Driftsdokument 2023

14-02-2023

Trafikstyrelsens driftsdokument er indgået mellem Trafikstyrelsen og Transportministeriets departement.
Driftsdokumentet beskriver driftsbetingelserne i forhold til mål- og resultatplanen, herunder vægtning af milepæle.