1

Jernbane og bybaner i tal 2020

Tabel A.1. Oplysninger om infrastrukturforvaltere

Infrastrukturforvaltere

2020

Antal infrastrukturforvaltere

8

Total banelængde (km)1

2682

Total sporlængde (km)

4335

Elektrificeret banelængde (km)1

876

Bane med ATC, ATC-togstop/HKT udstyr CBTC;

ERTMS, ECTS (km) 

1780

Samlede antal overkørsler2

862

Automatisk overkørsel med advarselsanlæg2

99

Automatisk overkørsel med advarselsanlæg og halv- eller helbomme2

641

Manuelt betjent overkørsel med advarselsanlæg2

1

Manuelt betjent overkørsel med bomanlæg2

0

Overkørsel uden beskyttelse2

121

Automatisk overkørsel med advarselsanlæg, halv- eller helbomme og beskyttelse på banesiden i form af detektering i vejen eller lignende2 3

158

Kilde: Trafikstyrelsens database.

Tabel A.2. Oplysninger om jernbane, bybane og entreprenørvirksomheder

Bybane- og jernbanevirksomheder  2020

Antal jernbanevirksomheder4

22

Antal lokomotiver5

121

Antal togsæt5

620

Antal lokomotivførere

2.540

Antal af metrotogsæt5

64

Antal af letbanekøretøj5

26

Omfang passagertransport (mio. passager-km.)5

4262

Omfang af godstransport (mio. ton-km.)5

2450

Omfang af passagertransport (mio. tog-km.)5

61.882

Omfang af godstransport (mio. tog-km.)5

3.382

Samlede antal kørte kilometer (mio. tog-km.)5 7

88.613

Kilde: Trafikstyrelsens database.


Tallene indgår i det samlede internationale trafikarbejde samt det totale trafikarbejde.
Tallene for trafikarbejdet over Øresund i 2017, 2018 og 2019 er forbundet med usikkerhed, da det har været nødvendigt at estimere grundet mangelfulde indberetninger.

2

Sikkerhedsindikatorer for 2020

Datamateriale

De statistiske data er registreret af jernbanevirksomheder og jernbaneinfrastrukturforvaltere i perioden 2016-2020 I 2018 begyndte Trafikstyrelsen at modtage data vedrørende ulykker fra letbanen. I 2019 blev de første entreprenørvirksomheder sikkerhedscertificeret og blev dermed omfattet af indberetningsbekendtgørelsen.

Data er rapporteret i overensstemmelse med indberetningsbekendtgørelserne.7

Letbanen indberetter alene ulykker og ikke forløbere til ulykker.

De anvendte definitioner fremgår i vejledning til indberetningsbekendtgørelserne, som kan findes på Trafikstyrelsens hjemmeside.

Nogle kategorier af data indeholder forholdsvis små datamængder og kan give anledning til store udsving i statistikken fra år til år. Derfor anvendes beregninger af femårige løbende gennemsnit til sammenligning med de årlige opgørelser.

Der kan forekomme små variationer i data i forhold til tidligere års fakta ark grundet yderligere kvalitetssikring af data.

Fra 2017 er letbanedata også en del af statistikkerne.

Oversigt over nationale sikkerhedsindikatorer

Tabel 1. Sikkerhedsindikatorer for 2020 gældende for EU-jernbane, S-banen, metroen og letbanen.

Indikator

Total i 2020

Væsentlige ulykker

17

Mindre ulykker

376

Forløbere til ulykker

3881

Dræbte

9

Alvorligt tilskadekomne

5

Selvmord (dræbte)

25

Note: Opgørelsen af ”dræbte” er eksklusive selvmord, da selvmord opgøres separat.

Tabel 2. Indikatorer vedrørende væsentlige ulykker fordelt på hændelseskategorier

Væsentlige ulykker

Total i

2020/mio. tog-km.

Femårigt gennemsnit/mio. tog-km.

Personpåkørsel

0,124

0,118

Overkørselsulykker

0,000

0,019

Afsporing med rangerende materiel

0,000

0,017

Kollision, tog mod andet jernbanekøretøj

0,011

0,005

Kollision, tog mod objekt

0,034

0,016

Ulykker med kørestrøm (tog holder stille eller intet tog)

0,000

0,014

Afsporing med tog

0,113

0,005

Andre ulykker

0,000

0,002

Brand og eksplosioner i tog i bevægelse

0,000

0,005

Ind- og udstigningsulykker

(tog holder stille)

0,000

0,007

Kollision, rangerende materiel mod andet rangerende materiel

0,011

0,005

Kollision, rangerende materiel mod objekt

0,000

0,002

Kryds ulykke - Letbane

0,000

-8

Personskade ombord på tog i bevægelse

0,011

0,007

 

 

Tabel 3. Indikatorer vedrørende væsentlige ulykker fordelt på hændelseskategorier

Væsentlige ulykker

Total i

2018

Total i

2019

Total i

2020

Personpåkørsel

12

9

11

Afsporing med rangerende materiel

3

1

0

Ind- og udstigningsulykker (tog holder stille)

0

0

0

Overkørselsulykker

3

2

0

Personskade ombord på tog i bevægelse

1

0

1

Brand og eksplosioner i tog i bevægelse

0

0

0

Ulykker med kørestrøm (tog holder stille eller intet tog)

2

1

0

Kollision, tog mod andet jernbanekøretøj

0

1

1

Kollision, tog mod objekt

1

1

3

Kollision, rangerende materiel mod andet rangerende materiel

1

0

1

Kollision, rangerende materiel mod objekt

1

0

0

Afsporing med tog

0

0

0

Ind- og udstigningsulykker (tog i bevægelse)

0

0

0

Ulykker med kørestrøm (tog i bevægelse)

0

0

0

Ulykker med kørestrøm (tog holder stille eller intet tog)

0

0

0

Kryds ulykke letbane

1

0

0

Andre ulykker

1

0

0

Væsentlige ulykker i alt

26

15

17

Note: Selvmord og selvmordsforsøg medtages ikke i opgørelsen af væsentlige ulykker

Tabel 4. Indikatorer vedrørende dræbte.

Dræbte

Total i 2018

Total i 2019

Total i 2020

Passagerer

0

8

0

Personale

0

0

2

Brugere af jernbaneoverkørsler

3

2

0

Personer der uautoriseret befinder sig på jernbanearealer

7

6

6

Personer på perron

0

0

1

Dræbte i alt

10

16

9

Note: Opgørelsen af antallet af dræbte indeholder ikke selvmord.

Tabel 5. Indikatorer vedrørende alvorligt tilskadekomne.

Alvorligt tilskadekomne

Total i

2018

Total 2019

Total 2020

Passagerer

2

4

1

Personale

1

1

0

Brugere af jernbaneoverkørsler

0

1

1

Personer der uautoriseret befinder sig på jernbanearealer 

6

4

2

Personer på perron 

1

1

1

Alvorligt tilskadekomne i alt

10

11

5

Note: Opgørelsen af alvorligt tilskadekomne indeholder ikke selvmordsforsøg.  

Tabel 6. Indikatorer vedrørende mindre ulykker fordelt på hændelseskategorier

Mindre ulykker

Total i 2020/mio. tog-km.

Femårigt gennemsnit/mio. tog-km.

Kollision, tog mod objekt

2,36

1,54

Ind- og udstigningsulykker (tog holder stille)

0,26

0,65

Brand og eksplosioner i tog i bevægelse

0,30

0,57

Afsporing med rangerende materiel

      0,41

0,45

Kollision, rangerende materiel mod objekt

0,47

0,38

Personskade ombord på tog i bevægelse

0,11

0,24

Andre ulykker

0,12

0,10

Kollision, rangerende materiel mod andet rangerende materiel

0,06

0,09

Personpåkørsel

0,06

0,08

Overkørselsulykker

0,07

0,04

Kryds ulykke - Letbane

0,00

-9

Ind- og

udstigningsulykker (tog i bevægelse)

0,01

0,03

Kollision, tog mod andet jernbanekøretøj

0,01

0,01

Afsporing med tog

0,01

0,01

 

Tabel 7. Indikatorer vedrørende mindre ulykker fordelt på hændelseskategorier

Mindre ulykker

Total i

2018

Total i

2019

Total i

2020

Kollision, tog mod objekt

96

141

209

Brand og eksplosioner i tog i bevægelse

57

43

27

Ind- og udstigningsulykker (tog holder stille)

47

69

23

Afsporing med rangerende materiel

41

37

36

Kollision, rangerende materiel mod objekt

32

31

42

Personskade ombord på tog i bevægelse

21

22

10

Kollision, rangerende materiel mod andet rangerende materiel

8

4

5

Personpåkørsel

11

6

5

Overkørselsulykker

1

2

6

Kollision, tog mod andet jernbanekøretøj

0

2

1

Andre mindre ulykker

11

16

11

Ind- og udstigningsulykker (tog i bevægelse)

1

4

1

Afsporing med tog

0

1

1

Ulykke med kørestrøm (tog i bevægelse)

0

0

0

Ulykke med kørestrøm (tog holder stille eller intet tog)

0

0

0

Kryds ulykker

8

7

0

Mindre ulykker i alt

334

385

376

Note: Opgørelsen af mindre ulykker indeholder ikke selvmordsforsøg.

Tabel 8. Mindre ulykker og hændelser med farligt gods.

Ulykker og hændelser med farligt gods

Total i

2019

Total i

2020

Ulykker med farligt gods

0

0

Hændelser med farligt gods

0

0

 

Tabel 9. Indikatorer vedrørende forløbere til ulykker fordelt på hændelseskategorier

Forløbere til ulykker

Total i 2020/mio. tog-km.

 

Femårigt gennemsnit/mio. tog-km. 

Andre forløbere

18,68

21,89

Risiko for personpåkørsel

12,28

11,69

Fejl fra stationsbestyrer/trafikleder

4,01

3,95

Risiko for kollision/påkørsel i overkørsel

2,21

1,89

Teknisk signalfejl

1,57

1,06

Signalforbikørsel (tog) – ikke forbi farepunkt

 

1,41

1,32

Signalforbikørsel (ikke-tog) – forbi farepunkt

1,25

0,97

Profilforhold

1,14

1,25

Signalforbikørsel (tog) – forbi farepunkt

0,64

0,85

Signalforbikørsel (ikke-tog) – ikke forbi farepunkt

 

0,27

0,62

Bremsetekniske fejl

0,26

0,59

Defekte hjul på jernbanekøretøjer

– Anden årsag end brud

 

0,15

0,07

Sikkerhedsfarlige sporbeliggenhedsfejl

0,11

0,16

Skinnebrud – mindre

0,08

0,19

Skinnebrud – større

0,05

0,12

Defekt aksel på jernbanekøretøjer

– Anden årsag end brud

 0,06

0,05

Defekt aksel på jernbanekøretøjer

– Brud

 0,011

0,002

Tabel 10. Indikatorer vedrørende forløbere til ulykker fordelt på hændelseskategorier

Forløbere til ulykker

Total i

2018

Total i

2019

Total i

2020

Andre forløbere

2.195

1.841

1.655

Risiko for personpåkørsel

921

1.083

1.088

Fejl fra stationsbestyrer/trafikleder

270

373

355

Risiko for kollision/påkørsel i overkørsel

140

173

196

Profilforhold

97

122

101

Signalforbikørsel (tog) – ikke forbi farepunkt

93

137

125

Signalforbikørsel (tog) – forbi farepunkt

64

84

57

Teknisk signalfejl

71

97

139

Bremsetekniske fejl

60

30

23

Signalforbikørsel (ikke-tog) – forbi farepunkt

84

114

111

Signalforbikørsel (ikke-tog) – ikke forbi farepunkt

72

55

24

Skinnebrud – større

7

10

4

Skinnebrud – mindre

19

16

7

Sikkerhedsfarlige sporbeliggenhedsfejl

23

15

10

Defekt aksel på jernbanekøretøjer – anden årsag end brud

4

4

5

Defekt aksel på jernbanekøretøjer –brud

0

0

1

Defekt hjul på jernbanekøretøjer – anden årsag end brud

5

5

13

Defekt hjul på jernbanekøretøjer –brud

0

0

0

Forløbere til ulykker i alt

4122

4159

3881