Byggevarer

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er ansvarlig myndighed for reglerne for markedsføring og salg af byggevarer.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen arbejder løbende, både nationalt og på europæisk niveau for, at kravene til byggevarer er med til at sikre et færdigt byggeri af høj kvalitet, med lavt energiforbrug, og som er sikkert og sundt at opholde sig i.

En vigtig opgave for styrelsen er at gennemføre markedsovervågning af handlen med byggevarer. Markedsovervågningen sikrer, at byggevarer, der markedsføres og sælges i Danmark, er sikre og sunde, og handles i fair konkurrence.

Har du spørgsmål om byggevarer?
Stil et spørgsmål og få svar indenfor 15 arbejdsdage på Byggevareinfo.dk (nyt vindue)

Reglerne for byggevarer
Der er overordnet to regelsæt:

Byggevareforordningen (EU no. 305/2011) (nyt vindue)
 - som harmoniserer testmetoder, regler for attestering af byggevarer, deklaration af byggevarernes ydeevne og krav om CE-mærkning.  

Bygningsreglement 2018, BR18 (nyt vindue)
- som fastsætter de danske krav til byggevarernes egenskaber.
Kravene til byggevarer fastsættes således dels i EU-regler og standarder og dels i national lovgivning. 

CPR – informationskampagne
1. juli 2013 skiftede grundlaget for CE-mærkning af byggevarer fra Byggevaredirektivet (CPD - Construction Products Directive) til Byggevareforordningen (CPR - Construction Products Regulation) (nyt vindue).

Omdrejningspunktet for CE-mærkning i henhold til Byggevareforordningen er Ydeevnedeklarationen (DoP) (nyt vindue), som pr. 1. juli 2013 erstattede overensstemmelseserklæringen under det daværende Byggevaredirektiv.

På Dansk Standards hjemmeside kan du finde en kort pjece, Fra CPD til CPR (PDF) (nyt vindue) , der fortæller om overgangen til Byggevareforordningen.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har iværksat informationsindsatsen Kend din byggevare, som du kan følge på Byggevareinfo.dk (nyt vindue).


Byggevareinfo – byggeriets kvikskranke

På hjemmesiden Byggevareinfo.dk (nyt vindue) kan byggeriets aktører finde information vedr. anvendelse af byggevarer, import og eksport af byggevarer samt information om styrelsens markedsovervågning af byggevarer. Der findes fakta om CE-mærkning og byggevareforordningen, samt lister over standarder.

Desuden er der en infobase med Spørgsmål & Svar (Q&A) inden for forskellige emner.

Målgruppen for hjemmesiden er primært fabrikanter, importører og distributører af byggevarer, samt professionelle bygherrer, håndværkere, entreprenører.

Hjemmesiden indeholder også en spørgsmål/svar-service. Her kan interesserede inden for 15 arbejdsdage få svar på spørgsmål om korrekt anvendelse af byggevarer ift. overholdelse af gældende regler, standarder og normer, herunder spørgsmål relateret til import og eksport af byggevarer. 

Produktkontaktpunkt for byggevarer

På hjemmesiden Danishcprcontactpoint.dk har alle europæiske virksomheder adgang til information og vejledning om særlige danske krav til byggevarer.

Hjemmesiden skal således give oplysninger om kravene i fx bygningsreglementet (BR18), og på den måde rådgive virksomheder fra andre EU-lande om de nationale krav, som skal opfyldes udover den harmoniserede lovgivning, for at den pågældende byggevare kan anvendes lovligt i byggeriet i Danmark.

Mere information
Byggeloven (nyt vindue)

Markedskontrolbekendtgørelsen (nyt vindue)

Byggevareforordningen (CPR) (nyt vindue)

Byggevaredirektivet (CPD) (nyt vindue)

Kend din byggevare

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har iværksat informationsindsatsen Kend din byggevare, som stiller skarpt på fabrikanter, importører og distributører af byggevarer og de forpligtigelser, der følger med, når byggevarer fremstilles, markedsføres og sælges i EU.

Temaside på Byggevareinfo.dk (ny side)

Vejledningen Kend din byggevare (pdf) (nyt vindue)

Informationsindsatsen er resultatet af et bredt samarbejde mellem Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
og byggeriets parter.
Sidst opdateret: 15.05.2018