Sådan får du et chaufføruddannelsesbevis

Her kan du finde mere information om, hvordan du kan ansøge om et chaufføruddannelsesbevis, efter du har gennemført en grunduddannelse eller en efteruddannelse.

Udstedelse af chaufføruddannelsesbevis

Det er en betingelse for at få udstedt et chaufføruddannelsesbevis, at du har gyldigt kørekort til den pågældende kørekortskategori. Du skal derfor forevise gyldigt kørekort over for uddannelsescentret.

Adgang til efteruddannelsen er betinget af, at du har erhvervet kørekort til kategorierne C eller D inden henholdsvis d. 10. september 2009 eller 10. september 2008, eller har gennemgået en grundlæggende kvalifikationsuddannelse.

Uddannelsescenteret, hvor du har gennemført din uddannelse, vil herefter sende ansøgningen om chaufføruddannelsesbevis elektronisk til den kortproducent, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har godkendt.

Et vellignende fotografi, som uddannelsescenteret tager af dig, og din scannede underskrift sendes med. Hvis du har gennemført uddannelsen på flere uddannelsescentre, indsendes ansøgningen af det uddannelsescenter, hvor du har gennemført den sidste del af uddannelsen. Du kan altid bede dit uddannelsescenter om at hjælpe dig med ansøgningsprocessen.

Uddannelsescentret udsteder et midlertidigt chaufføruddannelsesbevis til dig. Chaufføruddannelsesbeviset vil blive sendt til dig med posten.

Du finder gældende gebyrsatser for udstedelse, fornyelse og bortkomst af et chaufføruddannelsesbevis her.

Chaufføruddannelsesbeviset skal medbringes under kørslen og på forlangende forevises for politiet. Du kan få en bøde, hvis du ikke medbringer beviset under kørslen.Kørekortnummer på chaufføruddannelsesbevis

For at undgå, at bus- og godschauffører, der kører til udlandet, får problemer, hvis der efter udstedelse af nyt kørekort ikke er overensstemmelse mellem kørekortnummeret på kørekortet og på chaufføruddannelsesbeviset, har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udarbejdet en tekst på dansk og henholdsvis tysk, fransk og engelsk, hvor det danske system med ændring af kørekortnummer beskrives.Du kan finde teksten ved at klikke på disse links: Dansk, tysk, fransk, engelsk.

 

Sidst opdateret: 19.06.2018