Indledning

I Trafikstyrelsen ønsker vi åbenhed omkring vores tilsynsaktiviteter. Derfor udgiver vi hvert år en plan for årets tilsyn med jernbanevirksomheder og andre virksomheder med sikkerhedscertifikat, der omfatter kørsel i Danmark, samt jernbaneinfrastrukturforvaltere med dansk sikkerhedsgodkendelse. Tilsynsplanen er udarbejdet på baggrund af det samlede risikobillede på jernbanen samt en individuel risikovurdering af virksomhederne.

Trafikstyrelsens tilsynsplan for jernbanen indeholder følgende elementer:

  • Vurdering af nationale risikofaktorer for jernbanen
  • Fokusområder for tilsyn med sikkerhedsledelse og øvrige tilsynsprioriteter
  • Kvartalsplan for planlagte opfølgningstilsyn med virksomhederne

For de enkelte planlagte opfølgningstilsyn vil datoen blive aftalt med virksomheden inden gennemførelse, og senest 14 dage før tilsynet fremsendes yderligere information om emner og dagens forløb. For audits vil dette være i form af en dagsorden.

Udover de planlagte opfølgningstilsyn vil Trafikstyrelsen gennemføre yderligere tilsyn, uden eller med kort varsel. Disse tilsyn har fokus på at efterprøve anvendelsen af sikkerhedsledelsessystemerne i den konkrete praksis på jernbanen med både flere anmeldte og uanmeldte tilsyn.

På styrelsens hjemmeside (www.trafikstyrelsen.dk) kan der findes mere information om tilsyn med jernbanesikkerhed under ”Jernbanesikkerhed / Styrelsens tilsyn / Tilsyn med sikkerhedsledelse hhv. Inspektioner”.

Nationale risikofaktorer for jernbanen

Trafikstyrelsen foretager årligt en vurdering af det overordnede risikobillede i forhold til jernbanetrafikken i Danmark. Vurderingen foregår dels ved opfølgning på konkrete hændelser på jernbanen, f.eks. større ulykker, dels ved analyse af tendenser i de årligt indberettede hændelser samt ved brug af øvrig viden om sikkerhedsmæssige forhold. Overordnet set er der tale om en kvalitativ vurdering af de væsentligste risikofaktorer for jernbanesystemet.

Siden ulykken på Storebælt i 2019 har der ikke været enkeltstående hændelser, som har givet anledning til at ændre det overordnede risikobillede.

Trends fra virksomhedernes indrapporterede hændelser viser, at udviklingen i antallet af personpåkørsler og forløbere til personpåkørsler går den forkerte vej. Langt den overvejende del af disse hændelser skyldes ulovlig færden på banen. Trafikstyrelsen vil sammen med virksomhederne arbejde for at vende udviklingen og vil i de tilfælde, hvor det er særligt relevant ligeledes give området opmærksomhed i dialogen med virksomhederne for at få mere viden om virksomhedernes oplevelse af området.

Der er ikke identificeret andre trends, der umiddelbart giver anledning til at igangsætte specifikke handlinger eller til at rette tilsynets fokus mod bestemte områder.

Trafikstyrelsens tilsyn har igennem de sidste år haft fokus på fastspænding af gods, og der vil fortsat blive gennemført en række tilsyn med dette område.

Fokusområder for tilsyn

Selvforvaltning af sikkerhedsregler

Med revision af jernbaneloven i juli 2023 blev krav til, at virksomhedernes trafikale sikkerhedsregler skal godkendes af Trafikstyrelsen ophævet. I juni 2024 ophæves bekendtgørelse nr. 814 af 03/06/2022 om infrastrukturforvalteres tekniske sikkerhedsregler på jernbanen ligeledes. Dermed skal virksomhederne administrere deres sikkerhedsregler udelukkende efter deres sikkerhedsledelsessystem, og området overgår til opfølgning ved tilsyn. Trafikstyrelsen vil derfor i 2024 have fokus på, hvordan det går med virksomhedernes selvforvaltning af trafikale sikkerhedsregler, og om de er på rette vej ift. at kunne selvforvalte tekniske sikkerhedsregler medio 2024.

Skemaet herunder viser de planlagte opfølgningstilsyn for virksomheder med sikkerhedscertifikater og/eller sikkerhedsgodkendelser i 2024 fordelt på kvartaler. Tilsynsplanen er vejledende, og der kan forekomme ændringer.

Virksomhed

Virksomhedstype

Tilsyn planlagt

Arriva Tog A/S

Jernbanevirksomhed

 

Q1, Q2

 

Banedanmark

Infrastrukturforvalter

Q1, Q2, Q3, Q4

C Rail Safety ApS

Jernbanevirksomhed

Q1, Q2, Q4

Contec Rail ApS

Jernbanevirksomhed

Q1, Q2, Q4

DB Cargo Scandinavia A/S

Jernbanevirksomhed

Q2, Q4

DSB SOV

Jernbanevirksomhed

Q2, Q3, Q4

Green Cargo AB

Jernbanevirksomhed

Q3

Hector Rail AB

Jernbanevirksomhed

 

Q1, Q2, Q4

 

Keolis Letbaner A/S

Jernbanevirksomhed/

Infrastrukturforvalter

 

Q2, Q4

 

Lokaltog A/S

Jernbanevirksomhed/

Infrastrukturforvalter

 

Q2, Q3, Q4

 

Malus P/S

Anden virksomhed med sikkerhedscertifikat

Q3

Metro service A/S

Jernbanevirksomhed/

Infrastrukturforvalter

Q2, Q4

Midtjyske Jernbaner A/S

Jernbanevirksomhed/

Infrastrukturforvalter

Q2, Q3, Q4

Nordjyske Jernbaner A/S

Jernbanevirksomhed/

Infrastrukturforvalter

 

Q2, Q4

 

SJ AB

Jernbanevirksomhed

Q3

Snälltåget AB

Jernbanevirksomhed

Q2, Q4

SPITZKE SE

Jernbanevirksomhed

Q2, Q4

Strukton Rail A/S

Anden virksomhed med sikkerhedscertifikat

 

Q4

 

Transdev Sverige AB

Jernbanevirksomhed

Q3

TX Logistik AB

Jernbanevirksomhed

Q3

VIKING-Rail ApS

Jernbanevirksomhed

Q2, Q4

Øresundsbro Konsortiet I/S

Infrastrukturforvalter

Q1, Q3, Q4

Aarhus Letbane I/S

Infrastrukturforvalter

Q4

Aarsleff Rail A/S

Anden virksomhed med sikkerhedscertifikat

Q2, Q3