1

Krav til udstilling af køreplansdata for fjernbusser og færger

Information om den danske implementering af EU-regler om deling af køreplansdata.

Krav til operatøren

Fjernbus- og færgeoperatører skal udstille køreplansdata, som allerede findes i et maskinlæsbart format. EU-reglerne indeholder følgende krav til operatøren:

 • Køreplansdata, som beskrevet i næste afsnit, skal udstilles.
 • Metadata, som beskriver indholdet i de udstillede data, skal oprettes på Dataudveksleren (se bilag 4 for nærmere information).
 • Data og metadata skal udstilles senest den 1. december 2023.
 • Når data første gang publiceres på Dataudveksleren, skal der fremsendes en erklæring om efterlevelse til Trafikstyrelsen. Skabelonen i bilag 6 skal anvendes.

Når data er udstillet på Dataudveksleren skal operatøren herefter efterleve disse krav:

 • Ved ændringer skal data opdateres rettidigt.
 • Unøjagtigheder i data, som operatøren har opdaget, eller som en bruger eller slutbruger har meddelt til operatøren, skal rettidigt korrigeres.
 • Metadata skal være opdaterede og komplette.
 • Den fremsendte erklæring til Trafikstyrelsen skal være fyldestgørende. Hvis der udstilles nye data eller der foretages væsentlige ændringer til de data der udstilles, skal der fremsendes en ny erklæring.
 • Operatøren er ansvarlig for at håndtere eventuelle henvendelser om data, f.eks. fra udviklere af apps til rejseplanlægning eller slutbrugere på disse løsninger.

Køreplansdata

De data du som fjernbus- eller færgeoperatør skal levere, skal kunne anvendes til at planlægge en rejse.

Bemærk, at du kun er forpligtet til at levere data, du allerede har tilgængelige i et maskinlæsbart format, som f.eks. et regneark, XML, JSON, mv. Kontakt os for en afklaring, hvis du er i tvivl om dette.

Der stilles krav om, at følgende data skal gøres tilgængelige:

 • Operatør (navn, kontaktoplysninger)
 • Driftskalender (specificering af dagstyper)
 • Stoppesteder og færgelejer (navn og koordinater)
 • Linjer (navn og transportmiddel)
 • Ruter (den vej transportmidlet kører eller sejler)
 • Køreplaner (afgangs- og ankomsttider)
 • Faciliteter ved stoppesteder og færgelejer (f.eks. information, billetsalg, elevator og kørestolstilgængelighed)
 • Faciliteter i bus eller færge (f.eks. wifi, toilet og kørestolstilgængelighed)
 • Parkeringsforhold for biler og cykler ved stoppesteder og færgelejer (koordinater og antal pladser).

Data skal være gældende for mindst 60 dage frem og leveres i en særlig EU-datastandard kaldet NeTEx. Du kan således ikke levere data i andre formater. Detaljerede krav til data og datastandard er beskrevet i bilag 1-3.


Rejsekort & Rejseplan har implementeret et eksportmodul, som kan generere de krævede standardiserede data, og på vegne af deres ejerkreds kan levere data til Dataudveksleren.  Det kan derfor være en genvej, at blive tilsluttet Rejseplanen og indgå aftale om, at Rejsekort & Rejseplan også leverer dine data.