Statistik om handicapkørsel

Sidst opdateret 07/10/2019
Trafikselskaberne indberetter årligt data vedrørende handicapkørsel til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Den individuelle handicapkørsel udføres af Trafikselskaberne, som jf. Lov om Trafikselskaber, § 11, skal etablere individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede på 18 år og derover og for blinde og stærkt svagsynede på 18 år og derover.

Rapport

Regnskab for Handicapkørsel 2017

Statistik over regnskab for handikapkørsel, udført af trafikselskaberne.

Bekendtgørelse

BEK nr. 1007 af 09/10/2006 

Bekendtgørelse om trafikselskabers indberetning af data til Trafikstyrelsens landsdækkende database om offentlig servicetrafik

Gældende fra

01/01/2007

Angår regulering vedr. indberetning af data til statistik vedr. buskørsel, privatbanekørsel, handikapkørsel mv.

Kontakt

Specialkonsulent
Tina Schelde

 

E-mail: tisc@tbst.dk