Forsøg med elbusser i offentlig bustrafik

Movia søsætter et projekt med to elbusser i København. Elbusserne er både støjsvage og elteknologien forventes at kunne medvirke til at nedbringe CO2-udledningen fra den offentlige transport.

Trafik- og Byggestyrelsen har valgt at give tilsagn på 5 millioner kroner til et projekt med to elbusser i København. Movia, der sammen med Dong Energy og Københavns Kommune står bag projektet, forventer at kunne opnå erfaringer til gavn for både udbydere og operatører.

Elbusserne er støjsvage, de udleder et begrænset antal sundhedsskadelige partikler, og de har potentiale for CO2-reduktion. Projektet kan derfor være med til at fremme indfasningen af denne teknologi i den offentlige transport.

Dataopsamling og uddannelse
Projektet vil indbefatte en systematisk dataopsamling, der sikrer viden om rækkevidde og elforbrug samt batteriernes levetid. Desuden vil projektet bibringe viden om driftsegenskaber og vedligehold.

Inden busserne tages i brug vil både chauffører og mekanikere blive uddannet i elteknologien, og der vil blive opsat ladestandere på bussernes endestationer.

Kontakt

 

Kontakt
Fuldmægtig
Line Koch
Specialkonsulent
Per Darger
Sidst opdateret: 16.08.2016