Publikationsliste

Resultat: 15

  Oversigt

  Oversigt over flyvelæger i udvalgte andre EU-/EØS-lande

  Ønsker du at få foretaget en undersøgelse i et land, der ikke optræder på denne liste, så vil Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen være behjælpelig med at finde en oversigt for det pågældende land.

  Vejledning

  Vejledning til udfyldelse af datafelter

  Vejledning gælder både for indberetning af rapporter via E5X og via Europa-Kommissionen indberetningsportal.

  Vejledning

  Vejledning til indberetning af hændelser ifølge Forordning 376/2014

  Med forordning 376/2014 stilles der nye krav til, hvordan hændelsesindberetning skal finde sted, og hvilke formater, der kan anvendes.

  Vejledning

  Øre-næse-hals undersøgelse - Vejledning

  AME Vejledning Af "Øre-næse-hals undersøgelse"

  Vejledning

  Instructions for completion of the Ophthalmology Examination Report Form

  Vejledning

  Instructions for completion of the Otorhinolaryngology Examination Report Form

  Vejledning

  Lægeerklæring Generel flyvemedicinsk undersøgelse - Vejledning

  AME vejledning af "Lægeerklæring Generel flyvemedicinsk undersøgelse"

  Vejledning

  Medical Certificate Validity Table

  Vejledning

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens anbefalinger til IT-udstyr i din praksis