2016/919

Forordning 2016/919

05-07-2016

Forordning 2016/919 om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for togkontrol- og kommunikationsdelsystemerne i jernbanesystemet i Den Europæiske Union.