Letbaner

Letbaner skal ligesom konventionel jernbane godkendes før de kan tages i brug.

Før en letbane kan tages i drift, skal der indhentes en række godkendelser, som det kendes fra det øvrige jernbanesystem. Dog er letbaner undtaget fra interoperabilitetsdirektivet, hvilket blandt andet betyder, at letbanetog og infrastruktur ikke er omfattet af de tekniske specifikationer for interoperabilitet (TSI'er).


Anlæg

Letbanens fysiske anlæg skal godkendes inden de må tages i brug. Delsystemer i infrastrukturen godkendes efter bekendtgørelse nr. 661 af 8. maj 2015, og rullende materiel godkendes efter bekendtgørelse nr. 653 af 8. maj 2015.

Der skal anvendes assessor i forbindelse med godkendelse af delsystemerne. Der skal desuden anvendes en sagkyndig ved godkendelse af letbanekøretøjer.


Drift

Før en letbane kan sættes i drift, skal den operatør, som har ansvar for trafikken, opnå en tilladelse og et certifikat fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Reglerne herfor er beskrevet i bekendtgørelse nr. 854 af 7. juli 2015 og bekendtgørelse nr. 147 af 30. januar 2017.

Den infrastrukturforvalter, som skal vedligeholde letbanens infrastruktur, skal indhente en sikkerhedsgodkendelse i henhold til bekendtgørelse nr. 147 af 30. januar 2017. Infrastrukturforvalteren skal ligeledes tegne en ansvarsforsikring i henhold til § 53 i jernbaneloven.Yderligere information
Yderligere information om godkendelse af køretøjer, infrastruktur, jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere, kan findes via linkene i højre side, under fanerne Infrastrukturforvalter og Jernbanevirksomhed til venstre eller på www.letbanekrav.dk
Kontakt
Projektleder Aarhus Letbane
Toke Klitgaard Lassen

Send en mail

Projektleder Odense Letbane
Felix Guldberg

Send en mail

Projektleder for Ring III
Felix Guldberg

Send en mail
Sidst opdateret: 15.07.2019