BL 8-15, 1. udgave af 18/11/2016

Bestemmelser der vedrører EU-forordning nr. 376/2014 om indberetning og analyse af samt opfølgning på begivenheder inden for civil luftfart

01-01-2017

BL serie 8 omhandler kontrolflyvning, obligatorisk indberetning af flyvesikkerhedsmæssige hændelser og analyse af samt opfølgning på begivenheder inden for civil luftfart.