Trafikstyrelsen har efter en screening af sagen afgjort, at projektet er omfattet af VVM-pligt og derfor kræver en miljøkonsekvensvurdering (VVM), da der er behov for yderligere redegørelse for de miljømæssige konsekvenser ved gennemførsel af projektet.

 

Trafikstyrelsen har den 19. september 2023 modtaget to VVM-screeningsanmeldelser fra Sund & Bælt om tilladelse til etablering af henholdsvis overhalingsspor (O-3) og overhalingsspor samt vendespor (O-4) ved Kalvebod.

Projektet ansøges efter jernbanelovens § 38b, stk. 2, jf. bekendtgørelse nr. 427 af 12. april 2023 om delegation af kompetence i kapitel 6a jernbaneloven til Sund & Bælt Holding A/S. Projektet er en del af Infratrukturplanen 2035. Projektet er omfattet af jernbanelovens1 bilag 2 punkt 10 c. Trafikstyrelsen skal derfor træffe afgørelse om, hvorvidt projektet er omfattet af VVM-pligt.

Screeningen er foretaget med udgangspunkt i det konkrete projekt og det nuværende kendskab til miljømæssige konsekvenser.

Trafikstyrelsen har i sin afgørelse om, at projektet er VVM-pligtigt vurderet, at projektet i sin fysiske udstrækning og i forhold til sin geografiske beliggenhed ikke kan afvises at medføre væsentlige påvirkninger på miljøet på baggrund af ansøgningsmateriale og behandlingen af høringssvarene.