Byggeriets aftalevilkår (AB-systemet)Bygge- og anlægsbranchen benytter frivillige standardvilkår ved indgåelse af kontrakter om udførelse af bygge- og anlægsarbejder og rådgivning i tilslutning hertil.

Disse standardvilkår kaldes ”Almindelige betingelser”, i daglig tale AB. Standardvilkårene er ”agreed documents”, det vil sige byggeriets parter er nået til enighed om indholdet.

AB-systemet har mere end 100 års historie bag sig, og de første sæt standardvilkår for byggearbejder blev udarbejdet i slutningen af 1800-tallet. Siden hen er det blevet revideret med cirka 20 års mellemrum.

AB-systemet blev revideret i 2015-2018 af et udvalg nedsat af klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen, der afgav betænkning nr. 1570 den 21. juni 2018. Du kan læse mere om udvalgets arbejde og finde betænkning og aftaletekster her.

Henvendelse vedrørende AB-systemet kan ske til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen via info@tbst.dk.
Sidst opdateret: 22.08.2019