Good Aviation Practice - GAP

I slutningen af 2001 blev der påbegyndt en dialog om flyvesikkerhed mellem os og privatflyvningen. Dialogen blev taget op med baggrund i vores strategiske mål om at nedbringe antallet af havarier og hændelser indenfor den private luftfart.

Det er vores fælles mål - hvad enten det er som myndighed, organisation, klub eller pilot - at vi via en konstruktiv dialog kan skabe opmærksomhed og en positiv udvikling, når det drejer sig om holdningen til flyvesikkerhed.

Et udvalg af frivillige privatpiloter vil i samarbejde med os arbejde med flyvesikkerhedsmæssige arrangementer for privatflyvningen fx i form af planspil, roadshows og fly-ins.

Såfremt du har gode ideer til emnet, hører vi gerne fra jer.

Kontakt
Luftfartsinspektør
Henrik Michelsen
Sidst opdateret: 18.11.2013