Der er i 2022 givet i alt 2.936.982 kr. i tilsagn til tre lufthavne.

Tilsagnene er givet til forbedring af dele af lufthavnenes materiel og aktiviteter, der kan medvirke til at lufthavnene kan opnå et højere securityniveau i lufthavnene omkring trafikafviklingen end det nuværende - herunder den bedst mulige passageroplevelse/flow.

Mere specifikt er der givet tilsagn til følgende:

 

Esbjerg Lufthavn

Projektets titel: Nyt sikkerhedsudstyr

Tilsagnsbeløb: 1.325.000 kr.

Projektets formål er at opgradere lufthavnens nuværende perimetersikring samt anskaffelse af testkuffert med udstyr, for at forbedre og øge sikkerhedsniveauet i lufthavnen.

 

Midtjyllands Lufthavn

Projektets titel: ATRS til røntgenscanner samt diverse forbedringer af sikkerhedsløsninger og infrastruktur

Tilsagnsbeløb: 1.233.750 kr.

Projektets formål er, ved indkøb af Automatisk Tray Return System til lufthavnens i sikkerhedskontrollen samt andre diverse forbedringer af sikkerhedsløsninger og infrastrukturer, at understøtte, at lufthavnens sikkerhedsniveau øges.

 

Sønderborg Lufthavn

Projektets titel: Ny adgangskontrol

Tilsagnsbeløb: 378.142 kr.

Projektets formål er at opdatere lufthavnens adgangskontrolsystem, så det er moderne og tidssvarende, hvilket vil forbedre og øge lufthavnens sikkerhedsniveau.

 

Carsten Niebuhrs Gade 43

1577 København V

Telefon 7221 8800

Fax 7262 6790

info@trafikstyrelsen.dk

www.trafikstyrelsen.dk

 

Notat

Dato 05-04-2022

Sagsnr.: 2022-033770

Sagsbehandler: AKLA