Kvalifikationsuddannelse

Her kan du finde mere information om kvalifikationsuddannelser for bus- og godschauffører. I Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen administrerer vi reglerne for kvalifikationsuddannelserne og udsteder chaufføruddannelsesbeviser.

I menuen til venstre kan du finde de emner, som er af interesse for dig.

Reglerne og krav om kvalifikationsuddannelse og efteruddannelse blev vedtaget i EU i 2003 og gælder i alle EU-medlemsstater.

Formålet med kvalifikationsuddannelsen er at sikre, at du som chauffør har de nødvendige kvalifikationer. Grundlæggende kvalifikationsuddannelse og efteruddannelse medvirker til at øge færdselssikkerheden og forbedre miljøet.

Reglerne trådte i kraft den 10. september 2008 for personbefordring med bus og for  godstransport den 10. september 2009.

Du finder link til bekendtgørelse nummer 877 af 8. juli 2015 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport i kolonnen til højre.


Hvem er omfattet af ordningen?
Chauffører, der udfører erhvervsmæssig buskørsel, godskørsel for fremmed regning (vognmandskørsel) eller firmakørsel (kørsel med egne varer), er omfattet af kravet om kvalifikationsuddannelse (grundlæggende kvalifikationsuddannelse/efteruddannelse). Endvidere er førere af busser, der anvendes til ikke-erhvervsmæssig personbefordring, hvor fører modtager betaling for at føre bussen, omfattet af ordningen.

Også selvkørende vognmænd og virksomhedsejere, der kun lejlighedsvis fører bus eller lastbil, er omfattet af kravet om kvalifikationsuddannelse.

Kravet om kvalifikationsuddannelse omfatter chauffører, der er EU-borgere. Kravet omfatter endvidere chauffører, der ikke er EU-borgere, og som er ansat i en virksomhed, der er etableret i en EU-medlemsstat.

Alle, der fører bus i en dansk etableret buskørselsvirksomhed, og alle, der fører lastbil i en dansk etableret godskørselsvirksomhed eller virksomhed, der udfører firmakørsel, er således omfattet af kravet om kvalifikationsuddannelse.


Hvem er undtaget kvalifikationsuddannelse?
De fleste chauffører, der kører bus eller lastbil, er omfattet af kravet om kvalifikationsuddannelse.
Der er undtagelser, hvilket indebærer førere af følende køretøjer:

  • Køretøjer, der ikke kan køre mere end 45 km/t
  • Køretøjer under reparation m.v.
  • Forsvarets, redningsberedskabets og politiets køretøjer
  • Køretøjer, der anvendes i katastrofetilfælde eller under redningsoperationer
  • Køretøjer, der benyttes til køretimer
  • Køretøjer, der benyttes til ikke-erhvervsmæssig personbefordring og varetransport i privat øjemed
  • Køretøjer, der bruges til at transportere materiel og udstyr, som føreren skal bruge til at udøve sit egentlige erhverv. Det er en betingelse, at kørslen ikke er førerens hovedaktivitet
Sidst opdateret: 01.12.2017