Livscyklusvurdering (LCA)

En livscyklusvurdering, også kaldet LCA (Life-Cycle Analysis), kan give et billede af et byggeris potentielle miljøpåvirkning.

De miljøpåvirkninger, der indgår i LCA'er opstår i hovedtræk i forbindelse med fremskaffelse af råvarer, produktion af byggematerialer, energi- og ressourceforbrug ved drift og vedligehold, samt ved bortskaffelse og genanvendelse af bygningsdele og byggematerialer.

Læs mere om livscyklusvurdering i publikationen "Introduktion til LCA på bygninger" samt i analysen "Bygningens livscyklus" i menuen til højre.

Til støtte for livscyklusvurderinger har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen lanceret LCAbyg, som er et LCA-værktøj. Med LCAbyg kan du beregne et byggeris miljøprofil og ressourcefor­brug. Du indtaster informationer om bygningsdelene og evt. bygningens energiforbrug. Værktøjet tager sig automatisk af LCA-beregningerne og samler resulta­terne i en rapport.

Du finder værktøjet LCAbyg i menuen til højre.
Sidst opdateret: 22.08.2019