Colourbox

Styrelsen har offentliggjort den danske oversættelse af RID 2021

Publiceringsdato: 16/12/2020
Reglement for national og international befordring af farligt gods med jernbane (RID) 2021 træder i kraft den 1. januar 2021. Styrelsen har netop offentliggjort den danske oversættelse af reglementet.
Nedenfor finder du den danske oversættelse af RID 2021 sammen med informationsmateriale, der beskriver de væsentligste ændringer ved overgangen fra RID 2019 corrigendum 2 til RID 2021.

Reglementet træder i kraft den 1. januar 2021, men der er en overgangsperiode indtil den 30. juni 2021, hvor transport også kan gennemføres i henhold til RID 2019 corrigendum 2.

Lov

RID 2021

RID 2021 - Reglement for national og international befordring af farligt gods (RID)

Gældende fra

01/01/2021

RID er det overordnede regelsæt, som infrastrukturforvaltere og jernbanevirksomheder skal følge, når de transporterer farligt gods på jernbanen. Alvorlige uheld under transporten af farligt gods skal rapporteres til Trafikstyrelsen.