Dronebevis

Dronebevis kræves af alle droneførere som vil flyve med droner i bymæssigt område, med et professionelt formål.

Droneførere, som via en virksomheds dispensation har ret til droneflyvning i bymæssigt områder har fået tilsendt et dronebevis fra styrelsen. Dronebeviserne er udsendt uden gebyr fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i september 2016. Virksomhedens dispensation vil stadig være gyldig indtil den udløber - dog senest 1. september 2017, hvor dispensationsordningen helt er afløst af krav om dronebevis og registrering af droner i bymæssigt område.

Droneførere som har bestået en godkendt droneføreruddannelse på et godkendt uddannelsessted modtager dronebeviset direkte fra uddannelsesstedet.

Dronebeviserne tilsendes til den adresse som dronepiloten har registreret som den officielle adresse i Folkeregisteret. Man bør sikre at adressen i Folkeregistreret til enhver tid er korrekt.
Sidst opdateret: 07.11.2019