Colourbox

Ny COVID-19-støtteordning til lufthavne og luftfartsselskaber

Publiceringsdato: 05/10/2020
En ny støtteordning til lufthavne og luftfartsselskaber er nu åben for ansøgninger om støtte til start- og passagerafgifter. Den første frist for ansøgning til ordningen er den 16. oktober 2020.
To nye bekendtgørelser, der gør det muligt for luftfartsselskaber og danske lufthavne at søge om støtte til start- og passagerafgifter, er i dag den 5. oktober 2020 trådt i kraft. 

Støtteordningen gælder for perioden den 1. august til den 31. december 2020. Ansøgere kan søge for en måned ad gangen. Ansøgningsfristen for støtte for august måned er den 16. oktober 2020. 

Støtte til luftfartsselskabers betaling af lufthavnstakster

For at understøtte flyvninger til og fra de danske lufthavne er der afsat 130 mio. kr. til refusion af 50 pct. af de start- og passagerafgifter, som selskaberne betaler. Der gives støtte for rute- og charterflyvninger udført i perioden den 1. august til den 31. december 2020. Støtten gives for lufthavnstakster betalt til danske lufthavne med rute- og/eller sæsonruteflyvning.

Støtte til danske lufthavne 

Der er afsat 30 mio. kr. til at støtte danske lufthavne. Der gives støtte svarende til 50 pct. af start- og passagerafgifter baseret på den enkelte lufthavns takstblad pr. 1. marts 2020 sammenholdt med det faktiske antal afrejsende passagerer og antal operationer i perioden den 1. august til den 31. december 2020. Der ydes støtte til lufthavne med rute- og/eller sæsonruteflyvning.

Ansøg om støtte

Du kan læse mere om de to støtteordninger og finde ansøgningsskemaer på styrelsens hjemmeside.

Baggrund

Støtteordningen er en del af Luftfartspakken, som regeringen, Venstre, Radikale Venstre, og Det Konservative Folkeparti indgik politisk aftale om den 25. juni 2020 (suppleret med aftaler den 24. juli og 22 september). 

Støtten ydes på baggrund af reglerne i bekendtgørelse om støtteordning til luftfartsselskaber i anledning af COVID-19-udbruddet af 2. oktober 2020 og i bekendtgørelse om støtteordning til danske lufthavne i anledning af COVID-19-udbruddet af 2. oktober 2020. 

Bekendtgørelse

BEK nr. 1439 af 02/10/2020

Bekendtgørelse om støtteordning til danske lufthavne i anledning af COVID-19-udbruddet

Gældende fra

05/10/2020

Bekendtgørelsen fastlægger reglerne for tildeling og udbetaling af støtte til danske lufthavne. Ordningen er en del af en samlet støttepakke til luftfartsselskaber og lufthavne.

Bekendtgørelse

BEK nr. 1440 af 02/10/2020

Bekendtgørelse om støtteordning til luftfartsselskaber i anledning af COVID-19-udbruddet

Gældende fra

05/10/2020

Bekendtgørelsen fastlægger reglerne for tildeling og udbetaling af støtte til luftfartsselskaber. Støtteordningen er en del af en samlet støttepakke til luftfartsselskaber og lufthavne.