1

Entreprenørstatistik for offentlig buskørsel i køreplanlægningsperiode 2021-2022

Trafikselskaberne indberetter årligt data til Trafikstyrelsen for entreprenørforhold for offentlig buskørsel inkl. telebusvirksomhed og lign., men ekskl. individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede.

Trafikstyrelsen har siden 2008/2009 indhentet detaljerede oplysninger om entreprenørforhold. Der indsamles data om antal busser, antal køreplantimer og kontraktsum fordelt på entreprenør og trafikselskab.

Antallet af entreprenører er i 2021/2022 på 67, og den gennemsnitlige kontraktsum pr. entreprenør er ca. 97,9 mio. kr.

Arriva er i 2021/2022 fortsat den største entreprenør med 603 busser på landsplan. Antallet af busser, som Arriva råder over, er faldet i det meste af den periode, hvor Trafikstyrelsen har indsamlet statistik, men steg dog fra 2017/2018 til 2018/2019.

Af nedenstående tabel fremgår antallet af busser fordelt på de busentreprenører, der har mindst 50 busser. Det totale antal af busser er 3.241.

Opgørelse over antal busser fordelt på bus entreprenører 2014/2015 til 2021/2022.
Der vises alene de selskaber, der i mindst et år har haft mindst 50 busser.

Selskab 2014
/2015
2015
/2016
2016
/2017
2017
/2018
2018
/2019
2019
/2020
2020
/2021
2021
/2022
Arriva 942 937 903 802 827 678 679 603
Thykjær 255 239 0 0 0 0 0 0
Umove Vest A/S 0 0 283 344 308 310 355 366
Umove Øst A/S 0 44 78 66 66 81 81 80
Bergholdt DK A/S         68 61 62 69
Tide Bus Danmark A/S 291 338 299 217 232 261 262 261
Keolis Danmark 364 327 367 375 370 0 0 0
Ditobus Linjetrafik A/S 151 140 142 140 130 129 127 173
Herning Bilen Specialruter A/S 0 0 0 0 56 60 55 54
Nobina A/S 105 151 157 151 150 181 175 171
Rutebilselskabet Haderslev 65 0 0 0 0 0 0 0
Brande Buslinier 56 65 80 125 127 123 117 107
De Blaa Omnibusser A/S 55 56 55 54 53 56 56 55
Fjordbus A/S 51 0 0 0 0 0 0 0
Anchersen A/S 50 55 85 86 87 119 119 129
Lokalbus A/S 0 0 56 54 55 58 58 59
De Blaa Busser 0 0 0 0 0 50 0 0
Keolis Bus Danmark A/S 0 0 0 0 0 79 85 82
Keolis Danmark A/S 0 0 0 0 0 291 288 358
Aarbus 154 156 149 167 147 149 149 149
Kruse A/S 0 0 0 0 0 0 0 50
Øvrige entreprenører 897 959 804 958 673 597 581 475
Antal busser i alt 3.282 3.311 3.309 3.373 3.349 3.283 3.249 3.241

Noter:

"Keolis Danmark" indeholder frem til 2018/2019 både "Keolis Bus Danmark A/S",

"Keolis Danmark A/S" og "Keolis-Tylstrup"

”Aarbus” hed ”Aarhus Sporveje” frem til og med 2019/2020

 

1.1

Om statistikken

Entreprenørforhold opgøres på baggrund af indgåede kontrakter i september måned, som derefter omregnes til årstal.

Antallet af busser angives som de busser, der indgår i kontraktkørslen ved begyndelsen af indberetningsåret. Reservebusser indgår ikke i opgørelsen.

Køreplantimer angives som de timer, den enkelte entreprenør forventes at have kontrakt på med trafikselskabet, også kørsel uden for trafikselskabets eget geografiske område.

Kontraktsum angives som den forventede betaling.

Virksomheder defineres på baggrund af CVR-nummer.

2

Nøgletal for entreprenørstatistik

Tabel 1. Entreprenørnøgletal pr. trafikselskab

  Movia  BAT  Fynbus   Sydtrafik Midttrafik  NT   Ærø  Fanø  Samsø Alle(1) 
Antal entreprenører   14 6 7 6 27 19 1 3 2 67
Antal driftsbusser 1.185 35 337 410 817 443 6 3 5 3.241
Antal køreplantimer (i 1.000) 4.169 82 657 845 1.833 952 12 5 10 8.566
Kontraktsum (i mio. kr.) 3.275 56 530 613 1.344 725 7 4 5 6.559
Køreplantimer pr. bus 3.518 2.333 1.951 2.062 2.243 2.149 1.963 1.600 2.075 2.643
Busser pr. entreprenør 85 6 48 68 30 23 6 1 3 48
Kontraktsum pr. entreprenør (i mio. kr.) 234 9 76 102 50 38 7 1 2 97,9
Kontraktsum pr. køreplantime 785 683 807 725 734 762 566 734 448 766

(1) Antal entreprenører for "Alle" trafikselskaber er ikke lig summen af entreprenørerne for de enkelte trafikselskaber, da en entreprenør kan have kontrakter i flere trafikselskaber.

Tabel 2. Entreprenørstørrelse (antal busser pr. entreprenør) pr. trafikselskab

  Movia BAT Fynbus Sydtrafik Midttrafik  NT Ærø Fanø Samsø Alle(1)
> = 50 busser  8 0 3 2 4 3 0 0 0 13
20-49 busser 1 1 1 1 4 4 0 0 0 10
5-19 busser 1 0 2 3 13 6 1 0 0 24
< 5 busser 4 5 1 0 6 6 0 3 2 24
Antal entreprenører i alt 14 6 7 6 27 19 1 3 2 71

(1) Tallene for "Alle" (dvs. hele Danmark) er ikke lig summen af alle trafikselskaber, idet flere entreprenører har kontrakter i flere trafikselskaber.

Tabel 3. Antal busser pr. entreprenør pr. trafikselskab (1)

  Movia BAT Fynbus Sydtrafik Midttrafik  NT Ærø Fanø Samsø Alle
Anchersen A/S 129 0 0 0 0 0 0 0 0 129
Arriva 307 0 31 0 171 94 0 0 0 603
Bergholdt DK A/S 0 0 69 0 0 0 0 0 0 69
Brande Buslinier 0 0 0 0 107 0 0 0 0 107
De Blaa Omnibusser A/S 55 0 0 0 0 0 0 0 0 55
Ditobus Linjetrafik A/S 127 0 0 0 4 42 0 0 0 173
Herning Bilen Specialruter A/S 0 0 0 24 30 0 0 0 0 54
Keolis Bus Danmark A/S 0 0 0 0 21 61 0 0 0 82

Keolis Danmark A/S

Kruse A/S

207 0 73 0 0 78 0 0 0 358
50 0 0 0 0 0 0 0 0 50
Lokalbus A/S 59 0 0 0 0 0 0 0 0 59
Nobina A/S 153 0 0 18 0 0 0 0 0 171
Tide Bus Danmark A/S 0 0 137 108 16 0 0 0 0 261
Umove Vest A/S 0 0 0 235 127 4 0 0 0 366
Umove Øst A/S 80 0 0 0 0 0 0 0 0 80
AarBus 0 0 0 0 149 0 0 0 0 149

Øvrige entreprenører

20-49 busser

5-19 busser

< 5 busser

 

0

8

10

 

25

0

10

 

0

27

0

 

0

25

0

 

65

112

15

 

114

39

11

 

0

6

0

 

0

1

2

 

0

0

5

 

204

218

53

Total 1.185 35 337 410 817 443 6 3 5 3.241

(1) De entreprenører der på landsplan har mere end 50 busser er listet individuelt.

Tabel 4. Antal køreplantimer pr. entreprenør fordelt på trafikselskaber (i tusinde) (1)

  Movia BAT Fynbus Sydtrafik Midttrafik  NT Ærø Fanø Samsø Alle
Anchersen A/S 493 0 0 0 0 0 0 0 0 493
Arriva 1.159 0 47 0 417 276 0 0 0 1.900
Bergholdt DK A/S 0 0 52 0 0 0 0 0 0 52
Brande Buslinier 0 0 0 0 180 0 0 0 0 180
De Blaa Omnibusser A/S 206 0 0 0 0 0 0 0 0 206
Ditobus Linjetrafik A/S 338 0 0 0 4 82 0 0 0 424
Herning Bilen Specialruter A/S 0 0 0 27 23 0 0 0 0 51
Keolis Bus Danmark A/S 0 0 0 0 48 171 0 0 0 219

Keolis Danmark A/S

742 0 214 0 0 204 0 0 0 1.161
Kruse A/S 115 0 0 0 0 0 0 0 0 115
Lokalbus A/S 201 0 0 0 0 0 0 0 0 201
Nobina A/S 535 0 0 59 0 0 0 0 0 594
Tide Bus Danmark A/S 0 0 317 330 85 0 0 0 0 731
Umove Vest A/S 0 0 0 370 214 6 0 0 0 590
Umove Øst A/S 339 0 0 0 0 0 0 0 0 339
AarBus 0 0 0 0 543 0 0 0 0 543

Øvrige entreprenører

20-49 busser

5-19 busser

< 5 busser

 

0

29

12

 

73

0

9

 

0

26

1

 

0

59

0

 

156

143

19

 

134

56

23

 

0

12

0

 

0

3

2

 

0

0

10

 

363

327

78

Total

4.169

82

657

845

1.833

952

12

5

10

8.566

(1) De entreprenører der på landsplan har mere end 50 busser er listet individuelt.

Tabel 5. Kontraktsum (mio. kr.) pr. entreprenør fordelt på trafikselskaber

  Movia BAT Fynbus Sydtrafik Midttrafik  NT Ærø Fanø Samsø Alle
Anchersen A/S 365,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 366
Arriva 979,9 0,0 34,4 0,0 324,5 211,6 0,0 0,0 0,0 1.550
Bergholdt DK A/S 0,0 0,0 52,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52
Brande Buslinier 0,0 0,0 0,0 0,0 101,8 0,0 0,0 0,0 0,0 102
De Blaa Omnibusser A/S 169,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 169
Ditobus Linjetrafik A/S 250,8 0,0 0,0 0,0 2,5 61,1 0,0 0,0 0,0 314
Herning Bilen Specialruter A/S 0,0 0,0 0,0 22,4 34,5 0,0 0,0 0,0 0,0 57
Keolis Bus Danmark A/S 0,0 0,0 0,0 0,0 35,0 140,5 0,0 0,0 0,0 175

Keolis Danmark A/S

581,1 0,0 178,7 0,0 0,0 161,6 0,0 0,0 0,0 921
Kruse A/S 85,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85
Lokalbus A/S 157,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 157
Nobina A/S 401,0 0,0 0,0 36,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 438
Tide Bus Danmark A/S 0,0 0,0 239,4 222,2 42,7 0,0 0,0 0,0 0,0 504
Umove Vest A/S 0,0 0,0 0,0 290,6 155,8 4,8 0,0 0,0 0,0 451
Umove Øst A/S 258,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 259
AarBus 0,0 0,0 0,0 0,0 463,8 0,0 0,0 0,0 0,0 464

Øvrige entreprenører

20-49 busser

5-19 busser

< 5 busser

 

0

18

8

 

48

0

8

 

0

25

1

 

0

41

0

 

27

143

13

 

90

38

17

 

0

7

0

 

0

2

1

 

0

0

5

 

166

274

53

Total

3.275

56

530

613

1.344

725

7

4

5

6.559

(1) De entreprenører der på landsplan har mere end 50 busser er listet individuelt.

Tabel 6. Entreprenørers busandel pr. trafikselskab

  Movia BAT Fynbus Sydtrafik Midttrafik  NT Ærø Fanø Samsø Alle
Anchersen A/S 11% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4%
Arriva 26% 0% 9% 0% 21% 21% 0% 0% 0% 19%
Bergholdt DK A/S 0% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2%
Brande Buslinier 0% 0% 0% 0% 13% 0% 0% 0% 0% 3%
De Blaa Omnibusser A/S 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2%
Ditobus Linjetrafik A/S 11% 0% 0% 0% 0% 9% 0% 0% 0% 5%
Herning Bilen Specialruter A/S 0% 0% 0% 6% 4% 0% 0% 0% 0% 2%
Keolis Bus Danmark A/S 0% 0% 0% 0% 3% 14% 0% 0% 0% 3%

Keolis Danmark A/S

17% 0% 22% 0% 0% 18% 0% 0% 0% 11%
Kruse A/S 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2%
Lokalbus A/S 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2%
Nobina A/S 13% 0% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 5%
Tide Bus Danmark A/S 0% 0% 41% 26% 2% 0% 0% 0% 0% 8%
Umove Vest A/S 0% 0% 0% 57% 16% 1% 0% 0% 0% 11%
Umove Øst A/S 7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2%
AarBus 0% 0% 0% 0% 18% 0% 0% 0% 0% 5%

Øvrige entreprenører

20-49 busser

5-19 busser

< 5 busser

 

0%

1%

1%

 

71%

0%

29%

 

0%

8%

0%

 

0%

6%

0%

 

8%

14%

2%

 

26%

9%

2%

 

0%

100%

0%

 

0%

33%

67%

 

0%

0%

100%

 

6%

7%

2%

Total

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Tabel 7. Entreprenørers køreplansandel pr. trafikselskab

  Movia BAT Fynbus Sydtrafik Midttrafik  NT Ærø Fanø Samsø Alle
Anchersen A/S 12% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6%
Arriva 28% 0% 7% 0% 23% 29% 0% 0% 0% 22%
Bergholdt DK A/S 0% 0% 8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1%
Brande Buslinier 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 2%
De Blaa Omnibusser A/S 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2%
Ditobus Linjetrafik A/S 8% 0% 0% 0% 0% 9% 0% 0% 0% 5%
Herning Bilen Specialruter A/S 0% 0% 0% 3% 1% 0% 0% 0% 0% 1%
Keolis Bus Danmark A/S 0% 0% 0% 0% 3% 18% 0% 0% 0% 3%

Keolis Danmark A/S

18% 0% 33% 0% 0% 21% 0% 0% 0% 14%
Kruse A/S 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1%
Lokalbus A/S 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2%
Nobina A/S 13% 0% 0% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 7%
Tide Bus Danmark A/S 0% 0% 48% 39% 5% 0% 0% 0% 0% 9%
Umove Vest A/S 0% 0% 0% 44% 12% 1% 0% 0% 0% 7%
Umove Øst A/S 8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4%
AarBus 0% 0% 0% 0% 30% 0% 0% 0% 0% 6%

Øvrige entreprenører

20-49 busser

5-19 busser

< 5 busser

 

0%

1%

0%

 

89%

0%

11%

 

0%

4%

0%

 

0%

7%

0%

 

9%

8%

1%

 

14%

6%

2%

 

0%

100%

0%

 

0%

53%

47%

 

0%

0%

100%

 

4%

4%

1%

Total

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Tabel 8. Entreprenørers kontraktsumsandel pr. trafikselskab

  Movia BAT Fynbus Sydtrafik Midttrafik  NT Ærø Fanø Samsø Alle
Anchersen A/S 11% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6%
Arriva 30% 0% 6% 0% 24% 29% 0% 0% 0% 24%
Bergholdt DK A/S 0% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1%
Brande Buslinier 0% 0% 0% 0% 8% 0% 0% 0% 0% 2%
De Blaa Omnibusser A/S 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3%
Ditobus Linjetrafik A/S 8% 0% 0% 0% 0% 8% 0% 0% 0% 5%
Herning Bilen Specialruter A/S 0% 0% 0% 4% 3% 0% 0% 0% 0% 1%
Keolis Bus Danmark A/S 0% 0% 0% 0% 3% 19% 0% 0% 0% 3%

Keolis Danmark A/S

18% 0% 34% 0% 0% 22% 0% 0% 0% 14%
Kruse A/S 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1%
Lokalbus A/S 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2%
Nobina A/S 12% 0% 0% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 7%
Tide Bus Danmark A/S 0% 0% 45% 36% 3% 0% 0% 0% 0% 8%
Umove Vest A/S 0% 0% 0% 47% 12% 1% 0% 0% 0% 7%
Umove Øst A/S 8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4%
AarBus 0% 0% 0% 0% 34% 0% 0% 0% 0% 7%

Øvrige entreprenører

20-49 busser

5-19 busser

< 5 busser

 

0%

1%

0%

 

86%

0%

14%

 

0%

5%

0%

 

0%

7%

0%

 

2%

11%

1%

 

12%

5%

2%

 

0%

100%

0%

 

0%

70%

30%

 

0%

0%

100%

 

3%

4%

1%

Total

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Tabel 9. Entreprenørers og trafikselskabers busandel fordelt over hele landet

  Movia BAT Fynbus Sydtrafik Midttrafik  NT Ærø Fanø Samsø Alle
Anchersen A/S 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4%
Arriva 9% 0% 1% 0% 5% 3% 0% 0% 0% 19%
Bergholdt DK A/S 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2%
Brande Buslinier 0% 0% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 3%
De Blaa Omnibusser A/S 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2%
Ditobus Linjetrafik A/S 4% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 5%
Herning Bilen Specialruter A/S 0% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 2%
Keolis Bus Danmark A/S 0% 0% 0% 0% 1% 2% 0% 0% 0% 3%

Keolis Danmark A/S

6% 0% 2% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 11%
Kruse A/S 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2%
Lokalbus A/S 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2%
Nobina A/S 5% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 5%
Tide Bus Danmark A/S 0% 0% 4% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 8%
Umove Vest A/S 0% 0% 0% 7% 4% 0% 0% 0% 0% 11%
Umove Øst A/S 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2%
AarBus 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 5%

Øvrige entreprenører

20-49 busser

5-19 busser

< 5 busser

 

0%

0%

0%

 

1%

0%

0%

 

0%

1%

0%

 

0%

1%

0%

 

2%

3%

0%

 

4%

1%

0%

 

0%

0%

0%

 

0%

0%

0%

 

0%

0%

0%

 

6%

7%

2%

Total

37%

1%

10%

13%

25%

14%

0%

0%

0%

100%

Tabel 10. Entreprenørers og trafikselskabers køreplansandel fordelt over hele landet

  Movia BAT Fynbus Sydtrafik Midttrafik  NT Ærø Fanø Samsø Alle
Anchersen A/S 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6%
Arriva 14% 0% 1% 0% 5% 3% 0% 0% 0% 22%
Bergholdt DK A/S 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1%
Brande Buslinier 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 2%
De Blaa Omnibusser A/S 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2%
Ditobus Linjetrafik A/S 4% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 5%
Herning Bilen Specialruter A/S 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1%
Keolis Bus Danmark A/S 0% 0% 0% 0% 1% 2% 0% 0% 0% 3%

Keolis Danmark A/S

9% 0% 2% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 14%
Kruse A/S 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1%
Lokalbus A/S 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2%
Nobina A/S 6% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 7%
Tide Bus Danmark A/S 0% 0% 4% 4% 1% 0% 0% 0% 0% 9%
Umove Vest A/S 0% 0% 0% 4% 3% 0% 0% 0% 0% 7%
Umove Øst A/S 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4%
AarBus 0% 0% 0% 0% 6% 0% 0% 0% 0% 6%

Øvrige entreprenører

20-49 busser

5-19 busser

< 5 busser

 

0%

0%

0%

 

1%

0%

0%

 

0%

0%

0%

 

0%

1%

0%

 

2%

2%

0%

 

2%

1%

0%

 

0%

0%

0%

 

0%

0%

0%

 

0%

0%

0%

 

4%

4%

1%

Total

49%

1%

8%

10%

21%

11%

0%

0%

0%

100%

Tabel 11. Entreprenørers og trafikselskabers kontraktsumsandel fordelt over hele landet

  Movia BAT Fynbus Sydtrafik Midttrafik  NT Ærø Fanø Samsø Alle
Anchersen A/S 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6%
Arriva 15% 0% 1% 0% 5% 3% 0% 0% 0% 24%
Bergholdt DK A/S 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1%
Brande Buslinier 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 2%
De Blaa Omnibusser A/S 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3%
Ditobus Linjetrafik A/S 4% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 5%
Herning Bilen Specialruter A/S 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 1%
Keolis Bus Danmark A/S 0% 0% 0% 0% 1% 2% 0% 0% 0% 3%

Keolis Danmark A/S

9% 0% 3% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 14%
Kruse A/S 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1%
Lokalbus A/S 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2%
Nobina A/S 6% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 7%
Tide Bus Danmark A/S 0% 0% 4% 3% 1% 0% 0% 0% 0% 8%
Umove Vest A/S 0% 0% 0% 4% 2% 0% 0% 0% 0% 7%
Umove Øst A/S 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4%
AarBus 0% 0% 0% 0% 7% 0% 0% 0% 0% 7%

Øvrige entreprenører

20-49 busser

5-19 busser

< 5 busser

 

0%

0%

0%

 

1%

0%

0%

 

0%

0%

0%

 

0%

1%

0%

 

0%

2%

0%

 

1%

1%

0%

 

0%

0%

0%

 

0%

0%

0%

 

0%

0%

0%

 

3%

4%

1%

Total

50%

1%

8%

9%

20%

11%

0%

0%

0%

100%

Tabel 12. Entreprenørers busandel fordelt på trafikselskab

  Movia BAT Fynbus Sydtrafik Midttrafik  NT Ærø Fanø Samsø Alle
Anchersen A/S 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
Arriva 51% 0% 5% 0% 28% 16% 0% 0% 0% 100%
Bergholdt DK A/S 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
Brande Buslinier 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100%
De Blaa Omnibusser A/S 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
Ditobus Linjetrafik A/S 73% 0% 0% 0% 2% 24% 0% 0% 0% 100%
Herning Bilen Specialruter A/S 0% 0% 0% 44% 56% 0% 0% 0% 0% 100%
Keolis Bus Danmark A/S 0% 0% 0% 0% 26% 74% 0% 0% 0% 100%

Keolis Danmark A/S

58% 0% 20% 0% 0% 22% 0% 0% 0% 100%
Kruse A/S 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
Lokalbus A/S 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
Nobina A/S 89% 0% 0% 11% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
Tide Bus Danmark A/S 0% 0% 52% 41% 6% 0% 0% 0% 0% 100%
Umove Vest A/S 0% 0% 0% 64% 35% 1% 0% 0% 0% 100%
Umove Øst A/S 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
AarBus 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100%

Øvrige entreprenører

20-49 busser

5-19 busser

< 5 busser

 

0%

4%

19%

 

12%

0%

19%

 

0%

12%

0%

 

0%

11%

0%

 

32%

51%

28%

 

56%

18%

21%

 

0%

3%

0%

 

0%

0%

4%

 

0%

0%

9%

 

100%

100%

100%

Total

37%

1%

10%

13%

25%

14%

0%

0%

0%

100%

Tabel 13. Entreprenørers kørsel (antal køreplantimer) fordelt på trafikselskab

  Movia BAT Fynbus Sydtrafik Midttrafik  NT Ærø Fanø Samsø Alle
Anchersen A/S 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
Arriva 61% 0% 2% 0% 22% 15% 0% 0% 0% 100%
Bergholdt DK A/S 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
Brande Buslinier 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100%
De Blaa Omnibusser A/S 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
Ditobus Linjetrafik A/S 80% 0% 0% 0% 1% 19% 0% 0% 0% 100%
Herning Bilen Specialruter A/S 0% 0% 0% 54% 46% 0% 0% 0% 0% 100%
Keolis Bus Danmark A/S 0% 0% 0% 0% 22% 78% 0% 0% 0% 100%

Keolis Danmark A/S

64% 0% 18% 0% 0% 18% 0% 0% 0% 100%
Kruse A/S 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
Lokalbus A/S 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
Nobina A/S 90% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
Tide Bus Danmark A/S 0% 0% 43% 45% 12% 0% 0% 0% 0% 100%
Umove Vest A/S 0% 0% 0% 63% 36% 1% 0% 0% 0% 100%
Umove Øst A/S 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
AarBus 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100%

Øvrige entreprenører

20-49 busser

5-19 busser

< 5 busser

 

0%

9%

16%

 

20%

0%

11%

 

0%

8%

2%

 

0%

18%

0%

 

43%

44%

25%

 

37%

17%

30%

 

0%

4%

0%

 

0%

1%

3%

 

0%

0%

13%

 

100%

100%

100%

Total

49%

1%

8%

10%

21%

11%

0%

0%

0%

100%

Tabel 14. Entreprenørers kontraktsum fordelt på trafikselskab

  Movia BAT Fynbus Sydtrafik Midttrafik  NT Ærø Fanø Samsø Alle
Anchersen A/S 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
Arriva 63% 0% 2% 0% 21% 14% 0% 0% 0% 100%
Bergholdt DK A/S 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
Brande Buslinier 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100%
De Blaa Omnibusser A/S 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
Ditobus Linjetrafik A/S 80% 0% 0% 0% 1% 19% 0% 0% 0% 100%
Herning Bilen Specialruter A/S 0% 0% 0% 39% 61% 0% 0% 0% 0% 100%
Keolis Bus Danmark A/S 0% 0% 0% 0% 20% 80% 0% 0% 0% 100%

Keolis Danmark A/S

63% 0% 19% 0% 0% 18% 0% 0% 0% 100%
Kruse A/S 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
Lokalbus A/S 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
Nobina A/S 92% 0% 0% 8% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
Tide Bus Danmark A/S 0% 0% 47% 44% 8% 0% 0% 0% 0% 100%
Umove Vest A/S 0% 0% 0% 64% 35% 1% 0% 0% 0% 100%
Umove Øst A/S 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
AarBus 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100%

Øvrige entreprenører

20-49 busser

5-19 busser

< 5 busser

 

0%

7%

15%

 

29%

0%

15%

 

0%

9%

2%

 

0%

15%

0%

 

16%

52%

25%

 

55%

14%

33%

 

0%

2%

0%

 

0%

1%

2%

 

0%

0%

9%

 

100%

100%

100%

Total

50%

1%

8%

9%

20%

11%

0%

0%

0%

100%

 

 

 

Trafikstyrelsen udgiver årligt statistikker, der dækker den offentlige servicetrafik. Udover denne statistik, der omhandler entreprenørforhold, udgives statistikker for offentlig buskørsel, de forventede udbud, ikke-statslige jernbanestrækninger samt handicapkørsel.

 

 

 

Trafikstyrelsen

Carsten Niebuhrs Gade 43

1577 København V

www.tbst.dk

Entreprenørstatistik

2021/22