Foto: Colourbox

Ny bekendtgørelse om udvidet digital adgang til nationalitetsregistret på luftfartsområdet

Publiceringsdato: 04/01/2021
Styrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse, som gør det muligt for offentlige myndigheder og private virksomheder at ansøge om udvidet digital adgang til nationalitetsregistret på luftfartsområdet. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. januar 2021.
Med den nye bekendtgørelse vil offentlige myndigheder og private virksomheder kunne få tilladelse fra styrelsen til at hente navne og adresser på ejere og brugere af dansk registrerede luftfartøjer. 

Bekendtgørelsen indeholder regler for adgangen til nationalitetsregistret, herunder hvilke typer af oplysninger der kan gives adgang til. Bekendtgørelsen fastsætter også  regler for styrelsens kontrol med og eventuelle tilbagekaldelse af en tilladelse om udvidet digital adgang. 

Bekendtgørelse

BEK nr. 2285 af 29/12/2020

Bekendtgørelse om udvidet digital adgang til nationalitetsregistret på luftfartsområdet

Gældende fra

01/01/2021

Bekendtgørelsen indeholder regler for adgangen til nationalitetsregistret, herunder hvilke typer af oplysninger der kan gives adgang til.