspxBedre fremkommelighed for busser i Randers og en bus der venter på den lettere forsinkede togpassager. Det er målene i to af i alt 47 projekter til forbedring af den kollektive bustrafik, som nu kan sættes i gang med tilskud fra hhv. Passagerpuljen og Fremkommelighedspuljen.Kollektiv Trafik29.11.2010Materialer fra TSI-skolenhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2010/11/20101123-Materialer-tsiskole.aspxMaterialer fra TSI-skolen kan nu hentes på Trafikstyrelsens hjemmeside. Jernbane23.11.2010Ny reguleringsbekendtgørelse http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2010/11/Ny-reguleringsbekendtgørelse.aspxTrafikstyrelsen har den 18. november udstedt en ny bekendtgørelse om regulering af erstatnings- og forsikringsbeløb i henhold til lov om jernbane.Jernbane22.11.2010Trafikstyrelsen udbyder TSI kurserhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2010/10/Trafikstyrelsen-udbyder-TSI-kurser.aspxI november og december udbyder Trafikstyrelsen tre gratis kurser om de nye fælles europæiske jernbaneregler, TSI'erne. Kurserne skal give projektledere og projektmedarbejdere, der skal bruge TSI'erne i deres daglige arbejde, en bedre forståelse af de nye regler.Jernbane25.10.2010Trafikstyrelsen modtager udkast til TSI-TAPhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2010/10/Trafikstyrelsen-modtager-udkast-til-TSI-TAP.aspxTrafikstyrelsen har modtaget et udkast til TSI-TAP, som sættes til afstemning på næste Railway Interoperability and Safety Committee møde den 19.-20. oktober. TSI'en forventes at træde i kraft inden årets udgang.Jernbane08.10.2010Sikkerhedskonference 2010http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2010/10/20101005-Sikkerhedskonference-2010.aspxHvordan kan den høje sikkerhed på den danske jernbane opretholdes? Og hvilke udfordringer giver omstillingen mod interoperabilitet i en liberaliseret jernbanesektor? Det var hovedtemaerne da mere end 200 deltagere fra jernbanebranchen 5. oktober mødtes til Trafikstyrelsens årlige sikkerhedskonference.Jernbane06.10.2010Strategi for tilsynet med jernbanesikkerhedhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2010/10/Strategi-for-tilsynet-med-jernbanesikkerhed.aspxTrafikstyrelsens tilsynsvirksomhed har som ultimativt mål at bidrage til at fastholde det høje sikkerhedsniveau på jernbanen. Det skal især ske gennem at bevare og forbedre virksomhedernes egen sikkerhedsindsats.Jernbane06.10.2010Bekendtgørelse om overkørsler er trådt i krafthttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2010/10/Bekendtgoerelse-om-overkoersler-er-traadt-i-kraft.aspxTrafikstyrelsen har netop udstedt en ny bekendtgørelse om jernbaneoverkørslerne på Banedanmarks net. Bekendtgørelsen regulerer Banedanmarks ansvar som infrastrukturforvalter og Trafikstyrelsens ansvar som myndighed for de vejvendte sikkerhedsforanstaltninger.Jernbane04.10.2010Forsat høj sikkerhed på jernbanenhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2010/09/Forsat-hoej-sikkerhed-på-jernbanen.aspxSikkerheden på de danske skinner er fortsat meget høj. Det fastslår tal fra Trafikstyrelsens Sikkerhedsrapport for jernbanen 2009.Jernbane30.09.2010Tre nye TSI’er om køretøjer, energi og infrastruktur på vejhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2010/09/Tre-nye-TSIer-om-koeretoejer-energi-og-infrastruktur-på-vej.aspxTre nye TSI’er (tekniske specifikationer for interoperabilitet) er netop vedtaget i EU, og de skal anvendes i 2011. Jernbane24.09.2010Nye bekendtgørelser for buspuljernehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2010/08/20100823-Nye-bekendtgoerelser-for-buspuljer.aspxFra 2011 er der kun én årlig tildeling fra de to buspuljer, Fremkommelighedspuljen og Passagerpuljen, som Trafikstyrelsen administrerer.Kollektiv Trafik23.08.2010Ændret køreplan på Kystbanen fra 15. august 2010http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2010/08/20100813-Ny-koereplan-på-kystbanen.aspxKollektiv Trafik13.08.2010Analyse af TSI'erhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2010/08/20100812-TSI-analyse.aspxRapport der analyserer de nye fælles europæiske sikkerhedsregler, TSI'erne, er nu klar.Jernbane12.08.2010Det Norske Veritas Danmark A/S vandt udbud i Trafikstyrelsenhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2010/07/20100729-Norske-Veritas-vandt-udbud.aspxDen 28. juli 2010 indgik Trafikstyrelsen kontrakt med Det Norske Veritas Danmark A/S, der skal yde rådgivningsassistance i forbindelse med Trafikstyrelsens myndighedsbehandling af Banedanmarks signalprogram.Jernbane29.07.2010Årsrapport for samarbejdet i hovedstadsområdet 2009http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2010/07/20100705-Aarsrapport-for-samarbejde-i-hovedstadsomraadet-2009.aspxFlere tager bus, tog eller Metro i HovedstadsområdetKollektiv Trafik06.07.2010Ny vejledning til helbredsbekendtgørelsenhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2010/07/20100701-Ny-vejledning-til-helbredsbekendtgoerelsen.aspx”Vejledning til bekendtgørelse om helbredskrav på jernbaneområdet” er blevet opdateret.Jernbane01.07.2010Bekendtgørelse om registrering af køretøjer på jernbaneområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2010/07/20100701-Registrering-af-koeretoejer.aspxTrafikstyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse: Bekendtgørelse om registrering af køretøjer på jernbaneområdetJernbane01.07.2010Vejledning til bekendtgørelsen om godkendelse af infrastruktur på jernbaneområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2010/07/20100701-Vejledning-til-bekendtgoerelsen-om-godkendelse-af-infrastruktur.aspxTrafikstyrelsen har udarbejdet en vejledning til bekendtgørelsen om godkendelse af infrastruktur på jernbaneområdet.Jernbane01.07.2010116 mio. kr. til forbedring af den kollektive bustrafikhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2010/06/20100630-Puljemidler-3-runde.aspxTrafikstyrelsen er netop færdig med at behandle de indkomne ansøgninger til 3. runde af buspuljemidlerne, og igen i denne runde er der mange spændende projekter, der vil gøre den kollektive trafik endnu mere attraktiv.Kollektiv Trafik30.06.2010Prækvalifikation vedrørende myndighedsbehandling af Banedanmarks signalprogramhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2010/06/20100609-Signalprogram-prekval.aspxI forbindelse med myndighedsbehandlingen af Banedanmarks signalprogram har Trafikstyrelsen gennemført et forløb for prækvalificering af virksomheder til at afgive tilbud på kontrakten ”Assistance i forbindelse med myndighedsbehandling af Banedanmarks Signalling Programme (BDK SP)” Jernbane09.06.2010Ny Kontraktchef til Trafikstyrelsenhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2010/06/20100602-Ny-kontraktchef.aspx1. juli 2010 tiltræder Nicolai Bundgaard stillingen som Kontraktchef i Trafikstyrelsen.Kollektiv Trafik02.06.2010To bekendtgørelser om jernbanesikkerhedhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2010/06/20100602-To-bekendtgoerelser-om-jernbanesikkerhed.aspxTrafikstyrelsen har udstedt to nye bekendtgørelser: Ændring af bekendtgørelse om gennemførelse af jernbanesikkerhedsdirektivet og bekendtgørelse om indberetning af data. Jernbane02.06.2010Ny gebyrbekendtgørelsehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2010/05/20100526-gebyrbekendtgoerelse.aspxTrafikstyrelsen har udstedt en ny gebyrbekendtgørelse. Bekendtgørelse nr. 513 om gebyrer på Trafikstyrelsens område træder i kraft 26. maj 2010. Jernbane26.05.2010Bekendtgørelse om godkendelse af infrastrukturhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2010/05/20100517-Bek-om-godkendelse-af-infrastruktur.aspxBekendtgørelse om godkendelse af infrastruktur på jernbaneområdet er trådt i kraft 16. maj. Jernbane17.05.2010Nyheder om anlægsprojekter flyttes til Banedanmarkhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle/2010/5/20100512-nyheder-til-BDK.aspxDa planlægning af anlægsprojekter pr. 1. maj 2010 er overført fra Trafikstyrelsen til Banedanmark, vil nyheder om kommende baneprojekter fremover blive offentliggjort på Banedanmarks hjemmeside.Generelle nyheder12.05.2010Bekendtgørelse om interoperabilitet i jernbanesystemethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2010/05/20100504-bek-om-interoperabilitet.aspxBekendtgørelse nr.459 af 28. april 2010 om interoperabilitet i jernbanesystemet gennemfører interoperabilitetsdirektivet (2008/57/EF). Direktivet fastlægger krav, der skal fremme den fortsatte harmonisering af jernbanen i EU. Bekendtgørelsen er trådt i kraft 3. maj 2010.Jernbane04.05.2010Ny bog om kollektiv trafikhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2010/04/20100428-Ny-bog-om-kollektiv-trafik.aspxI dag udgiver Trafikstyrelsen en bog om kollektiv trafik, der skal være med til at skabe overblik over bus, tog og færgetrafikken i Danmark og fungere som et opslagsværk for folk i branchen. Kollektiv Trafik28.04.2010Færdselsstyrelsens årsrapport 2009http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle/2010/4/Færdselsstyrelsens-årsrapport-2009.aspxGenerelle nyheder22.04.2010Trafikstyrelsens årsrapport 2009http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle/2010/4/20100415-Trafikstyrelsens-aarsrapport-2009.aspxI 2009 har Trafikstyrelsen bl.a. færdiggjort beslutningsoplæg vedr. kapacitetsudvidelsen på jernbanen mellem København og Ringsted, afgjort udbud af færgebetjeningen af Bornholm og togbetjeningen i Midt- og Vestjylland samt tildelt tilsagn om støtte til projekter der kan øge antallet af buspassagerer og gøre den kollektive trafik mere attraktiv. Dette fremgår af den netop offentliggjorte årsrapport.Generelle nyheder16.04.2010Sammenlægninghttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle/2010/4/Sammenlægning.aspxFra den 15. april 2010 er Trafikstyrelsen og Færdselsstyrelsen lagt sammen til én samlet styrelse kaldet Trafikstyrelsen.Generelle nyheder15.04.2010Bekendtgørelse om udåndingsprøverhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2010/03/20100330-Bek-udaandingsproeve.aspxDen 1. april 2010 træder bekendtgørelse om udåndingsprøver efter lov om jernbane i kraft. Jernbane30.03.2010Én samlet BJ om tekniske krav til fælleseuropæisk togkontrolsystemhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2010/03/20100330-BJ-522010.aspxBestemmelse om Jernbane, BJ 5-2-2010 træder i kraft 1. april 2010.Jernbane30.03.2010Takststigningsloft for 2011http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2010/03/20100326-Takstloft-2011.aspxHvert år fastsætter Trafikstyrelsen et loft for, hvor meget de danske trafikselskaber må lade deres takster stige, og nu er loftet for 2011 klar.Kollektiv Trafik26.03.2010Rambøll og NIRAS skal rådgive Trafikstyrelsen i Femern danske jernbanelandanlæghttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2010/02/20100209.aspxTrafikstyrelsen har indgået kontrakter om den tekniske rådgivning for projektet vedrørende de danske jernbanelandanlæg i tilknytning til den faste Femern Bælt forbindelse. Kontrakterne er indgået med rådgivningsfirmaerne Rambøll Danmark A/S og NIRAS A/S som hovedrådgivere. Jernbane09.02.2010Nyt godsspor på Esbjerg havnhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2010/02/20100205-nyt-godsspor-esbjerg-havn.aspxDer skal anlægges en godsbane til Esbjerg Havn, hvis de involverede parter kan blive enige om finansieringen.Jernbane05.02.2010Udbygning af S-banen Hellerup-Holtehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2010/02/20100205-udbygning-hellerup-holte.aspxS-togsbetjeningen til Hillerød skal forbedres. Trafikstyrelsen har derfor sat et projekt i gang med at undersøge mulighederne for at forøge antallet af afgange og afkorte rejsetiden på S-togslinjen til Hillerød. Arbejdet omfatter bl.a. indledende projektering og VVM-analyse (Vurdering af Virkninger på Miljøet). Jernbane05.02.20103. ansøgningsrunde – Fremkommelighedspuljen og Passagerpuljenhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2010/02/20100204-buspuljer-3-ansoegningsrunde.aspx73 projekter har allerede fået støtte fra de to buspuljer, Fremkommelighedspuljen og Passagerpuljen. Nu indkalder Trafikstyrelsen ansøgninger til 3. ansøgningsrunde. Fristen for begge puljer er 1. marts 2010. Kollektiv Trafik04.02.2010Udbygning af strækningen Vamdrup-Vojenshttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2010/02/20100204-udbygning-vamdrup-vojens.aspxKapaciteten skal udvides og hastigheden skal opgraderes til 200 km/t på strækningen mellem Vamdrup og Vojens.Jernbane04.02.2010BJ om kørsel med togkontrolhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2010/01/20100129-BJ-om-korsel-med-togkontrol.aspxDen 1. februar 2010 træder BJ 5-1-2010 om kørsel på infrastruktur med togkontrol i kraft. BJ'en erstatter den tidligere BJ 5-02, som ophæves. Jernbane29.01.2010Opgradering af strækningen Hobro-Aalborghttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2010/01/20100128-opgradering-hobroaalborg.aspxI dag er rejsetiden mellem Århus og Aalborg med lyntog 1 time og 21 minutter. Målet med at opgradere jernbanestrækningen Hobro-Aalborg er at bringe rejsetiden ned, som et første skridt mod at turen mellem Århus og Aalborg kan tilbagelægges på en time.Jernbane28.01.2010Femern Bælt: Prækvalifikationhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2010/01/20100121-Femern-praekval.aspxTrafikstyrelsen har prækvalificeret en række virksomheder til at komme med tilbud på de to kontrakter 'Visualisering' samt 'Støj og vibrationer' i forbindelse med projektet Femern Bælt – danske jernbanelandanlæg. Jernbane21.01.201095 mio. kr. til forbedring af den kollektive bustrafikhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2010/01/20100115-puljemidler-2-runde.aspxTrafikstyrelsen har netop behandlet ansøgninger om støtte til projekter, der forbedrer den kollektive bustrafik og tildeler samlet 95,3 mio. kr. til i alt 43 projekter over hele landet.Kollektiv Trafik15.01.2010Nyt ansøgningsskema til ibrugtagningstilladelser og typegodkendelser http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2010/01/20090106-ansoegningsskema-sikkerhed.aspxFra 1. januar 2010 skal der benyttes nyt ansøgningsskema ved ansøgning om Ibrugtagningstilladelse og Typegodkendelse af rullende materiel (køretøjer).Jernbane06.01.2010Bestemmelser for drifts- og trafikstyringsregler (DTR) på jernbaneområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2009/12/20091222-Bestemmelser-for-DTR-paa-jernbaneomraadet.aspxFjern- og S-banen skal have nye signalsystemer. Det kræver nye nationale regler for drift og trafikstyring. De nye regler udstedes i form af bestemmelser for jernbaneområdet, BJ 5-1-2009 DTR. Jernbane22.12.2009Ét samlet sæt færdselsregler for jernbanen – for første ganghttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2009/12/20091214-Nye-faerdselsregler-for-jernbanen.aspxMed ikrafttrædelsen af den nye køreplan, den 13. december, blev også indført et nyt sæt færdselsregler på jernbanen. For første gang er der samlet et sæt egentlige færdselsregler. Alle øvrige instrukser for betjening af togenes teknik og togpersonalets handlinger bliver nu fjernet.Jernbane14.12.2009Bekendtgørelse om certificering af lokomotivførere http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2009/12/20091203-Bekendtgoerelse-certificering-af-lokomotivfoerere.aspxBekendtgørelse nr. 1116 af 1. december 2009 om certificering af lokomotivførere gennemfører EUs lokomotivførerdirektiv (2007/59/EF) og fastsætter kompetencekrav til lokomotivførere, som kører tog på det danske jernbanenet. Bekendtgørelsen træder i kraft i dag, den 3. decemberJernbane03.12.2009Indgåelse af samarbejdsaftalehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle/2009/11/20091113-Indgaeelse-af-samarbejdsaftale.aspxTrafikstyrelsen havde den 12. november besøg af forsvarsminister Søren Gade, hjemmeværnschef Jan. S. Norgaard og den kommitterede for hjemmeværnet Jens Hald. Anledningen var underskrivelse af en samarbejdsaftale mellem Trafikstyrelsen og Virksomhedshjemmeværnet.Generelle nyheder13.11.2009Trafikstyrelsen igangsætter nye togudbudhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2009/11/20091103-Igangsaettelse-af-nye-togudbud.aspxTrafikstyrelsen går nu i gang med at forberede udbud af togtrafikken på strækningen Roskilde-Køge-Næstved med henblik på at udbyde trafikken i foråret 2010. Driftsstart for trafikken på Roskilde-Køge-Næstved efter den udbudte kontrakt forventes omkring årsskiftet 2011/12. Kollektiv Trafik03.11.2009Ny udbudsbekendtgørelsehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2009/10/20091030-Ny-udbudbekendtgoerelse.aspxUdbudsbekendtgørelse nr. 2009/S 208-299450 er blevet offentliggjort den 28. oktober 2009.Kollektiv Trafik30.10.2009Ny rapport: Sikkerheden på jernbanen er højhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2009/09/20090930-Sikkerhedsrapport-2008.aspxPå trods af aktuelle jernbaneulykker på overkørsler ved Soderup og Lemvig er jernbanesikkerheden meget høj, og stigende over de sidste 5 år. Det fastslås i Trafikstyrelsens nye sikkerhedsrapport.Jernbane30.09.2009Robusthedsplan for Kystbanen http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2009/09/20090922-Robusthedsplan-for-Kystbanen.aspxPå baggrund af de svenske myndigheders arbejde med at tilslutte Citytunnelen til Malmö C, har Trafikstyrelsen sammen med DSBFirst og Banedanmark, udarbejdet en robusthedsplan som træder i kraft den 28. september 2009. Planen skal sikre, at forsinkelser fra Sverige ikke breder sig til Kystbanen. Kollektiv Trafik22.09.2009200 mio. kr. til forbedring af den kollektive bustrafikhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2009/09/20090907-200-mio-til-forbedring-af-kollektiv-bustrafik.aspxTrafikstyrelsen har nu behandlet ansøgninger om støtte til projekter, der forbedrer den kollektive bustrafik, og giver en samlet støtte på ca. 100 mio. kr. til 31 projekter. Inklusiv egenfinansiering er den samlede projektsum i størrelsesordenen 200 mio. kr.Kollektiv Trafik07.09.2009Ansøgningsfrist til buspuljerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2009/09/20090902-Ansoegningsfrist-buspuljer.aspxNæste ansøgningsfrist (2. ansøgningsrunde) til Fremkommelighedspuljen og Passagerpuljen er den 1. oktober 2009 kl. 12.00.Kollektiv Trafik02.09.2009BJ nr. 5-3-2009 træder i kraft fra den 1. september 2009http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2009/08/20090831-BJ-nr-5-3-2009.aspxDen 1. september 2009 træder Bestemmelser for Jernbane, BJ nr. 5-3-2009 i kraft.Jernbane31.08.2009Nyt idékatalog sætter fokus på samspillet mellem cyklen og den kollektive trafikhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2009/08/20090824-Cykel-idekatalog.aspxDet skal være mere attraktivt at kombinere cyklen og den kollektive trafik. Et nyt idékatalog fra Trafikstyrelsen sætter fokus på bedre samspil mellem de to transportformer.Kollektiv Trafik24.08.2009En jernbane i vækst - hvad med sikkerhed og interoperabilitet? http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2009/08/20090820-Konference-2009.aspxTrafikstyrelsen afholder sin årlige konference den 1. oktober 2009 kl. 9 – 17 i DGI-byen, Tietgensgade 65 i København. Jernbane20.08.2009Aftale på plads om samarbejdet i hovedstadsområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2009/08/20090807-Rammeaftale-for-samarbejde.aspxTrafikstyrelsen, DSB, DSB S-tog, Metroselskabet og Movia har indgået en ny aftale til regulering af samarbejdet om billetter, takster og indtægtsdeling indenfor hovedstadsområdet. Kollektiv Trafik07.08.2009Godkendelse af rullende materielhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2009/07/20090706-Godkendelse-af-rullende-materiel.aspxJernbane06.07.2009Kunderne er tilfredse med Arrivahttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2009/07/20090702-Arriva-kundetilfredshed.aspxTrafikstyrelsen har netop modtaget resultatet af den senest gennemførte måling af kundernes tilfredshed med Arriva Tog A/S. Målingen viser en så høj kundetilfredshed, at det for første gang i den tid Arriva Tog A/S har kørt i Midt- og Vestjylland udløser den højeste bonus, hvilket betyder, at Arriva Tog A/S modtager en bonus på ca. 2,4 mio. kr. i 1. halvår 2009. Kollektiv Trafik02.07.2009Direktør i Trafikstyrelsenhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle/2009/06/20090630-Carsten-Falk-Hansen.aspxCarsten Falk Hansen fortsætter pr. 1. juli 2009 som direktør i Trafikstyrelsen på en ny 5-årig kontrakt. Generelle nyheder30.06.2009Gennemførelsesbekendtgørelsen om jernbanetransport af farligt gods er trådt i kraft den 29. juni 2009. http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2009/06/20090630-Farligt-gods.aspxBekendtgørelsen gennemfører dele af direktiv 2008/68/EF af 24. september 2008 om indlandstransport af farligt gods og dele af Kommissionens beslutning 2009/240/EF af 4. marts 2009 om godkendelse af, at nogle medlemsstater indfører visse særlige bestemmelser i medfør af direktiv 2008/68/EF om indlandstransport af farligt gods (dvs. de dele, der vedrører jernbaneområdet). Jernbane30.06.2009Udbudsbekendtgørelse vedrørende den faste Femern-forbindelsehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2009/06/20090625-Udbudsbekendtgoerelse-Femern.aspxTrafikstyrelsen har udsendt udbudsbekendtgørelse vedr. bygherrerådgivning til de danske jernbanelandanlæg i forbindelse med den faste Femern-forbindelse.Jernbane25.06.2009Ansøgninger til puljemidler: Stor geografisk spredninghttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2009/06/20090622-Ansoegninger-til-puljemidler.aspxTrafikstyrelsen har netop haft frist for 1. ansøgningsrunde til Fremkommelighedspuljen og Passagerpuljen. Der er i alt modtaget 36 ansøgninger. Kollektiv Trafik22.06.2009Årsrapport for samarbejde i hovedstadsområdet 2008http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2009/06/20090616-AArsrapport-for-samarbejde-i-hovedstadsomraadet-2008.aspxTrafikstyrelsen har udsendt årsrapport for samarbejdet i hovedstadsområdet 2008. Samarbejdet omfatter DSB, DSB S-tog, Metroselskabet og Movia. Kollektiv Trafik16.06.2009Rekruttering af fremtidens lokomotivførerehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2009/06/20090610-Rekruttering-af-fremtidens-lokomotivfoerere.aspxJernbane10.06.2009Kunderne er tilfredse med DSBFirsthttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2009/06/20090608-Kunderne-er-tilfredse-med-DSBFirst.aspxTrafikstyrelsen har netop modtaget resultatet af den første måling af kundernes tilfredshed med DSBFirst. Målingen viser en så høj kundetilfredshed med DSBFirst, at det udløser en bonus på ca. 1 mio. kr. i 1. halvår 2009. Kollektiv Trafik08.06.2009Ændringer i jernbaneloven pr. 1. juli og 3. december 2009http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2009/06/20090604-AEndringer-i-jernbaneloven-pr-1-juli-og-3-december-2009.aspxEU har vedtaget en forordning om jernbanepassagerernes rettigheder og forpligtelser. Der er heri regler om billetter, reservationer, forsikring, erstatningsansvar, bl.a. ved forsinkelse, forhold vedr. handicappede og bevægelseshæmmede, passagerernes personlige sikkerhed (security), information om rettigheder og mulighed for at klage over jernbanevirksomhederne.Jernbane04.06.2009Vedr. nye helbreds- og synsattesterhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2009/06/20090603-Vedr-nye-helbreds-og-synsattester.aspxSamtidig med den nye helbredsbekendtgørelse i februar, kom der også nye helbreds- og synsattester. Jernbane03.06.2009Trafikstyrelsen deltager i EU-projektet ECORailShttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle/2009/05/20090526-Trafikstyrelsen-deltager-i-EU-projektet-ECORailS.aspxTrafikstyrelsen indtræder i dag i et nyt EU-projekt, som skal bidrage til, at krav til energieffektivitet og miljømål kan anvendes i udbud af togtrafikGenerelle nyheder26.05.2009Aftale mellem Danmark og Tyskland om gensidig anerkendelse af lokomotivførere http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2009/05/20090526-Gensidig-anerkendelse-af-lokomotivfoerere-DK-D.aspxTrafikstyrelsen har indgået en aftale med det tyske Eisenbahnbundesamt om gensidig anerkendelse af lokomotivførerlicens (kørekort) og helbredsgodkendelser landene imellem. Jernbane26.05.2009Betinget godkendelse af sammenkoblede IC4 toghttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2009/05/20090505-Betinget-godkendelse-af-sammenkoblede-IC4-tog.aspxTrafikstyrelsen udstedte i går en betinget typegodkendelse til IC4-togsæt til sammenkobling.Jernbane05.05.2009Normalkøreplan på Kystbanenhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2009/04/20090430-Normalkoereplan-paa-Kystbanen.aspxFra den 1. maj 2009 køres der efter den udbudte normalkøreplan på Kystbanen. For at stabilisere trafikafviklingen på Kystbanen har DSBFirst siden den 13. januar kørt efter en særkøreplan.Kollektiv Trafik30.04.2009Trafikstyrelsens årsrapport 2008http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle/2009/04/20090415-Trafikstyrelsens-aarsrapport-2008.aspxTrafikstyrelsen har offentliggjort årsrapporten for 2008. Rapporten giver en præsentation af Trafikstyrelsens økonomiske og faglige resultater for 2008.Generelle nyheder15.04.2009Lige adgang til kombiterminalernehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2009/03/20090331-Lige-adgang-til-kombiterminalerne.aspxKombiterminaler, hvor gods omlades fra jernbane til lastbil eller omvendt, er centrale knudepunkter i arbejdet for at fremme godstransport på jernbanen.Kollektiv Trafik31.03.2009Kontrakt om togtrafikken i Midt- og Vestjyllandhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2009/03/20090325-Kontrakt-om-togtrafikken.aspxTrafikstyrelsen og Arriva Tog A/S har i dag underskrevet kontrakt om, at selskabet også fra dec. 2010 skal stå for togtrafikken i Midt- og Vestjylland.Kollektiv Trafik25.03.2009Loft over takststigninger i den kollektive trafik 2010http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2009/03/20090324-Loft-over-takststigninger-i-den.aspxKollektiv Trafik24.03.2009Arriva skal fortsætte togtrafikken i Midt- og Vestjyllandhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2009/03/20090312-Arriva-skal-fortsaette-togtrafikken-i-Midt-og-Vestjylland.aspxArriva har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud ved genudbuddet af togtrafikken i Midt- og Vestjylland. Selskabet kommer derfor fortsat til at stå for kørslen fra 2010 til 2018. Togtrafikken drives i dag af Arriva på en kontrakt, der løber frem til december 2010.Kollektiv Trafik12.03.2009Trafikplan for den statslige jernbane 2008-2018http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2009/03/20090302-Trafikplan-for-den-statslige-jernbane-2008-2018.aspxTrafikstyrelsen offentliggør nu den første trafikplan for den statslige jernbane. Med Trafikplanen fastlægges mål og ønsker til statens indkøb af offentlig servicetrafik på jernbane frem til 2018.Kollektiv Trafik02.03.2009Ny strategi for sikkerhed og interoperabilitet på den danske jernbanehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2009/02/20090223-Ny-strategi-for-sikkerhed-og-interoperabilitet-paa-den-danske-jernbane.aspxTrafikstyrelsen har udarbejdet en ny strategi for sikkerhed og interoperabilitet, der imødegår nogle af de væsentlige udfordringer, som den danske jernbane står overfor i de kommende 3-5 år.Jernbane23.02.2009Ny forlængelse af særkøreplan på Kystbanenhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2009/02/20090220-Ny-forlaengelse-af-saerkoereplan-paa-Kystbanen.aspxKollektiv Trafik20.02.2009Kontrakt om færgebetjeningen af Bornholmhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2009/02/20090213-Kontrakt-om-faergebetjeningen-af-Bornholm.aspxTrafikstyrelsen og Nordic Ferry Services A/S underskriver idag fredag kontrakt om færgebetjeningen af Bornholm.Kollektiv Trafik13.02.2009Ny bekendtgørelse om helbredskrav på jernbaneområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2009/02/20090205-Ny-bekendtgoerelse-om-helbredskrav-paa-jernbaneomraadet.aspxBekendtgørelse om helbredskrav er trådt i kraft dags dato og erstatter helbredsbekendtgørelsen fra 2002. Jernbane05.02.2009Forlængelse af særkøreplan på Kystbanenhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2009/01/20090123-Forlaengelse-af-saerkoereplan-paa-Kystbanen.aspxDSBFirst har anbefalet, at særkøreplanen, der har været anvendt på Kystbanen siden den 13. januar 2009, fortsætter i yderligere en periode, mens DSBFirst gennemfører en handlingsplan for stabilisering af trafikafviklingen. Trafikstyrelsen har på den baggrund accepteret, at særkøreplanen kan fortsætte frem til udgangen af februar 2009. Kollektiv Trafik23.01.2009Tre operatører dyster om togtrafikken i Midt- og Vestjyllandhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2009/01/20090112-Tre-operatoerer-dyster-om-togtrafikken-i-Midt-og-Vestjylland.aspxI dag kl. 9.00 udløb fristen for at aflevere endelige tilbud på at drive togtrafikken i Midt- og Vestjylland fra december 2010. Kollektiv Trafik12.01.2009Ny operatør på Kystbanen søndaghttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2009/01/20090109-Ny-operatoer-paa-Kystbanen-soendag.aspxSøndag den 11. januar 2009 overtager DSBFirst driften af togtrafikken på Kystbanen og over Øresund.Kollektiv Trafik09.01.2009Gode karakterer til Færdselsstyrelsenhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle/2009/01/Gode-karakterer-til-Færdselsstyrelsen.aspxBrugerne giver en god vurdering af Færdselsstyrelsens service i ny undersøgelse om typegodkendelserGenerelle nyheder08.01.2009Sikkerhed i jernbaneoverkørslerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2009/01/20090108-Sikkerhed-i-jernbaneoverkoersler.aspxJernbane08.01.2009Et bud på bornholmsk færgebetjening http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2009/01/20090106-Et-bud-paa-bornholmsk-faergebetjening.aspxTrafikstyrelsen har modtaget ét endeligt tilbud på færgebetjeningen af Bornholm. Kollektiv Trafik06.01.2009RID 2009http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2009/01/20090106-RID-2009.aspxJernbane06.01.2009Ny ordning for "Nej-tak" til reklamer og gratis aviserhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Posttilsyn/2008/11/Ny-ordning-for-Nej-tak-til-reklamer-og-gratis-aviser.aspxPosttilsyn20.11.2008Stationsstrukturen i Danmark http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2008/11/20081105-Ny-rapport-Stationsstruktur-i-Danmark.aspx- en screening af det statslige jernbanenet uden for hovedstadsområdet. Kollektiv Trafik05.11.2008Tre operatører har budt på togtrafikken i Midt- og Vestjyllandhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2008/10/20081020-Tre-operatoerer-har-budt-paa-togtrafikken-i-Midt-og-Vestjylland.aspxTrafikstyrelsen kan nu offentliggøre, hvilke af de fem prækvalificerede operatører, der har budt på opgaven med at drive togtrafikken i Midt- og Vestjylland fra december 2010. Kollektiv Trafik20.10.2008Trafikstyrelsen har udarbejdet en strategi for sikkerhed og interoperabilitet for den danske jernbane.http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2008/10/20081020-Strategi-for-sikkerhed-og-interoperabilitet-er-sendt-i-hoering.aspxRapportens hovedpunkter blev for første gang præsenteret for branchen på Trafikstyrelsens årlige sikkerhedskonference d. 7. oktober. Jernbane20.10.2008Sikkerhedsrapport for jernbanen 2007http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2008/10/20081006-Sikkerhedsrapport-for-jernbanen-2007.aspxSikkerhedsrapporten er baseret på indmeldinger om ulykker og hændelser fra infrastrukturforvaltere og jernbanevirksomheder, og har som formål at følge udviklingen inden for jernbanesikkerheden, så det bliver muligt at bruge resultater og erfaringer til at sikre et fortsat højt sikkerhedsniveau på den danske jernbane. Jernbane06.10.2008Dansk-svensk aftale om helbredsgodkendelse på jernbaneområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2008/10/20081001-Dansk-svensk-aftale-om-helbredsgodkendelse-paa-jernbaneomraadet.aspxMandag den 6. oktober indgik den svenske sikkerhedsmyndighed Järnvägsstyrelsen og danske Trafikstyrelsen en aftale om gensidig anerkendelse af helbredsgodkendelser på jernbaneområdet.Jernbane01.10.2008To tilbud er nu modtaget http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2008/09/20080915-To-tilbud-er-nu-modtaget.aspxKollektiv Trafik15.09.2008Regler for brug af risikovurderinger på vej http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2008/08/20080829-Regler-for-brug-af-risikovurderinger-paa-vej.aspxTrafikstyrelsen forventer, at EU-reglerne for anvendelse af risikovurderinger (på europæisk kaldet Common Safety Methods, CSM), træder i kraft i løbet af efteråret 2008. Det skal også gennemføres i Danmark.Jernbane29.08.2008Rapport om brugerundersøgelsen af uadresserede forsendelserhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Posttilsyn/2008/8/Rapport-om-brugerundersøgelsen-af-uadresserede-forsendelser.aspxPosttilsyn28.08.2008Sikkerhedskonferencehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2008/08/20080822-Sikkerhedskonference.aspxJernbane22.08.2008Forebyggende indsats mod ulykker på jernbanen styrkeshttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2008/07/20080711-Forebyggende-indsats-mod-ulykker-paa-jernbanen-styrkes.aspxAt tage en tur med toget er en af de mest sikre måder at transportere sig på. Og Trafikstyrelsen samarbejder med virksomhederne inden for jernbanebranchen om at opretholde det høje niveau af sikkerhed: Jernbane11.07.2008Bedre sikkerhed ved arbejdskørsel på skinner http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2008/07/20080702-Bedre-sikkerhed-ved-arbejdskoersel-paa-skinner.aspxEfter høring hos jernbanebranchen er nye krav til arbejdskørsel på skinner nu trådt i kraft. Jernbane02.07.2008Fem kan byde på at drive togtrafikken i Midt- og Vestjylland http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2008/06/20080620-Fem-kan-byde-paa-at-drive-togtrafikken-i-Midt-og-Vestjylland.aspxFem større jernbanevirksomheder fra både ind- og udland har nu mulighed for at afgive tilbud på opgaven med at drive togtrafikken i det Midt- og Vestjyske fra december 2010. Kollektiv Trafik20.06.2008Ny direktør i Trafikstyrelsenhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle/2008/06/20080602-Ny-direktoer-i-Trafikstyrelsen.aspxGenerelle nyheder02.06.2008Færgemateriale på nettet korrekthttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2008/05/20080509-Faergemateriale-paa-nettet-korrekt.aspxDR Bornholm skriver 8. maj, at der er fejl i færgemateriale på Trafikstyrelsens hjemmeside. Det er ikke tilfældet. Kollektiv Trafik09.05.2008Trafikstyrelsen udsender udbudsmaterialehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2008/04/20080429-Trafikstyrelsen-udsender-udbudsmateriale.aspxGenudbud af færgebetjeningen af Bornholm: Kollektiv Trafik29.04.2008Trafikstyrelsens årsrapport 2007http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle/2008/04/20080417-Trafikstyrelsens-aarsrapport-2007.aspxTrafikstyrelsen har offentliggjort årsrapporten for 2007 Generelle nyheder17.04.2008Ny tidsplanhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2008/04/20080401-Ny-tidsplan.aspxTrafikstyrelsen har opdateret tidsplanen for udsendelse af udbudsmateriale vedr. genudbud af togtrafikken i Midt- og Vestjylland. Kollektiv Trafik01.04.2008Udenlandske lokomotivførere kan køre tog i Danmarkhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2008/03/20080312-Udenlandske-lokomotivfoerere-kan-koere-tog-i-Danmark.aspxFremover skal den tyske lokomotivfører ikke nødvendigvis overdrage togets førerrum til sin danske kollega ved grænsen. Et initiativ baner nemlig vejen for, at udenlandske lokomotivførere kan godkendes til at køre tog i Danmark.Jernbane12.03.2008Trafikforskningspris skal tildeles en yngre forskerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle/2008/02/20080220-Trafikforskningspris-skal-tildeles-en-yngre-forsker.aspxTrafikstyrelsens direktør, Per Jacobsen, er som fondsbestyrelsesmedlem med til at vurdere, hvem den nu årlige pris skal uddeles til. Generelle nyheder20.02.2008Jan Albrecht tiltræder som ny planchef i Trafikstyrelsenhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2008/01/20080131-Jan-Albrecht-tiltraeder-som-ny-planchef-i-Trafikstyrelsen.aspxCand.scient.adm Jan Albrecht tiltræder som planchef i en nyoprettet stilling i Trafikstyrelsen pr. 1. marts.Kollektiv Trafik31.01.2008Kontrakt på plads om togtrafik på Kystbanen og over Øresundhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2008/01/20080111-Kontrakt-paa-plads-om-togtrafik-paa-Kystbanen-og-over-Oeresund.aspxKollektiv Trafik11.01.2008Tillægsaftale om ny og moderne færge til Bøjden-Fynshavhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2008/01/20080108-Tillaegsaftale-om-ny-og-moderne-faerge-til-Boejden-Fynshav.aspxKollektiv Trafik08.01.2008Første danske jernbanevirksomhed certificeret efter EU's nye reglerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2007/12/20071212-Foerste-danske-jernbanevirksomhed-certificeret-efter-EUs-nye-regler.aspxNordjyske Jernbaner A/S er som første jernbanevirksomhed sikkerhedscertificeret af Trafikstyrelsen efter et nyt sæt af sikkerhedsregler.Jernbane12.12.2007Claus Klitholm stopper som trafikdirektør i Trafikstyrelsenhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle/2007/11/20071130-Claus-Klitholm-stopper-som-trafikdirektoer-i-Trafikstyrelsen.aspxGenerelle nyheder30.11.2007Genudbud af færgebetjeningen af Bornholm: Fire rederier prækvalificerethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2007/11/20071123-Fire-rederier-praekvalificeret.aspxI slutningen af oktober udløb fristen for at ansøge om prækvalifikation til at byde på opgaven med at drive færgebetjening af Bornholm. Kollektiv Trafik23.11.2007Klagenævnet for Udbud afviser alle klager vedrørende udbud af Kystbanenhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2007/11/20071108-Klagenaevnet-for-Udbud-afviser-alle-klager-vedroerende-udbud-af-Kystbanen.aspxTrafikstyrelsen har i dag modtaget afgørelsen fra Klagenævnet for Udbud, som fastslår, at ingen af de syv klagepunkter fra SJ AB tages til følge. Kollektiv Trafik08.11.2007Sikkerhedsrapport for jernbanen 2006http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2007/10/20071025-Sikkerhedsrapport-for-jernbanen-2006.aspxTrafikstyrelsen udsender nu sikkerhedsrapport for jernbanen 2006. Rapporten baserer sig på indmeldinger om ulykker og hændelser fra jernbaneoperatører og infrastrukturforvaltere i løbet af 2006. Jernbane25.10.2007Ny sikkerhedsdirektør til Trafikstyrelsenhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle/2007/09/20070919-Ny-sikkerhedsdirektoer-til-Trafikstyrelsen.aspxJesper Rasmussen bliver ny sikkerhedsdirektør i Trafikstyrelsen.Generelle nyheder19.09.2007Genudbud er sat i ganghttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2007/09/20070913-Genudbud-er-sat-i-gang.aspxTrafikstyrelsen har nu offentliggjort udbudsbekendtgørelse for genudbuddet af færgebetjeningen af Bornholm i EU-tidende.Kollektiv Trafik13.09.2007Kontrakt om færgetrafik til Bornholm forlængeshttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2007/09/20070910-Kontrakt-om-faergetrafik-til-Bornholm-forlaenges.aspxTrafikstyrelsen og Bornholmstrafikken A/S har indgået en tillægsaftale til kontrakten om færgebetjeningen af Bornholm. Kollektiv Trafik10.09.2007EU advarer jernbanevirksomheder mod trykflasker med brud/revnerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2007/08/20070831-EU-advarer-jernbanevirksomheder-mod-trykflasker-med-brud-revner.aspxJernbane31.08.2007Principper for udbud af færgebetjeningen af Bornholm http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2007/08/20070823-Principper-for-udbud-af-faergebetjeningen-af-Bornholm.aspxKollektiv Trafik23.08.2007Ændring af Bestemmelser om krav til lokomotivførerehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2007/08/20070809-AEndring-af-Bestemmelser-om-krav-til-lokomotivfoerere.aspxTrafikstyrelsen har sendt ændring af BJ. nr. 2-020.001 "Bestemmelser om krav til lokomotivførere” i høring hos de relevante aktører i branchen.Jernbane09.08.2007Afgørelse fra Klagenævnet vedrørende Kystbanen http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2007/07/20070723-Afgoerelse-fra-Klagenaevnet-vedroerende-Kystbanen.aspxKollektiv Trafik23.07.2007Kystbanen A/S skal drive togtrafikken på Kystbanen og over Øresundhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2007/06/20070627-Kystbanen-AS-skal-drive-togtrafikken-paa-Kystbanen-og-over-OEresund.aspxPressemeddelelse den 27. juni 2007Kollektiv Trafik27.06.2007Kombiterminalernes fremtidhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2007/06/20070607-Kombiterminalernes-fremtid.aspxKollektiv Trafik07.06.2007Udbudsrunde har afklaret, hvem der skal besejle Samsø-Kalundborg og Bøjden-Fynshav http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2007/05/20070514-Udbudsrunde-har-afklaret-hvem-der-skal-besejle-Samsoe-Kalundborg-og-Boejden-Fynshav.aspxTrafikstyrelsen har gennemført udbud af færgetrafikken på de to ruter Samsø-Kalundborg og Bøjden-Fynshav.Kollektiv Trafik14.05.2007Trafikstyrelsen afventer ansøgning fra DSBhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2007/05/20070514-Trafikstyrelsen-afventer-ansoegning-fra-DSB.aspxJernbane14.05.2007Leif Funch konstitueres som sikkerhedschef i Trafikstyrelsenhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle/2007/04/20070418-Leif-Funch-konstitueres-som-sikkerhedschef-i-Trafikstyrelsen.aspxProgramleder Leif Funch konstitueres som sikkerhedschef med ansvar for tilsyn og certificering samt godkendelser pr. 1. juni 2007. Generelle nyheder18.04.2007Trafikstyrelsen årsrapport 2006http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle/2007/03/20070330-Trafikstyrelsen-aarsrapport-2006.aspxTrafikstyrelsens årsrapport for 2006 er offentliggjortGenerelle nyheder30.03.2007Fire rederier byder på færgetrafik http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2007/03/20070312-Fire-rederier-byder-paa-faergetrafik.aspxTrafikstyrelsen kan nu offentliggøre, at fire af de fem prækvalificerede rederier har budt på opgaven med at drive færgetrafikken mellem Samsø-Kalundborg og Bøjden-Fynshav. Kollektiv Trafik12.03.2007Fem operatører ønsker at drive togtrafikken på Kystbanen og over Øresundhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2007/02/20070219-Fem-operatoerer-oensker-at-drive-togtrafikken-paa-Kystbanen-og-over-OEresund.aspxTrafikstyrelsen kan nu offentliggøre, hvilke af de otte prækvalificerede togoperatører, der har budt på opgaven med at drive togtrafikken på Kystbanen og over Øresund.Kollektiv Trafik19.02.2007Mere kollektiv trafik i Trafikstyrelsenhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2007/01/20070102-Mere-kollektiv-trafik-i-Trafikstyrelsen.aspxTrafikstyrelsen har fået en større rolle i forhold til drift og udvikling af den samlede kollektive trafik Kollektiv Trafik02.01.2007Trafikstyrelsen og Øresundsforbindelsen http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2006/12/20061220-Trafikstyrelsen-og-OEresundsforbindelsen.aspxKollektiv Trafik20.12.2006Udbudsbetingelser for drift af to færgeoverfarter er udsendthttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2006/12/20061218-Udbudsbetingelser-for-drift-af-to-faergeoverfarter-er-udsendt.aspxTrafikstyrelsen har udsendt udbudsbetingelser for driften af færgeoverfarterne Samsø-Kalundborg og Bøjden-Fynshav til de prækvalificerede bydereKollektiv Trafik18.12.2006Prækvalificerede byderehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2006/10/20061020-Praekvalificerede-bydere.aspxTrafikstyrelsen kan nu offentliggøre, hvilke rederier, der er blevet prækvalificeret til at byde på opgaven med at drive færgetrafikken mellem Samsø-Kalundborg og Bøjden-Fynshav. Kollektiv Trafik20.10.2006Trafikstyrelsen offentliggør Sikkerhedsrapport for jernbanen 2005http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2006/10/20061012-Trafikstyrelsen-offentliggoer-Sikkerhedsrapport-for-jernbanen-2005.aspxJernbane12.10.2006Rapport om kombiterminalernes fremtidhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2006/10/20061011-Rapport-om-kombiterminalernes-fremtid.aspxKollektiv Trafik11.10.2006Ny direktør for Trafikstyrelsenhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle/2006/10/20061001-Ny-direktoer-for-Trafikstyrelsen.aspxFredag d. 1. september tiltrådte cand.polit. Per Jacobsen som ny direktør for Trafikstyrelsen for jernbane og færger. Generelle nyheder01.10.2006Staten genudbyder færgebetjeningen af Bornholmhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2006/09/20060922-Staten-genudbyder-faergebetjeningen-af-Bornholm.aspxKollektiv Trafik22.09.2006Færgetrafik på to ruter i udbudhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2006/09/20060901-Faergetrafik-paa-to-ruter-i-udbud.aspxFærgetrafikken mellem Samsø og Kalundborg og mellem Bøjden og Fynshav er sendt i udbud.Kollektiv Trafik01.09.2006Stor international interesse for Kystbanenhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2006/06/20060615-Stor-international-interesse-for-Kystbanen.aspxKollektiv Trafik15.06.2006Trafikstyrelsen var vært for europæisk konference om jernbanesikkerhedhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2006/04/20060417-Trafikstyrelsen-var-vaert-for-europaeisk-konference-om-jernbanesikkerhed.aspxTrafikstyrelsen var d. 18-19. maj 2006 vært ved det halvårlige ILGGRI møde. Jernbane17.04.2006Bekendtgørelser om trafikselskaber i høringhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2006/02/20060221-Bekendtgoerelser-om-trafikselskaber-i-hoering.aspxKollektiv Trafik21.02.2006Martin Munk Hansen konstitueres som direktørhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle/2006/01/20060123-Martin-Munk-Hansen-konstitueres-som-direktoer.aspxGenerelle nyheder23.01.2006Trafikstyrelsens direktør bliver administrerende direktør i Region Sjællandhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle/2006/01/20060106-Trafikstyrelsens-direktoer-bliver-administrerende-direktoer-i-Region-Sjaelland.aspxDirektør Jens Andersen forlader Trafikstyrelsen efter at forberedelsesrådet for den kommende Region Sjælland på sit møde 5. januar 2006 besluttede at ansætte Jens Andersen som regionens direktør. Generelle nyheder06.01.2006Togtrafikken omkring Øresund sendt i EU-udbudhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2005/12/20051216-Togtrafikken-omkring-Oeresund-sendt-i-EU-udbud.aspxKollektiv Trafik16.12.2005Øresundstogtrafik – åbent møde og prækvalifikation i februar 2006 http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2005/12/20051209-OEresundstogtrafik-aabent-moede-og-praekvalifikation-i-februar-2006.aspxKollektiv Trafik09.12.2005Claus Klitholm til Trafikstyrelsenhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle/2005/11/20051130-Claus-Klitholm-til-Trafikstyrelsen.aspxGenerelle nyheder30.11.2005Forlig om trafikkontrakthttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2005/02/20050223-Forlig-om-trafikkontrakt.aspxTrafikstyrelsen og Arriva Danmark A/S har indgået forlig i forbindelse med kontrakt om togbetjening af en række banestrækninger i Midt- og Vestjylland. Kollektiv Trafik23.02.2005Dansk-svensk samarbejde om stort udbud af togtrafikhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2004/11/20041118-Dansk-svensk-samarbejde-om-stort-udbud-af-togtrafik.aspxDet er Trafikstyrelsen og Region Skånes trafikselskab Skånetrafiken der som hhv. dansk og svensk trafikkøber skal stå for det samlede udbud af mere end 10 mio. togkilometer om året, som trafikminister Flemming Hansen bebudede tidligere i dag. Kollektiv Trafik18.11.2004Trafikforskningspris til yngre forskerhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle/2004/10/20041019-Trafikforskningspris-til-yngre-forsker.aspxEn testamentarisk gave fra professor P. H. Bendtsen, professor i trafik ved DTU fra 1949 til 1977, har gjort det muligt at oprette en fond, hvis formål er at uddele en Trafikforskningspris til en yngre dansk forsker.Generelle nyheder19.10.2004Chef for jernbanesikkerhed i Trafikstyrelsenhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle/2004/09/20040924-Chef-for-jernbanesikkerhed-i-Trafikstyrelsen.aspxTrafikstyrelsen ansætter Peter Sloth som chef for jernbanesikkerhed Generelle nyheder24.09.2004Trafikstyrelsen bliver sikkerhedsmyndighedhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle/2004/06/20040630-Trafikstyrelsen-bliver-sikkerhedsmyndighed.aspx1. juli overtager Trafikstyrelsen opgaven som sikkerhedsmyndighed for jernbanesektoren fra Jernbanetilsynet. Generelle nyheder30.06.2004Fremtidens færgebetjening af Bornholmhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2004/06/20040603-Fremtidens-faergebetjening-af-Bornholm.aspxTrafikstyrelsen vil i de kommende uger efterprøve BornholmsTrafikkens tilbud på færgebetjeningen af Bornholm.Kollektiv Trafik03.06.2004Fremtidens færgebetjening af Bornholmhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2004/04/20040416-Fremtidens-faergebetjening-af-Bornholm.aspxTrafikstyrelsen vil i de kommende uger efterprøve BornholmsTrafikkens tilbud på færgebetjeningen af Bornholm.Kollektiv Trafik16.04.2004Aalborg Nærbane under luphttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2004/03/20040326-Aalborg-Naerbane-under-lup.aspxHvem bruger den nye Aalborg Nærbane ? Og til hvad? Hvordan er passagererne tilfredse med de nye stationer? Og hvad betyder det nye trafiktilbud for kvaliteten af den samlede kollektive trafik i Aalborg-området?Kollektiv Trafik26.03.2004Trafikforlighttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2003/11/20031105-Trafikforlig.aspx5. november er der mellem Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne indgået en samlet aftale på trafikområdet. Kollektiv Trafik05.11.2003http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Generelle/2015/08/test.aspxGenerelle nyhederhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Kollektiv-Trafik/2014/06/London-topper-listen-over-populaere-rejsemål-i-2013.aspxKollektiv TrafikNy bekendtgørelse om sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedscertifikat på jernbaneområdethttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2017/02/Ny-bekendtgorelse-om-sikkerhedsgodkendelse-og-sikkerhedscertifikat-paa-jernbaneomraadet.aspxBekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2017.JernbaneTrafikstyrelsens Sikkerhedskonference torsdag den 8. november 2012 - Reminderhttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Jernbanesikkerhed/2012/10/Trafikstyrelsens-Sikkerhedskonference-Reminder.aspxJernbanehttp://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Civil-luftfart/2016/01/Danmark-har-tilsluttet-sig-internationale-sikkerhedsrettigheder-i-flymateriel.aspxLuftfartNy vejledning om byggeri i kystnære områder http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Byggeri/2018/03/Ny-vejledning-om-byggeri-i-kystnre-omrder.aspxTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udgivet en ny vejledning, der skal bidrage til at nedbringe risikoen for skader fra stormflod og vandstigninger på byggeri i kystnære områder.Byggeri