Kontakt

Trafikstyrelsen kan kontaktes på flere måder. Læs mere nedenfor.

Telefonisk henvendelse

Du kan ringe til Trafikstyrelsen på alle hverdage fra kl. 9-15 på telefon 7221 8800.

Skriftlige henvendelser 

Skriftlige henvendelser til styrelsen skal sendes digitalt.

Du må forvente en vis behandlingstid ved ansøgninger om certifikater m.m. I særligt hastende tilfælde kan du pr. telefon aftale et møde om den pågældende ansøgning. Også her må du påregne en behandlingstid.

Hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger

Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, fx helbredsoplysninger, eller fortrolige oplysninger, fx CPR-nummer, skal du benytte Digital Post på virk.dk, borger.dk eller e-boks.dk (se guide nedenfor). Digital Post-systemet sørger for, at meddelelserne bliver digitalt signeret og krypteret.

Log ind på Digital Post på enten Borger.dk, Virk.dk eller e-boks.dk ved hjælp af NemID eller medarbejder NemID, vælg ”Skriv ny post” og fremsøg 'Trafikstyrelsen'. 

 

Se guide til at sende Digital Post her. 

 

Hvis du har brug for support vedr. Digital Post, skal du henvende dig til Digital Post-support. 

Du kan læse mere om Digital Post her.

Hvis din henvendelse ikke indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger

Hvis din henvendelse ikke indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger, kan du henvende dig til styrelsen på nedenstående mailadresse.

info@trafikstyrelsen.dk

Personlig henvendelse

Personlig henvendelse kan kun ske efter aftale med styrelsen. Inden fremmøde skal du ringe eller skrive til styrelsen og aftale et møde.

Fritagelse fra vores digitale selvbetjeningsløsninger

Er du som borger fritaget fra Digital Post, har du ret til at blive tilbudt et alternativ til Trafikstyrelsens digitale selvbetjeningsløsninger. I så fald skal du kontakte os på info@trafikstyrelsen.dk eller telefon 72 21 88 00.

Pressehenvendelse

Det er styrelsens direktionssekretariat, der koordinerer henvendelser fra pressen.

Gå til kontaktoplysninger for styrelsens pressekontakt

Henvendelse om dine personoplysninger

Trafikstyrelsen er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig, f.eks. i forbindelse med en jobansøgning. Styrelsens databeskyttelsesrådgiver (DPO) kan vejlede dig om dine rettigheder i forhold til styrelsens behandling af dine personoplysninger.

Læs mere om Trafikstyrelsens behandling af personoplysninger og find kontaktoplysninger til databeskyttelsesrådgiveren ved at følge nedenstående link.

Gå til behandling af persondata

 

Whistleblowerordning

Her finder du Trafikstyrelsens whistleblowerordning. Du kan bruge ordningen, hvis du vil gøre opmærksom på ulovlige eller kritisable forhold, der vedrører styrelsen.

Ordningen er henvendt til eksterne interessenter som f.eks. borgere, virksomheder, ansøgere, certifikatholdere, tilsynsobjekter, leverandører, konsulenter og andre med relation til Trafikstyrelsen, og til medarbejdere internt i styrelsen.

Du kan indberette:

  • økonomisk kriminalitet: bedrageri, underslæb, dokumentfalsk, regnskabsmæssig manipulation.
  • myndighedsudøvelse: bestikkelse, konkurrenceforvridning, uetiske donationer, uetisk adfærd, magtfordrejning mv.
  • miljø: væsentlige brud på miljøregler og forurening af miljøet.
  • arbejdsmiljø og sikkerhed: overtrædelse af arbejdsmiljøforhold og brud på arbejdssikkerheden.
  • andet: grov chikane, herunder af seksuel karakter, brud på love og internt fastsatte regler.

Trafikstyrelsen præciserer, at forhold om hændelser i luftfart, der er pligt til at indberette til Trafikstyrelsen efter EU-forordning nr. 376/2014 eller BL 8-10, skal indberettes via nederste link.

Sådanne hændelser bør ikke samtidig indberettes igennem whistleblowerordningen.

Gå til Whistleblowerordningen (nyt vindue)

Gå til indberetninger efter EU-forordning nr. 376/2014 eller BL 8-10 (nyt vindue)