1

Trafikselskabernes samlede forventede udbud for offentlig buskørsel ses i Tabel 1 nedenfor. Det forventede udbuds andel af samlet offentlig buskørsel er for hvert år beregnet på baggrund af trafikselskabernes samlede kørselsomfang for regnskabsåret 2021.

Trafikselskabernes indberetninger er baseret på forventninger og er ikke bindende for trafikselskaberne.

 

Tabel 1. Trafikselskabernes samlede forventede udbud for buskørsel pr. år, ikrafttrædelsesår 2024-2034

År

Antal køreplantimer

Antal busser

Andel af samlet kørsel

2024

801.766

335

10%

2025

1.170.862

606

14%

2026

1.345.323

507

16%

2027

630.435

308

8%

2028

167.270

85

2%

2029

563.975

294

7%

2030

599.832

213

7%

2031

387.193

229

5%

2032

633.136

237

8%

2033

735.292

352

9%

2034

656.831

122

8%

Note: Andel af samlet kørsel er beregnet som antal køreplantimer udbudt i det pågældende år ud af samtlige antal køreplantimer fra regnskab 2021.

 

I tabellerne 2-3 (nedenfor) ses en skematisk, kvalitativ beskrivelse af de kommende to års udbud. Herefter følger skematiske opgørelser for de kommende udbud for årene 2024-2034. For hvert år i perioden ses de enkelte trafikselskabers forventede udbud af buskørsel i form af henholdsvis køreplantimer (tabel 4), antal busser (tabel 5) og andel af samlet kørsel (tabel 6). Tomme celler skyldes, at der mangler oplysninger herom fra trafikselskaberne.

Tabel 2. Ikrafttrædelsesår 2024: Forventet omfang af udbud

Trafikselskab

Geografisk område og trafiktype

Antal køreplan-timer

Antal busser eller køretøjer

Andel af samlet kørsel

Forventet kontrakt-længde

Option

BAT

0

0

0

0,0%

0

0

Fynbus

Nordfyns Kommune, Lokalruter

15.800

23

3,0%

8

Ja

Midttrafik (1)

Holstebro - by, opland, lokalruter

20.618

10

1,2%

Tidsubegrænset, uopsigeligt i 10 år

0

Viborg - by og lokalruter

55.509

27

3,1%

Tidsubegrænset, uopsigeligt i 10 år

0

Movia

Alm. Rute A21 (drifsstart feb-marts)

 

 

 

 

 

Region H

47.186

12

1,1%

2 år

2 år

Region H

74.239

29

1,8%

8 år

2+2+2 år

Høje-Taastrup, Ishøj, Greve, RegionSj

66.524

18

1,6%

8 år

2+2+2 år

Køge, Region Sj, Stevns, Solrød

104.559

27

0,0%

8 år

2+2+2 år

Alm. Rute A22 (drifsstart okt-dec)

       

 

Kalundborg, Holbæk, Odsherred

23.695

9

0,6%

8 år

2+2+2 år

Næstved, Sorø, Slagelse, RegionSJ

3.100

2

0,1%

8 år

2+2+2 år

Holbæk, Lejre

20.728

11

0,5%

8 år

2+2+2 år

Region H

78.708

18

1,9%

8 år

2+2+2 år

Frederiksberg, Rødovre, Glostrup

13.539

5

0,3%

8 år

2+2+2 år

Region H og Region Sj

81.356

21

2,0%

8 år

2+2+2 år

Sydtrafik

20. udbud Aabenraa nul-emission

35.238

16

4,5%

10

2

20. udbud Aabenraa lokal

16.374

25

2,1%

6

6

20. udbud Tønder nul-emission

27.446

12

3,5%

10

2

20. udbud Tønder lokal

15.946

21

2,0%

4

2

20. udbud Haderslev nul-emission

69.332

28

8,8%

10

2

20. udbud Haderslev lokal

5.869

9

0,7%

4

2

NT

Regionalbuskørsel

17.500

5

2,1%

3/10 år

0

Skole-/ lokalbuskørsel i Brønderslev og Frederikshavn Kommuner

4.500

4

0,5%

4 år

0

Ærø

0

0

0

0,0%

0

0

Samsø

0

0

0

0,0%

0

0

Fanø

lokal rutekørsel inden for kommunen

4.000

3

100,0%

5

2

(1) Midttrafik udbyder som standard, kontrakterne med et mindste åremål. Herefter fortsætter kontrakterne i en udefineret periode indtil de opsiges af en af parterne

 

Tabel 3. Ikrafttrædelsesår 2025: Forventet omfang af udbud

Trafikselskab

Geografisk område og trafiktype

Antal køreplan-timer

Antal busser eller køretøjer

Andel af samlet kørsel

Forventet kontraktlængde

Option

BAT

0

0

0

0%

0

0

Fynbus

Assens Kommune, Lokalruter

15.300

23

3%

8

Ja

Kerteminde Kommune, Lokalruter

7.700

9

1%

8

Ja

Langeland Lokalrute

8.700

7

2%

8

Ja

Middelfart Kommune lokalruter og bybusser

12.600

12

2%

8

Ja

Nyborg Kommune lokalrute og bybusser

17.200

15

3%

8

Ja

Svendborg Kommune Lokalrute og bybusser

40.000

24

7%

8

Ja

Faaborg-Midtfyn Kommune

25.000

40

4%

8

Ja

Midttrafik (1)

Regionalkørsel i midt/øst og syd området

132.075

58

7%

Tidsubegrænset, uopsigeligt i 10 år

0

Favrskov - Skolekørsel

12.500

15

1%

Tidsubegrænset, uopsigeligt i 10 år

0

Ikast-Brande - Skolekørsel

8.790

13

0%

Tidsubegrænset, uopsigeligt i 10 år

0

Ikast-Brande - by, opland og lokalruter

11.218

8

1%

Tidsubegrænset, uopsigeligt i 10 år

0

Horsens - skolekørsel

8.114

17

0%

Tidsubegrænset, uopsigeligt i 10 år

0

Silkeborg - skolekørsel

4.179

8

0%

Tidsubegrænset, uopsigeligt i 10 år

0

Silkeborg - by, opland, lokalruter

16.644

12

1%

Tidsubegrænset, uopsigeligt i 10 år

0

Movia

Alm. Rute A22 (driftsstart april 2025)

 

 

 

 

 

København

                     28.531

7

1%

8 år

2+2+2 år

Region H og Region Sj

                    39.434

9

1%

8 år

2+2+2 år

Roskilde, Egedal, Ballerup og Sorø

                    33.434

9

1%

8 år

2+2+2 år

Alm. Rute A23 (dritsstart okt-dec. 2025)

       

 

Region H, Gladsaxe

                    46.000

14

1%

6 år

4+4 år

København, Frederiksberg, Hvidovre, Gladsaxe

                    99.500

23

2%

6 år

4+4 år

København, Frederiksberg, Rødovre, Glostrup

                    99.500

20

2%

6 år

4+4 år

Gladsaxe, Vallensbæk, Glostrup, Rødovre, Brøndby, København

                    50.500

12

1%

6 år

4+4 år

København, Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal

                     61.000

15

1%

6 år

4+4 år

København, Gentofte, Rødovre, Lyngby-Taarbæk, Frederiksberg, Dragør, Tårnby

                    97.000

21

2%

6 år

4+4 år

Gladsaxe, Vallensbæk, Glostrup, Rødovre, Brøndby, København

                    50.500

12

1%

6 år

4+4 år

Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm

                     21.000

4

1%

1 år

0

Sydtrafik

Billund, Varde, vejen lokal

33.193

41

4%

6

2

Regionalt, nordvest

49.070

16

6%

10

2

NT

Skole-/ lokalbuskørsel i Brønderslev og Frederikshavn Kommuner

12.800

13

2%

4 år

0

Lokal/regionalbuskørsel

1.500

2

0%

4 år

0

Skole-/ lokalbuskørsel i Morsø og Jammerbugt Kommuner samt Region Nordjylland

28.300

35

3%

4 år

0

Skole-/ lokalbuskørsel i Vesthimmerland, Rebild og Mariagerfjord Kommuner

49.000

51

6%

4 år

0

Skole-/ lokalbuskørsel i Aalborg Kommune

36.000

32

4%

4 år

0

Ærø

Ærø Kommune

10.580

6

100%

4 til 6 år

2 til 4 år

Samsø

0

0

0

0%

0

0

Fanø

Fanø Kommune åben skolebus

4.000

3

100%

5

2

(1) Midttrafik udbyder som standard, kontrakterne med et mindste åremål. Herefter fortsætter kontrakterne i en udefineret periode indtil de opsiges af en af parterne.

Tabel 4. Trafikselskabers forventede udbud af buskørsel i køreplantimer, ikrafttrædelsesår 2024-2034

År

BAT

Fynbus

Midttrafik

Movia

Sydtrafik

NT

Ærø

Samsø

Fanø

I alt

2024

0

15.800

76.127

513.634

170.205

22.000

0

0

4.000

801.766

2025

0

126.500

193.520

626.399

82.263

127.600

10.580

0

4.000

1.170.862

2026

0

256.000

441.821

567.000

64.146

6.500

0

9.856

0

1.345.323

2027

974

200.000

215.546

80.000

54.915

79.000

0

0

0

630.435

2028

6.955

0

0

134.000

21.815

4.500

0

0

0

167.270

2029

0

0

0

389.000

16.975

158.000

0

0

0

563.975

2030

0

0

533.620

0

47.212

15.000

0

0

4.000

599.832

2031

0

0

0

83.000

33.193

271.000

0

0

0

387.193

2032

0

0

78.490

0

194.646

360.000

0

0

0

633.136

2033

0

0

155.457

355.000

86.655

127.600

10.580

0

0

735.292

2034

0

0

0

488.000

153.831

15.000

0

0

0

656.831

 

 

 

Tabel 5. Trafikselskabers forventede udbud af buskørsel i antal busser, ikrafttrædelsesår 2024-2034

År

BAT

Fynbus

Midttrafik

Movia

Sydtrafik

NT

Ærø

Samsø

Fanø

I alt

2024

0

23

37

152

111

9

0

0

3

335

2025

0

130

131

146

57

133

6

0

3

606

2026

0

107

216

143

25

11

0

5

0

507

2027

1

65

120

25

36

61

0

0

0

308

2028

9

0

0

42

30

4

0

0

0

85

2029

0

0

0

122

26

146

0

0

0

294

2030

0

0

149

0

46

15

0

0

3

213

2031

0

0

0

22

4

203

0

0

0

229

2032

0

0

37

0

55

145

0

0

0

237

2033

0

0

68

114

31

133

6

0

0

352

2034

0

0

0

22

85

15

0

0

0

122

 

 

 

Tabel 6. Trafikselskabers forventede udbud af buskørsel i pct. af antal køreplantimer, ikrafttrædelsesår 2024-2034

År

BAT

Fynbus

Midttrafik

Movia

Sydtrafik

NT

Ærø

Samsø

Fanø

I alt

2024

0%

3%

4%

10%

22%

3%

0%

0%

100%

10%

2025

0%

22%

11%

15%

10%

15%

100%

0%

100%

14%

2026

0%

43%

25%

14%

8%

1%

0%

100%

0%

16%

2027

1%

33%

12%

2%

7%

9%

0%

0%

0%

8%

2028

9%

0%

0%

3%

3%

1%

0%

0%

0%

2%

2029

0%

0%

0%

9%

2%

19%

0%

0%

0%

7%

2030

0%

0%

30%

0%

6%

2%

0%

0%

100%

7%

2031

0%

0%

0%

2%

4%

32%

0%

0%

0%

5%

2032

0%

0%

4%

0%

25%

42%

0%

0%

0%

8%

2033

0%

0%

9%

9%

11%

15%

100%

0%

0%

9%

2034

0%

0%

0%

12%

20%

2%

0%

0%

0%

8%