Seminar- og kursusoversigt 2024 – Security

 

Aktivitet:

 

                       

Fragt Security Seminar for nye sikker-hedsansvarlige og stedfortrædere hos sikkerhedsgodkendte fragtagenter og sikkerhedsgodkendte kendte kunder

12.-13. marts 2024

Ringsted

5.-6. november 2024

Kolding

 

Security Seminar for nye sikkerhedschefer og stedfortrædere hos lufthavne, luftfarts-selskaber og sikkerhedsgodkendte leverandører

12.-13. marts 2024

Ringsted  

5.-6. november 2024

Kolding

 

Brush-up Fragt Seminar for eksisterende sikkerhedsansvarlige og stedfortrædere hos sikkerhedsgodkendte fragtagenter og sik-kerhedsgodkendte kendte kunder  

14. marts 2024

Ringsted

7. november 2024

Kolding

 

Brush-up Seminar for eksisterende sik-kerhedschefer og stedfortrædere i lufthav-ne, luftfartsselskaber og sikkerhedsgod-kendte leverandører

14. marts 2024

Ringsted

7. november 2024

Kolding

 

GASP Security Seminar for sikkerheds-chefer og stedfortrædere i lufthavne, luft-fartsselskaber og sikkerhedsgodkendte le-verandører (Grønland)

18. – 19. januar 2024

 

 

GASP Brush-up Seminar for sikkerheds-chefer og stedfortrædere i lufthavne, luft-fartsselskaber og sikkerhedsgodkendte le-verandører (Grønland)

Afholdes ikke i 2024

 

 

Udstyrsdag for lufthavne

 

10. september 2024

København

 

 

Instruktørdag for certificerede  instruktører

12. november 2024

København

13. november 2024

København

14. november 2024

København

Efteruddannelsesseminar for EU- luftfartssikkerhedsvalidatorer  

22. oktober 2024

København

   
Godkendelsesprøve for EDD 23. januar 2024 24. januar 2024