1

Indledning

I Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ønsker vi åbenhed omkring vores tilsynsaktiviteter. Derfor udgiver vi hvert år en plan for årets tilsyn med jernbanevirksomheder og andre virksomheder med sikkerhedscertifikat, der omfatter kørsel i Danmark samt jernbaneinfrastrukturforvaltere med dansk sikkerhedsgodkendelse.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilsynsplan for jernbanen indeholder en oversigt over planlagte opfølgningstilsyn for jernbanevirksomheder, andre virksomheder med sikkerhedscertifikat og infrastrukturforvaltere i 2021, fordelt på kvartaler.

Tilsynsplanen er udarbejdet på baggrund af en overordnet risikovurdering af virksomhederne og af det samlede risikobillede på jernbanen. Planen illustrerer i hvilke kvartaler virksomhederne kan forvente at modtage tilsynsbesøg fra styrelsen.

For de enkelte tilsyn vil emner og dato blive aftalt med virksomheden inden gennemførelse, og dagsorden vil blive fremsendt senest 14 dage før tilsynet.

Udover de planlagte tilsyn vil Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kunne gennemføre tilsyn med kort eller intet varsel.

På styrelsens hjemmeside (www.tbst.dk) kan der findes mere information om tilsyn med jernbanesikkerhed under ”Jernbanesikkerhed / Styrelsens tilsyn / Tilsyn med sikkerhedsledelse”.

2

Planlagte tilsyn i 2021

Skemaet herunder viser de planlagte opfølgningstilsyn for virksomheder med sikkerhedscertifikater og/eller sikkerhedsgodkendelser i 2021 fordelt på kvartaler. Tilsynsplanen er vejledende, og der kan forekomme ændringer.

Besøg i forbindelse med nyudstedelser, fornyelser og ændringer af certifikater og godkendelser fremgår ikke af tilsynsplanen, da disse besøg foregår i forlængelse af virksomhedens ansøgning til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Virksomhed

Virksomhedstype

Tilsyn planlagt

Arriva Tog A/S

Jernbanevirksomhed/

Infrastrukturforvalter

Q1, Q2, Q3, Q4

Banedanmark

Infrastrukturforvalter

Q1, Q2, Q3, Q4

Bravida Danmark A/S

Entreprenørvirksomhed

Q3

C Rail Safety ApS

Entreprenørvirksomhed

Q2, Q3

CFL Cargo Danmark ApS

Jernbanevirksomhed

Q1, Q2, Q4

Contec Rail ApS

Jernbanevirksomhed

Q2, Q4

DB Cargo Scandinavia A/S

Jernbanevirksomhed

Q1, Q2, Q3, Q4

DSB SOV

Jernbanevirksomhed

Q1, Q2, Q3, Q4

Green Cargo

Jernbanevirksomhed

Q4

 

 

Virksomhed

Virksomhedstype

Tilsyn planlagt

Hector Rail AB

Jernbanevirksomhed

Q1, Q3

Keolis Letbaner A/S

Jernbanevirksomhed

Q1, Q4

Lokaltog A/S

Jernbanevirksomhed/

Infrastrukturforvalter

Q1, Q2, Q3, Q4

Malus ApS

Entreprenørvirksomhed

Q1, Q2, Q3, Q4

Metro service A/S

Jernbanevirksomhed/

Infrastrukturforvalter

Q3

Midtjyske Jernbaner A/S

Jernbanevirksomhed/

Infrastrukturforvalter

Q1, Q3

Nordjyske Jernbaner A/S

Jernbanevirksomhed/

Infrastrukturforvalter

Q2, Q4

RAVN Bane ApS

Entreprenørvirksomhed

Q3

SJ AB

Jernbanevirksomhed

Q2

SPITZKE SE

Jernbanevirksomhed

Q2, Q4

Strukton Rail A/S

Entreprenørvirksomhed

Q3

TX Logistik A/S

Jernbanevirksomhed

Q3

Øresundsbro Konsortiet I/S

Infrastrukturforvalter

Q2, Q3

Aarhus Letbane I/S

Infrastrukturforvalter

Q2, Q4

Aarsleff Rail A/S

Entreprenørvirksomhed

Q4

 

 

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Carstens Niebuhrs Gade 43
1577 København V


info@tbst.dk
www.tbst.dk


Plan for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilsyn med jernbanen,
2021