Illustration af EPD

Bekendtgørelse om EPD-pulje sendt i høring

Publiceringsdato: 12/10/2021
I maj 2021 blev der indgået en politisk aftale om at afsætte 50 mio. kr. til udvikling af bæredygtigt byggeri. Som en del af aftalen er der afsat 15 mio. kr. i en pulje til fremme af miljøvaredeklarationer (EPD’er)for byggevarer.
Puljen er en offentlig tilskudsordning, der har til formål at fremme bæredygtigt byggeri ved at udbrede kendskabet til EPD’er og understøtte flere materialeproducenter og brancheorganisationer i at udvikle EPD’er til deres produkter. Målet er, at det samlede antal EPD’er på det danske byggevaremarked øges. Bolig- og Planstyrelsen kan yde tilskud fra puljen til både producenter og brancheorganisationer af byggevarer i 2022. 

Udkast til bekendtgørelsen og den tilhørende vejledning til EPD-puljen er sendt i høring den 12. oktober 2021 med høringsfrist den 12. november 2021. Høringsmaterialet inkluderer et udkast til bekendtgørelse om tilskud til udarbejdelse af miljøvaredeklarationer (EPD) med tilhørende vejledning.
Der er adgang til høringsmaterialet via Høringsportalen.