Loft over takststigninger i den kollektive trafik

Indførelsen af et takststigningsloft indgik som en væsentlig del af den daværende regerings (Venstre og Det Konservative Folkeparti) aftale med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om rammerne for fremtidens takster i den kollektive trafik.

Den oprindelige bekendtgørelse trådte i kraft i 2007 og fik virkning for taksterne fra 2008. Bekendtgørelsen blev efterfølgende på opfordring af trafikselskaberne ændret i 2010, således at det fra og med 2010 har været muligt at ”opspare” uforbrugte takststigninger. Bekendtgørelsen er senest opdateret i 2015 (BEK nr. 1217 af 22/10/2015), hvor det bl.a. er blevet præciseret, hvordan takststigningen på rejsekort, Ungdomskort mv. indregnes. Endvidere er det blevet præciseret, hvilke produkter, der er omfattet af takstloftet.

Takstloftet betyder, at takststigningerne for billetterne inden for et trafikselskab i gennemsnit skal ligge under det udmeldte "loft". Tilsvarende gælder dette også for rejser med tog på tværs af takstområderne.

Med indførelsen af det fleksible takstloft i 2010, er det blevet muligt at opspare takststigninger, så en uudnyttet takststigning i et år kan benyttes et af de følgende to år.
 
Klik på de relevante link til højre, for at finde takststigningsloftet for 2009 og frem.

Mere information
Sidst opdateret: 06.11.2018