Arbejdsmiljørådet for Luftfart har på sit seneste møde debatteret NFA-rapporten og er på baggrund heraf fremkommet med en række anbefalinger inden for følgende områder:

 

Generelt om sikkerhedskulturen inden for dansk luftfart

Det er vigtigt, at arbejdsmiljøet aldrig bliver vurderet som en økonomisk byrde, men at tilgangen til arbejdsmiljøarbejdet motiveres ud fra ønsket om at skabe gode og sunde arbejdspladser. I den forbindelse skal det understreges, at det enkelte besætningsmedlem også selv har et ansvar for at bidrage til sit eget gode arbejdsmiljø.

 

Skader som følge af turbulens

Turbulens er hvert år skyld i flere alvorlige arbejdsulykker. Forebyggelse af arbejdsulykker som følge af turbulens er et fælles ansvar mellem flight deck, kabinepersonale og virksomheden.

 

Selvbetjent check-in
Den øgede grad af selvbetjening i forbindelse med passagerernes ”check-in” af bagage kan medføre mindre kontrol med størrelse og vægt på mængden af håndbagage, som medbringes om bord. Det er derfor vigtigt, at branchen er opmærksom på denne udvikling og så vidt muligt sikrer sig, at det ikke løber løbsk.

 

Indrapportering af indtrufne arbejdsulykker

Arbejdsskadeanmeldelserne modtages ofte af Trafikstyrelsen uden de nødvendige oplysninger.
Arbejdsskaderegistreringen skal ske fyldestgørende således at både den enkelte arbejdsmiljøorganisation og Trafikstyrelsen kan identificere årsagerne til ulykken med henblik på forebyggelse af gentagelser.

 

Rapportering af fejl og mangler

Manglende vedligeholdelse af udstyr og inventar om bord, øger risikoen for, at der kan opstå arbejdsskader i forbindelse med arbejdets udførelse. Det skal derfor sikres, at der rådes over et velfungerende rapporteringssystem for fejl og mangler. Der bør endvidere ske en tydelig og hurtig tilbagemelding på fejlmeldinger.

 

Hårde landinger og crewsædet

Arbejdsskader opstået i forbindelse med hårde landinger kan have alvorlige konsekvenser. Branchen må derfor have fokus på vedligeholdelsen af crewsædet.