Lovlisteside

Resultat: 1

Forordning

Forordning 2016/679

Databeskyttelsesforordning

Gældende fra

25/05/2018

Forordning omhandler beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.
Viser 1 af 1