Check-in

I lufthavnens afgangshal er der fri adgang for alle. Her kan man sige farvel til venner og bekendte mens man venter på at få sin bagage tjekket ind. Ved check-in skranken viser man billet og pas, afleverer sin bagage og får udstedt boardingkort.

Hvor meget må bagagen veje?
Af hensyn til flyvesikkerheden er der fastsat en grænse for hvor meget den indtjekkede bagage må veje. Det skyldes bl.a. at det er vigtigt for besætningen at kende flyets nøjagtige vægt inklusive brændstof, bagage, passagerer osv. når starten beregnes. Kontakt dit rejsebureau eller flyselskab for at få oplyst hvor meget din indskrevne bagage og din håndbagage må veje

 

Farligt rejsegods og forbudte genstand
EU har fastsat regler for, hvilke genstande der ikke må medtages i det security beskyttede område i en lufthavn og ombord på fly. Desuden er der også en række genstande, der ikke må medtages i den indskrevne bagage. Sikkerhedspersonalet på en lufthavn kan til enhver tid afvise genstande, hvis de skønner, at en genstand kan være til fare for flyvesikkerheden.

 

Genstande, der ikke må medbringes i håndbagage:

  • Begrænsninger for væsker. (Ny EU lovgivning, der gælder fra den 6. november 2006).
  • Skydevåben og lignende genstande, fx startpistoler eller harpungeværer
  • Spidse eller skarpe genstande, som kan forårsage personskade, fx sakse og knive
  • Stumpe genstande, der kan forårsage personskade, fx baseballbats eller golfkøller
  • Eksplosive eller brændbare stoffer, fx gasbeholdere eller fyrværkeri
  • Kemiske eller giftige stoffer, fx væskeholdige batterier eller tåregas

 

Genstande, der ikke må medbringes i indskreven bagage: 

  • Eksplosive stoffer eller gasser, fx propan eller butan
  • Brændbare væsker eller faste stoffer, fx benzin eller fyrværkeri
  • Ætsende stoffer, fx bilbatterier

Se den komplette liste over genstande, der ikke må medbringes, i menuen til højre.

Er du i tvivl, så kontakt dit flyselskab eller din rejsearrangør. I visse tilfælde skal man have tilladelse fra luftfartsselskabet for at få lov til at medbringe fx kemiske medikamenter eller batteridrevne hjælpemidler.

Mere information

Se her hvad du ikke må medbringe i håndbagage eller indskreven baggage:

Flypassager.dk
Københavns Lufthavn 
Billund Lufthavn

Download som PDF
Liste over forbudte genstande (EU forordning 185/2010)

Sidst opdateret: 20.03.2014