Plan for tilsyn med jernbanen i 2022

Publiceringsdato: 25/01/2022
Trafikstyrelsen offentliggør tilsynsplan for jernbanen i 2022.

I Trafikstyrelsen ønsker vi åbenhed omkring vores tilsynsaktiviteter. 

Derfor udgiver vi hvert år en plan for vores tilsyn med jernbanevirksomheder og andre med et sikkerhedscertifikat og jernbaneinfrastrukturforvaltere med sikkerhedsgodkendelse.

I tilsynsplanen fremgår bl.a. årets planlagte opfølgningstilsyn. Her er det muligt at se, hvilket kvartal Trafikstyrelsen planlægger at besøge virksomhederne. Planen omfatter både konventionel jernbane samt bybaner. 

Tilsynsplanen er vejledende, og der kan forekomme ændringer. 

Datoen for de enkelte opfølgningstilsyn bliver aftalt med virksomheden inden gennemførelse, og virksomheden modtager en dagsorden med emner senest 14 dage før tilsynet.

Udover de planlagte tilsyn vil Trafikstyrelsen også gennemføre ad hoc- eller målrettede tematilsyn. Det kan både ske uden varsel eller med kort varsel.

Audits i forbindelse med nyudstedelser, fornyelser og ændringer af certifikater og godkendelser fremgår ikke af tilsynsplanen.

 

Læs også nyheden:

Tilsynsplan

Plan for Trafikstyrelsens tilsyn med jernbanen, 2022

Trafikstyrelsens tilsynsplan for jernbane indeholder en oversigt over planlagte opfølgningstilsyn for jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere i 2022, fordelt på kvartaler.