Referat fra møde i Branchepanel for Havne den 22. juni 2018

03-09-2018

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen mødes med branchen og drøfter relevante emner.