Byggevarer

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er ansvarlig myndighed for byggevareforordningen.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen arbejder løbende, både nationalt og på europæisk niveau for, at kravene til byggevarer er med til at sikre et færdigt byggeri af høj kvalitet, med lavt energiforbrug, og som er sikkert og sundt at opholde sig i.

En vigtig opgave for styrelsen er at gennemføre markedsovervågning af handlen med byggevarer. Markedsovervågningen sikrer, at byggevarer, der markedsføres og sælges i Danmark, er sikre og sunde, og handles i fair konkurrence.

Har du spørgsmål om byggevarer?
Stil et spørgsmål og få svar indenfor 15 arbejdsdage på Byggevareinfo.dk (nyt vindue)

Reglerne for byggevarer
Der er overordnet to regelsæt:
Byggevareforordningen (EU no. 305/2011) (nyt vindue)
 - som sætter rammen for markedsføring af byggevarer på det indre marked herunder reglerne for CE-mærkning af byggevarer.  
Bygningsreglement 2018, BR18 (nyt vindue)
- som fastsætter de danske krav til byggeri.


CPR – informationskampagne
1. juli 2013 skiftede grundlaget for CE-mærkning af byggevarer fra Byggevaredirektivet (CPD - Construction Products Directive) til Byggevareforordningen (CPR - Construction Products Regulation) (nyt vindue).

Omdrejningspunktet for CE-mærkning i henhold til Byggevareforordningen er Ydeevnedeklarationen (DoP) (nyt vindue), som pr. 1. juli 2013 erstattede overensstemmelseserklæringen under det daværende Byggevaredirektiv.

På Dansk Standards hjemmeside kan du finde en kort pjece, Fra CPD til CPR (PDF) (nyt vindue) , der fortæller om overgangen til Byggevareforordningen.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har iværksat informationsindsatsen Kend din byggevare, som du kan følge på Byggevareinfo.dk (nyt vindue).

Byggevareinfo – byggeriets kvikskranke
På hjemmesiden Byggevareinfo.dk (nyt vindue) kan byggeriets aktører finde information vedr. anvendelse af byggevarer, forpligtigelser for fabrikanter, importører og distributører af byggevarer samt information om styrelsens markedsovervågning af byggevarer. Der findes fakta om CE-mærkning og byggevareforordningen, samt lister over harmoniserede produktstandarder.

Desuden er der en infobase med Spørgsmål & Svar (Q&A) inden for forskellige emner.

Målgruppen for hjemmesiden er primært fabrikanter, importører og distributører af byggevarer, samt professionelle bygherrer, håndværkere, entreprenører.

Hjemmesiden indeholder også en spørgsmål/svar-service. Her kan interesserede inden for 15 arbejdsdage få svar på spørgsmål om byggevarer ift. overholdelse af gældende regler, standarder og normer, herunder spørgsmål relateret til handel med byggevarer. 


Produktkontaktpunkt for byggevarer

På hjemmesiden Danishcprcontactpoint.dk har alle interesserede adgang til information og vejledning om danske krav til byggevarer, som fx krav vedrørende forskellige niveauer, der skal deklareres på baggrund af en harmoniseret standard eller krav til byggevarer, der ikke er omfattet af en harmoniseret standard.

Hjemmesiden skal således give oplysninger om kravene i fx bygningsreglementet (BR18), og på den måde rådgive virksomheder fra andre EU-, og tredjelande om de nationale krav, som skal opfyldes, for at den pågældende byggevare kan anvendes lovligt i byggeriet i Danmark.

Mere information
Byggeloven (nyt vindue)

Markedskontrolbekendtgørelsen (nyt vindue)

Byggevareforordningen (CPR) (nyt vindue)

Byggevaredirektivet (CPD) (nyt vindue)

Kend din byggevare

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har iværksat informationsindsatsen Kend din byggevare, som stiller skarpt på fabrikanter, importører og distributører af byggevarer og de forpligtigelser, der følger med, når byggevarer fremstilles, markedsføres og sælges i EU.

Temaside på Byggevareinfo.dk (ny side)

Vejledningen Kend din byggevare (pdf) (nyt vindue)

Informationsindsatsen er resultatet af et bredt samarbejde mellem Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
og byggeriets parter.
Sidst opdateret: 11.01.2019