Krav til førere af ikke-erhvervsmæssige busser

Her finder du en oversigt over de krav, der gælder indtil den 1. januar 2017

Krav til førere, der modtager betaling for at føre bussen

Ved kørsel på strækninger indtil 50 km fra bussens hjemsted skal føreren blot have kørekort til kategori D (bus).

Ved kørsel på strækninger over 50 km fra bussens hjemsted, skal føreren

 • have kørekort til kategori D (bus),
 • have rødt kvalifikationsbevis og
 • opfylde erfaringskrav (1 års erfaring som fører af lastbil over 3,5 tons tilladt totalvægt eller bus på strækninger inden for en radius af 50 km fra bussens hjemsted).

Erfaringskravet behøver ikke at være opfyldt, hvis kørslen finder sted i en bus, der er indrettet til befordring af højst 17 personer, føreren medregnet.

Ved kørsel til udlandet skal føreren

 • have kørekort til kategori D (bus),
 • være fyldt 23 år,
 • have chaufføruddannelsesbevis og
 • opfylde erfaringskrav (2 års erfaring som fører af lastbil over 3,5 tons tilladt totalvægt eller bus).

Følgende er undtaget fra kravet om rødt kvalifikationsbevis

 • Førere, der har hvidt og blåt kvalifikationsbevis efter reglerne gældende indtil 10. september 2008.
 • Førere, der har chaufføruddannelsesbevis knyttet til kategori D.
 • Førere, der har kørekort til erhvervsmæssig personbefordring med bus (kategori D og ep), og som er omfattet af kravet om efteruddannelse, men ifølge indfasningsordningen endnu ikke skal have gennemført efteruddannelse.
 • Førere, der har erhvervet kørekort til erhvervsmæssig personbefordring med bus (kategori D og ep) før den 1. januar 1980.
 • Førere, som inden den 1. juli 1988 var fyldt 21 år, som inden denne dato opfyldte erfaringskravet, og som har blåt kvalifikationsbevis efter reglerne gældende indtil 10. september 2008.

Trafik- og Byggestyrelsen anbefaler, at førere ved kørsel til udlandet har et chaufføruddannelsesbevis. I modsat fald kan føreren risikere at få bøde og kørselsforbud af de udenlandske kontrolmuligheder.

Førere, der ikke modtager betaling for at føre bussen
Hvis føreren ikke modtager betaling af nogen art for at føre bussen, f.eks. et ulønnet medlem af en idrætsforening, skal vedkommende ved kørsel i Danmark ikke opfylde krav til uddannelse. Der stilles således kun krav om kørekort til kategori D (bus).

Ved kørsel til udlandet er føreren omfattet af krav om grundlæggende kvalifikationsuddannelse og efteruddannelse og skal have et chaufføruddannelsesbevis. Endvidere er det et krav, at føreren har mindst to års erfaring i at køre bus eller lastbil.

Førere af busser, der anvendes til rent privat kørsel

Føreren af en bus, der anvendes til rent privat kørsel, dvs. kørsel med den nærmeste familie og nære venner, skal ikke opfylde krav til uddannelse hverken ved kørsel i Danmark eller til udlandet. Der stilles således kun krav om kørekort til kategori D (bus).

Her finder du en oversigt over de krav, der gælder fra den 1. januar 2017

Førere, der modtager betaling for at føre bussen

Hvis føreren modtager betaling af enhver art for at føre bussen, f.eks. en lærer eller pædagog, er vedkommende omfattet af krav om grundlæggende kvalifikationsuddannelse og efteruddannelse og skal have et chaufføruddannelsesbevis. Der stilles endvidere krav om kørekort til kategori D (bus).

Ved kørsel til udlandet er det endvidere et krav, at føreren har mindst to års erfaring i at køre bus eller lastbil.

Førere, der
ikke modtager betaling for at føre bussen
Hvis føreren ikke modtager betaling af nogen art for at føre bussen, f.eks. et ulønnet medlem af en idrætsforening, skal vedkommende ved kørsel i Danmark ikke opfylde krav til uddannelse. Der stilles således kun krav om kørekort til kategori D (bus).

Ved kørsel til udlandet er føreren omfattet af krav om grundlæggende kvalifikationsuddannelse og efteruddannelse og skal have et chaufføruddannelsesbevis. Endvidere er det et krav, at føreren har mindst to års erfaring i at køre bus eller lastbil.

Førere af busser, der anvendes til rent privat kørsel

Føreren af en bus, der anvendes til rent privat kørsel, dvs. kørsel med den nærmeste familie og nære venner, skal ikke opfylde krav til uddannelse hverken ved kørsel i Danmark eller til udlandet. Der stilles således kun krav om kørekort til kategori D (bus).


Sidst opdateret: 27.01.2016