Sagsbehandlingstider

Siden 2009 har kommunerne i Bygnings- og Boligregisteret (BBR) registreret, hvor lang tid det tager at behandle ansøgninger om byggetilladelser. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen offentliggør hvert år kommunernes sagsbehandlingstider for byggesager.

Sagsbehandlingstiderne viser den tid, som det i gennemsnit tager (antal dage) at få behandlet en tilladelse eller anmeldelse i kommunerne fra start til slut. Sagsbehandlingstiderne viser således den samlede sagsbehandlingstid, fra kommunen første gang modtager ansøgningen, og til der er truffet en endelig afgørelse i sagen – dvs. bruttosagsbehandlingstiden. Med i den beregning indgår således også den tid, som det tager kommunerne at indhente fyldestgørende oplysninger fra ansøgeren.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har tidligere alene offentliggjort bruttosagsbehandlingstiderne – dvs. det samlede antal dage fra ansøger indsender sin ansøgning, til der foreligger en endelig afgørelse fra kommunen. Fra og med 2016 vil også nettosagsbehandlingstiderne blive offentliggjort. Nettotiden afspejler den faktiske sagsbehandlingstid hos kommunen, og er det antal dage det i gennemsnit tager at få behandlet en sag fra den dato, hvor alle fyldestgørende oplysninger er indhentet fra ansøgeren, inklusiv eventuelle høringer af naboer og andre parter samt udtalelser fra andre myndigheder, til der er givet tilladelse eller afslag fra kommunen.

Sidst opdateret: 03.05.2018