Godskørsel

Her kan du læse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver vedrørende udstedelser af tilladelser til godskørsel, samt forklaring af termerne "godskørsel for fremmed regning" og "firmakørsel".
I menuen til venstre kan du finde de emner, som er af interesse for dig.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udsteder nationale og internationale tilladelser til godskørsel for fremmed regning og fører tilsyn med, at indehaverne til enhver tid opfylder betingelserne for tilladelsen.

Godskørsel for fremmed regning
Godskørsel for fremmed regning er kørsel mod betaling med gods i en lastbil eller et vogntog, hvor godset ikke tilhører eller på anden måde er knyttet til den registrerede bruger af bilen. Er lastbilen eller vogntoget over 3,5 tons tilladt totalvægt, kræver kørslen tilladelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Firmakørsel
I modsætning til godskørsel for fremmed regning kræver firmakørsel ikke tilladelse. Der er kun tale om firmakørsel, hvis der transporteres gods, der tilhører eller på anden måde er knyttet til den virksomhed, der er registreret som bruger af køretøjet. Kørslen kan også udføres med et køretøj lejet uden fører. Kørslen må kun være en hjælpefunktion i forhold til virksomhedens samlede aktiviteter. Chaufføren skal være ansat hos virksomheden eller i en chaufførvikarvirksomhed godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Mere information

Godskørsel:
Hent relevante blanketter under
Blanketter

Firmakørsel:
Oversigt over godkendte chaufførvikarvirksomheder

Sidst opdateret: 06.06.2018