Faktaark 2022 – Jernbane og bybane i tal

November 2023

Layout: Trafikstyrelsen

Grafik: Trafikstyrelsen

ISBN: 978-87-91726-53-8

Trafikstyrelsen

Carsten Niebuhrs Gade 43

1577 København V

 

Tlf. 7221 8800

www.trafikstyrelsen.dk

1

Jernbane og bybane i tal 2022

Tabel A.1. Oplysninger om infrastrukturforvaltere

                                                                                                                    Infrastrukturforvaltere

                                                    2022

Antal infrastrukturforvaltere

8

Total banelængde (km)1

2633

Total sporlængde (km)

4290

Elektrificeret banelængde (km)1

951

Bane med ATC, ATC-togstop/HKT udstyr CBTC; ERTMS, ECTS (km)

1888

Samlede antal overkørsler2

916

Automatisk overkørsel med advarselsanlæg2

83

Automatisk overkørsel med advarselsanlæg og halv- eller helbomme2

710

Automatisk overkørsel med advarselsanlæg og halv- eller helbomme og beskyttelse på banesiden i form af detektering i vejen eller lignende2

252

Manuelt betjent overkørsel med advarselsanlæg2

1

Manuelt betjent overkørsel med bomanlæg2

0

Overkørsel uden beskyttelse2

122

Kilde: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens database.

 

 

Tabel A.2. Oplysninger om jernbane, bybane og entreprenørvirksomheder

                                                                                           Bybane- og jernbanevirksomheder

                                                          2022

Antal jernbanevirksomheder1

24

Antal lokomotiver2

119

Antal togsæt4

624

Antal lokomotivførere

2.792

Antal af metrotogsæt4

81

Antal af letbanekøretøj4

42

Omfang passagertransport (mio. person-km.)45

6.376

Omfang af godstransport (mio. ton-km.)45

2.211

Omfang af passagertransport (mio. tog-km.)45

88,377

Omfang af godstransport (mio. tog-km.)45

3,150

Samlede antal kørte kilometer (mio. tog-km.)45

91,527

Kilde: Trafikstyrelsens database.

Tallene indgår i det samlede internationale trafikarbejde samt det totale trafikarbejde.

Tallene for trafikarbejdet over Øresund i 2017, 2018 og 2019 er forbundet med usikkerhed, da det har været nødvendigt at estimere grundet mangelfulde indberetninger.

2

Sikkerhedsindikatorer 2022

Datamateriale

De statistiske data i dette afsnit er registreret af jernbanevirksomheder og jernbaneinfrastrukturforvaltere. I 2018 begyndte Trafikstyrelsen at modtage data vedrørende ulykker fra letbanen. Letbanen indberetter alene ulykker og ikke forløbere til ulykker.

Data er rapporteret i overensstemmelse med indberetningsbekendtgørelserne6. De anvendte definitioner fremgår i vejledning til indberetningsbekendtgørelserne, som kan findes på Trafikstyrelsens hjemmeside.

Nogle kategorier af data indeholder forholdsvis små datamængder og kan give anledning til store udsving i statistikken fra år til år. Derfor anvendes beregninger af femårige løbende gennemsnit til sammenligning med de årlige opgørelser.

Der kan forekomme små variationer i data i forhold til tidligere års faktaark grundet yderligere kvalitetssikring af data.

 

Oversigt over nationale sikkerhedsindikatorer

Tabel 1. Sikkerhedsindikatorer for 2020 gældende for EU-jernbane, S-banen, metroen og letbanen.

                                       Indikatorer

                                       Total i 2022

                                       Væsentlige ulykker

                                       25

                                       Mindre ulykker

                                       539

                                       Forløbere til ulykker

                                      5041

                                       Dræbte

                                       11

                                       Alvorligt tilskadekomne

                                       12

                                       Selvmord (dræbte)

                                       20

Note: Opgørelsen af ”dræbte” er eksklusive selvmord, da selvmord opgøres separat.

 

 

Tabel 2. Indikatorer vedrørende væsentlige ulykker fordelt på hændelseskategorier

Væsentlige ulykker

Total i 2022/mio. tog-km.

Femårigt gennemsnit/mio. tog-km.

Afsporing med rangerende materiel

0,011

0,014

 

Afsporing med tog

0,011

 

0,005

 

Andre Ulykker

0,011

 

0,005

 

Ind- og udstigningsulykker (tog holder stille)

0,022

 

0,007

 

Kollision, rangerende materiel mod andet rangerende materiel

0,000

 

0,005

 

Kollision, rangerende materiel mod objekt

0,000

 

0,002

 

Kollision, tog mod andet jernbanekøretøj

0,000

 

0,005

 

Kollision, tog mod objekt

0,000

 

0,009

 

Overkørsels - og krydsulykker

0,011

 

0,104

 

Personpåkørsel

0,186

 

0,134

 

Personskade ombord på tog i bevægelse

0,000

 

0,005

 

Ulykker med kørestrøm (tog holder stille eller intet tog)

0,022

 

0,011

 

 

 

Tabel 3. Indikatorer vedrørende væsentlige ulykker fordelt på hændelseskategorier

Væsentlige ulykker

Total i 2020

Total i 2021

Total i 2022

Afsporing med rangerende materiel

0

1

1

Afsporing med tog

0

1

1

Andre Ulykker

0

0

1

Ind- og udstigningsulykker (tog holder stille)

0

2

2

Kollision, rangerende materiel mod andet rangerende materiel

1

0

0

Kollision, rangerende materiel mod objekt

0

0

0

Kollision, tog mod andet jernbanekøretøj

1

0

0

Kollision, tog mod objekt

2

0

0

Overkørsels- og krydsulykker

1

2

1

Personpåkørsel

11

10

17

Personskade ombord på tog i bevægelse

1

0

0

Ulykker med kørestrøm (tog holder stille eller intet tog)

0

0

2

Væsentlige ulykker i alt

17

15

26

Note: Selvmord og selvmordsforsøg medtages ikke i opgørelsen af væsentlige ulykker

 

 

Tabel 4. Indikatorer vedrørende dræbte.

Dræbte

Total i 2020

Total i 2021

Total i 2022

Passagerer

0

0

0

Personale

2

0

1

Brugere af jernbaneoverkørsler

0

1

0

Personer der uautoriseret befinder sig på jernbanearealer

6

6

10

Personer på perron

1

0

0

Dræbte i alt

9

7

11

Note: Opgørelsen af antallet af dræbte indeholder ikke selvmord.

 

 

Tabel 5. Indikatorer vedrørende alvorligt tilskadekomne.

Alvorligt tilskadekomne

Total i 2020

Total 2021

Total 2022

Passagerer

1

1

1

Personale

0

0

2

Brugere af jernbaneoverkørsler

1

1

1

Personer der uautoriseret befinder sig på jernbanearealer

2

3

6

Personer på perron

1

1

2

Alvorligt tilskadekomne i alt

5

6

12

Note: Opgørelsen af alvorligt tilskadekomne indeholder ikke selvmordsforsøg. 

 

 

Tabel 6. Indikatorer vedrørende mindre ulykker fordelt på hændelseskategorier

Mindre ulykker

Total i 2022/ mio. tog- km.

femårigt gennemsnit/ mio. tog-km.

Kollision, tog mod objekt

5,37

3,43

Ind- og udstigningsulykker (tog holder stille)

0,51

0,66

Brand og eksplosioner i tog i bevægelse

0,08

0,45

Afsporing med rangerende materiel

0,73

0,59

Kollision, rangerende materiel mod objekt

0,62

0,54

Personskade ombord på tog i bevægelse

0,41

0,31

Andre ulykker

0,23

0,21

Kollision, rangerende materiel mod andet rangerende materiel

0,10

0,09

Personpåkørsel

0,18

0,12

Kryds- og overkørselsulykker

0,51

0,21

Ind- og udstigningsulykker (tog i bevægelse)

0,02

0,02

Kollision, tog mod andet jernbanekøretøj

0,00

0,02

Afsporing med tog

0,05

0,02

 

 

Tabel 7. Indikatorer vedrørende mindre ulykker fordelt på hændelseskategorier

Mindre ulykker

Total i 2020

Total i 2021

Total i 2022

Kollision, tog mod objekt

209

277

329

Brand og eksplosioner i tog i bevægelse

27

8

5

Ind- og udstigningsulykker (tog holder stille)

23

35

31

Afsporing med rangerende materiel

36

23

45

Kollision, rangerende materiel mod objekt

42

23

38

Personskade ombord på tog i bevægelse

10

16

25

Kollision, rangerende materiel mod andet rangerende materiel

5

6

6

Personpåkørsel

5

3

11

Kryds- og overkørselsulykker

6

9

31

Kollision, tog mod andet jernbanekøretøj

1

4

0

Andre mindre ulykker

11

14

14

Ind- og udstigningsulykker (tog i bevægelse)

1

0

1

Afsporing med tog

1

2

3

Ulykke med kørestrøm (tog i bevægelse)

0

0

0

Ulykke med kørestrøm (tog holder stille eller intet tog)

0

0

0

Mindre ulykker i alt

376

420

539

Note: Opgørelsen af mindre ulykker indeholder ikke selvmordsforsøg.

 

 

Tabel 8. Mindre ulykker og hændelser med farligt gods.

Ulykker og hændelser med farligt gods

Total i 2021

Total i 2022

Ulykker med farligt gods

0

0

Hændelser med farligt gods

0

0

 

 

Tabel 9. Indikatorer vedrørende forløbere til ulykker fordelt på hændelseskategorier

Forløbere til ulykker

Total i 2022/ mio. tog- km.

 

 

Femårigt gennemsnit/mio. tog-km.

Andre forløbere

29,49

28,95

Risiko for personpåkørsel

31,40

20,81

Fejl fra stationsbestyrer/trafikleder

5,17

5,39

Risiko for kollision/påkørsel i overkørsel

4,78

3,33

Teknisk signalfejl

1,45

1,56

Signalforbikørsel (tog) – ikke forbi farepunkt

2,22

1,94

Signalforbikørsel (ikke-tog) – forbi farepunkt

0,95

1,54

Profilforhold

1,75

1,60

Signalforbikørsel (tog) – forbi farepunkt

1,76

1,41

Signalforbikørsel (ikke-tog) – ikke forbi farepunkt

1,35

0,88

Bremsetekniske fejl

0,65

0,55

Defekte hjul på jernbanekøretøjer – Anden årsag end brud

0,10

0,11

Sikkerhedsfarlige sporbeliggenhedsfejl

0,38

0,24

Skinnebrud – mindre

0,38

0,26

Skinnebrud – større

0,02

0,10

Defekt aksel på jernbanekøretøjer – Anden årsag end brud

0,02

0,05

Defekt aksel på jernbanekøretøjer – Brud

0,00

0,003

Defekte hjul på jernbanekøretøjer – Brud

0,02

0,01

 

 

Tabel 10. Indikatorer vedrørende forløbere til ulykker fordelt på hændelseskategorier

Forløbere til ulykker

Total i 2020

Total i 2021

Total i 2022

Andre forløbere

1.655

1.408

1.807

Risiko for personpåkørsel

1.088

1.380

1.924

Fejl fra stationsbestyrer/trafikleder

355

342

317

Risiko for kollision/påkørsel i overkørsel

196

221

293

Profilforhold

101

64

107

Signalforbikørsel (tog) – ikke forbi farepunkt

125

107

136

Signalforbikørsel (tog) – forbi farepunkt

57

122

108

Teknisk signalfejl

139

84

89

Bremsetekniske fejl

23

17

40

Signalforbikørsel (ikke-tog) – forbi farepunkt

111

109

58

Signalforbikørsel (ikke-tog) – ikke forbi farepunkt

24

38

83

Skinnebrud – større

4

8

1

Skinnebrud – mindre

7

15

23

Sikkerhedsfarlige sporbeliggenhedsfejl

10

4

23

Defekt aksel på jernbanekøretøjer – anden årsag end brud

5

1

1

Defekt aksel på jernbanekøretøjer –brud

1

0

0

Defekt hjul på jernbanekøretøjer – anden årsag end brud

13

5

6

Defekt hjul på jernbanekøretøjer –brud

0

1

1

Forløbere til ulykker i alt

3.881

3.926

5.041