1

Indledning

Den individuelle handicapkørsel udføres af trafikselskaberne, som jf. lov om trafikselskaber, § 11, skal etablere individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede på 18 år og derover og fra 1. juli 2018 også for blinde og stærkt svagsynede på 18 år og derover.

 

Kommuner, som udgøres af en ø, og som ikke har bro eller anden fast forbindelse til andre kommuner, kan jf. § 1, stk. 3 i lov om trafikselskaber undlade at deltage i et trafikselskab, og kommunen skal i så fald varetage de opgaver, der påhviler trafikselskaberne. Tre kommuner har indtil videre valgt selv at varetage opgaverne som trafikselskab.

 

Samsø Kommune overtog ansvaret for den kollektive trafik d. 25. juni 2017, og indgår derfor i denne statistik.

 

Fanø Kommune overtog ansvaret for den kollektive trafik 1. januar 2018, og indgår derfor i denne statistik.

 

Ærø kommune har ligeledes overtaget ansvaret for den kollektive trafik, men den del, der omhandler handicapkørsel varetages af Fynbus, hvorfor Ærø Kommunes handicapkørsel indgår i data for Fynbus.

 

Trafikstyrelsen har siden 2007 indhentet data vedrørende trafikselskabernes individuelle handicapkørsel jf. lov om trafikselskaber, § 11. Nærværende statistik beskriver den budgetterede kørsel i 2022, jf. trafikselskabernes budgetter udarbejdet i 2021.

2

Økonomiske nøgletal

Tabel 1. Udgifter, indtægter og offentlige tilskud, handicapkørsel budget 2022 (i 1.000 kr.)

 

Movia

Fynbus

Sydtrafik

Midttrafik

NT

BAT

Fanø

Samsø

Alle

Bruttoudgifter (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samlede entreprenørudg.

145.064

25.416

42.046

52.876

24.091

1.319

350

354

291.517

Adm. udg. til personale

33.781

5.313

11.281

15.358

9.347

265

200

0

75.545

Samlede bruttoudgifter

178.845

30.729

53.327

68.234

33.438

1.584

550

354

367.062

Brugerbetaling

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Andet

36.545

5.980

9.122

11.009

5.809

260

25

39

68.790

Samlet brugerbetaling

36.545

5.980

9.122

11.009

5.809

260

25

39

68.790

Offentligt tilskud

142.300

24.749

44.204

57.225

27.629

1.324

525

315

298.271

(1) Bruttoudgifterne er de samlede entreprenørudgifter, lønudgifter og udgifter til bestillingscentral.3

Rejsenøgletal

Tabel 2. Nøgletal, handicapkørsel budget 2022

 

Movia (1)

Fynbus

Sydtrafik

Midttrafik

NT

BAT

Fanø

Samsø

Alle

Gns. km-pris (kr.)

-

23

28

34

31

25

76

68

29

Passagerfinanseringsgrad

20%

19%

17%

16%

17%

16%

5%

11%

19%

Antal rejser i alt

698.544

140.645

169.139

206.500

90.278

4.952

450

1.296

1.311.804

Visiterede pr. 31.12.2022

31.705

4.911

9.900

13.934

5.427

451

50

108

66.486

Indb. pr. 1.1.2021

2.654.264

499.419

720.759

1.332.048

590.439

39.660

39.660

39.660

5.915.909

Pr. rejse (kr.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gns. bruttoudgift

256

218

315

330

370

320

1.222

273

280

Tilskud pr. år

204

176

261

277

306

267

1.167

243

227

Entreprenørbetaling

208

181

249

256

267

266

778

273

222

Pr. visiteret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gns. bruttoudgift (kr.)

5.641

6.257

5.387

4.897

6.161

3.512

11.000

3.281

5.521

Tilskud pr. år (kr.)

4.488

5.040

4.465

4.107

5.091

2.936

10.500

2.917

4.486

Gns. antal ture

22

29

17

15

17

11

9

12

20

Pr. indbygger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gns. bruttoudgift (kr.)

67

62

74

51

57

40

14

9

62

Visiterede pr. 1.000 indb.

12

10

14

10

9

11

1

3

11

Antal rejser pr. 1.000 indb.

263

282

235

155

153

125

11

33

222

(1) Movia har ikke budgetteret med persontransportarbejde, hvorfor der ikke kan beregnes en gennemsnitlig km-pris.

Tabel 3. Turlængde, antal påstigere og persontransportarbejde, handicapkørsel budget 2022

 

Movia (1)

Fynbus

Sydtrafik

Midttrafik

NT

BAT

Fanø

Samsø

Alle

Rejser fordelt på km

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-10 km

0,0%

70,6%

60,5%

68,3%

65,8%

62,0%

25,0%

95,0%

66,3%

11-40 km

0,0%

25,3%

32,2%

26,2%

28,6%

36,0%

65,0%

5,0%

28,1%

>40 km

0,0%

4,1%

7,3%

5,5%

5,6%

2,0%

10,0%

0,0%

5,7%

Gennemsnitlig turlængde (km.)

0

9

11

10

12

13

16

4

10

Antal påstigere i alt

698.544

140.645

169.139

206.500

90.278

4.952

450

1.296

1.311.804

Person transportarb. (km.)

0

1.327.144

1.929.567

2.011.000

1.074.292

64.500

7.200

5.184

6.413.703

(1) Movia har ikke budgetteret med persontransportarbejde og rejsefordelingen, hvor der ikke fremgår data herfor.

4

Takster

Tabel 7.  Abonnement- og minimumsbetaling samt km-takster, handicapkørsel regnskab 2020

 

Movia

Fynbus

Sydtrafik

Midttrafik

NT

BAT

Fanø

Samsø

Abonnementsbetaling

               

Kvartalsvis abonnementsbetaling

               

Årlig abonnementsbetaling

300 kr.

       

300 kr.-

   

Startgebyr/minimumsbetaling

 

             

Fast startgebyr/minimumsbetaling

24 kr (5 km. inkl.)

40 kr. (10 km. inkl.)


40 kr. (11 km. inkl.)

 


30 kr. (10 km. inkl.)

 


35 kr. (7,78 km. inkl.)

 


26 kr. (10 km. inkl.)

 


35 kr. (11 km. inkl.)

 


30 kr. (uden loft pr. 10/08/20)

 

Kilometertakster

               

Betaling for første km.

        4,5 kr.  2,6 kr.     

Betaling pr. km. derefter

        4,5 kr.  2,6 kr.     

Differentieret betaling pr. km.

2,4 kr. (6-40 km) /1,2 kr. (40+ km) 

4 kr. (maks 150 kr./tur) 

3,5 kr. (fra 11 km.) 

3 kr. (fra 11 km)

9 kr. (fra 101 km) 

   

3 kr. (fra 11 km.)