Publikationsliste

Resultat: 171

Oversigt

Register over instruktører i færdsels- og materielsikkerhed på jernbaneområdet

Oversigtsregister over fag- og kørelærere samt censorer i færdsels- og materielsikkerhed på jernbaneområdet

Oversigt

Myndighedsgodkendelsesplan

Servicemål for sagsbehandlingstider og myndighedsgodkendelsesplan i excel.

Oversigt

Register over godkendte uddannelsescentre

Register over godkendte uddannelsescentre samt virksomheder, der er godkendt til at uddanne egne lokomotivførerere.

Oversigt

Oversigt over indehavere af sikkerhedscertifikater

Oversigt over indehavere af sikkerhedscertifikater

Aftale

Brev til jernbanevirksomheder angående administrativ fornyelse af helbredsgodkendelse grundet corona

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har som følge af den nuværende ekstraordinære situation relateret til coronavirussen besluttet, at der kan udstedes administrative fornyelser af helbredsgodkendelser.

Oversigt

Jernbanevirksomheder med licens til at drive jernbanevirksomhed

Oversigt over jernbanevirksomheder, som har tilladelse (licens) til at drive jernbanevirksomhed.

Vejledning

Bilag til vejledning i udformning af systemdefinition

Bilaget er et supplement til vejledning i udformning af systemdefinition

Oversigt

Køretøjets karakteristika

Oversigt over karakteristika for køretøjer

Oversigt

Myndighedsgodkendelsesplan

Myndighedsgodkendelsesplan i word.