Vejledning om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen

03-07-2020

Bekendtgørelse nr. 711 af 20. maj 2020 fastsætter procedurer for ansøgninger om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen. Denne vejledning giver en indføring i bekendtgørelsen.

Senest opdateret 17-02-2023