Publikationsliste

Resultat: 15

Vejledning

Flyvelægevejledning med bilag

Vejledning for AME og AeMC

Oversigt

Oversigt over flyvelæger i udvalgte andre EU-/EØS-lande

Ønsker du at få foretaget en undersøgelse i et land, der ikke optræder på denne liste, så vil Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen være behjælpelig med at finde en oversigt for det pågældende land.

Vejledning

Vejledning til udfyldelse af datafelter

Vejledning gælder både for indberetning af rapporter via E5X og via Europa-Kommissionen indberetningsportal.

Vejledning

Medical Certificate Validity Table

Vejledning

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens anbefalinger til IT-udstyr i din praksis

Vejledning

Øre-næse-hals undersøgelse - Vejledning

AME Vejledning Af "Øre-næse-hals undersøgelse"

Vejledning

Instructions for completion of the Ophthalmology Examination Report Form

Vejledning

Instructions for completion of the Otorhinolaryngology Examination Report Form

Vejledning

Acceptable Means of Compliance and Guidance Material to Part-MED