Godkendelse og brug af sagkyndige

Udover assessor skal der i forbindelse med godkendelse af letbanekøretøjer anvendes en uafhængig sagkyndig. Assessor og sagkyndig kommer normalt fra samme organisation, og deres arbejde hænger tæt sammen.

For hvert eneste køretøj, som skal leveres til en letbane, kontrollerer og attesterer den sagkyndige bl.a., at de af assessor assesserede sikkerhedskrav er opfyldt.

Den sagkyndige udarbejder følgende typer af attester: 

  • Typeafprøvningsattester, som attesterer, at køretøjstypen opfylder sikkerhedskravene.
  • Kvalitetsledelsessystemattester, som attesterer, at fabrikanten kan seriefremstille typen.
  • Verifikationsattesttester, som attesterer, at de enkelte køretøjer opfylder sikkerhedskravene.
  • Kompatibilitetsattester, som attesterer, at de enkelte køretøjer er teknisk egnet til at bruges på den infrastruktur, som det søges godkendt til. 

Den sagkyndig skal opfylde de samme krav, som de af styrelsens godkendte assessorer, som reguleret i bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige. Den sagkyndige skal godkendes af styrelsen.

Læs mere om godkendelse og brug af assessorer (nyt vindue)

Gå til siden Godkendelse og brug af assessorer (nyt vindue)

Hvad siger loven?

Se bekendtgørelse nr. 543 af 24. maj 2017 om godkendelse af assessorer og sagkyndige §§ 2-6 (nyt vindue)

Kontakt

Ved spørgsmål kan du sende en mail til nedenstående adresse:

rul-mat@trafikstyrelsen.dk

Senest opdateret 02-12-2022